Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Персональне коригування середньої заробітної плати (зокрема, для розрахунку відпускних)

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2007/№ 77
Друк
Стаття

Персональне коригування середньої заробітної плати (зокрема, для розрахунку відпускних)

 

В Україні однією з особливостей становлення ринкової економіки є інфляція та постійне підвищення розмірів оплати праці. Так, у 2006 році розмір мінімальної заробітної плати підвищувався 3 рази (з 1 січня, з 1 червня та з 1 грудня). У 2007 році таке підвищення вже проведено з 1 квітня, з 1 липня та проводитиметься з 1 жовтня. У цих умовах при обчисленні середньої заробітної плати для визначення розміру гарантованих виплат дуже актуальне питання врахування змін в оплаті праці (зростання заробітної плати).

 

Станіслав СОЛОМОНОВ, консультант з організації праці та заробітної плати

 

Щоб працівники в усіх випадках обчислення середньої зарплати, у тому числі й у разі надання відпустки, при законодавчому підвищенні окладів (тарифних ставок) не втрачали в заробітку, законодавством України передбачено відповідне коригування середньої заробітної плати.

Норми коригування середньої заробітної плати

для працівників підприємств та організацій усіх форм власності визначено пунктом 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100, з подальшими змінами та доповненнями (далі — пункт 10 Порядку) :

— збільшення розмірів оплати праці тягне за собою необхідність відповідного коригування середньої заробітної плати (як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток)

тільки у випадках підвищення тарифних ставок та посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах); навпаки: у разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівнику у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо таке коригування заробітної плати не проводиться;

— заробітна плата, уключаючи премії та інші виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт підвищення тарифних ставок та посадових окладів; перелік виплат, що підлягають коригуванню, наведено в

п. 3 Порядку; при обов’язковості правил про коригування госпрозрахункові підприємства проводять коригування з урахуванням їх фінансових можливостей;

— якщо підвищення тарифних ставок та окладів відбулося в періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, за цим заробітком здійснюються нарахування в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати, з дня підвищення тарифних ставок, окладів.

Наведені норми коригування середньої заробітної плати застосовуються при нарахуванні виплат за час щорічної відпустки.

Як правило, у публікаціях, присвячених

порядку застосування окремих норм коригування середнього заробітку, розглядається випадок, коли відсоток підвищення тарифних ставок та окладів однаковий для всіх працівників підприємства або організації — і тому коригування середньої зарплати пропонується проводити на цей загальний відсоток підвищення, що збігається з відсотком підвищення мінімальної заробітної плати на підприємстві або в організації.

Проте

на госпрозрахункових підприємствах з урахуванням особливостей формування в колективному договорі тарифних виплат відсоток підвищення тарифних ставок та окладів не завжди однаковий для всіх працівників.

Розглянемо дві типові причини, обумовлені нормами колективного договору, за якими відсоток підвищення тарифних ставок та окладів у працівників підприємства може бути різним.

По-перше, схема посадових окладів службовців (керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців), визначена в колективному договорі, як правило, передбачає встановлення окладів у межах «вилки» — у вигляді мінімальних та максимальних значень (межі максимальних значень чинним законодавством не обмежено). З метою економії коштів на підвищення ставок та окладів на підприємстві нерідко вдаються до стримування зростання посадових окладів службовців шляхом наближення нововстановлюваного в штатному розкладі окладу до його мінімально-допустимого значення. Наприклад, за штатним розкладом місячний посадовий оклад головного економіста до підвищення з 1 липня 2007 року тарифних ставок та окладів було встановлено в розмірі 1250 гривень (за схемою посадових окладів при мінімальному значенні 1177 грн., максимальному значенні 1530 грн. та при коефіцієнті відношення максимального окладу до мінімального 1,3). За схемою посадових окладів після їх підвищення з 1 липня 2007 року при тому ж співвідношенні максимальних та мінімальних окладів мінімальний оклад головного економіста складе 1234 грн., максимальний — 1604 грн. Власник має право встановити щодо цієї посади в межах нової схеми посадових окладів місячний оклад як у розмірі 1250 грн. (тобто без підвищення), так і з незначним підвищенням, наприклад, у розмірі 1260 грн. В останньому випадку, тобто при встановленні нового окладу в розмірі 1260 грн., відсоток підвищення посадового окладу головного економіста складе 0,8 % ((1260 : 1250 х 100 %) - 100).

По-друге, у колективному договорі може бути змінено міжкваліфікаційні співвідношення, що склалися, в оплаті праці працівників (на підприємствах, що не належать до сфери дії сторін, які підписали галузеву угоду, коефіцієнти співвідношень в оплаті праці встановлюються самостійно). Наприклад, у колективному договорі та згідно з відповідним штатним розкладом при величині міжкваліфікаційного коефіцієнта, що дорівнює 1,23 (відношенні окладу до розміру мінімальної тарифної ставки працівника 1 розряду), місячний оклад комірника до 1 липня 2007 року було встановлено в розмірі 526 гривень. У колективному договорі після підвищення 1 липня 2007 року тарифних ставок та окладів міжкваліфікаційний коефіцієнт було змінено: установлено в розмірі 1,25. У результаті цього новий місячний оклад комірника встановлюється в розмірі 561 гривні. Відсоток підвищення окладу комірника становить 6,6% ((561 : 526 х 100) - 100).

При цьому в схемі тарифних ставок та окладів, що розглядається, відсоток підвищення місячного окладу прибиральника службових приміщень (тобто відсоток підвищення мінімальної заробітної плати по підприємству) може складати, наприклад, 4,8% ((440 : 420 х 100) - 100), тобто відрізняється від відсотка підвищення окладу головного економіста (0,8%) та комірника (6,6%).

Для забезпечення оптимального рівня коригування середньої заробітної плати щодо кожного працівника,

якщо відсоток підвищення тарифних ставок та окладів не є загальним для всіх працівників підприємства, доцільно застосовувати персональний підхід до визначення коефіцієнта коригування середньої заробітної плати.

З правомірністю такого підходу погоджуються й фахівці Мінпраці (див. «Праця і зарплата», 2003, № 20; 2005, № 27).

Ще раз зазначимо, що на госпрозрахункових підприємствах заробітна плата коригується з урахуванням їх фінансових можливостей, тобто законодавством передбачено можливість зменшення коефіцієнта коригування виходячи з фінансових можливостей підприємства. Наказ про зміну коефіцієнта коригування для всіх працівників погоджується з профспілковим комітетом, на це вказують фахівці Мінпраці (див. «Праця і зарплата», 2004, № 24; 2005, № 27).

Порядок застосування розміру коефіцієнта коригування середнього заробітку в повному розмірі відповідно до чинного законодавства можна розглянути на прикладі (див. додатки 4 і 5 до статті). Протягом розрахункового періоду тарифні ставки та посадові оклади на підприємстві згідно з умовами колективного договору підвищувалися конкретному працівнику неодноразово, зокрема, безпосередньо перед виходом його у відпустку двічі — з 01.06.2007 р. (з 1250 грн. до 1260 грн.) та з 01.07.2007 р. (з 1260 грн. до 1280 грн.) Працівнику надано щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів з 15 червня 2007 року по 15 липня 2007 року включно. У цьому випадку згідно з колективною угодою (див. додаток 1 до статті) сума відпускних за всі 30 календарних днів відпустки розраховується та виплачується до початку відпустки виходячи зі скоригованого розміру середньої заробітної плати, а за 15 днів відпустки (з 1 по 15 липня включно) відпускні, раніше нараховані та виплачені виходячи зі скоригованого розміру заробітної плати (згідно з підвищенням окладу станом на 01.06.2007 р.), що припадають на зазначені дні відпустки, додатково нараховуються та виплачуються після закінчення відпустки.

У додатку 1

наведено примірну схему норм колективного договору щодо коригування середньої заробітної плати на підприємстві. Схему розроблено з урахуванням чинного законодавства та відповідних роз’яснень до нього. Норми коригування середньої заробітної плати визначено в колективному договорі як зобов’язання з оплати праці зі сторони власника. При цьому коригування середньої заробітної плати передбачається проводити за персональними коефіцієнтами підвищення тарифних ставок та окладів з урахуванням того, що в цьому умовному прикладі на підприємстві щодо службовців використовується схема окладів з мінімальними та максимальними значеннями, а щодо робочих допускаються випадки відступу від співвідношень в оплаті праці, що склалися. Норми коригування середньої заробітної плати доцільно включати до колективного договору при його прийнятті або вносити зміни до прийнятого колективного договору в установленому порядку (зауважимо, що такі зміни не повинні погіршувати загальні умови коригування середньої заробітної плати).

У додатку 2 — примірна схема витягу з протоколу загальних зборів трудового колективу щодо внесення змін до колективного договору про норми коригування середнього заробітку.

Ці зміни вносяться відповідно до конкретного порядку, визначеного в колективному договорі. Норми колективного договору та витяг з протоколу загальних зборів трудового колективу, з урахуванням необхідності повідомної реєстрації договору в органах виконавчої влади, відповідно до законодавства про мови викладено українською мовою.

У додатках 3 — 6

пропонується примірний пакет інформаційно-розпорядчої документації щодо коригування в повному розмірі середньої заробітної плати на підприємстві при підвищенні тарифних ставок та посадових окладів.

Організаційний наказ про впорядкування коригування середньої заробітної плати (додатки 3, 4, 5) доцільно видавати один раз на час дії колективного договору. У схемі наказу пропонується визначати коефіцієнти коригування середньої заробітної плати в розрахунковому періоді відношенням установлених розмірів тарифних ставок та окладів за останнім підвищенням до їх розмірів за кожний місяць розрахункового періоду. У схемі наказу середня заробітна плата коригується на прикладі оплати часу щорічної відпустки при 12-місячному розрахунковому періоді. Схема розрахунків, що наводиться, прийнятна і для 2-місячного розрахункового періоду.

Наказ про додаткову виплату відпускних (додаток 6) може видаватися щодо одного працівника або щодо групи працівників.


Додаток 1

Колективний договір ОАО «Запорізький елеватор» на 2007 рік

Розділ II

Зобов’язання сторони власника

5. Щодо оплати праці

5.26. (нумерація умовна. —

Прим. авт.) Керуючись пунктом 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати (затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100, зі змінами та доповненнями), у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективному договорі, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітну плату, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригувати на коефіцієнт її підвищення.

Персональні коефіцієнти коригування середньої заробітної плати встановлювати за такими нормами :

— коефіцієнт, на який потрібно прокоригувати виплати, які враховуються під час обчислення середньої заробітної плати, розраховується діленням окладу (тарифної ставки), установленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку), який мав працівник до підвищення; коефіцієнти підвищення посадових окладів (тарифних ставок), які склалися щодо кожного працівника, затверджуються наказом по підприємству;

— при фінансових труднощах за браком коштів розрахункові коефіцієнти коригування середньої заробітної плати в розрахунковому періоді (останні 12 або 2 місяці) зменшуються в однаковому розмірі для всіх працівників; розмір зменшення цих коефіцієнтів визначається наказом по підприємству, погодженим з профспілковим комітетом; при подоланні фінансових труднощів наказом по підприємству коефіцієнти коригування можуть знову застосовуватися без зменшення;

— у випадках, коли підвищення тарифних ставок і окладів відбулося у періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, за цим заробітком здійснюється нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати з дня підвищення тарифних ставок (окладів).

 


 

img 1

 


 

Додаток 3

ВАТ «Запорізький елеватор»

НАКАЗ

(схема)
16.05.2007 р. м. Запоріжжя № 100-ОД

 

Про впорядкування коригування середньої заробітної плати

при підвищенні тарифних ставок та посадових окладів

 

Розмір середньої заробітної плати в розрахунковому періоді та в періоді, протягом якого за працівником зберігається заробітна плата, забезпечується на підприємстві з урахуванням рівня тарифних ставок та окладів після їх підвищення коригуванням середньої заробітної плати. Це коригування регулюється нормами чинного законодавства (пункт 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100, зі змінами та доповненнями) і нормами Колективного договору на 2007 рік (пункт 5.26 зобов’язань сторони власника з оплати праці).

З метою впорядкування коригування середньої заробітної плати при підвищенні тарифних ставок та посадових окладів

 

НАКАЗУЮ:

1. Коригувати середню заробітну плату із застосуванням щомісячних персональних коефіцієнтів.

2. Розраховувати персональні коефіцієнти коригування середньої заробітної плати щодо кожного працівника відношенням установлених розмірів тарифних ставок та посадових окладів до їх розмірів за кожний місяць розрахункового періоду і періоду збереження середнього заробітку.

3. Затвердити форму і приклад розрахунку щомісячних розмірів персональних коефіцієнтів коригування середньої заробітної плати в розрахунковому періоді при підвищенні тарифних ставок та посадових окладів (у додатку № 4 до статті наведено приклад оформлення відповідного розрахунку згідно із затвердженою формою. —

Прим. авт.).

3.1. Розрахунок щомісячних розмірів персональних коефіцієнтів коригування середньої заробітної плати затверджувати наказом по підприємству до початку періоду збереження середньої заробітної плати.

4. Затвердити форму і приклад розрахунку суми додаткової виплати при коригуванні заробітку за період збереження середньої заробітної плати з дня підвищення тарифної ставки (окладу) (у додатку № 5 до статті наведено приклад оформлення відповідного розрахунку згідно із затвердженою формою. —

Прим. авт.).

4.1. Розрахунок суми додаткової виплати при коригуванні заробітку затверджувати наказом по підприємству після закінчення періоду збереження середньої заробітної плати.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного економіста Голуб Т. П.

 

Підстава: доповідна записка головного економіста Голуб Т. П. від 16 травня 2007 р.

 

Голова правління (підпис)

 Козак Д. І.

Візи

З наказом ознайомлені

До справи № ________

(

посада, підпис, ініціали та прізвище виконавця)

(

дата)

 


 

 

 


 

Додаток 4

Форма і приклад розрахунку

щомісячних розмірів персональних коефіцієнтів коригування середньої заробітної плати при підвищенні тарифних ставок та посадових окладів

 

Прізвище, ініціали працівника

Посада, професія

Розмір тарифної ставки (окладу) станом на початок періоду збереження середньої заробітної плати (грн.)

Випадок обчислення середньої заробітної плати

Васіна Г. М.

Головний технолог

1260

Оплата часу щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів з 15.06.2007 по 15.07.2007 включно

Місяці розрахункового періоду

Розмір тарифної ставки (окладу) в розрахунковому періоді (грн.)

Персональні коефіцієнти коригування середньої заробітної плати

у повному розмірі (1260 : гр. 2)

1

2

3

червень 2006 р.

1150

1,0957

липень 2006 р.

1150

1,0957

серпень 2006 р.

1150

1,0957

вересень 2006 р.

1150

1,0957

жовтень 2006 р.

1150

1,0957

листопад 2006 р.

1150

1,0957

грудень 2006 р.

1200

1,05

січень 2007 р.

1200

1,05

лютий 2007 р.

1200

1,05

березень 2007 р.

1200

1,05

квітень 2007 р.

1250

1,008

травень 2007 р.

1250

1,008

 

Головний економіст  (підпис) Голуб Т. П.

 


 

Додаток 5

Форма і приклад розрахунку

суми додаткової виплати при коригуванні заробітку за період збереження середньої
заробітної плати з дня підвищення тарифної ставки (окладу) з

01.07.2007 р.

 

1.

Прізвище, ініціали працівника

Васіна Г. М.

5.

Скоригована з урахуванням підвищення окладу з

01.06.2007 р. заробітна плата в грн. за розрахунковий період (уключаючи всі виплати згідно з п. 3 Порядку), використана при нарахуванні відпускних за час щорічної відпустки з 15.06.2007 р. по 15.07.2007 р. включно, грн.

17400

2.

Посада (професія) працівника

Головний технолог

6.

Середньоденний скоригований заробіток, грн.

49,15 (17400 :
: 354)

3.

Розмір тарифної ставки (окладу), грн.:

 

7.

Кількість календарних днів відпустки, що припадають на період підвищення тарифної ставки (окладу)

з 01.07.2007 р.

15

3.1.

до 01.07.2007 р.

1260

3.2.

з 01.07.2007 р.

1280

8.

Сума виплат у гривнях, що підлягають перерахунку (ряд. 6 х ряд. 7)

737,25

4.

Коефіцієнт підвищення тарифної ставки (окладу)

з 01.07.2007 р.
(ряд. 3.2 : ряд. 3.1)

1,016

9.

Сума додаткової виплати в гривнях за період збереження середньої заробітної плати

з 01.07.2007 р.
(ряд. 8 х (ряд. 4 - 1))

11,80

 

Головний економіст  (підпис)  Голуб Т. П.

 


 

Додаток 6

ВАТ «Запорізький елеватор»

НАКАЗ

(схема)
16.07.2007 р.  м. Запоріжжя  № 171-ОД

 

Про додаткову виплату відпускних

Васіній Г. М.

 

У зв’язку з підвищенням з 01.07.2007 р. посадового окладу головному технологу Васіній Г. М., яка перебувала в цей день у щорічній відпустці, та відповідно до наказу по підприємству № 100-ОД від 16.05.2007 р.

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розрахунок суми додаткової виплати відпускних за час щорічної відпустки головному технологу Васіній Г. М. за період з 01.07.2007 р. по 15.07.2007 р. включно — додаток до наказу.

2. Головному бухгалтеру Світловій В. І. забезпечити в липні 2007 року виплату Васіній Г.М. додаткової суми відпускних за період з 01.07.2007 р. по 15.07.2007 р. включно.

 

Підстава: доповідна записка головного економіста Голуб Т. П. від 15.07.2007 р.

 

Голова правління (підпис)   Козак Д. І.

 

Візи

З наказом ознайомлені

До справи № ________

(

посада, підпис, ініціали та прізвище виконавця)

(

дата)
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі