Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Довідник бухгалтера. Про внесення змін до наказу ДПА від 01.07.2002 № 301

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2007/№ 75
Друк
Наказ від 07.08.2007 р. № 474

Державна податкова адміністрація України

 

Про внесення змін до наказу ДПА від 01.07.2002 № 301

 

Наказ від 7 серпня 2007 року № 474

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2007 р. за № 962/14229

(витяг)

 

Відповідно до пункту 1 статті 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» та з метою вдосконалення оперативного обліку платежів, що надходять до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби згідно з чинними нормативно-правовими актами України,

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов’язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 1 липня 2002 року № 301, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2002 року за № 735/7023 (із змінами), що додаються*.

*

Зміни до Порядку (вірніше — лише до додатка 4) не публікуються, оскільки зазначений додаток наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни у тексті виділено напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

<...>

Голова А. Брезвін

 

 

Додаток 4

до Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов’язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету

 

Пам’ятка про порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів
до бюджету або повернення платежів з бюджету

 

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Державної податкової адміністрації України від 07.08.2007 р. № 474)

 

1. Поле «Призначення платежу» слід заповнювати таким чином:

поле № 1:

друкується службовий код (знак) «*» (ознака бюджетного платежу);

поле № 2:

друкується розділовий знак «;»;

друкується код виду сплати (формат ссс — тризначне число);

поле № 3:

друкується розділовий знак «;»;

у разі здійснення сплати за третіх осіб друкується ідентифікаційний код (номер) платника, за якого здійснюється така сплата, в іншому випадку проставляється знак пробілу:

а) ідентифікаційний код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

б) номер за Державним реєстром фізичних осіб (ДРФО) (завжди має 10 цифр);

в) номер згідно з Тимчасовим реєстром ДПА (завжди має 9 цифр);

поле № 4:

друкується розділовий знак «;»;

друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі (за винятком інформації про надходження коштів від оренди державного майна). Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля «Призначення платежу» електронного розрахункового документа Системи електронних платежів НБУ, при цьому використання символу «;» не допускається;

у разі сплати бюджетного платежу в іноземній валюті обов’язково вказується код класифікації доходів бюджету бюджетної класифікації.

У разі проведення повернення (відшкодування) або перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший за висновками органів державної податкової служби поля № 5 та № 6 заповнюються таким чином:

поле № 5:

друкується розділовий знак «;»;

друкується дата реєстрації в ДПІ висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування (повернення, перерахування на інший бюджетний рахунок) коштів (формат — ДД.ММ.РРРР), платником податків поле № 5 не заповнюється;

поле № 6:

друкується розділовий знак «;»;

друкується номер реєстрації в ДПІ документа, на підставі якого здійснюється відшкодування (повернення, перерахування на інший бюджетний рахунок) коштів, платником податків поле № 6 не заповнюється.

У разі сплати коштів за оренду державного майна платник (орендар) в обов’язковому порядку в полі № 4 друкує реквізити таким чином: код доходів державного бюджету, код за ЄДРПОУ орендодавця, код за ЄДРПОУ орендаря — юридичної особи або номер за ДРФО орендаря — фізичної особи — підприємця, номер договору оренди, дата укладання договору оренди, код за ЄДРПОУ органу приватизації, вид орендної плати. Реквізити відділяються один від одного символом «*», дата зазначається у форматі «ДД/ММ/РР», де ДД — день місяця, ММ — місяць року, РР — дві останні цифри року. Пропуск реквізитів не допускається. Код за ЄДРПОУ органу приватизації заповнюється згідно з переліком, затвердженим та оприлюдненим Фондом державного майна України. Код за ЄДРПОУ доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8, а номер за ДРФО завжди має 10 цифр.

поле № 7:

друкується розділовий знак «;»;

резервне поле. Заповнюється платниками податків та/або органами Державного казначейства (державної податкової служби) у разі здійснення розрахунків згідно з окремими рішеннями Кабінету Міністрів України тощо. Зазвичай не заповнюється.

У разі погашення податкових векселів (податкових розписок) коштами при заповненні платіжного документа в резервному полі необхідно проставляти номер векселя.

2.

Приклади заповнення поля «Призначення платежу» в розрахунковому документі:

а)

сплата суми податкового зобов’язання (штрафної санкції) або податкового боргу з ПДВ:

   *;101;     ;        ПДВ за березень ;

|__|___|___|___________________|__|__|__|

1     2       3                                       4     5   6  7

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («101» — сплата суми податкового зобов’язання (штрафної санкції) або податкового боргу);

3 — ідентифікаційний код (номер) платника, за якого здійснюється сплата (не заповнюється — платник сплачує платіж особисто);

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — не заповнюється.

б)

сплата банком «Унікс» суми податкового зобов’язання (штрафної санкції) або податкового боргу з податку на прибуток за підприємство «Прилад», яке має код 30110239:

  * ;  101;  30110239 ;        податок на прибуток за 1 кв. за «Прилад»;

|__|____|__________|_______________________________________|_|_|_|

 1       2                     3                                                                            4  5  6 7

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («101» — сплата суми податкового зобов’язання (штрафної санкції) або податкового боргу);

3 — ідентифікаційний код (номер) платника, за якого здійснюється сплата («30110239» — підприємство «Прилад», яке має код 30110239);

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — не заповнюється.

в)

повернення коштів (надміру сплаченої суми) платнику податків органами Державного казначейства за платіжними дорученнями, виписаними на підставі висновків органів державної податкової служби.

Приклад

заповнення поля «Призначення платежу» у разі повернення платнику коштів, сплачених за податком на прибуток. Платіжне доручення виписується на підставі висновку № 254 від 10.05.2002:

  * ;107;     ; повернення надміру сплаченої суми податку на прибуток        ;10.05.2002  ; 254 ;

|__|___|___|_____________________________________________________|__________|____|_|

  1    2       3                                                                                                         4                   5       6  7

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («107» — повернення зайво сплачених коштів);

3 — не заповнюється;

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — дата реєстрації висновку («10.05.2002»);

6 — реєстраційний номер висновку («254»);

7 — не заповнюється.

г) перерахування коштів (надміру сплаченої суми) з одного бюджетного рахунку на інший органами Державного казначейства за платіжними дорученнями, виписаними на підставі висновків органів державної податкової служби.

Приклад

заповнення поля «Призначення платежу» у разі перерахування коштів, сплачених за податком на прибуток, у рахунок сплати акцизного збору. Платіжне доручення виписується на підставі висновку № 623 від 10.05.2002:

* ; 108 ;  ;    перерахування надміру сплаченої суми за податком        ; 10.05.2002     ; 623  ;
                     на прибуток у рахунок сплати акцизного збору

|_|____|_|__________________________________________________|____________|_____|_|

1       2   3                                                                                                 4                       5        6   7

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («108» — перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший);

3 — не заповнюється;

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — дата реєстрації висновку («10.05.2002»);

6 — реєстраційний номер висновку («623»);

7 — не заповнюється.

ґ)

відшкодування ПДВ за висновками органів державної податкової служби.

Приклад

заповнення поля «Призначення платежу» у разі відшкодування ПДВ згідно з висновком № 125 від 19.04.2002:

* ; 110 ; ;       відшкодування ПДВ за декларацією за березень     ; 19.04.2002       ; 125   ;

|_|____|_|______________________________________________|_____________|_____|_|

 1      2  3                                                                                          4                           5        6   7  

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («110» — відшкодування ПДВ на рахунок платника);

3 — не заповнюється;

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — дата реєстрації висновку («19.04.2002»);

6 — реєстраційний номер висновку («125»);

7 — не заповнюється.

д)

сплата платежу (без ПДВ) до бюджету за оренду державного майна за договором оренди, укладеним між державним підприємством (установою, організацією) та господарським товариством (фізичною особою — підприємцем) за погодженням з органом приватизації (для кодів доходів державного бюджету 220800200, 220800300).

Приклад

заповнення поля № 4 «Призначення платежу»:

 

 

*22080200*00000000*11111111* № 150*07.07.2004.*22222222*1*
*22080300*00000000*11111111* № 150*07.07.2004.*22222222*1*
*22080200*00000000*3333333333* № 150*07.07.2004.*22222222*1*
*22080300*00000000*3333333333* № 150*07.07.2004.*22222222*1*

 

            |_|_|_|_____________________________________________________________________________________________________________|_|_|_|
            1 2 3  4                                                                                                                                                                                                                                                             5 6 7                                                                                                                                                                                                                                                               

 

22080200, 22080300 — коди доходів державного бюджету;

00000000 — код за ЄДРПОУ орендодавця;

11111111 — код за ЄДРПОУ орендаря — юридичної особи, 3333333333 — номер за ДРФО орендаря — фізичної особи — підприємця;

№ 150 — номер договору оренди;

07.07.2004. — дата укладання договору оренди;

22222222 — код за ЄДРПОУ органу приватизації;

1 — орендна плата (види орендної плати: 1 — орендна плата, 2 — пеня, 3 — авансовий платіж, завдаток);

е)

сплата платежу (без ПДВ) до бюджету за оренду державного майна за договором оренди, укладеним між органами приватизації та господарським товариством (фізичною особою — підприємцем).

Приклад

заповнення поля № 4 «Призначення платежу»:

 

 

*22080100*11111111* № 150*07.07.04.*22222222*1*
*22080200*11111111* № 150*07.07.04.*22222222*1*
*22080300*11111111* № 150*07.07.04.*22222222*1*
*22080100*3333333333* № 150*07.07.04.*22222222*1*
*22080200*3333333333* № 150*07.07.04.*22222222*1*
*22080300*3333333333* № 150*07.07.04.*22222222*1*

 

           |_|_|_|______________________________________________________________________________________________________________|_|_|_|
         1 2 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                 5 6 7                                                                                                                          

 

22080100, 22080100, 22080100 — коди доходів державного бюджету;

11111111 — код за ЄДРПОУ орендаря, 3333333333 — номер за ДРФО орендаря — фізичної особи — підприємця;

№ 150 — номер договору оренди;

07.07.2004. — дата укладання договору оренди;

22222222 — код за ЄДРПОУ органу приватизації;

1 — орендна плата (види орендної плати: 1 — орендна плата, 2 — пеня, 3 — авансовий платіж, завдаток);

є) погашення платниками податків податкових векселів коштами:

Приклад заповнення поля «Призначення платежу» в разі погашення платниками податків податкових векселів коштами.

 

*

;109

;

;оплата податкового векселя

;

;

;ХХХХХХХХХХ

1

2

3

4

5

6

7

 

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («109» — оплата податкового векселя);

3 — не заповнюється;

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — друкується номер векселя, у рахунок погашення якого здійснюється платіж;

ж) погашення банком податкових векселів (податкових розписок) коштами:

Приклад заповнення поля «Призначення платежу» в разі погашення банком податкових векселів (податкових розписок) коштами за підприємство «Надія», яке має код 30611145:

 

*

;109

;30611145

;оплата податкового векселя (податкової розписки)

;

;

;ХХХХХХХХХХ

1

2

3

4

5

6

7

  

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («109» — оплата податкового векселя (податкової розписки);

3 — код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) платника, за якого здійснюється оплата (підприємство «Надія», яке має код за ЄДРПОУ 30611145);

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — друкується номер податкового векселя (податкової розписки)

.

3.

У разі сплати бюджетного платежу готівкою за квитанцією при формуванні відповідного розрахункового документа установою банку, що приймає квитанцію, поле «призначення платежу» заповнюється наступним чином.

Приклад

заповнення поля «Призначення платежу» у разі сплати фізичною особою з ідентифікаційним номером 1234567890 плати за землю готівкою за квитанцією:

*;101 ; 1234567890  ;     плата за землю;

|_|___|____________|_______________|_|_|_|

1    2     3                        4                            5 6 7

 

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («101» — сплата податкового зобов’язання (штрафної санкції) або податкового боргу) — з графи «код виду платежу» квитанції;

3 — ідентифікаційний номер платника, щодо платежу якого формується розрахунковий документ, — з графи «ідентифікаційний номер» квитанції;

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу — з графи «призначення платежу» квитанції;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — не заповнюється.

4. Сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися окремим розрахунковим документом.

5. У разі заповнення поля «Призначення платежу» з порушенням вимог, визначених у даній пам’ятці, розрахунковий документ приймається до виконання. При цьому вважається, що платник податків сплачує податкове зобов’язання (штрафну санкцію) або податковий борг (код виду сплати 101).

6. У разі виникнення будь-яких питань за довідками слід звертатися до податкового органу за місцем реєстрації.

7. Список кодів видів сплати, які вказуються в полі «Призначення платежу», наведено в таблиці 2.1.

 

Таблиця 2.1

Список кодів видів сплати

Код сплати

Вид сплати

1

2

101

Сплата суми податкового зобов’язання (штрафної санкції) або податкового боргу*

106

Сплата пені*

107

Повернення зайво сплачених коштів

108

Перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший

109

Оплата податкового векселя*

110

Відшкодування ПДВ на рахунок платника

111

Відшкодування процентів за бюджетною заборгованістю

116

Сплата процентів за користування податковим кредитом*

117

Погашення податкового боргу за рахунок продажу активів підприємства-банкрута

118

Погашення податкового боргу за рахунок продажу активів платника, що перебувають в податковій заставі

119

Погашення податкового боргу за рахунок продажу активів платника за рішенням суду

120

Рядок виключено

121

Сплата адміністративного штрафу*

122

Стягнення податкового боргу за податковим зобов’язанням (штрафною санкцією)

123

Стягнення пені

124

Стягнення несплачених процентів за користування податковим кредитом

125

Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів*

* Використовуються при заповненні розрахункових документів платниками податків.

 

Начальник Головного управління інформатизації та обліку М. Семирга

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі