Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо відображення сільгосптоваровиробниками в спецдекларації по ПДВ поставок переробним підприємствам молока і м’яса в живій вазі

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2008/№ 27
Друк
Лист від 08.02.2008 р. № 2041/7/16-1517-05

Щодо відображення сільгосптоваровиробниками в спецдекларації по ПДВ поставок переробним підприємствам молока і м’яса в живій вазі

Лист Державної податкової адміністрації України від 08.02.2008 р. № 2041/7/16-1517-05

 

ДПАУ розглянула лист <...> щодо застосування листа ДПАУ від 06.11.2007 р. № 11123/6/16-1515-23 і повідомляє.

Підпунктом 6.2.6 ст. 6 Закону України «Про податок на додану вартість» (далі — Закон) встановлено, що операції з поставки переробним підприємствам молока та м’яса живою вагою сільгосптоваровиробниками всіх форм власності і господарювання оподатковуються за нульовою ставкою.

При цьому слід зазначити, що ця норма встановлює лише розмір ставки податку, а право акумуляції сільгосппідприємствами усіх форм власності сум ПДВ за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, та порядок виплати їм дотацій переробними підприємствами визначено п. 11.21 ст. 11 Закону, яким уповноважено КМУ визначити порядок нарахування і використання зазначених коштів.

Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільгосптоваровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі затверджено постановою КМУ від 28.03.2007 р. № 596 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271 і від 12 травня 1999 р. № 805».

Пунктом 12 зазначеної постанови передбачено, що на підставі даних бухгалтерського обліку сільгосптоваровиробники щомісяця складають

окрему податкову декларацію з ПДВ за поставленими ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також молочну продукцію та м’ясопродукти, що вироблені у власних переробних цехах.

Крім того, встановлено, що залишок податкових зобов’язань відповідно до податкової декларації з ПДВ з поставленої зазначеної продукції перераховується підприємством з поточного на окремий рахунок, а залишок податкового кредиту покривається податковими зобов’язаннями наступних податкових періодів.

Постановою не передбачено норми, згідно б з якою суми ПДВ, сплачені (нараховані) сільгосптоваровиробниками за операціями з придбання товарів (послуг) та використані у межах господарської діяльності, пов’язаної з операціями з поставки переробним підприємствам молока і м’яса живою вагою, включалися до податкової декларації, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом.

Водночас повідомляємо, що у зв’язку із набранням чинності Законом України від 28.12.2007 р. № 107 «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та необхідністю приведення у відповідність законодавчих норм у частині державної підтримки сільгосптоваровиробників до вимог Світової організації торгівлі, на виконання п.п. 1 п. 5 Розділу III цього Закону

підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України», яким передбачається запровадження державної підтримки сільгосптоваровиробників за рахунок тих спецрежимів оподаткування ПДВ, які не суперечать вступу України до СОТ, з одночасним запровадженням щорічної компенсації втрат сільгосптоваровиробників із загального фонду держбюджету.

При цьому зазначаємо, що згідно зі ст. 68 Закону України від 19.12.2006 р. № 489 «Про Державний бюджет України на 2007 рік» у 2007 році передбачалося спрямувати як державну дотацію сільгосптоваровиробникам на підтримку виробництва тваринницької продукції, продукції птахівництва та на придбання МТР виробничого призначення суму ПДВ, визначену відповідно до п. 11.21 та 11.29 ст. 11 Закону в обсязі 4.5 млрд грн.

Заступник голови С. Чекашкінкоментар редакції

ДПАУ продовжує відстоювати фіскальну позицію

У преамбулі листа, що коментується, зазначено, що його поява пов’язана з практикою застосування листа ДПАУ від 06.11.2007 р. № 11123/6/16. Зауважимо, що з таким самим успіхом ДПАУ могла б згадати й інший свій лист — від 06.11.2007 р. № 22539/7/16-1517-23 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 100), редакція якого

абсолютно ідентична першому, до того ж виданий тією ж датою і відрізняється лише номером.

Листом, що коментується, ДПАУ вкотре підтвердила свою позицію, зайняту нею у зазначених вище листах щодо відображення сільгосптоваровиробниками операцій з поставки ними переробним підприємствам молока і м’яса в живій вазі у спецдекларації з ПДВ. Думка ДПАУ про невідображення в загальній декларації таких операцій, найімовірніше, випливає з фіскальних міркувань

не допустити бюджетного відшкодування при нульових податкових зобов’язаннях. Як відомо, згідно з п.п. 6.2.6 ст. 6 Закону про ПДВ операції з поставки переробним підприємствам молока і м’яса в живій вазі обкладаються податком за нульовою ставкою.

Не повторюючи наші заперечення проти позиції ДПАУ (див. коментар до листа № 22539), додатково зазначимо таке.

Той факт, що в п. 2 Порядку № 805, викладеного в редакції постанови КМУ № 596,

вилучено норму, що прямо вказує на порядок відображення таких операцій у загальній декларації, не є підставою для безперечних висновків. При зникненні згадки про загальну декларацію не з’явилося і прямої вказівки про відображення таких операцій у спецдекларації. З тенденційним трактуванням ДПАУ такої ситуації «за умовчанням» погодитися не можна.

На нашу думку, також неправильно без застережень поширювати норми абзацу другого п. 11.21 ст. 11 Закону про ПДВ на операції з поставки переробним підприємствам молока і м’яса в живій вазі, оскільки це призводить до звуження і перекручення порядку дотаційних виплат. Адже в ньому йдеться лише про сільгосп

підприємства, а не про сільгосптоваровиробників, до яких належать і особисті селянські господарства, що мають право на отримання дотацій від переробних підприємств за поставлені ними відповідно до п.п. 6.2.6 ст. 6 Закону про ПДВ молоко і м’ясо в живій вазі.

Крім того, п. 1.2 Порядку заповнення і подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 166 (далі — Порядок № 166), установлено, що платники податку, у яких згідно з чинним законодавством (

пункти 11.21, 11.29 Закону про ПДВ) суми ПДВ повністю залишаються в їх розпорядженні для цільового використання, подають податкову декларацію з ПДВ (скорочену). До такої податкової декларації включаються лише ті операції, які стосуються спеціальних режимів, установлених зазначеними пунктами. Звертаємо увагу: п.п. 6.2.6 ст. 6 Закону про ПДВ не зазначено.

Це видно і з

найменування рядків 0132, 0133 і 23 форми спецдекларації з ПДВ, що згадують тільки п. 11.21, 11.29 Закону про ПДВ. У зв’язку з цим, на нашу думку, стає очевидним, що до внесення відповідних змін до Порядку № 166 і до форми спецдекларації з ПДВ не зникне спірність позиції ДПАУ щодо встановлення за допомогою листів порядку відображення сільгосптоваровиробниками у спецдекларації поставок молока і м’яса в живій вазі переробним підприємствам. Адже порядок складання і подання податкової звітності з ПДВ установлено Порядком № 166, а не Порядком № 805.

Звертаємо увагу:

форми декларацій з ПДВ (як загальної, так і спеціальної), а також додатків до них зовсім недавно (згідно з наказом ДПАУ від 17.03.2008 р. № 159, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 25) викладено в новій редакції.

Щодо згаданої в листі, що коментується, інформації про підготовлений проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України», то вважаємо, що, найімовірніше, мається на увазі підготовлений Кабміном з

аконопроект від 14.01.2008 р. № 1342 (щодо стимулювання розвитку агропромислового комплексу в рамках вимог Світової організації торгівлі). Але крім позитивних моментів, а саме: компенсації втрат сільгосптоваровиробникам унаслідок застосування ними тих спецрежимів обкладення ПДВ, які не суперечать вступу України до СОТ, що передбачаються із загального фонду держбюджету, слід зазначити і про негативні. Законопроектом № 1342 пропонується, зокрема, у Законі про ПДВ п.п. 6.2.6 ст. 6 і п. 11.21 ст. 11 виключити, а абзац перший п.11.29 ст. 11 викласти в новій редакції, яка передбачає право застосування спецрежиму обкладення ПДВ за умови досягнення 75 % так званої «сільгоспчастки» у загальній сумі доходу підприємства. Сьогодні цей критерій установлено на рівні 50 %.

До речі, щодо спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у Верховній Раді знаходиться на розгляді ще один

законопроект від 23.01.2008 р. № 1419, редакція якого багато в чому співзвучна редакції законопроекту № 1342.

Який із цих законопроектів згодом перетвориться на закон (і чи перетвориться взагалі), покаже час, проте вірогідність появи чергових новацій щодо сільгоспПДВ велика.

Анатолій Бобро

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі