Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо застосування положень Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2007/№ 75
Друк
Лист від 09.08.2007 р. № 20-109/11-5788-

Щодо застосування положень Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»

Лист Антимонопольного комітету України від 09.08.2007 р.
№ 20-109/11-5788-дз

 

На звернення <...> про застосування положень Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» (далі — Закон) Антимонопольний комітет України повідомляє наступне.

1. Статтею 3

3 Закону встановлено, що порядок визначення предмета закупівлі (далі — Порядок) затверджує Міжвідомча комісія з питань державних закупівель. Згідно з чинною редакцією Закону замовник при визначенні предмета закупівлі повинен керуватися зазначеним Порядком.

Даний Порядок затверджений рішенням Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель від 19.06.2007 № 01/7-рш та розміщений на офіційному інтернет-сайті Комітету за адресою www.amc.gov.ua.

2. Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 1 грудня 2006 року № 424-V статтю 6 Закону «Умови захисту вітчизняного ринку», яка передбачала застосування преференційної поправки, було виключено.

Отже,

чинна редакція Закону не передбачає застосування преференційних поправок до ціни тендерних пропозицій, поданих вітчизняними виробниками або підприємствами громадських організацій інвалідів, підприємствами, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік.

3. Відповідно до Інструкції стосовно форми Річного плану діяльності тендерного комітету щодо організації та проведення процедур державних закупівель, затвердженої Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 20.06.2006 № 218-р (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.04.2007 № 138-р) примірник Річного плану діяльності тендерного комітету, який затверджується замовником не пізніше ніж у місячний строк після затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштів), зміни до нього надсилаються до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг протягом 15 календарних днів з дати його затвердження.

4. Відповідно до частини 2 статті 34 Закону

коригування ціни договору допускаєтьсь лише у разі отримання відповідного висновку Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель.

Порядок подання та розгляду звернень щодо коригування ціни договору, затверджений рішенням Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель від 19.07.2007 № 01/8-рш та розміщений на офіційному інтернет-сайті Антимонопольного комітету України за адресою www.amc.gov.ua.

Відповідно до порядку до звернення замовника обов’язково додаються:

а) підтвердження проведення процедури закупівлі (звіт про результати здійснення відповідної процедури закупівлі);

б) копія договору про закупівлю;

в) копія звернення постачальника (виконавця) до замовника з пропозицією змінити ціну договору;

г) підтвердження рівня ціни на відповідному ринку на момент звернення до Комісії.

За підтвердженням рівня ціни на відповідному ринку постачальник (виконавець) звертається до однієї з наступних структур або їх територіальних відділень:

— Державної інспекції з контролю за цінами (відповідно до Переліку соціально значущих товарів і послуг, за яким проводитиметься постійний моніторинг цін і тарифів на споживчому ринку регіонів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2002 № 803);

— Торгово-промислової палати України;

— Державного комітету статистики України;

— ДП «Укрпромзовнішекспертиза»;

— ДІАЦ «Держзовнішінформ».

Заступник голови Комітету С. Стефановськийкоментар редакції

Нюанси застосування норм тендерного законодавства: роз`яснює Антимонопольний комітет

У листі, що коментується, Антимонопольний комітет України надає відповіді на запитання щодо застосування норм Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22.02.2000 р. № 1490, зі змінами та доповненнями (далі — Закон № 1490).

Яким документом слід керуватись при застосуванні преференційної поправки до тендерних пропозицій (ч. 2 ст. 6 Закону № 1490), наданих підприємствами громадських організацій інвалідів та підприємств, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників?

Історія питання

. Тендерна палата України надала Висновок з питань державних закупівель від 27.09.2006 р. № в-43/09 щодо застосування преференційної поправки, де зазначено, що преференційна поправка надається замовниками торгів — розпорядниками бюджетних коштів підприємствам громадських організацій інвалідів, навіть якщо вони не є виробниками товарів, робіт та послуг, що є предметом державної закупівлі.

Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону № 1490-ІІІ до внесення в нього змін Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 01.12.2006 р. № 424-V (далі — Закон № 424) було зазначено, що преференційна поправка надається «...

якщо зазначені підприємства є виробниками товарів, робіт і послуг, що закуповуються.

Відповідно до ст. 17

3 Закону № 1490 одним із завдань Тендерної палати України є надання висновків з питань державних закупівель, але вони можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Не підлягає сумніву, що Закон № 1490 має вищу юридичну силу, ніж висновок Тендерної палати України. Зазначене вище запитання було актуальним

до 12.03.2007 р., тобто до введення в дію нової редакції Закону № 1490, зі змінами, унесеними Законом № 424.

У чинній редакції Закону

№ 1490 було враховано численні питання та непорозуміння, які виникали при застосуванні преференційної поправки, і ст. 6 було виключено.

В якому порядку надається річний план закупівель та зміни до нього в Антимонопольний комітет?

Відповідно до п. 2 ст. 2

2 Закону № 1490 примірник річного плану, який затверджується замовником не пізніше ніж у місячний строк після затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштів) та зміни до нього надсилаються Антимонопольному комітету України у випадках і в порядку, що визначені цим органом, та оприлюднюються шляхом розміщення принаймні в одній інформаційній системі в мережі Інтернет протягом 15 календарних днів з дати його затвердження.

Згідно з п. 1 Інструкції щодо форми Річного плану державних закупівель, який підлягає оприлюдненню, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 20.06.2006 р. № 218-р (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 20.06.2006 р. № 138-р)

змінами до Річного плану вважаються будь-які зміни, унесені до нього (виключення з плану закупівлі, включення до плану закупівлі, зміна назви предмета закупівлі тощо). Зміни до Річного плану державних закупівель, який підлягає оприлюдненню, оприлюднюються у формі повного Річного плану державних закупівель з урахуванням змін.

Слід зазначити, що на виконання п. 2 Рішення Міжвідомчої комісії

з питань державних закупівель «Щодо затвердження порядку визначення предмета закупівлі» від 19.06.2007 р. № 01/7рш замовники зобов’язані були:

— привести затверджені раніше річні плани державних закупівель у відповідність до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого цим же рішенням;

— оприлюднити річні плани державних закупівель відповідно до вимог ст. 2 Закону № 1490 не пізніше ніж у місячний термін з дня оприлюднення цього рішення в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України та на офіційних сайтах Тендерної палати України та Антимонопольного комітету України.

Чи можливе коригування ціни в термін дії договору, якщо це передбачено тендерною документацією та договором про закупівлю?

Відповідно до п. 2 ст. 34 Закону № 1490

умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов тендерної (цінової) пропозиції учасника — переможця процедури закупівлі, крім випадків зменшення ціни тендерної пропозиції в порядку, передбаченому Законом № 1490, та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю, крім випадків, коригування ціни договору в разі отримання відповідного позитивного висновку Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель (далі — Міжвідомча комісія).

У відповідь на численні звернення та з метою належної підготовки замовниками документів щодо коригування ціни договору рішенням Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель від 19.07.2007 р. № 01/8рш був затверджений Порядок подання та розгляду звернень щодо коригування ціни договору відповідно до положень частини другої ст. 34 Закону № 1490 (далі — Порядок).

Перш за все слід зазначити окремі

важливі моменти, визначені Порядком:

дія цього Порядку поширюється на всі договори, укладені відповідно до положень закону № 1490, незалежно від його редакції, що діяла на момент укладення договору;

— зменшення ціни договору додаткового звернення до Міжвідомчої комісії не

потребує;

— закон не передбачає можливості зміни умов договору, відмінних від ціни договору. Тобто

збільшення ціни за одиницю товару в межах загальної ціни договору шляхом зменшення обсягу предмета закупівлі суперечить положенням Закону № 1490;

— замовник після одержання від постачальника звернення щодо збільшення ціни договору має право відмовити йому

та розірвати договір відповідно до ст. 34 Закону № 1490.

Звернення

розпорядника державних коштів щодо коригування ціни договору повинно містити:

— стислий виклад причин, що призвели до необхідності звернення до Міжвідомчої комісії;

— посилання на звернення постачальника (виконавця) щодо неможливості подальшого дотримання умов укладеного договору;

— зазначення початкової ціни договору та рівня ціни, до якого її необхідно підвищити;

— додатки до звернення:

1) підтвердження проведення процедури закупівлі (звіт про результати здійснення відповідної процедури закупівлі);

2) копію договору про закупівлю;

3) копію звернення постачальника (виконавця) до замовника з пропозицією змінити ціну договору;

4) підтвердження рівня ціни на відповідному ринку на момент звернення до Міжвідомчої комісії.

За підтвердженням рівня ціни на відповідному ринку замовник звертається до однієї з таких структур або їх територіальних відділень: Державної інспекції з контролю за цінами, Торгово-промислової палати України, Державного комітету статистики України, ДП «Укрпромзовнішекспертиза», ДІАЦ «Держзовнішінформ».

У разі звернення щодо коригування ціни договору на закупівлю робіт

для можливості надання Міжвідомчою комісією позитивного висновку до пакета документів, оформленого відповідно до положень цього Порядку, замовник повинен додати позитивні комплексні висновки, які надаються органами служби «Укрінвестекспертиза», щодо відповідності проектної документації чинним державним будівельним нормативам .

Відповідно до п. 4.1. Порядку

після отримання замовником висновку у випадках, передбачених цим Порядком, коригування ціни договору здійснюється шляхом укладення додаткової угоди до первинного договору про закупівлю.

Для здійснення реєстрації зобов’язань

за додатковими угодами замовник подає до органів Державного казначейства України або обслуговуючого банку додаткову угоду разом із первинним договором, а також висновок, отриманий у випадках, передбачених Порядком.

Світлана Замазій

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі