Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Безоплатне розповсюдження рекламної газети

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2007/№ 76
Друк
Стаття

Безоплатне розповсюдження рекламної газети

 

Останнім часом з’явилося багато газет, що видаються не з метою продажу, а з метою їх безоплатного розповсюдження. При цьому дохід одержується тільки за рахунок розміщення реклами в цих виданнях. Така діяльність має безпосередній зв’язок з рекламними заходами, тому в сьогоднішньому номері розглянемо оподаткування таких операцій.

Дмитро КОСТЮК, заступник головного редактора

 

Для правильного відображення в податковому обліку безоплатної роздачі газети, яка повністю складається з рекламних оголошень, головне — правильно розібратися в одночасному застосуванні декількох норм податкових

Законів. З одного боку, це поставка друкованих засобів масової інформації (хай і безоплатна), з іншого — поставка рекламних послуг.

Та перш ніж перейти до аналізу податкових нюансів операції, слід визначитися зі статусом такої газети: чи є вона друкованим засобом масової інформації. Згідно із

Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.92 р. № 2782-XII під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні розуміють періодичні та такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію. Якщо рекламна газета відповідає цьому визначенню, то вона має всі шанси вважатися засобом масової інформації*.

* Якщо Свідоцтва про державну реєстрацію немає, то така газета не може вважатися ЗМІ, її слід розглядати як рекламний буклет.

 

ПДВ

Згідно з

п.п. 5.1.2 Закону про податок на прибуток операції з поставки (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок, крім видань еротичного характеру, звільняються від обкладення ПДВ.

Як відомо, під визначення поставки підпадає і безоплатна передача товару (

п. 1.4 Закону про ПДВ). І тут ми опиняємося перед дилемою: з одного боку, безоплатна передача завжди спричиняє нарахування податкових зобов’язань, причому виходячи зі звичайних цін, без застосування 20-відсоткового коридору (п. 4.2 Закону про ПДВ), з іншого — для поставки друкованих засобів масової інформації передбачено пільгу. У таких випадках пріоритет має норма закону, яка передбачає застосування пільги, тобто пільга повною мірою поширюється і на безоплатну передачу. Отже, безоплатне розповсюдження друкованих засобів масової інформації звільняється від оподаткування.

При цьому в ряд. 4 декларації з ПДВ необхідно зазначати обсяг поставки, який у нашому випадку визначається виходячи зі звичайних цін. Визначити звичайну ціну на такі газети не так-то просто. Як варіант, орієнтиром може бути собівартість виготовлення.

Крім того, видавництво надає і рекламні послуги, які від ПДВ не звільнено. Щодо таких послуг уже точно доведеться нарахувати податкові зобов’язання.

А що з

податковим кредитом? Як відомо, якщо платник ПДВ використовує товари (послуги) в неоподатковуваних операціях, то податковий кредит за такими товарами (послугами) збільшувати не можна (п.п. 7.4.2 Закону про ПДВ). І напевно обережний платник податків так і вчинить: узагалі забуде про те, що таке податковий кредит.

Водночас можна подивитися на цю ситуацію і з іншого боку. Причому тут є дві позиції.

Позиція перша (зважена)

. Крім неоподатковуваної операції, видавництво здійснює і поставку рекламних послуг, що обкладається ПДВ, причому за допомогою все тієї ж газети. Інакше кажучи, не можна сказати, що придбані для виготовлення газети товари та послуги використовуються винятково в неоподатковуваних операціях. Наявна ситуація, коли товар (газета) використовується як в оподатковуваних (рекламні послуги), так і в неоподатковуваних (розповсюдження газети) операціях. А тут пригадується вже п.п. 7.4.3 Закону про ПДВ. Згідно з цим підпунктом, якщо товари (роботи, послуги), виготовлені та/або придбані, частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, до суми податкового кредиту включається та частина сплаченого (нарахованого) податку при їх виготовленні або придбанні, яка відповідає частці використання таких товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду.

Проте, як відомо, однією з умов збільшення податкового кредиту є використання товарів (послуг) у

господарській діяльності. І тут виникає чергове запитання: чи можна розглядати таке безоплатне розповсюдження рекламної газети як господарську діяльність? На наш погляд, так. Як відомо, під господарською діяльністю розуміється діяльність особи, направлена на одержання доходу в грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах, коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. У нашому випадку дохід від безоплатного розповсюдження газети буде одержано як дохід від надання рекламних послуг.

Отже, цілком прийнятно здійснити розподіл вхідного ПДВ, частина суми якого все-таки збільшить податковий кредит. Вхідний ПДВ, пов’язаний з придбанням товарів (послуг), які було використано при виробництві газети, слід помножити на частку оподатковуваних операцій. Одержаний показник можна включити до складу податкового кредиту. Решта включається до складу первісної вартості газети. Причому йдеться про розподіл не тільки того ПДВ, який «сидить» в адміністративних витратах (наприклад, комунальні платежі, оренда адміністративних приміщень, послуги зв’язку тощо), а й про той, який ураховано в ціні товарів (послуг), що безпосередньо беруть участь у виробництві газети (послуги друкарні, папір, плівки тощо).

Позиція друга (радикальна)

. Прихильники цієї позиції взагалі не розглядають виготовлення та розповсюдження рекламної газети як окрему операцію. Дійсно, видавництво, насправді, надає тільки рекламні послуги — це і є вид діяльності підприємства, а розповсюдження газети — усього лише спосіб доставки цієї реклами її споживачу (витрати на виготовлення газети, по суті, є витратами на надання рекламних послуг). Це означає, що видавництво може поборотися за включення всього вхідного ПДВ до складу податкового кредиту.

Мінус цієї позиції очевидний: якщо рекламна газета відповідає визначенню ЗМІ, то дуже важко довести, що поставки цієї газети як неоподатковуваної операції не було. Інша річ, якщо рекламна газета не є ЗМІ. Тоді цю операцію можна розглядати як розповсюдження рекламних буклетів. У такому разі податкові зобов’язання виникатимуть лише щодо рекламних послуг (розповсюдження буклетів не є об’єктом оподаткування), а до податкового кредиту можна включити всю суму вхідного ПДВ (див.

листи ДПАУ від 13.06.2006 р. № 6421/6/16-1515-26 і від 03.06.2002 р. № 3428/6/15-1215-26 у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 80 і 2005, № 48 відповідно).

До речі, щодо цього в нагоді може стати і такий момент. Якщо говорити про розподіл вхідного ПДВ, то у видавничій справі існує ще один варіант визначення частки ПДВ, що входить до складу податкового кредиту. Методика його визначення така: визначається

площа видання, на якій розміщено рекламу; потім розраховується питома вага цієї площі в загальній площі видання; і вже після цього пропорційно до одержаної частки збільшується податковий кредит, що припадає на рекламні послуги. У нашому випадку застосування цього методу означає включення до складу податкового кредиту практично всієї суми вхідного ПДВ (за винятком адміністративних витрат, що розподіляються згідно з п.п. 7.4.3 Закону про ПДВ), адже рекламна площа складає всі 100 %.

З цих варіантів нам ближче зважений підхід, тому в прикладі, наведеному наприкінці статті, ми керуємося саме ним.

  

Податок на прибуток

Підпунктом 7.13.7 Закону про податок на прибуток

для видівців передбачено пільгу. Проте для засобів масової інформації, до яких, як ми з’ясували, належить і ця рекламна газета, вона не застосовується. Річ у тім, що ця пільга стосується тільки книжкової продукції, до якої ЗМІ не належать. Принаймні, податківці не дозволяють застосовувати цю пільгу ЗМІ, про що може свідчити лист ДПАУ від 24.02.2005 р. № 3445/7/15-1117 і консультація, опублікована у «Віснику податкової служби України», 2005, № 26. Наприклад, в останній прямо зазначено, що скріплені в корінці з обкладинкою або оправою друковані засоби масової інформації*, ураховуючи періодичність їх виходу, не належать до книжкової продукції, тобто пільги, визначені п.п. 7.13.7 Закону про податок на прибуток, на них не поширюються. Тому розглядатимемо безоплатне розповсюдження газети в контексті загальних норм Закону про податок на прибуток.

* Це визначення книжкового видання, наведене в Законі України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» від 06.03.2003 р. № 601-IV.

У загальному випадку безоплатна передача товару у сторони, що передає, спричиняє виникнення валових доходів виходячи зі звичайних цін тільки в тому випадку, коли такий товар передається нестандартним платникам податку на прибуток або неплатникам цього податку (наприклад, фізособам). Якщо ж одержувачем є платник податку на прибуток, то валові доходи виникають у розмірі 0 грн. (див.

постанову ВГСУ від 22.09.2004 р. у справі № 11/508 у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 84). Як правило, рекламні газети розповсюджуються серед невизначеного кола осіб, тому валові доходи доведеться збільшити виходячи зі звичайної ціни, якою, як уже зазначалося, може бути собівартість газети.

Щодо валових витрат, то в загальному випадку при безоплатній передачі товару вони не збільшуються, оскільки така операція не відповідає критеріям господарської діяльності. Але ще раз зазначимо, що в нашому випадку є специфіка. Не можна стверджувати, що безоплатна роздача газети не спричиняє одержання доходу: дохід буде одержано від продажу рекламних послуг, які надаються за допомогою розповсюдження газети. Отже, на наш погляд, є всі шанси відстояти валові витрати.

А зараз проілюструємо викладене вище на прикладі. Вартість послуг друкарні становить 4800 грн. (у тому числі ПДВ — 800 грн.). Для спрощення не розглядатимемо вартість інших витрат. Протягом місяця було віддруковано та розповсюджено 2000 примірників. Вартість наданих рекламних послуг склала 9640 грн. (у тому числі ПДВ — 1600 грн., податок з реклами — 40 грн.).

  


з/п

Зміст операції

Сума,
грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВВ

ВД

1

2

3

4

5

6

7

1

Одержано передоплату за рекламні послуги

9640

311

681

8040

2

Відображено суму ПДВ

1600

643

641

3

Нараховано податок з реклами

40

645

641

40

4

Перераховано податок з реклами

40

641

311

5

Оплачено послуги друкарні

4800

371

311

4266,67

6

Збільшено податковий кредит

533,33

641

644

Обсяг оподатковуваних ПДВ операцій становить 8000 грн., загальний обсяг операцій — 12000 грн. (8000 + 4000). Отже, до складу податкового кредиту можна включити 800 х 8000 : 12000 = 533,33 грн.

7

Одержано партію газет

4266,67

281

631

Частина вхідного ПДВ, що не увійшла до складу податкового кредиту, збільшує первісну вартість газети та включається до складу валових витрат.

8

Списано суму податкового кредиту

533,33

644

631

9

Проведено залік заборгованостей

4000

631

371

10

Розповсюджено газету (фактично надано рекламні послуги)

4000

903

281

4266,67

Валовий дохід визначається виходячи зі звичайної ціни, за яку можна прийняти собівартість газети.

11

Підписано акт про надання рекламних послуг

9600

361

703

12

Відображено суму ПДВ

1600

703

643

13

Списано податок з реклами

40

703

645

14

Проведено залік заборгованостей

9600

681

361

 

Як бачимо, ми обходимося без застосування норм

п.п. 5.4.4 Закону про податок на прибуток, в якому йдеться про рекламні акції та про рекламне розповсюдження зразків товарів. Рекламна газета розповсюджується з метою рекламування не власне цієї газети, а товарів (послуг), рекламу яких у ній розміщено.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі