Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів)

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2007/№ 77
Друк
Наказ від 20.08.2007 р. № 497

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів)

 

Наказ від 20 серпня 2007 року № 497

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2007 р. за № 1046/14313

(витяг)

 

З метою приведення у відповідність до законів України «Про управління об’єктами державної власності», від 16.11.2006 № 358-V «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та інших законодавчих актів, урегулювання окремих питань обліку договорів про спільну діяльність, великих платників податків, військових частин, банків та інших платників податків

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Порядку обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 № 80, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.03.98 за № 172/2612 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 17.11.98 № 552) (із змінами), що додаються.*

* Зміни не публікуються, оскільки зазначений Порядок наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін.

Зміни в тексті виділено напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

<...>

3. Установити, що цей

наказ набирає чинності через десять днів після його державної реєстрації, крім пункту 17 затверджених пунктом 1 цього наказу Змін до Порядку обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 № 80, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.03.98 за № 172/2612 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 17.11.98 № 552) (із змінами), який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 16.11.2006 № 358-V «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

<...>

Голова А. Брезвін

 

 

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 19 лютого 1998 р. № 80
(в редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 17 листопада 1998 р. № 552)

Порядок обліку платників податків, зборів
(обов’язкових платежів)

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1998 р. за № 791/3231

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Державної податкової адміністрації України від 20 серпня 2007 року № 497)

 

Цей Порядок розроблений відповідно до законів України «Про систему оподаткування», «Про державну податкову службу в Україні» та інших актів, положень чинного законодавства України і має на меті використання єдиної раціональної методики обліку платників податків і зборів (обов’язкових платежів) в органах державної податкової служби.

 

1. Визначення термінів

1.1.

Платники податків — юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус підприємців (самозайнятих осіб) чи не мають такого статусу, на яких згідно із законами покладено обов’язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі), пеню та штрафні санкції.

1.2. Великий платник податків — це юридична особа, яка органами державної податкової служби зарахована до категорії великих платників за встановленими критеріями, а саме:

а) сукупний валовий дохід:

від 20 до 100 млн грн. — 1 бал;

від 100 до 500 млн грн. — 2 бали;

понад 500 млн грн. — 3 бали;

б) загальна сума нарахованих податків до Державного бюджету України:

від 200 тис. грн. до 1 млн грн. — 1 бал;

від 1 млн грн. до 5 млн грн. — 2 бали;

понад 5 млн грн. — 3 бали;

в) загальна сума сплачених податків до Державного бюджету України:

від 200 тис. грн. до 1 млн грн. — 1 бал;

від 1 млн грн. до 5 млн грн. — 2 бали;

понад 5 млн грн. — 3 бали;

г) загальна сума податку на додану вартість, задекларована до відшкодування з бюджету:

від 3 млн грн. до 15 млн грн. — 1 бал;

від 15 млн грн. до 50 млн грн. — 2 бали;

понад 50 млн грн. — 3 бали.

Показники за підпунктами «а», «б», «в», «г» цього пункту розраховуються за результатами діяльності підприємств за дев’ять місяців звітного року в сумі з очікуваними показниками за IV квартал звітного року.

При середньообліковій чисельності працівників за звітний (фінансовий) рік меншій, ніж 15 чоловік, загальна чисельність балів зменшується на 2 бали. Якщо загальна сума балів за встановленими показниками більша або рівна п’яти, платник відповідає критеріям великого платника податків.

Приклад 1 розрахунку балів при середньообліковій чисельності працівників не менше 15 чоловік:

«а» + «б» + «в» + «г»

³ 5 балів — великий платник податків.

Приклад 2 розрахунку балів при середньообліковій чисельності працівників менше 15 чоловік:

«а» + «б» + «в» + «г» — 2 бали

³ 5 балів — великий платник податків.

1.2.1. Принцип відбору великих платників податків базується на відборі платників податків, які забезпечують не менше 50 відсотків надходжень до Державного бюджету України, що формують платники податків міста (області).

У разі, якщо за результатами відбору великих платників податків не виконується основний принцип відбору, то загальна сума балів зменшується до 4 — 3 балів.

1.2.2. Незалежно від кількості набраних балів до переліку великих платників податків, які обслуговуються інспекцією (підрозділом), уключаються розташовані на території міста (області) дочірні підприємства великих платників податків, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи великих платників податків, що не мають статусу юридичної особи, а також банки.

1.3.

Облікова справа платника податків (реєстраційна частина) — формується із переліку документів, які надходять до органів державної податкової служби для взяття на облік платника податків. Реєстраційна частина облікової справи платника податків доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків від органів державної реєстрації, статистики, інших державних органів, міністерств, центральних органів виконавчої влади та від установ банків до органів державної податкової служби в період діяльності платника податків та у зв’язку з його ліквідацією.

Облікова справа платника податків (звітна частина) формується із звітних документів, які подаються платником у період його діяльності.

Ведення облікових справ платників податків здійснюється із дотриманням правил діловодства. Комплектування документів проводиться у хронологічному чи тематичному порядку або у їх поєднанні. Кожна частина облікової справи повинна мати опис документів. Зберігання окремих документів та облікових справ здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 № 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 за № 576/3016.

1.4.

Єдиний банк даних про платників податків — юридичних осіб (далі — Єдиний банк даних юридичних осіб) — це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про платників податків. Формується з районних рівнів Єдиного банку даних юридичних осіб державних податкових інспекцій в районах, містах і районах у містах, а також міжрайонними та об’єднаними інспекціями і ведеться Державною податковою адміністрацією України.

1.5.

Реєстр неприбуткових організацій і установ — це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові організації та установи.

1.6.

Державний реєстр фізичних осіб — платників податків (далі — ДРФО) — це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України. Формування та ведення ДРФО здійснюється органами державної податкової служби.

1.7.

Реєстр фізичних осіб — платників податків самозайнятих осіб (далі — Реєстр фізичних осіб) — це банк даних платників податків, який створюється для забезпечення єдиного податкового обліку платників податків — фізичних осіб в органах державної податкової служби і який є складовою частиною ДРФО.

1.8.

Реєстр платників податків постійних представництв нерезидентів в Україні — це автоматизований банк даних, створений для забезпечення обліку платників податків — постійних представництв нерезидентів в Україні.

1.9.

Реєстр договорів про спільну діяльність — це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного обліку платників податків, які здійснюють свою діяльність за договорами про спільну діяльність.

1.10.

Реєстр великих платників податків — це складова частина Єдиного автоматизованого банку даних про платників податків — юридичних осіб, яка забезпечує облік великих платників податків.

1.11.

Реєстр платників податку на додану вартість — це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного обліку платників податку на додану вартість.

1.12.

Тимчасовий реєстр Державної податкової адміністрації України (далі — ТРДПАУ) — це резерв реєстраційних (облікових) номерів платників податків, які присвоюються платникам податків органами державної податкової служби відповідно до Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 03.08.98 № 380 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.98 за № 540/2980.

1.13.

Військова частина — це військові частини, заклади, установи, організації Збройних Сил України та інші утворені відповідно до законів України військові формування.

1.14.

Самозайнята особа — платник податків — фізична особа, яка є підприємцем або здійснює незалежну професійну діяльність та не є найманою особою у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

При цьому незалежна професійна діяльність полягає в участі фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльності лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб або осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності за умови якщо такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями, які прирівнюються до найманої особи.

1.15.

Централізовані бухгалтерії — це централізовані бухгалтерії, створені при місцевих державних адміністраціях, міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в інших установах, організаціях та закладах бюджетної сфери.

 

2. Загальні положення

2.1. Облік платників податків є однією з основних функцій органів державної податкової служби, яка створює передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів.

2.2.

Дія цього Порядку поширюється на таких платників податків:

2.2.1. З числа резидентів:

юридичні особи незалежно від форм власності, а саме:

підприємства, установи та організації (в тому числі неприбуткові установи й організації), які здійснюють діяльність як на території України, так і за її межами або мають об’єкти оподаткування;

філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи платника податків (далі — відокремлені підрозділи);

фізичні особи (в тому числі підприємці), які мають об’єкти оподаткування.

2.2.2. З числа нерезидентів

та їх відокремлених підрозділів в Україні:

фізичні чи юридичні особи у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи із джерелом їх походження з України чи мають об’єкти оподаткування в Україні, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законодавством;

постійні представництва нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється господарська діяльність нерезидента на території України і які відповідно до чинного законодавства України сплачують відповідні податки і збори (обов’язкові платежі);

інші відокремлені підрозділи нерезидентів в Україні, які не здійснюють господарської діяльності в Україні та не підпадають під визначення постійних представництв нерезидентів, але які відповідно до законодавства України зобов’язані сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі).

2.3.

Цим Порядком визначаються такі питання:

2.3.1. Ведення журналів обліку платників податків — юридичних осіб та Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб.

2.3.2. Ведення журналів обліку платників податків — фізичних осіб та Реєстру фізичних осіб.

2.3.3. Встановлення єдиної форми документів з питань обліку платників податків; порядок ведення документації при взятті платників податків на облік в органах державної податкової служби, занесення інформації щодо них до відповідних реєстрів.

2.3.4. Порядок підготовки матеріалів для передачі підрозділам податкової міліції для встановлення місцезнаходження платників податків.

 

3. Організація обліку платників податків у органах державної податкової служби

3.1. Робота з обліку платників податків у органах державної податкової служби здійснюється працівниками підрозділів обліку платників податків відповідно до структури, яка затверджується Державною податковою адміністрацією України.

3.2. Узяття на облік платників податків органами державної податкової служби здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що провадяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються органами державної податкової служби. Процедури та умови обміну відомостями (повідомленнями) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців визначені Порядком взаємодії суб’єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України від 07.12.2005 № 121/560/406, постановою правління Пенсійного фонду України від 07.12.2005 № 23-3, постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 07.12.2005 № 368 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2005 за № 1523/11803.

Органи державної податкової служби здійснюють контроль відомостей, які надійшли з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр), щодо коректності використання ідентифікаційного номера з ДРФО та вживають заходів для усунення помилок державними реєстраторами згідно з зазначеним Порядком, а також повідомляють платників податків про виявлені помилки в ідентифікаційних номерах з ДРФО та про необхідність подання уточнених відомостей до відповідних органів. Після уточнення даних орган державної податкової служби проводить коригування відомостей щодо ідентифікаційних номерів з ДРФО в Єдиному банку даних юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб.

3.3. Для забезпечення повноти обліку платників податків органи державної податкової служби станом на 1-ше число кожного місяця проводять звірку районного рівня Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб, а також Реєстру фізичних осіб з даними інформаційної бази Єдиного державного реєстру.

3.4. Крім того, органи державної податкової служби координують свою діяльність з питань обліку платників податків з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими органами, що здійснюють контроль, установами банків, а також із податковими службами інших держав згідно зі статтею 4 Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

3.5. Місцем обліку платників податків є відповідний орган державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) чи зареєстрованим місцем проживання (здійснення діяльності) самозайнятої особи, якщо інше не передбачене цим Порядком.

3.5.1. У разі, якщо платник податків здійснює господарську діяльність через виробничі та функціональні структурні підрозділи, які знаходяться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місцезнаходження платника податків, Державна податкова адміністрація України відповідно до інформації за отриманими ліцензіями (торговими патентами, дозволами) може прийняти рішення щодо ведення обліку такого платника податків за місцем знаходження таких структурних підрозділів.

Таке рішення приймається Державною податковою адміністрацією України за поданням органу державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням платника податку чи місцезнаходженням зазначених структурних підрозділів.

Про прийняте рішення направляється повідомлення платнику податків згідно із пунктом 8.11 цього Порядку за зареєстрованим місцезнаходженням.

3.5.2. У разі ліквідації чи реорганізації органу державної податкової служби, адміністративно-територіальної реформи, зміни меж адміністративних одиниць (районів, міст) чи інших, незалежних від платника податків об’єктивних причин, унаслідок яких змінюється орган державної податкової служби, що відповідає місцю обліку платника податків, здійснюється зняття з обліку платника податку в одному органі державної податкової служби та взяття на облік у іншому відповідному органі державної податкової служби. У таких випадках перелік платників податків, стосовно яких змінюється місце обліку, затверджується відповідною державною податковою адміністрацією в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Документи, видані платнику податків ліквідованим чи реорганізованим органом державної податкової служби, залишаються чинними до моменту виникнення змін у даних платника податку, що вказуються у таких документах, якщо інше не передбачене нормативно-правовими актами, що регулюють порядок видачі таких документів.

3.6. Фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов’язкових платежів) лише за умови пред’явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік в органі державної податкової служби.

Фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків і зборів (обов’язкових платежів) — юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків, у триденний строк з дня відкриття/закриття рахунків (включаючи день відкриття/закриття).

3.7. Журнали, передбачені цим Порядком, можуть вестись у паперовому або електронному вигляді.

Сторінки в журналах повинні мати наскрізну нумерацію, номери сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша.

Якщо журнал ведеться в паперовому вигляді, він має бути прошнурованим та скріпленим печаткою органу державної податкової служби.

Електронний журнал може вестись виключно засобами програмного забезпечення, встановленого Державною податковою адміністрацією України, з обов’язковим друкуванням та збереженням друкованих копій журналу в кінці кожного робочого дня, протягом якого вносились нові записи до журналу. Кожна його копія за день засвідчується підписом начальника підрозділу з обліку платників податків та відповідною печаткою. Якщо заповнення окремих полів існуючих записів електронного журналу проводиться не одночасно з формуванням такого запису, до паперової копії журналу відповідні записи вносяться вручну.

 

4. Порядок взяття на облік платників податків — юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів

4.1. Узяття на облік як платників податків — юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб здійснюється за їх місцезнаходженням відповідними органами державної податкової служби після внесення відомостей про них до Єдиного державного реєстру або, у випадках, передбачених законодавством, після присвоєння ідентифікаційних кодів за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі — ЄДРПОУ).

Військові частини в десятиденний строк з моменту одержання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарської діяльності інформують про це органи державної податкової служби за місцем своєї дислокації.

4.2. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями в частині розрахунків оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків, зборів, інших обов’язкових платежів і не мають власних поточних рахунків у фінансових установах, можуть не обліковуватись в органах державної податкової служби. Установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, надає до органу державної податкової служби підтвердження від централізованої бухгалтерії факту її обслуговування.

Узяття на облік установи або організації, що прийняла рішення про самостійну сплату податків, здійснюється після прийняття такого рішення за заявою установи або організації відповідно до цього Порядку.

Якщо державна нотаріальна контора обслуговується централізованою бухгалтерією, то така нотаріальна контора відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» у строки, встановлені для податкового кварталу, подає податковому органу податковий розрахунок та інформацію щодо здійснення державними нотаріусами цієї контори операцій з купівлі, продажу (міни) об’єктів нерухомого та рухомого майна та щодо видачі свідоцтв про право на спадщину або укладення договорів дарування.

4.3. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби є надходження до цього органу відомостей з відповідної реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Узяття юридичної особи на облік органами державної податкової служби здійснюється також на підставі відповідного повідомлення державного реєстратора про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

4.4. Підставою для взяття на облік відокремленого підрозділу юридичної особи є надходження повідомлення про створення відокремленого підрозділу юридичної особи від державного реєстратора до органу державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

4.5. Про отримання повідомлення від державного реєстратора підрозділом з обліку платників податків органу державної податкової служби щодо кожної юридичної особи (відокремленого підрозділу) робиться запис у журналі обліку платників податків — юридичних осіб за ф. № 2-ОПП (додаток 2*). Отримані від державного реєстратора відомості обробляються засобами відповідного програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та вносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб.

* Додатки не публікуються. —

Прим. ред.

4.6. На бажання платника податків — юридичної особи (у тому числі тієї, стосовно якої не надійшли відомості від державного реєстратора) узяття його на облік може бути здійснене органом державної податкової служби на підставі документів, визначених у пункті 4.9 цього розділу.

У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку платників податків органу державної податкової служби зобов’язаний установити, що така юридична особа включена до Єдиного державного реєстру та не припинена.

4.7. На бажання юридичної особи, стосовно відокремленого підрозділу якої до органу державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу не надійшли відомості від державного реєстратора, узяття відокремленого підрозділу на облік може бути здійснене органом державної податкової служби за його місцезнаходженням на підставі документів, визначених у пункті 4.10 цього розділу.

У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку платників податків органу державної податкової служби зобов’язаний установити, що такий відокремлений підрозділ включений до Єдиного державного реєстру й не є закритим.

4.8. Пункти 4.2 — 4.7 цього розділу не застосовуються до юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які набувають статусу юридичної особи до/без включення їх до Єдиного державного реєстру.

4.9.

Для взяття на облік платник податків — юридична особа, означена в пункті 4.6 або в пункті 4.8 цього розділу (у тому числі професійна спілка), подає до органу державної податкової служби:

заяву за ф. № 1-ОПП (додаток 1);

копію свідоцтва (документа) про державну реєстрацію (легалізацію);

копію документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для професійної спілки — за наявності).

Одночасно з поданням заяви платником податків — юридичною особою пред’являються оригінали перелічених документів.

4.10.

Для взяття на облік відокремлений підрозділ юридичної особи, крім професійної спілки, означений у пункті 4.7 або в пункті 4.8 цього розділу, подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням:

заяву за ф. № 1-ОПП (додаток 1);

копію витягу з Єдиного державного реєстру із зазначенням відомостей про відокремлений підрозділ, якщо заявником є відокремлений підрозділ юридичної особи, відомості про яку включаються до Єдиного державного реєстру;

копію документа (свідоцтва) про реєстрацію, акредитацію, легалізацію, створення тощо та копію документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, якщо заявником є відокремлений підрозділ юридичної особи, відомості про яку не включаються до Єдиного державного реєстру.

Одночасно з поданням заяви платником податків — відокремленим підрозділом пред’являється оригінал такого документа.

4.11. Платники податків — військові частини для взяття на облік подають до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням такі документи:

заяву за формою № 1-ОПП;

завірену відповідним органом копію свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарської діяльності

у Збройних Силах;

копію довідки про включення до галузевого фонду ЄДРПОУ з присвоєним ідентифікаційним кодом.

У разі, якщо військова частина не здійснює господарську діяльність, однак при цьому є платником податків (податковим агентом), то замість свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарської діяльності у Збройних Силах має бути наданий підтверджуваний документ (документи) відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, що містить відомості про те, що військова частина є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства (із зазначенням даних про створення), не здійснює господарську діяльність в розумінні Закону України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України», не перебуває на обслуговуванні централізованої бухгалтерії та зобов’язана самостійно вести бухгалтерський облік, утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджету із зазначенням видів податків.

4.12. На обліку в органах державної податкової служби повинні перебувати угоди про розподіл продукції (далі — угоди) та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб (далі — договори), при виконанні яких виникають обов’язки за сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством. Документи, що стосуються договору чи угоди, зберігаються в

обліковій справі платника податків.

4.12.1. Для взяття на податковий облік угоди про розподіл продукції подаються такі документи:

заява за ф. № 1-ОПП;

завірена в нотаріальному порядку копія зареєстрованої угоди про розподіл продукції;

копія свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції.

4.12.2. Для взяття на облік договору про спільну діяльність без створення юридичної особи платник податків (резидент), що призначений учасниками договору відповідальним за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору, за своїм місцем перебування на податковому обліку подає такі документи:

заяву за ф. № 1-ОПП;

завірену копію договору (контракту) про спільну діяльність.

До цих документів додаються:

а) інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор;

б) копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачене використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність;

в) копії ліцензій на провадження видів господарської діяльності учасників договору, отримання яких передбачено нормами чинного законодавства.

Органи державної податкової служби провадять облік договорів про спільну діяльність відповідно до цього Порядку та до положень наказу Державної податкової адміністрації України від 30.09.2004 № 571 «Про затвердження форми Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, Порядку його складання та Порядку ведення податкового обліку результатів спільної діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2004 за № 1388/9987.

4.13. Дані із заяв про взяття на облік платників податків заносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб та фіксуються у журналі за
ф. № 2-ОПП (додаток 2).

4.14. З моменту взяття на облік платник податків уважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства.

4.15. Узяття на облік платника податків органом державної податкової служби провадиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей від державного реєстратора чи заяви від платника податків та здійснюється датою внесення даних до Єдиного банку даних юридичних осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора чи заяви платника податків у журналі обліку платників податків — юридичних осіб за ф. № 2-ОПп.

4.16. Дані про дату взяття (постановки) на облік платника податків — юридичної особи чи відокремленого підрозділу юридичної особи орган державної податкової служби у день взяття на облік передає відповідному державному реєстратору для внесення цих відомостей до Єдиного державного реєстру.

4.17. Після взяття платника податків на облік орган державної податкової служби формує довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП (додаток 4). Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік.

За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.

Другий примірник чи копія довідки зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника податків з поміткою «Копія до облікової справи».

4.18. Про видачу довідки за ф. № 4-ОПП робиться запис у журналі реєстрації довідок про взяття на облік платників податків за ф. № 14-ОПп. Довідка про взяття на облік не потребує додаткової реєстрації у загальному відділі чи канцелярії органу державної податкової служби.

Довідка про взяття на облік платника податків за
ф. № 4-ОПП є єдиним документом, який підтверджує взяття платника податків на облік в органі державної податкової служби.

Якщо платник податків створений на визначений строк чи перебуває на обліку в органі державної податкової служби до визначеного терміну, у лівій верхній частині довідки за формою № 4-ОПП робиться спеціальний запис «Довідка дійсна до» і зазначається відповідна дата.

4.19.

Повернення до органу податкової служби листа з довідкою про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП є підставою для проведення заходів щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків згідно з розділом 11 цього Порядку.

4.20. Якщо за результатами звірки з даними Єдиного державного реєстру встановлено, що юридична особа за даними Єдиного державного реєстру має стан такої, що здійснює діяльність та при цьому не перебуває на обліку чи знята з обліку у відповідному органі державної податкової служби, то цим органом проводяться заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та постановки на облік такої юридичної особи згідно з цим Порядком.

У такому самому порядку здійснюється взяття на облік і відокремлених підрозділів юридичних осіб, виявлених за результатами звірки з даними Єдиного державного реєстру.

4.21. Підрозділи обліку платників податків після взяття на облік платника податків формують його облікову справу (реєстраційну частину) з переліків документів, визначених цього Порядку, яка зберігається до ліквідації платника податків або зняття його з обліку в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому, тобто у випадку зміни місцезнаходження платника податків (зі зміною адміністративного району), у підрозділі обліку

платників податків.

4.22. Підрозділ, який веде облік платників податків, не пізніше наступного дня після взяття платника податків на облік друкує та передає списки платників податків, узятих на облік, до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб для подальшого контролю за поданням ними податкової звітності. Підрозділи з питань оподаткування формують облікову справу (звітну частину) на кожного платника.

Наступного робочого дня після взяття на облік платників податків підрозділ з обліку платників податків передає список платників податків, узятих на облік за попередній день, до підрозділу податкової міліції для підтвердження місцезнаходження платників податків та реалізації покладених законом повноважень.

4.23. Взяття на облік великого платника податків здійснюється державною податковою інспекцією в місті (структурним підрозділом у складі державного податкового органу), на яку (який) покладено функції обслуговування та контролю за великими платниками податків [далі — інспекція (підрозділ)], протягом двох робочих днів після прийняття рішення податковим органом за попереднім місцем обліку платника податків про зарахування його до категорії великих.

Податковий орган за попереднім місцем обліку платника податків протягом одного робочого дня після прийняття зазначеного рішення передає документи, передбачені пунктом 8.10, до інспекції (підрозділу).

Дані про зняття з обліку та про взяття на облік великих платників податків заносяться до журналів за формами № 6-ОПП і № 2-ОПП (додатки 6, 2), а також до відповідних рівнів Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб.

4.24. Перелік взятих на облік великих платників податків не пізніше наступного дня після взяття їх на облік передається до підрозділів податкового супроводження для подальшого контролю за поданням ними податкової звітності. Зазначені підрозділи формують облікову справу (звітну частину) на кожного великого платника податків.

4.25. Узяття на облік платника податків за новим місцем обліку здійснюється органом державної податкової служби протягом двох робочих днів після прийняття рішення про виключення такого платника податків з категорії великих або про зміну місця його обліку у випадках, передбачених підпунктами 3.5.1 та 3.5.2 пункту 3.5 цього Порядку.

До органу державної податкової служби за новим місцем обліку платника податків орган державної податкової служби, у якому платник податків перебував на обліку, передає протягом одного робочого дня після прийняття відповідного рішення про виключення його з категорії великих платників або про зміну місця обліку платника податків документи, передбачені пунктом 8.11 цього Порядку.

Дані про зняття з обліку та взяття на облік платників податків, стосовно яких змінилося місце їх обліку, заносяться до журналів за формами № 6-ОПП (додаток 6) і № 2-ОПП або № 7-ОПП (додатки 2, 7), а також до відповідних рівнів Єдиного банку даних юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб.

4.26. Перелік взятих на облік платників податків, що виключені з категорії великих або стосовно яких змінилося місце їх обліку, не пізніше наступного дня після взяття їх на облік передається до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб (фізичних осіб) для подальшого контролю за поданням ними податкових декларацій, розрахунків, звітів та сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів).

4.27. Для забезпечення повноти обліку платників податків, якщо юридична особа, що має відокремлений підрозділ, перебуває на обліку в іншому органі державної податкової служби, після взяття відокремленого підрозділу на облік орган державної податкової служби в 10-денний термін надсилає

повідомлення про взяття на облік, створення, унесення змін до відомостей, закриття відокремленого підрозділу платника податків за ф. № 17-ОПП (додаток 3) до того органу державної податкової служби, де зазначена юридична особа перебуває на обліку. Таке повідомлення надсилається й у разі зміни місцезнаходження, що пов’язане зі зміною адміністративного району або включенням/виключенням відокремленого підрозділу до/із категорії великих платників податків, при цьому в повідомленні вказується причина зміни місця перебування відокремленого підрозділу на обліку в органі державної податкової служби. Копія повідомлення підшивається до облікової справи відокремленого підрозділу. Таке повідомлення може бути направлене у паперовому вигляді або засобами електронної пошти органів державної податкової служби.

У разі надходження до органу державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи відомостей із Єдиного державного реєстру про створення відокремленого підрозділу юридичної особи, про внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ або про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи, такий орган державної податкової служби направляє повідомлення за ф. № 17-ОПП та зазначені відомості до органу державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

 

5. Узяття на облік фізичних осіб — платників податків

5.1. Узяття на облік фізичної особи — підприємця здійснюється за місцем проживання такої особи відповідним органом державної податкової служби на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця.

Узяття на облік фізичної особи — підприємця здійснюється органом державної податкової служби також на підставі відповідного повідомлення державного реєстратора про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

5.2. Про отримання повідомлення від державного реєстратора підрозділом з обліку платників податків органу державної податкової служби стосовно кожної фізичної особи — підприємця робиться запис у журналі обліку платників податків і зборів (обов’язкових платежів) фізичних осіб за ф. № 7-ОПП (додаток 7). Отримані від державного реєстратора відомості обробляються засобами відповідного програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та вносяться до Реєстру фізичних осіб.

5.3. На бажання фізичної особи — підприємця, стосовно якої до органу державної податкової служби за її місцем проживання не надійшли відомості від державного реєстратора, узяття такої особи на облік може бути здійснене органом державної податкової служби, якщо така особа подає до органу державної податкової служби:

заяву за формою № 5-ОПП (додаток 5);

копію свідоцтва про державну реєстрацію.

Одночасно з поданням заяви платником податків — фізичною особою — підприємцем пред’являється оригінал такого свідоцтва.

У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку платників податків органу державної податкової служби зобов’язаний установити, що така фізична особа — підприємець включена до Єдиного державного реєстру та її підприємницька діяльність не припинена.

5.4. Узяття на облік фізичної особи — підприємця органом державної податкової служби провадиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей від державного реєстратора чи заяви від платника податків та здійснюється датою внесення даних до Реєстру фізичних осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора чи заяви платника податків у журналі за ф. № 7-ОПп.

5.5. Фізичні особи — підприємці, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційних номерів, мають у паспортах відмітки про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера та стосовно яких замість ідентифікаційного номера до Єдиного державного реєстру і свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця внесено серію та номер паспорта, після взяття на облік обліковуються в органах державної податкової служби за серією та номером паспорта. В усіх документах, передбачених цим Порядком, стосовно таких фізичних осіб — підприємців замість ідентифікаційних номерів ДРФО вказуються серії та номери паспортів осіб, які внесені до Єдиного державного реєстру.

5.6. Якщо за результатами звірки з даними Єдиного державного реєстру встановлено, що фізична особа — підприємець має стан такої, що здійснює діяльність та не перебуває на обліку або знята з обліку у відповідному органі державної податкової служби, то цим органом проводяться заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та постановки на облік такої фізичної особи — підприємця згідно із цим Порядком.

5.7.

Підрозділ обліку платників податків після взяття платника податків на облік формує його облікову справу з переліком документів, визначених цим Порядком, яка зберігається до ліквідації платника податків або зняття його з обліку в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому, тобто у випадку зміни місця проживання платника податків (із зміною адміністративного району). Облікова справа з описом документів на другий день після взяття платника податків на облік закріплюється за інспектором, про що робиться відмітка в журналі за ф. № 7-ОПп. Реєстраційна і звітна частина облікової справи зберігається в підрозділі з питань оподаткування фізичних осіб.

Наступного робочого дня після взяття на облік фізичних осіб — підприємців підрозділ з обліку платників податків передає до підрозділу податкової міліції список взятих на облік за попередній день фізичних осіб — підприємців для реалізації покладених законом повноважень.

5.8. Довідка про взяття фізичної особи — підприємця на облік в органі державної податкової служби формується та видається згідно з пунктами 4.16 —

4.19 розділу 4 цього Порядку.

Дані про дату взяття (постановки) на облік фізичної особи — підприємця орган державної податкової служби у день взяття на облік передає відповідному державному реєстратору для внесення цих відомостей до Єдиного державного реєстру.

У довідці про взяття на облік фізичної особи — підприємця перед прізвищем, ім’ям та по батькові такої особи обов’язково вказується «Фізична особа — підприємець».

5.9. Узяття на облік самозайнятих осіб, які не є підприємцями, здійснюють незалежну професійну діяльність та не є найманими особами у межах такої незалежної професійної діяльності, здійснюється у порядку, установленому цим Порядком для фізичних осіб — підприємців.

Узяття на облік таких платників податків здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за формою № 5-ОПП (додаток 5). Такою самозайнятою особою одночасно з поданням заяви пред’являється оригінал та до заяви додається копія документа про реєстрацію незалежної професійної діяльності чи отримання згідно із законодавством права (дозволу, ліцензії, сертифіката тощо) на ведення незалежної професійної діяльності.

У довідці про взяття на облік такої самозайнятої особи перед прізвищем, ім’ям та по батькові такої особи обов’язково вказується вид професійної діяльності, наприклад, «Приватний нотаріус», «Адвокат» тощо.

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа здійснює незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується в органах державної податкової служби як фізична особа — підприємець.

5.9.1. Узяття на облік приватного нотаріуса здійснюється в органі державної податкової служби за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса. При поданні заяви таким платником податків пред’являється оригінал та надається копія реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності.

Про видане реєстраційне посвідчення, про зміни адреси розташування робочого місця нотаріуса, анулювання реєстраційного посвідчення орган юстиції кожного разу повідомляє податкову інспекцію за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса згідно із Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 04.03.94 № 10/5 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.03.94 за № 41/250.

5.9.2. Узяття на облік адвокатів, які займаються адвокатською діяльністю індивідуально та не зареєстровані як фізичні особи — підприємці, здійснюється за місцем їх проживання. При поданні заяви такими платниками податків пред’являється оригінал та надається копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за формою, визначеною додатком до Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.93 № 155.

5.9.3. Узяття на облік судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та отримали право самостійно здійснювати судово-експертну діяльність, здійснюється за місцем їх проживання. При поданні заяви такими платниками податків пред’являється оригінал та надається копія свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України за формою, що відповідає додатку 7 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 № 86/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2005 за № 882/11162. Довідка про взяття на облік такого платника податків видається із зазначенням строку її дії, що не може перевищувати строк дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

5.9.4. Якщо органом державної податкової служби за інформацією від іншого державного органу чи при виконанні власних функцій виявляється фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, що є зареєстрованою, але не перебуває на обліку в органі державної податкової служби, орган державної податкової служби повідомляє таку особу про необхідність подання заяви для взяття на облік.

Якщо у двадцятиденний строк від дня направлення повідомлення така самозайнята особа не подає заяви для взяття на облік, підрозділ з обліку платників податків направляє до підрозділу податкової міліції запит щодо встановлення місця проживання (місця ведення діяльності), а також відомості про таку самозайняту особу для реалізації покладених законом повноважень.

5.10. Реєстрація фізичних осіб з присвоєнням їм ідентифікаційних номерів здійснюється органами державної податкової служби в порядку, визначеному законодавством України.

5.11. Облік фізичних осіб, які не є самозайнятими особами, здійснюється органами державної податкової служби залежно від наявності у фізичних осіб об’єктів оподаткування.

 

6. Особливості обліку нерезидентів та їх відокремлених підрозділів

6.1. Облік філій, відділень, представництв та інших відокремлених підрозділів юридичних осіб — нерезидентів в Україні

6.1.1. Відокремлені підрозділи юридичних осіб — нерезидентів, які відповідають визначенню постійних представництв нерезидентів в Україні згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», до початку своєї господарської діяльності реєструються платниками податку на прибуток в органах державної податкової служби за своїм місцезнаходженням згідно з Положенням про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 12.08.97 № 293, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.08.97 за № 331/2135 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 16.01.98 № 23), та з урахуванням вимог цього Порядку.

Узяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента згідно з цим Порядком не звільняє такий підрозділ від обов’язку реєстрації платником податку на прибуток, якщо він розпочинає господарську діяльність та відповідає визначенню постійного представництва нерезидента в Україні згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».

У разі реєстрації постійного представництва нерезидента в Україні платником податку на прибуток уважається, що такий платник податків є взятим на облік в органі державної податкової служби за його місцезнаходженням з дати такої податкової реєстрації та не зобов’язаний подавати документи для взяття на облік згідно з цим Порядком. За письмовим зверненням постійного представництва нерезидента в Україні йому може бути видана довідка про взяття на облік за ф. № 4-ОПП відповідно до цього Порядку.

6.1.2. Облік відокремлених підрозділів юридичних осіб — нерезидентів, які не здійснюють господарської діяльності в Україні та не підпадають під визначення постійних представництв нерезидентів в Україні відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», але відповідно до законодавства України зобов’язані сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі), здійснюється відповідно до цього Порядку. Для взяття на облік в органах державної податкової служби такі відокремлені підрозділи подають документи згідно з пунктом

4.10 цього Порядку.

6.1.3. Документом про реєстрацію відокремлених підрозділів нерезидентів на території України є:

свідоцтво про реєстрацію представництва, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, — для представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні, на які поширюється дія Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

свідоцтво про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні, видане Міністерством юстиції України, — для філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні;

рішення про акредитацію представництва іноземного банку

, видане Національним банком України, — для представництв іноземних банків;

документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування підрозділу нерезидента на території України, — для інших відокремлених підрозділів нерезидентів.

6.1.4. Діяльність та оподаткування філії іноземного банку здійснюється відповідно до законодавства України, яке застосовується до банків України. Для взяття на облік в органах державної податкової служби такий відокремлений підрозділ іноземного банку подає документи, перелік яких визначений пунктом 4.10 цього Порядку. Документом, який підтверджує акредитацію філії іноземного банку та внесення відповідного запису до Державного реєстру банків, є банківська ліцензія, видана Національним банком України*.

* Підпункт 6.1.4, яким згідно з пунктом 17 затверджених пунктом 1 наказу ДПАУ від 20.08.2007 р. № 497 Змін до Порядку буде доповнено пункт 6.1, набере чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 16.11.2006 р. № 358-V «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність». Цей Закон буде повністю (а не частково, як на сьогодні) чинним з дня вступу України до Світової організації торгівлі. —

Прим. ред.

6.2. Узяття на облік договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності за участі іноземного інвестора здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 4.12.2 пункту 4.12 цього Порядку, після державної реєстрації договору (контракту) Міністерством економіки Автономної Республіки Крим, обласним, Київським або Севастопольським міським управлінням зовнішніх економічних зв’язків.

Узяття на облік угод про розподіл продукції за участі іноземного інвестора здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 4.12.1 пункту 4.12 цього Порядку, після отримання свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, підписаного головою Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, з проставленням печатки Кабінету Міністрів України.

6.3. Нерезидент — виконавець проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, акредитований Міністерством економіки України, для взяття на облік подає до відповідного органу державної податкової служби за адресою виконавця в Україні:

лист-звернення, у якому зазначаються найменування, місцезнаходження в Україні, телефон виконавця, прізвище, ім’я, за наявності — по батькові та номер ДРФО, посада уповноваженої особи;

копію свідоцтва про акредитацію виконавця (юридичної особи — нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги.

6.4. З метою забезпечення автоматизованого обліку сум та адміністрування податку з доходів фізичних осіб та податку на додану вартість до районного рівня Єдиного банку юридичних осіб уносяться відомості про дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав та прирівняні до них представництва міжнародних організацій в Україні (далі — дипломатичні місії) у разі:

якщо дипломатична місія здійснює виконання функцій податкового агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб;

якщо за заявою дипломатичної місії органом державної податкової служби приймається рішення про відшкодування з бюджету податку на додану вартість.

Дипломатична місія за її зверненням включається до Єдиного банку юридичних осіб, та їй присвоюється номер із ТРДПАУ органом державної податкової служби без подання додаткових документів, про що орган державної податкової служби інформує дипломатичну місію не пізніше наступного робочого дня після такого включення.

У разі необхідності за письмовим зверненням дипломатичної місії, яка виконує обов’язки податкового агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб, їй видається довідка про взяття на облік за формою № 4-ОПП (додаток 4) у порядку, визначеному пунктом 4.17 цього Порядку. У такій довідці після слів «(назва ДПІ)» зазначається «як податковий агент щодо сплати податку з доходів фізичних осіб».

6.5. Облік іноземних громадян, які мають постійне місце проживання в Україні й одержують доходи з джерелом його походження з України, здійснюється органами державної податкової служби на загальних підставах. Винятком є особи, які мають дипломатичний імунітет і звільняються від сплати податків відповідно до законодавства України та при цьому не мають доходів чи об’єктів оподаткування в Україні, не пов’язаних із дипломатичною діяльністю.

 

7. Порядок внесення змін до облікових даних платників податків

7.1. Органи державної податкової служби проводять внесення змін і доповнень до районного рівня Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб на підставі:

інформації органів державної реєстрації;

документально підтвердженої інформації установ банків про відкриття (закриття) банківських рахунків та електронних реєстрів з установ банків;

документально підтвердженої інформації, що надається платниками податків.

7.2. У разі внесення змін до Єдиного державного реєстру та надходження відповідних відомостей від державних реєстраторів щодо платників податків, а також надходження від самих платників податків заяв за ф. № 1-ОПП чи за ф. № 5-ОПП з позначками «Перереєстрація» чи «Зміни», органи державної податкової служби фіксують зазначені зміни в журналах за ф. № 2-ОПП та ф. № 7-ОПп.

7.3. Платник податків, активи якого передані в податкову заставу, або той, хто скористався правом реструктуризації податкового боргу, зобов’язаний завчасно повідомити податковий орган про прийняття рішення щодо проведення будь-яких видів реорганізації та надати податковому органу план такої реорганізації. Проведення реорганізації такої особи без узгодження плану реорганізації з податковим органом тягне за собою відповідальність, установлену законодавством.

7.4. Централізовані бухгалтерії надають до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням повний перелік усіх установ та організацій, що обслуговуються такими бухгалтеріями, який вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб.

Якщо установою або організацією, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, унесено зміни до Єдиного державного реєстру, централізована бухгалтерія підтверджує перебування на обслуговуванні такої установи або організації протягом десяти робочих днів від дня здійснення реєстрації таких змін.

При ненадходженні такого підтвердження від централізованої бухгалтерії, на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру про здійснення реєстраційних дій щодо бюджетної установи або організації, яка не перебувала на обліку в органах державної податкової служби, підрозділ з обліку платників податків надсилає за місцезнаходженням такої установи або організації відповідне повідомлення (лист).

Якщо установа або організація протягом місяця від дня направлення такого повідомлення не підтвердить факту обслуговування централізованою бухгалтерією, вона має бути взята на облік органом державної податкової служби датою надходження відомостей від державного реєстратора, про що органом державної податкової служби такій установі видається (направляється) довідка за ф. № 4-ОПП у порядку, визначеному розділом 4 цього Порядку.

7.5. Надання дубліката або копії довідки про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП орган державної податкової служби здійснює на письмовий запит платника податків. Дублікат довідки чи її копія видається (надсилається) платнику податків протягом двох робочих днів після надходження письмового запиту від платника податків. Про їх видачу робиться запис у журналі реєстрації довідок про взяття на облік платників податків за ф. № 14-ОПП, а відповідний запит зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків.

7.6. У разі внесення змін у дані, що вказуються у довідці про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП (назва, місцезнаходження платника податків чи органу державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, зміна керівництва тощо), видається нова довідка про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП замість старої.

Для отримання нової довідки платник податків подає до органу державної податкової служби звернення із зазначенням причин заміни та доданою до нього старою довідкою. Орган державної податкової служби протягом двох робочих днів після такого звернення перевіряє інформацію про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру або виконання вимог пункту 7.10 цього Порядку та видає нову довідку.

У такому самому порядку видається нова довідка замість зіпсованої чи втраченої. У разі втрати довідки нова довідка видається за заявою платника податків, у якій надані пояснення і викладені обставини втрати довідки або до якої додані документи, що підтверджують факт втрати довідки.

7.7. Відомості районного рівня Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб можуть бути оновлені (доповнені, актуалізовані) органами державної податкової служби на підставі електронних даних інформаційного фонду ДРФО ЄДРПОУ, Єдиного державного реєстру, інших державних реєстрів, ведення яких здійснюється органами державної влади. При цьому інформація про внесені зміни роздруковується окремо для кожного платника податків та підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника податків.

7.8. Для забезпечення достовірності, повноти та актуальності реєстраційних частин облікових справ платників податків та відомостей про платників податків у реєстрах платників податків, а також для приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів документів із облікових справ платників податків може проводитись інвентаризація реєстраційних частин облікових справ платників податків.

З’ясування причин розбіжностей, невідповідностей, що були виявлені за результатами інвентаризації, їх усунення, актуалізація банку даних про платників податків чи реєстрів платників податків, їх наповнення чи внесення змін, а також доукомплектування реєстраційних частин облікових справ платників податків відповідними документами може проводитись із залученням платників податків шляхом звірки.

7.9. Відомості про відповідальних за податковий облік осіб юридичної особи чи відокремленого підрозділу — керівника та головного бухгалтера (бухгалтера, якщо для забезпечення ведення бухгалтерського обліку за штатом платника податків передбачена лише одна посада бухгалтера без створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером) вносяться чи змінюються органом державної податкової служби в Єдиному банку даних юридичних осіб на підставі:

реєстраційної заяви платника податків з поміткою «Зміни»;

даних про таких осіб, що вказуються платником податків у податкових деклараціях, розрахунках, звітах, якщо таких даних достатньо для однозначної ідентифікації відповідальних осіб платника податків.

7.10. Платники податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, у разі перереєстрації чи виникнення змін (доповнень) у даних платників податків, визначених реєстраційною заявою, у 20-денний строк після реєстрації чи виникнення змін подають до органу державної податкової служби документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява (ф. № 1-ОПП або ф. № 5-ОПП) подається відповідно з позначками «Перереєстрація» чи «Зміни».

7.11. Якщо відповідно до законодавства в платника податків, окрім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів, інших обов’язкових платежів на території територіальної громади за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов’язки на території іншої територіальної громади, то в органі державної податкової служби, відповідному цій території, такий платник податків зараховується до категорії платників окремих податків.

7.11.1. Зарахування платника податків до категорії платників окремих податків за місцезнаходженням підрозділів чи об’єктів платника податків, що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж юридична особа, здійснюється у порядку, визначеному розділом 9 цього Порядку, про що вносяться відомості до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб.

Уся облікова справа платника окремих податків зберігається у відповідному галузевому підрозділі того органу державної податкової служби, у якому такий платник включений до категорії платників окремих податків.

7.11.2. При надходженні (наявності) відповідних підтвердних документів або по закінченні бюджетного року платники окремих податків, у яких відсутні об’єкти, ліквідовані (закриті, реорганізовані) підрозділи, у зв’язку з чим такий платник податків був зарахований до категорії платників окремих податків, за умови своєчасності і повноти сплати податків на відповідній території до Державного бюджету України та місцевого бюджету, на підставі службових документів відповідних галузевих підрозділів податкового органу виключаються з категорії платників окремих податків відповідного органу державної податкової служби, про що вносяться відомості до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб.

7.11.3. Органом державної податкової служби, яким платника податків зараховано до категорії платників окремих податків, такому платнику податків може бути видане Повідомлення про включення платника податків до категорії платників окремих податків за формою № 16-ОПП (додаток 15), строк дії якого обмежується бюджетним роком та яке є доповненням до довідки про взяття на облік за формою № 4-ОПП і дійсне тільки разом із такою довідкою.

Видачу такого повідомлення відповідний підрозділ органу державної податкової служби здійснює на письмовий запит платника окремих податків протягом двох робочих днів після надходження звернення від платника податків. Про його видачу робиться запис у журналі реєстрації довідок про взяття на облік платників податків за ф. № 14-ОПП, а відповідний запит зберігається в обліковій справі платника окремих податків. Повідомлення не потребує додаткової реєстрації у загальному відділі чи канцелярії органу державної податкової служби.

7.11.4. У разі зняття з обліку платника податків та переведення його на обслуговування до іншого органу державної податкової служби у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного із зміною адміністративного району чи зарахуванням/виключенням платника податків до/з категорії великих платників тощо, за наявності підстав для зарахування такого платника податків до категорії платників окремих податків органу державної податкової служби за попереднім місцем обліку одночасно із зняттям з обліку такого платника податків згідно з цим Порядком платник податків зараховується до категорії платників окремих податків такого органу державної податкової служби.

 

8. Порядок зняття з обліку платників податків в органах державної податкової служби

8.1. З метою оподаткування ліквідацією платника податків або його філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу є ліквідація платника податків як юридичної особи або зупинення реєстрації фізичної особи як підприємця, а також ліквідація філії, відділення, відокремленого підрозділу платника податків, унаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата статусу як платника податків відповідно до законодавства.

Юридичній особі, крім військових частин, у разі прийняття рішення про припинення засновниками (учасниками) юридичної особи, уповноваженими органами чи судом, голові комісії з припинення (ліквідатору, ліквідаційній комісії тощо) чи особі, відповідальній за погашення податкових зобов’язань або податкового боргу платника податків у разі ліквідації платника податків, слід:

8.1.1. У 3-денний термін від дати внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення, подати в орган державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, такі документи:

заяву про припинення платника податків за ф. № 8-ОПП (додаток 8), дата якої фіксується в журналі за ф. № 6-ОПП (додаток 6);

оригінал довідки за формою № 4 ОПП;

копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;

копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії.

Якщо стосовно платника податків до Єдиного державного реєстру не внесено запису про прийняття рішення про припинення, заява за формою 8-ОПП органом державної податкової служби не розглядається. Про це орган державної податкової служби інформує платника податків та пропонує йому подати повторну заяву після внесення такого запису до Єдиного державного реєстру.

Норми цього абзацу не застосовуються до платників податків, для яких законом визначені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру. Такими платниками податків заява за ф. № 8-ОПП має бути подана у 3-денний строк після прийняття рішення про припинення.

Дія цього Порядку поширюється на представництва, філії та інші відокремлені підрозділи юридичної особи в разі прийняття юридичною особою рішення про їх закриття.

8.1.2. Військова частина після прийняття рішення відповідним органом про припинення її господарської діяльності зобов’язана у п’ятиденний термін подати до органу державної податкової служби, в якому вона зареєстрована як платник податків, такі документи:

заяву про припинення платника податків за
ф. № 8-ОПП (додаток 8), дата якої фіксується в журналі за ф. № 6-ОПП (додаток 6);

оригінал довідки за формою № 4-ОПП;

копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії.

8.1.3. У разі припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується один банківський рахунок юридичної особи, що ліквідується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією тощо). З метою забезпечення закриття інших рахунків юридичних осіб, що ліквідуються, орган державної податкової служби на звернення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) надає перелік рахунків у фінансових установах відповідної юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів, які на момент звернення взяті на облік органами державної податкової служби та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття.

З метою забезпечення виконання ліквідатором частини сьомої статті 30 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» за наявності в органі державної податкової служби достатніх для поштового відправлення даних стосовно ліквідатора, інформація про рахунки банкрута надсилається ліквідатору без його звернення у 10-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про визнання платника банкрутом.

8.1.4. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії в банку та призначення ліквідатора, ліквідатор протягом трьох днів від дня прийняття такого рішення зобов’язаний подати до кожного з органів державної податкової служби, у яких перебувають на обліку банк, його філії та інші відокремлені підрозділи, такі документи:

заяву про припинення платника податків за
ф. № 8-ОПП;

оригінал довідки за ф. № 4-ОПП;

засвідчену копію постанови Правління Національного банку України про відкликання в банку банківської ліцензії та призначення ліквідатора банку.

У разі надходження таких документів органом державної податкової служби проводяться передбачені цим Порядком процедури, пов’язані з припиненням платника податків, а також згідно з законодавством проводиться узгодження сум податкового боргу, які існували на дату відкликання банківської ліцензії, та скасування арештів, накладених на активи банку.

8.2. У зв’язку з проведенням реорганізації чи ліквідації юридичної особи органом державної податкової служби приймається рішення про проведення позапланової виїзної перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі, у разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):

заяви за формою № 8-ОПП (додаток 8) від платника податків;

відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про реорганізацію чи ліквідацію юридичної особи;

відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення органу державної реєстрації про закриття відокремленого підрозділу;

судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів платника податків, зміну мети установи, реорганізацію платника податків.

Призначається перевірка, яку відповідні підрозділи розпочинають протягом місяця після одержання того документа, що надійшов до органу державної податкової служби першим.

При отриманні першого з документів про припинення платників податків робиться запис у журналі за формою № 6-ОПП (додаток 6).

8.2.1. У разі прийняття рішення про припинення юридичної особи призначається та одночасно проводиться перевірка юридичної особи та її не знятих з обліку відокремлених підрозділів. У разі прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу призначається і проводиться перевірка підрозділу, який закривається, та може бути призначена перевірка юридичної особи в установленому законодавством порядку. Якщо у таких випадках юридична особа та її відокремлений підрозділ (відокремлені підрозділи) перебувають на обліку в різних органах державної податкової служби, організацію взаємодії відповідних органів щодо проведення перевірки здійснює той орган державної податкової служби, у якому перебуває на обліку юридична особа.

До участі у перевірці платника податків, що ліквідується або реорганізовується, залучаються також органи державної податкової служби, у яких платник перебуває на обліку як платник окремих податків. У цьому випадку організацію взаємодії відповідних органів щодо проведення перевірки здійснює орган державної податкової служби за місцем обліку платника податків.

8.2.2. За рішенням керівника органу державної податкової служби перевірка не проводиться, якщо за відсутності податкового боргу платник податків не подає податкових декларацій (розрахунків, звітів) протягом 1095 календарних днів, що передують даті одержання органом державної податкової служби документів (відомостей), зазначених у цьому пункті, та стосовно нього використана інформація від фінансових установ, митних органів та інших контролюючих органів, яка підтверджує відсутність здійснення господарської діяльності з моменту подання останньої звітності, та платник податків не знаходиться за зареєстрованим місцезнаходженням (місцем проживання) і неможливість встановлення фактичного місцезнаходження платника податків підтверджена підрозділами податкової міліції. Таке рішення приймається керівником органу державної податкової служби на підставі відповідної доповідної записки. Доповідна записка з резолюцією керівника передається до підрозділу реєстрації та обліку платників податків і зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника податків.

8.3. У разі отримання органом державної податкової служби документів (відомостей), визначених пунктом 8.2 цього Порядку, підрозділи з обліку платників податків протягом двох робочих днів після їх отримання формують по кожному платнику податків обхідний лист та інформують про це відповідні структурні підрозділи такого органу державної податкової служби та органи державної податкової служби, у яких платник перебуває на обліку як платник окремих податків або в яких перебувають на обліку його відокремлені підрозділи. Відповідно до своїх повноважень такі підрозділи (органи) проводять відповідні заходи у зв’язку з припиненням платника податків. За результатами таких заходів після проведення документальної перевірки та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених податкових зобов’язань такого платника податків відповідальні працівники таких підрозділів (органів) підписують обхідний лист або готують відповідний висновок.

Органи державної податкової служби, у яких платник податків зарахований до категорії платників окремих податків та в яких перебувають на обліку відокремлені підрозділи платника податків, за результатами відповідних заходів у зв’язку з припиненням платника податків надсилають відповідний висновок до органу державної податкової служби за місцем обліку платника податків. Висновки та підписаний всіма структурними підрозділами органу державної податкової служби обхідний лист зберігаються у реєстраційній частині облікової справи платника податків. Обхідний лист не підлягає видачі платникам податків.

8.3.1. Якщо платником податків подавалась заява за формою № 8-ОПП, то після проведеної перевірки платника податків та його відокремлених підрозділів та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених податкових зобов’язань такого платника податків та його відокремлених підрозділів у разі встановлення факту відсутності заборгованості платника податків та його відокремлених підрозділів перед Державним бюджетом України та місцевими бюджетами з податків, зборів (обов’язкових платежів), які контролюються органами державної податкової служби, підрозділ обліку та звітності органу державної податкової служби складає довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платежах) за формою № 22-ОПП (додаток 16) та передає її до підрозділу обліку платників податків для направлення відповідальній особі платника податків за умови виконання таких вимог:

наявності повідомлень від фінансових установ про закриття всіх рахунків такого платника податків, у тому числі відкритих через відокремлені підрозділи.

У разі припинення платника податків, поточний рахунок якого відкритий у банку, який ліквідується, і за яким не задоволені кредиторські вимоги, платник податків надає довідку про суму визнаних ліквідатором банку кредиторських вимог та черговість їх задоволення;

повернення до органу державної податкової служби оригіналів документів, що видані платнику податків та його відокремленим підрозділам (свідоцтва, патенти, довідки за формою № 4-ОПП, інші довідки тощо) і підлягають поверненню відповідно до законодавства, а також засвідчені копії цих документів, якщо такі видавались та підлягають поверненню до органу державної податкової служби;

надання до органу державної податкової служби копії ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу, складеного комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором) платника податків.

Якщо припиняється платник податків, який перебуває на обліку в органі державної податкової служби за своїм місцем державної реєстрації (місцем обліку) та одночасно в інших органах державної податкової служби зарахований до категорії платників окремих податків чи перебувають на обліку його відокремлені підрозділи, довідку про відсутність заборгованості за формою № 22-ОПП видає такому платнику податків орган державної податкової служби за місцем його обліку лише після отримання від усіх інших органів державної податкової служби, де він зарахований до категорії платників окремих податків чи перебувають на обліку його відокремлені підрозділи, висновків про відсутність заборгованості щодо податків, зборів (обов’язкових платежів) у самого платника податків та його відокремлених підрозділів на територіях, що обслуговуються такими органами державної податкової служби.

Така довідка направляється відповідальній особі платника податків за поштовою адресою, указаною у заяві за формою № 8-ОПп. За зверненням комісії з припинення (ліквідаційної комісії), ліквідатора, платника податків (фізичної особи), іншої особи, яку за даними Єдиного державного реєстру (згідно з рішенням про припинення) призначено відповідальною за проведення процедур припинення платника податків, довідка за формою № 22-ОПП може бути видана такій особі безпосередньо в органі державної податкової служби, але не пізніше третього робочого дня, наступного за днем реєстрації довідки в органі державної податкової служби. Після закінчення триденного строку довідка направляється поштою.

8.3.2. Платникам податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, а також щодо яких законом або нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України для проведення реєстрації припинення платника податків вимагається довідка про зняття з обліку платника податків, замість довідки за формою № 22-ОПП видається довідка про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП (додаток 12). З моменту видачі довідки за формою № 12-ОПП такий платник податків уважається знятим з обліку в органі державної податкової служби за умови реєстрації його припинення відповідно до законодавства або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру.

8.3.3. У разі закриття відокремленого підрозділу — платника податків другий примірник довідки за формою № 12-ОПП або за формою № 22-ОПП надсилається до органу державної податкової служби, де перебуває на обліку юридична особа.

8.3.4. Дані про видачу довідки за формою № 12-ОПП або за формою № 22-ОПП фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП, а відмітки про її видачу, дата видачі та номер запису у журналі заносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру фізичних осіб.

Копії довідок за формою № 12-ОПП або за формою № 22-ОПП зберігаються в реєстраційних частинах облікових справ платників податків.

8.3.5. Довідки за формою № 22-ОПП та довідки за формою № 12-ОПП є дійсними протягом

двох місяців від дня їх реєстрації в органі державної податкової служби.

8.3.6. Після завершення строку дії довідки за формою № 12-ОПП або за формою № 22-ОПП повторна довідка видається органом державної податкової служби протягом місяця від дня отримання звернення платника податків про заміну довідки у такому самому порядку, як і попередня довідка.

У разі звернення платника податків щодо видачі повторної довідки за рішенням керівника органу державної податкової служби може бути призначена позапланова перевірка за період, що пройшов від дати закінчення попередньої перевірки.

8.4. Щодо платників податків, державна реєстрація припинення яких здійснюється згідно з Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», підставою для зняття їх з обліку в органах державної податкової служби є надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру, внесеного на підставі реєстраційної картки, на проведення державної реєстрації припинення чи рішення суду.

Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої картки особових рахунків платника податків або даті отримання повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення платника податків в разі, якщо на момент отримання такого повідомлення були закриті всі картки особових рахунків такого платника податків.

Щодо платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, до Єдиного банку даних юридичних осіб уноситься запис про припинення на підставі відповідних відомостей (інформації) від реєструючого органу чи з ЄДРПОУ.

Зняття з обліку в органі державної податкової служби відокремленого підрозділу як платника податків здійснюється у разі внесення до Єдиного державного реєстру або до ЄДРПОУ записів про припинення відповідної юридичної особи або закриття такого відокремленого підрозділу.

Підставою для зняття з обліку в органі державної податкової служби банку, його філії чи іншого відокремленого підрозділу є відомості, отримані згідно з цим пунктом, або документи, які свідчать про внесення до Державного реєстру банків запису про ліквідацію банку, філії чи його представництва, або копія затвердженого Комісією Національного банку України при територіальному управлінні ліквідаційного балансу філії банку та/або Комісією Національного банку України ліквідаційного балансу ліквідованого банку. У разі ліквідації філії банку, якщо банк у цілому ще не ліквідований, застосовуються положення підпункту 8.7.4 пункту 8.7 цього Порядку.

Якщо після припинення платника податків залишились незакритими його рахунки у фінансових установах, орган державної податкової служби доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляючи їм відомості про уповноважений орган, який прийняв таке рішення, дату та, за наявності, номер відповідного рішення або запису в Єдиному державному реєстрі чи ЄДРПОУ, а також про дату зняття з обліку платника податків в органі державної податкової служби.

Відомості щодо підстави та дати зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП, уводяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб. Облікові справи (реєстраційна та звітна частини) таких платників здаються до архіву органу державної податкової служби по закінченні звітного року.

8.5. Якщо після проведеної перевірки платника податків та на наступний день після спливу законодавчо визначених строків сплати узгоджених податкових зобов’язань платника податків встановлено факт наявності податкового боргу (за даними карток особових рахунків платника податків), апеляційного узгодження податкових зобов’язань (за даними реєстру податкових повідомлень), несплати податку з доходів фізичних осіб із сум доходів, нарахованих (виплачених) найманим працівникам (за даними акта перевірки), підрозділ обліку та звітності і відповідні підрозділи, які здійснювали перевірку, складають повідомлення про податкові зобов’язання та несплачені податки за формою № 10-ОПП (додаток 10), заповнюючи в такому повідомленні відповідно пункти 1 та пункти 2 і 3, після чого передають його підрозділу погашення прострочених податкових зобов’язань для надсилання комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення податкових зобов’язань або податкового боргу, що є такою згідно з законодавством у разі ліквідації платника податків.

Копії таких повідомлень передаються до підрозділу з обліку платників податків. Зазначене повідомлення дозволяється видавати платнику податків для пред’явлення у відповідні органи.

Особою, відповідальною за погашення податкових зобов’язань або податкового боргу платника податків у разі ліквідації платника податків, є:

а) стосовно платника податків, який ліквідується, — ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію згідно із законодавством;

б) стосовно філій, відділень, інших відокремлених підрозділів платника податків, які ліквідуються, — такий платник податків;

в) стосовно фізичної особи — підприємця — така фізична особа;

г) стосовно кооперативів, кредитних спілок, товариств співвласників житла або інших колективних господарств — їх члени (пайовики) солідарно;

ґ) стосовно інвестиційних фондів — інвестиційна компанія, яка здійснює управління таким інвестиційним фондом.

При проведенні заходів, пов’язаних з припиненням платника податків, орган державної податкової служби організовує та планує їх таким чином, щоб повідомлення за формою № 10-ОПП було отримане особою, відповідальною за погашення податкових зобов’язань або податкового боргу платника податків, не пізніше строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, який не може становити менше двох місяців від дня публікації повідомлення про припинення платника податків.

Повідомлення за формою № 10-ОПП формуються та направляються платнику податків окремо кожним органом державної податкової служби, у якому платник податків перебуває на обліку, зарахований до категорії платників окремих податків чи в якому перебувають на обліку його відокремлені підрозділи. Засвідчені копії таких повідомлень як додаток до відповідного висновку органами державної податкової служби, у яких платник податків зарахований до категорії платників окремих податків чи в яких перебувають на обліку його відокремлені підрозділи, направляються до органу державної податкової служби за місцем обліку платника податків.

8.6. Якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом, та у разі:

неподання протягом одного року в органи державної податкової служби податкових декларацій, документів податкової звітності;

якщо установчі документи суперечать чинному законодавству;

провадження діяльності, яка суперечить установчим документам та законодавству,

наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;

наявності в органу державної податкової служби передбачених законами України інших підстав для постановлення судового рішення щодо припинення (ліквідації) чи скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання;

то керівник органу державної податкової служби приймає рішення у вигляді розпорядження відносно платника податків — про звернення до суду або господарського суду із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, постановлення судового рішення про припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до них.

8.7. Якщо після проведення перевірки та спливу законодавчо визначених строків сплати узгоджених податкових зобов’язань платника податків, який реорганізовується, встановлено відсутність податкових зобов’язань та/або податкового боргу, план реорганізації такого платника податків з органом державної податкової служби не узгоджується, підрозділ обліку та звітності складає довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платежах) за формою № 22-ОПП (додаток 16) і передає її підрозділу обліку платників податків для надання платнику податків за умови виконання платником податків вимог, передбачених цим Порядком для випадків ліквідації платників податків.

Платник податків, який реорганізовується та має податкові зобов’язання та/або податковий борг, після розміщення у визначених законодавством друкованих засобах масової інформації повідомлення про реорганізацію подає до органу державної податкової служби за місцем свого обліку:

заяву про припинення платника податків за формою № 8-ОПП (додаток 8);

копію рішення про реорганізацію;

у довільній формі план реорганізації, в якому зазначається порядок розподілу податкових зобов’язань та/або податкового боргу між іншими платниками податків — правонаступниками із зазначенням видів податків, сум і часток податків, а також часток активів, що передаються правонаступникам, чи інших критеріїв, за якими визначені частки податків. План реорганізації має бути підписаний уповноваженими особами платника податків, який реорганізується, та уповноваженими особами платників податків — правонаступників. Підписи таких осіб засвідчуються в установленому законодавством порядку.

Підрозділ погашення прострочених податкових зобов’язань органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податків у взаємодії з іншими підрозділами та органами державної податкової служби за місцем обліку правонаступників як платників податків розглядає отримані документи у місячний строк від дня отримання заяви за формою № 8-ОПп. За результатами такого розгляду органом державної податкової служби приймається відповідне рішення, яке доводиться до відома платника податків.

8.7.1. При врегулюванні податкової заборгованості або податкового боргу платника податків, що здійснюється відповідно до пункту 13.1 статті 13 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі — Закон № 2181), податковий орган приймає рішення про узгодження плану реорганізації або відмову в узгодженні плану реорганізації. Рішення про відмову в узгодженні плану реорганізації приймається у разі, коли за висновками податкового органу така реорганізація може призвести до неналежного виконання податкових зобов’язань платником податків, який реорганізовується, або якщо розподіл податкових зобов’язань та/або податкового боргу між правонаступниками не відповідає вимогам Закону № 2181.

У цьому випадку платник податків може погасити податковий борг або переглянути план реорганізації в частині розподілу податкових зобов’язань (боргу) правонаступнику (правонаступникам) та повторно звернутись до органу державної податкової служби для його узгодження.

8.7.2. При врегулюванні податкової заборгованості або податкового боргу платника податків, активи якого передані у податкову заставу, або того, хто скористався правом реструктуризації податкового боргу, що здійснюється відповідно до пункту 13.2 статті 13 Закону № 2181, орган державної податкової служби за місцем обліку платника податків розглядає надані платником податків документи та приймає рішення відповідно до Закону № 2181.

Після завершення всіх процедур, пов’язаних з розподілом, передачею та забезпеченням податкового боргу і податкових зобов’язань, орган державної податкової служби приймає рішення про узгодження плану реорганізації платника податків.

8.7.3. У разі реорганізації платника податків шляхом злиття, приєднання, перетворення до облікових справ правонаступників долучаються облікові справи реорганізованих платників податків. Якщо правонаступник перебуває на обліку в іншому органі державної податкової служби, ніж реорганізований платник податків, після завершення реорганізації та зняття його з обліку облікова справа реорганізованого платника податків передається до органу державної податкової служби, де перебуває на обліку правонаступник.

8.7.4. Податкові зобов’язання та/або податковий борг знятого з обліку відокремленого підрозділу юридичної особи передаються до карток юридичної особи.

Облікова справа закритого відокремленого підрозділу юридичної особи долучається до облікової справи такої юридичної особи.

8.7.5. Дані щодо стану розрахунків з бюджетом платника податків, реорганізацію якого завершено, підрозділами обліку та звітності розносяться до карток особових рахунків правонаступників відповідно до Закону № 2181 згідно з узгодженим планом реорганізації та з урахуванням вимог пункту 1.7 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 18.07.2005 № 276, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02.08.2005 за № 843/11123.

8.8. Підставою для зняття з обліку платника податків в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому (у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) платника, яка пов’язана зі зміною адміністративного району) є надходження хоча б до одного із цих органів даних, що свідчать про належну реєстрацію таких змін.

8.8.1. Процедури зняття з обліку/взяття на облік платника податків розпочинаються та проводяться органами державної податкової служби при надходженні хоча б одного з таких документів:

відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків;

заяви платника податків про зняття з обліку за
ф. № 9-ОПП (додаток 9) та копії свідоцтва про державну реєстрацію (витягу з Єдиного державного реєстру — для відокремлених підрозділів), поданих платником податків до органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням;

заяви платника податків про взяття на облік за ф. № 1-ОПП або за ф. № 5-ОПП із позначкою «Перереєстрація» та копії свідоцтва про державну реєстрацію (витягу з Єдиного державного реєстру — для відокремлених підрозділів), поданих платником податків до органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням.

8.8.2. Платники податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, у разі зміни місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного із зміною адміністративного району, у 20-денний строк від дня такої зміни мають подати або заяву про зняття з обліку до органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням, або заяву про взяття на облік за новим місцезнаходженням.

У разі зміни місцезнаходження, найменування та інших відомостей військова частина в десятиденний строк з моменту одержання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарської діяльності з унесеними змінами в установленому порядку повідомляє про це органи державної податкової служби.

8.8.3. Після отримання органом державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків документів або відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків такий орган формує повідомлення про зняття з обліку платника податків у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. № 11-ОПП (додаток 11), у якому зазначає назви органів державної податкової служби за попереднім і новим місцезнаходженням та інформацію про платника податків. Таке повідомлення формується у двох примірниках та надсилається до органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням протягом п’яти робочих днів від дня отримання документів або відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання). Про направлення повідомлення за ф. № 11-ОПП робиться позначка у полі «Примітка» в журналі за ф. № 2-ОПП (ф. № 7-ОПП).

8.8.4. Після надходження повідомлення про зняття з обліку у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. № 11-ОПП або надходження відомостей від державного реєстратора про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків чи подання платником податків заяви про зняття з обліку у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. № 9-ОПП орган державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням знімає платника податків з обліку протягом місяця за відсутності обставин, при яких термін перебування платника податків на обліку повинен бути продовжений до:

закінчення поточного бюджетного року, якщо Законом України про Державний бюджет України на поточний рік передбачено, що при зміні місцезнаходження (місця проживання) сплата визначених законодавством України податків та платежів після перереєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного року;

закінчення перевірки, якщо перевірка була розпочата або призначена та орган державної податкової служби вже повідомив платника податків про її проведення

;

повернення надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) або їх відшкодування платнику податків, якщо останній відповідно до поданих заяв чи декларацій претендує та має право на таке повернення чи відшкодування, і термін повернення переплати чи відшкодування настав

;

завершення процедур апеляційного узгодження сум податкових зобов’язань.

Орган державної податкової служби, у якому було продовжено строк перебування на обліку платника податків, у 10-денний строк від дня отримання відомостей про зміну місцезнаходження з Єдиного державного реєстру чи від платника податків інформує про це орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків. У такому інформаційному листі в обов’язковому порядку зазначаються повні облікові дані платника податків, причина продовження строку перебування на обліку платника податків, надається довідка про стан розрахунків платника податків з бюджетом на дату складання такого інформаційного повідомлення, інформація про дати та результати останньої перевірки платника податків, процедури апеляційного оскарження чи порушені кримінальні справи, що наявні на момент зміни місцезнаходження (місця проживання), тощо. Якщо до моменту зняття з обліку платника податків змінилися дані, суми, відомості чи факти, вказані у такому інформаційному повідомленні, або змінилася чи виникла додаткова підстава для продовження строку перебування на обліку платника податків, у 10-денний строк від дня виникнення таких змін органом державної податкової служби, у якому платник перебуває на обліку, має бути сформоване додаткове інформаційне повідомлення та направлене до органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням. Інші особливості зняття з обліку платників податків, строк перебування на обліку яких був продовжений, визначені підпунктом 8.8.10 цього пункту.

До зняття платника податків з обліку він сплачує податки і звітує за попереднім місцезнаходженням.

Орган державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням має самостійно оформити у двох примірниках повідомлення за ф. № 11-ОПП, якщо до зняття платника податків з обліку від органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням не надійшло таке повідомлення.

Дані про надходження (виписку) повідомлення за ф. № 11-ОПП та про зняття з обліку платника податків заносяться до журналу за формою № 6-ОПп.

Інформація про зняття з обліку вноситься до Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб або до Реєстру фізичних осіб, про що в повідомленні за ф. № 11-ОПП посадовою особою підрозділу обліку платників податків робиться запис.

Підрозділи з обліку та звітності формують особові картки платника податків за поточний рік в електронному вигляді та довідку про недоплату й переплату платника податків за станом на дату зняття його з обліку, а також електронні копії податкових декларацій, розрахунків, звітів платника податків за три звітні роки, включаючи поточний.

Один заповнений примірник повідомлення за ф. № 11-ОПП разом з обліковою справою за весь період існування платника податків (реєстраційною та звітною частиною), електронною копією податкової звітності особових карток платника податків, довідкою про недоплату й переплату платника податків, роздрукованою обліковою карткою платника податків (повні реєстраційні відомості) з районного рівня Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб, даними про контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді та копією акта останньої документальної перевірки платника податків підрозділи, відповідальні за облік платників, у 5-денний термін надсилають органам державної податкової служби за новим місцезнаходженням.

Якщо платник податків має податковий борг, до пакета, що передається, додаються документи щодо заходів із забезпечення погашення податкового боргу.

В органі державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням зберігаються такі документи:

заява за ф. № 9-ОПП

та/або роздруковані органом державної податкової служби відомості з реєстраційної картки, надані державним реєстратором, щодо реєстрації зміни місцезнаходження;

копія супровідного листа;

повідомлення за ф. № 11-ОПп.

Підрозділи, відповідальні за облік платників податків, по закінченні поточного бюджетного року друкують списки всіх знятих з обліку платників податків і доводять їх до відома та використання в роботі до

всіх структурних підрозділів органу державної податкової служби, а також виключають знятих з обліку із загальної кількості платників податків.

8.8.5. Після надходження облікової справи орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням платника податків здійснює протягом двох робочих днів взяття його на облік, вносить відповідні зміни до облікової справи. Відмітки про взяття на облік за новим місцезнаходженням проводяться в журналі за ф. № 2-ОПП (ф. № 7-ОПП).

8.8.6. Орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням видає довідку платникові податків за ф. № 4-ОПП, що підтверджує взяття його на податковий облік, та її копії. Така довідка видається замість довідки, виданої за попереднім місцем обліку.

8.8.7. Місце обліку фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, крім нотаріусів, змінюється у разі зміни місця проживання таких осіб, що пов’язане із зміною адміністративного району.

Місце обліку приватного нотаріуса змінюється у разі, якщо воно не відповідає місцезнаходженню робочого місця нотаріуса або у разі зміни місцезнаходження робочого місця нотаріуса, що підтверджується відповідним повідомленням органу юстиції чи реєстраційним посвідченням приватного нотаріуса.

У разі зміни місця обліку особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, органами державної податкової служби за попереднім місцем обліку та за новим місцем обліку проводяться процедури зняття з обліку / взяття на облік, аналогічні випадкам зміни місця проживання фізичними особами — підприємцями. Такі процедури розпочинаються та проводяться органами державної податкової служби на підставі повідомлення відповідного державного органу, що реєструє відповідну професійну діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, ліцензії, сертифікати тощо), або заяви самозайнятої особи за формою № 9-ОПП та/або заяви за формою № 5-ОПП, поданих до відповідних органів державної податкової служби.

8.8.8. Процедури передачі карток особових рахунків та податкових зобов’язань платника податків при знятті з обліку в одному органі державної податкової служби і взятті на облік в іншому визначені розділом 10 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 18.07.2005 № 276, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02.08.2005 за № 843/11123. Перед передачею карток особових рахунків підрозділи обліку та звітності органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням платника податків проводять звірення стану розрахунків такого платника з бюджетом із складанням у трьох примірниках (два примірники для органів державної податкової служби і один — для платника податків) відповідних актів звірки.

8.8.9. У разі неможливості складання документа, передбаченого нормативно-правовими актами Державної податкової адміністрації України, у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) платника податків (наприклад, проведення звірки з платником податків) формується довідка у довільній формі про неможливість складання такого документа. Довідка долучається до облікової справи платника податків, яка передається до органу державної податкової служби за новим місцем обліку платника податків.

Якщо за попереднім місцем перебування на обліку не проводилась планова виїзна перевірка платника податків, то від органу державної податкової служби, у якому платник був знятий з обліку, до органу, у якому платник був узятий на облік, надсилається повідомлення, у якому зазначається, що така перевірка не проводилась і з яких причин, та надається інформація про позапланові перевірки такого платника податків.

8.8.10. Облік платника податків, строк перебування на обліку в органі державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням якого був продовжений після зміни ним місцезнаходження (місця проживання), що пов’язано із зміною адміністративного району, здійснюється з урахуванням таких особливостей.

За зверненням такого платника податків орган державної податкової служби, в якому він перебуває на обліку, видає нову довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП замість старої. У новій довідці вказуються відомості про платника податків та строк її дії, що відповідає двадцятому дню, наступному за днем завершення строку перебування на обліку платника податків.

У разі отримання органом державної податкової служби відомостей про внесення будь-яких записів до Єдиного державного реєстру відносно такого платника податків орган державної податкової служби, який отримав такі відомості, зобов’язаний передати ці відомості до органу державної податкової служби, у якому продовжено строк перебування на обліку платника податків, не пізніше наступного робочого дня від дня надходження відповідних відомостей.

Якщо протягом строку, на який продовжено термін перебування на обліку платника податків, приймається рішення про його припинення (ліквідацію), процедури зняття з обліку такого платника податків проводяться та завершуються тим органом державної податкової служби, у якому платник податків перебував на обліку на момент унесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

Те саме стосується платника податків, якого визнано банкрутом і щодо якого відкрито ліквідаційну процедуру.

Платник податків, який перебуває у процесі припинення, не може бути переведений на обслуговування до іншого органу державної податкової служби, за винятком випадків реорганізації органу державної податкової служби.

У разі, якщо протягом строку, на який було продовжено перебування на обліку платника податків, орган державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням отримує документи про порушення справи про банкрутство такого платника податків, таким органом державної податкової служби має бути призначена та проведена позапланова виїзна перевірка відповідно до пункту 8.2 цього Порядку. До участі в перевірці може бути залучений орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням.

8.9. Зняття з обліку фізичної особи — підприємця як платника податків здійснюється в порядку, відповідному для платників податків — юридичних осіб. На фізичних осіб — підприємців поширюється дія пунктів 8.1 — 8.8 цього Порядку. Особливістю є лише те, що фізична особа після прийняття рішення про внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності подає до органу державної податкової служби, у якому вона зареєстрована як платник податків, такі документи:

заяву про припинення платника податків за ф. № 8-ОПП (додаток 8), дата якої фіксується в журналі за ф. № 6-ОПП (додаток 6);

оригінали документів, що видаються органами державної податкової служби платнику податків (свідоцтва, патенти, довідки за формою № 4-ОПП, інші довідки тощо) і підлягають поверненню до органу державної податкової служби, а також завірені органом державної податкової служби копії цих документів, якщо такі видавались та підлягають поверненню до органу державної податкової служби.

Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності у порядку, встановленому для фізичних осіб — підприємців, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, ліцензії, сертифікати тощо).

Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у разі її смерті або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою, або повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи — підприємця банкрутом

чи за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством фізичної особи — підприємця, а також відомості відповідної реєстраційної картки є підставою для зняття фізичної особи — підприємця з обліку у відповідному органі державної податкової служби.

8.10. Зняття з обліку платника податків, у разі зарахування його до категорії великих, здійснюється в такому порядку:

Податковий орган за попереднім місцем обліку платника податків передає до інспекції (підрозділу):

роздруковану облікову картку платника податків (повні реєстраційні відомості) із районного рівня Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб, дані про контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді;

облікову справу великого платника податків (реєстраційну та звітну частини) разом з оригіналом повідомлення за формою № 15-ОПП (додаток 14);

особові картки великого платника податків за поточний рік в електронному вигляді;

довідку про недоїмку і переплату великого платника податків за станом на дату зняття його з обліку;

копію акта останньої документальної перевірки великого платника податків.

Крім цього податковий орган за попереднім місцем обліку платника податків надсилає другий примірник повідомлення за формою № 15-ОПП до платника податків, зарахованого до категорії великих. Копії повідомлення за формою № 15-ОПП надсилаються до банківських установ, у яких відкриті рахунки зазначеного платника податків.

8.11. Зняття з обліку платника податків у разі виключення його з категорії великих або прийняття рішення про зміну місця обліку у випадках, передбачених підпунктами 3.5.1 та 3.5.2 пункту 3.5 цього Порядку, здійснюється у такому порядку.

Орган державної податкової служби, з якого переводиться платник податків, передає до органу державної податкової служби за новим місцем обліку платника податків такі документи:

роздруковану облікову картку платника податків (повні реєстраційні відомості) з районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб, дані про контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді;

облікову справу платника податків (реєстраційну та звітну частини) разом з оригіналом повідомлення за формою № 15-ОПП (додаток 14);

особові картки платника податків за поточний рік в електронному вигляді;

довідку про недоїмку і переплату платника податків за станом на дату зняття його з обліку;

копію акта останньої документальної перевірки платника податків;

електронні копії податкових декларацій, розрахунків, звітів платника податків за три звітні роки, включаючи поточний.

Крім цього, орган державної податкової служби за попереднім місцем обліку платника податків надсилає другий примірник повідомлення за формою № 15-ОПП до платника податків, виключеного з категорії великих або стосовно якого змінено місце його обліку. Копії повідомлення за формою № 15-ОПП надсилаються до фінансових установ, у яких відкриті рахунки зазначеного платника податків.

8.12. У разі зміни місцезнаходження, пов’язаної із зміною адміністративного району, платника податків, який зарахований до категорії великих платників податків, процедура зняття з обліку / взяття на облік такого платника податків:

не проводиться, якщо при зміні місцезнаходження платника податків не змінилось місто (область) чи територія, які обслуговуються органом державної податкової служби, де такий платник податків перебував на обліку на момент державної реєстрації зміни місцезнаходження;

проводиться, якщо змінилось місто (область) чи територія, які обслуговуються органом державної податкової служби, де такий платник податків перебував на обліку на момент державної реєстрації зміни місцезнаходження.

У другому випадку зняття з обліку / взяття на облік великого платника податків здійснюється за загальними процедурами, визначеними цим Порядком. При цьому взяття на облік такого платника податків здійснюється в органі державної податкової служби, на який покладено функції обслуговування та контролю за великими платниками податків, якщо на території, що відповідає новому місцезнаходженню платника податків, створений такий орган та якщо щодо такого платника податків прийняте рішення про зарахування його до категорії великих платників податків на території, що відповідає новому місцезнаходженню платника податків, про що направлені повідомлення за формою № 15-ОПП згідно з цим Порядком до дати зняття з обліку платника податків. В інших випадках узяття на облік такого платника податків здійснюється в органі державної податкової служби за новим місцезнаходженням.

8.13. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями в частині розрахунків оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків і зборів і не мають власних поточних рахунків в установах банків, можуть бути зняті з податкового обліку в порядку, визначеному пунктами 8.1 —

8.7 цього Порядку. Після зняття з обліку такої установи до органу державної податкової служби, де на обліку перебуває централізована бухгалтерія чи орган, при якому вона створена, надсилається довідка про зняття з обліку платника податків (ф. № 12-ОПП), у якій вказується причина зняття з обліку та зазначається код ЄДРПОУ й назва централізованої бухгалтерії. До довідки додається актуальна копія заяви ф. № 1-ОПП або інформаційний листок, що містить повні дані платника податків, та повідомляється дата останньої документальної перевірки.

8.14. Відокремлені підрозділи, розміщені на території тієї самої територіальної громади, що й юридична особа, можуть бути зняті з обліку в порядку, визначеному пунктами 8.1 — 8.8 цього розділу, за відсутності рахунків

у фінансових установах, відкритих через такі підрозділи, та в разі реорганізації відокремленого підрозділу в такий підрозділ, який не має обов’язків чи повноважень щодо:

нараховування, утримання або сплати (перерахування) до бюджету жодного податку, збору, обов’язкового платежу від свого імені чи від імені іншого платника податків;

складання та подання податкової звітності податковим органам;

укладання трудових договорів (контрактів) з найманими особами, нараховування або сплати їм заробітної плати;

ведення окремого балансу, бухгалтерського чи податкового обліку;

відкриття рахунків

у фінансових установах.

До заяви про зняття з обліку повинна бути додана завірена копія рішення юридичної особи про таку реорганізацію відокремленого підрозділу. Після зняття з обліку відокремленого підрозділу облікові справи юридичної особи і відокремленого підрозділу об’єднуються.

8.15. Зняття з податкового обліку угод про розподіл продукції та договорів про спільну діяльність здійснюється

після їх припинення, розірвання, закінчення їх строку чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку.

Одночасно із зняттям з податкового обліку в одному органі державної податкової служби та взяттям на податковий облік в іншому органі державної податкової служби платника податків, що є інвестором угоди чи відповідальною особою — учасником договору, здійснюється і зміна місця перебування на податковому обліку відповідної угоди про розподіл продукції чи договору про спільну діяльність.

 

9. Особливості обліку платників податків у розрізі окремих видів податків

9.1. Як платники того чи іншого виду податку, юридичні особи (відокремлені підрозділи), фізичні особи (в тому числі підприємці) ставляться на облік органами державної податкової служби з урахуванням рекомендацій щодо повноти охоплення обліком платників відповідних податків, які розробляються галузевими управліннями Державної податкової адміністрації України та затверджуються її Головою.

9.2. Платник податків зараховується органами державної податкової служби до категорії платників окремих податків за місцезнаходженням його підрозділів, земельних ділянок, родовищ корисних копалин, джерел забруднення навколишнього природного середовища, об’єктів рухомого або нерухомого майна, транспортних засобів, гастрольних заходів тощо, розташованих на територіях інших територіальних громад, ніж

платник податків.

 

10. Порядок передання реєстраційних відомостей до Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб

10.1. Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об’єднані державні податкові інспекції:

10.1.2. Ведуть облік платників податків.

10.1.3. У день взяття платника на облік дані з заяв заносяться до Єдиного банку про платників податків юридичних осіб та до Реєстру фізичних осіб, передаються до органів державної податкової служби вищих рівнів та фіксуються в журналах за ф. № 2-ОПП і за
ф. № 7-ОПп. Після взяття на облік протягом 5 робочих днів формують облікові справи платників податків.

10.1.4. Формують і передають «Звіт обліку платників» (терміни встановлюють органи державної податкової служби обласного рівня).

10.2. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі та державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об’єднані державні податкові інспекції:

10.2.1. Ведуть Єдиний банк даних про платників податків — юридичних осіб та Реєстр фізичних осіб.

10.2.2. Забезпечують обмін інформацією між державними податковими органами за місцезнаходженням платника з Державною податковою адміністрацією України.

10.2.3. Накопичують зміни й доповнення та проводять контроль, звірку й аналіз даних щодо платників податків.

10.3. Державна податкова адміністрація України:

10.3.1. Забезпечує ведення Єдиного банку даних про платників податку юридичних осіб та ДРФО.

10.3.2. Накопичує, поновлює, аналізує інформацію, що надходить з податкових органів нижчих рівнів, веде архів щодо платників податків.

10.4. Органи державної податкової служби організовують взаємодію й обмін інформацією з фінансовими органами, органами Державного казначейства, Національним банком, Державним комітетом статистики, Державною митною службою, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури або центральними органами виконавчої влади.

 

11. Порядок підготовки матеріалів для передачі їх підрозділам податкової міліції для встановлення місцезнаходження юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців, що ухиляються від сплати податків

11.1. З метою більш повного обліку платників податків — юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців, унеможливлення отримання юридичними особами або фізичними особами — підприємцями неконтрольованих доходів підрозділи органів державної податкової служби з обліку платників податків повинні забезпечувати систематичний контроль за повнотою та своєчасністю взяття на облік юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців органами державної податкової служби після здійснення їх державної реєстрації, перереєстрації, реорганізації та внесення змін до реєстраційних чи статутних документів.

11.2. Підрозділи органу державної податкової служби:

стосовно платників податків, якими не подано в зазначені терміни звіти, декларації, у порядку, передбаченому законодавством, самостійно визначають суму податкового зобов’язання, проводять роботу з узгодження податкового зобов’язання та інші заходи;

стосовно платників податків, які мають податковий борг, у порядку, передбаченому законодавством, здійснюють заходи із скорочення податкового боргу з використанням права податкової застави, адміністративного арешту активів, стягнення та інші заходи.

У рамках проведення цих заходів, а також при призначенні чи проведенні документальної перевірки платника податків чи при виконанні інших службових обов’язків працівниками органів державної податкової служби здійснюється або може здійснюватись перевірка місцезнаходження (місця проживання) платника податків. За наслідками перевірки складається акт перевірки місцезнаходження платника податків. Якщо встановлено відсутність платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання), то проводиться робота із з’ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, відповідальних та афілійованих осіб.

11.3. Якщо підрозділом з оподаткування юридичних/фізичних осіб, підрозділом примусового стягнення податків, підрозділом податкового аудиту або іншим підрозділом органу державної податкової служби встановлено відсутність платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання), то акт перевірки місцезнаходження платника податків, інформація про вжиті заходи щодо з’ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, всі отримані відомості про платника податків (у тому числі й про фактичне місцезнаходження) та про допущені порушення податкового законодавства й суму податкового боргу передаються цим підрозділом до підрозділів з обліку платників податків.

11.4. Щодо кожного платника податків, за яким виявлена відсутність його за місцезнаходженням (місцем проживання) та не з’ясоване його фактичне місце розташування (місцезнаходження), підрозділи з обліку платників податків або інші підрозділи органу державної податкової служби готують та передають підрозділам податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків за формою, що затверджується центральним органом державної податкової служби. Щодо кожного встановлюваного платника податків оформляється один окремий запит незалежно від кількості порушень та несплачених видів податків. До Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб відповідного рівня вносяться дані про подання запиту.

До матеріалів, що передаються підрозділу податкової міліції, включаються акт перевірки місцезнаходження платника податків, інформація про вжиті заходи щодо з’ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, усі отримані відомості про платника податків (у тому числі і про фактичне місцезнаходження), про допущені порушення податкового законодавства, суму податкового боргу, анкетні дані відповідальних, афілійованих осіб, розширені реєстраційні відомості про платника податків (код, назва, дата реєстрації (перереєстрації), відомі адресні дані, відомості про відкриті/закриті банківські рахунки, види діяльності та всі інші наявні реквізити із відповідного рівня Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб).

Якщо запит щодо встановлення місцезнаходження платника податків подається у зв’язку з поверненням до органу державної податкової служби довідки про взяття на облік чи у зв’язку з відсутністю платника податків на обліку у органах державної податкової служби, до матеріалів, що передаються до підрозділу податкової міліції, включаються: інформація про причини направлення запиту, всі наявні відомості про платника податків (код, назва, дата реєстрації (перереєстрації), відомі адресні дані, відомості про відкриті/закриті рахунки, інформація про засновників та відповідальних осіб тощо).

11.5. Про результати роботи із встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків підрозділи податкової міліції надають інформацію підрозділам з обліку платників податків.

Якщо підрозділами податкової міліції підтверджено відсутність за місцезнаходженням юридичної особи, яка включена до Єдиного державного реєстру, то підрозділи з обліку платників податків до відповідного державного реєстратора (органу державної реєстрації) надсилають повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою № 18-ОПП (додаток 17). Копія такого повідомлення підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника податків. Про направлення такого повідомлення вноситься запис до журналу обліку повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою № 19-ОПП (додаток 18).

 

12. Прикінцеві положення

12.1. Застосування форм документів, які не передбачені цим Порядком, не допускається.

12.2. З метою контролю за оподаткуванням взятих на облік платників податків та особливостей організації встановлення місцезнаходження платників податків у розрізі окремих видів податків органи державної податкової служби, які ведуть облік платників, складають і надсилають до органів державної податкової служби вищих рівнів зведений звіт обліку платників податків.коментар редакції

Справи наші облікові...

Здавалося б, прості за своєю суттю процедури взяття податковим органом на облік та зняття з такого обліку платника податків, через велику різноманітність варіантів, що виникають на практиці, вимагають точної та докладної регламентації дій платника та відповідно податкового органу в межах зазначених процедур. Саме тому ДПАУ послідовно вдосконалює документ, що обговорюється, далі — Порядок обліку платників. Чергова порція змін та доповнень до цього документа досить об’ємна, проте значущість їх різна, тому обмежимося оглядом найзначущих, на нашу думку, новацій Порядку обліку платників, цікавих у першу чергу для самих платників податків, і розглянемо їх не в тому порядку, як вони зустрічаються в документі, що коментується, а в порядку «убування цікавості». На технічних та редакторських правках не зупинятимемося зовсім.

Критерії віднесення платника до категорії великих

дещо змінилися: по-перше, значно (у п’ять разів) зросли показники сукупного валового доходу для вибору відповідних балів, що підсумовуються при розрахунку критерію «великості»; по-друге, — і це дуже цікаво — підприємство (нагадаємо, що великим платником може бути категоровано тільки юрособу) із середньообліковою за рік чисельністю працівників меншою, ніж 15 чоловік (оскільки цей показник визначається в цілих одиницях, виходить, що це — до 14 включно), одержує своєрідний «гандикап» у 2 бали: тобто при однаковому у двох платників сумарному балі (наприклад такому, що дорівнює 6) один з них — із показником середньооблікової за рік чисельності працівників 15 і більше потрапить до категорії великих, тоді як інший — з показником середньооблікової за рік чисельності працівників 14 і менше — напевно не потрапить.

Тут важливо зробити зауваження. Як завжди, коли фахівці ДПАУ втручаються до чужої для них сфери (у цьому випадку — статистики), то в них нема бажання вивчати відповідні нормативні акти (у цьому випадку — Інструкцію зі статистики кількості працівників, затверджену наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286), а покладаються вони на свою ерудицію, яка знову підкачала. Уже з назви самої Інструкції видно, що термін «чисельність» давно застарів, а нині використовується термін «кількість». проте лихо не в цьому, а в тому, що в документі, який коментується, не визначено, який саме показник середньооблікової кількості працівників застосовується (див. пункт 1.8 Інструкції № 286) — тільки

штатних працівників або загальної кількості працівників (яка ураховує також зовнішніх сумісників та підрядників). Можна лише стверджувати, що показник в еквіваленті повної зайнятості (цей показник ми згадуємо винятково для розширення ерудиції авторів документа) тут абсолютно неприйнятний. Щодо іншого потрібні будуть роз’яснення. Логіка авторів недоступна нікому, але якщо вже вгадувати, то за аналогією з розрахунками показника кількості працівників для цілей єдиноподатковості, найімовірніше, податківці віддадуть перевагу показнику середньої загальної кількості працівників за рік. Напевно. В усякому разі, саме так трактується інший непідзаконний показник, названий у формі Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою, затвердженого наказом ДПАУ від 28.02.2003 р. № 98, так: «Середньооблікова чисельність працюючих» (див. рядок 1 Розрахунку).

Корисно знати, що тепер узятому на облік платнику не доведеться чекати, поки відповідну довідку за формою № 4-ОПП йому

надішлють поштою, а він може сам (або через уповноважену особу) отримати таку довідку у своїй ДПІ.

Нарешті в Порядку обліку платників чітко визначено

процедуру видачі нової довідки за формою № 4-ОПП у разі її втрати або псування платником. Зверніть увагу, що редакція відповідної норми (новий абзац третій пункту 7.6 Порядку) до відповідної заяви платника про видачу нової довідки не вимагає обов’язково додавати документ, що підтверджує факт втрати старої довідки. Якщо є такий документ — чом би його і не додати?

Також важливо знати, що при знятті з обліку платника, який

припиняється, необхідну для цього довідку за формою № 22-ОПП він отримати не зможе, якщо при дотриманні інших відомих умов не надасть до ДПІ копію ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільного балансу, складеного ліквідаційною комісією (ліквідатором) платника.

Зауважимо, що

вдвічі — з тридцяти календарних днів до двох місяців — збільшено строк, протягом якого вважаються дійсними довідки за формою № 22-ОПП та № 12-ОПп.

Варте уваги, що платника, який переходить на облік до іншої ДПІ, не знімуть з обліку в його колишній ДПІ, зокрема, і в тому випадку, якщо

до дати зняття його з обліку в колишній ДПІ для нього — який має право та претендує на повернення переплати або відшкодування податку, — установлений законодавством термін такої процедури настане (раніше як такий граничний термін визначався інший термін — дата подання заяви про зняття з обліку). І ще такому платнику слід ураховувати: якщо його колишня ДПІ не спромоглася провести в нього планову виїзну перевірку, то вона обов’язково повідомить про це його нову ДПІ.

Є в документі і такий «фокус». Зіткнувшись із суперечністю: з одного боку, пункт 11.3 Закону України від 22.05.2003 р. № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» призначив

нотаріусів (у тому числі і державних) податковими агентами, а з іншого — вони («особливо» державні) ніяк не втискуються у визначення платника податків самого Порядку обліку платників, — автори документа, що коментується, не стали взагалі фіксувати статус ні державного нотаріуса, ні державної нотаріальної контори, а скромно вписали в документ саморобну норму про обов’язок такої контори подавати не тільки відповідну інформацію (що взагалі-то встановлено зазначеним Законом), а й податковий розрахунок (?!). При цьому автори не спромоглися сказати прямо, яке відношення подібна констатація обов’язку подання інформації має до порядку обліку платників...

Так що в цілому відчувається, що ці правки — не останні.

Олександр Голенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі