Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку «лікарняних»

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2008/№ 28
Друк
Лист від 08.02.2008 р. № 60/020/99-08

Щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку «лікарняних»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 08.02.2008 р. № 60/020/99-08

(витяг)

 

<...>

Відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі — Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266, виплати за час, протягом якого працівник

не працював, але за ним зберігався середній заробіток (оплата всіх видів відпусток), не повинні включатися до розрахунку.

Якщо застрахована особа

весь місяць у розрахунковому періоді знаходилась у відпустці (щорічній, додатковій), цей місяць не виключається із розрахункового періоду, і при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат до розрахунку включаються нараховані в цьому місяці одноразові премії та матеріальні допомоги у повному обсязі в межах максимальної величини заробітної плати.

Якщо застрахована особа знаходилась у

відпустці частину місяця в розрахунковому періоді і сума оплати праці (з урахуванням оплати відпустки) у неї менша від максимальної величини місячної заробітної плати, при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат до розрахунку включаються виплати за відпрацьовані дні у повному обсязі.

Місяці розрахункового періоду, в яких застрахована особа

не працювала (з першого до першого числа) з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються із розрахункового періоду.

Якщо застрахована особа

не працювала частину місяця з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), для розрахунку страхових виплат включаються заохочувальні та компенсаційні виплати, які мають разовий характер, та виплати, що не передбачені актами чинного законодавства або що провадяться понад встановлені зазначеними актами норми, пропорційно відпрацьованому часу в цьому місяці (абзац 2 пункту 9 Порядку). <...>

Змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 949 до пункту 9 додатка 1 до Порядку, уточнюється норма щодо включення до розрахунку страхових виплат заохочувальних та компенсаційних виплат, які мають разовий характер, та виплат, що не передбачені актами чинного законодавства або що провадяться понад встановлені зазначеними актами норми, пропорційно відпрацьованому часу в цьому місяці, за умови, що застрахована особа частину місяця працювала, частину місяця не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком) та частину місяця перебувала у відпустці.

Заступник директора департаменту політики державного соціального страхування О. Постоюккоментар редакції

Порядок включення до розрахунку середньої зарплати одноразових виплат

У листі, що коментується, Мінпраці роз’яснив порядок включення до розрахунку середньої заробітної плати заохочувальних та компенсаційних виплат, що мають разовий характер, для визначення суми лікарняних та допомоги по вагітності та пологах.

Нагадаємо: до заохочувальних та компенсаційних виплат, зокрема, належать: матеріальна допомога до відпустки; винагорода за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років; премії за виконання важливих та особливо важливих завдань; одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам’ятних дат).

Згідно з абзацом другим п. 9 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266), якщо застрахована особа

частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення середньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, та виплати, які не передбачено актами законодавства або проводяться понад установлені зазначеними актами норми, у такому місяці враховуються пропорційно відпрацьованому часу .

Зі згаданого вище абзацу випливають такі висновки.

По-перше, особливий порядок включення до розрахунку середньої зарплати одноразових виплат стосується випадку, коли місяць, в якому їх нараховано, працівником не відпрацьовано повністю з поважних причин.

По-друге, поважні причини, з яких працівник не відпрацював повністю весь місяць, чітко визначено Порядком № 1266. До них, зокрема, належать:

— тимчасова непрацездатність;

— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

— відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком.

По-третє, якщо в одному з місяців розрахункового періоду працівник не відпрацював повністю місяць у зв’язку з настанням зазначених вище поважних причин, і йому було нараховано виплати, що мають разовий характер, або виплати, які не передбачено актами законодавства, то

такі виплати враховуються пропорційно відпрацьованому часу.

Розглянемо приклади.

Приклад 1.

Працівник підприємства хворів з 17 по 21 березня 2008 року. Розрахунковим періодом для розрахунку лікарняних є вересень 2007 року — лютий 2008 року. В одному з місяців розрахункового періоду, зокрема, у грудні 2007 року, працівником не було відпрацьовано весь цей місяць у зв’язку з його тимчасовою непрацездатністю — працівник хворів з 10 по 14 грудня. Заробітна плата за відпрацьовані дні грудня (16 робочих днів) склала 1600 грн. У цьому місяці працівнику нараховано одноразову премію до Нового року в розмірі 400 грн.

Згідно з п. 9 Порядку № 1266 для обчислення середньої заробітної плати одноразова премія до свята в цьому випадку враховується пропорційно відпрацьованому часу. Її сума визначається так:

400 х 16 : 21 = 304,76 (грн.),

де 16 — кількість відпрацьованих робочих днів у грудні 2007 року;

21 — кількість робочих днів за балансом робочого часу у грудні 2007 року.

Загальна сума зарплати за грудень 2007 року, яка включається до розрахунку середньої заробітної плати за розрахунковий період (вересень 2007 року — лютий 2008 року), складе: 1600 + 304,76 = 1904,76 (грн.).

Приклад 2.

Працівник підприємства хворів з 17 по 21 березня 2008 року. Розрахунковим періодом для розрахунку лікарняних є вересень 2007 року — лютий 2008 року. Працівник хворів з 3 по 14 грудня, з 17 по 31 грудня 2007 року він перебував у відпустці. У цьому місяці працівнику було нараховано матеріальну допомогу до відпустки в розмірі 300 грн.

Отже, у грудні 2007 року працівник не відпрацював жодного робочого дня. У зв’язку з цим сума матеріальної допомоги до відпустки в повній сумі не включається до розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку лікарняних. Крім того, нагадаємо, що ні сума грудневих лікарняних, ні сума відпускних до розрахунку середньої зарплати не включаються. Не включаються до розрахунку середньої зарплати і робочі дні, що припадають на відпустку і тимчасову непрацездатність у грудні 2007 року.

Як зазначалося вище, тільки в разі настання поважних причин, а саме: тимчасової непрацездатності, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком, одноразові виплати, нараховані в місяці, який неповністю відпрацьовано у зв’язку із зазначеними причинами, включаються до розрахунку середньої зарплати пропорційно відпрацьованому робочому часу. Отже, якщо працівник в одному з розрахункових місяців не працював з інших причин, одноразові виплати включаються до розрахунку середньої зарплати в повному обсязі.

Приклад 3

. Працівник підприємства хворів з 17 по 21 березня 2008 року. Розрахунковим періодом для розрахунку лікарняних є вересень 2007 року — лютий 2008 року. Один із місяців розрахункового періоду, зокрема, грудень 2007 року, було неповністю відпрацьовано працівником у зв’язку з перебуванням у щорічній відпустці. Працівник перебував у відпустці з 17 по 31 грудня 2007 року. Заробітна плата працівника за відпрацьовані з 3 по 14 грудня 2007 року дні склала 800 грн. У цьому ж місяці працівнику було нараховано матеріальну допомогу до відпустки в розмірі 500 грн.

Як було зазначено, працівник не працював з 17 по 31 грудня 2007 року у зв’язку з перебуванням його в щорічній відпустці. До списку поважних причин, за якими працівник не працював у розрахунковому періоді, зазначених у п. 9 Порядку № 1266, щорічна відпустка не входить. У зв’язку з цим матеріальна допомога до відпустки в цьому випадку включається до розрахунку середньої зарплати в повній сумі. Загальна зарплата грудня 2007 року, яка включається до розрахунку середньої зарплати, становить: 800 + 500 =  1300 (грн.).

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі