Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо актуальних питань з податку на додану вартість

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2008/№ 32
Друк
Лист від 14.04.2008 р. № 7681/7/16-1117

Щодо актуальних питань з податку на додану вартість

Лист Державної податкової адміністрації України від 14.04.2008 р. № 7681/7/16-1117

 

Державна податкова адміністрація України провела узагальнення найбільш актуальних питань, які виникли під час впровадження змін до податкової звітності з податку на додану вартість, внесених наказом Державної податкової адміністрації України від 17.03.2008 р. № 159 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.03.2008 р. за № 24/14915), та надсилає відповіді до відома та керівництва в роботі.

Головам державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести зазначені роз’яснення до відома підпорядкованих підрозділів, забезпечити їх врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи і винесенні рішень в процесі апеляційних узгоджень та організувати роз’яснювальну роботу з платниками податків щодо правильності та повноти подачі податкової звітності з податку на додану вартість.

Заступник голови С. Чекашкін

 

 

Відповіді на питання,
що надійшли від платників податків до Iнформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби

 

1. Перевіркою донарахована сума податку на додану вартість. Чи відображається ця сума в рядку 23.5 податкової декларації?

Рядок 23.5 передбачений для відображення (збільшення чи зменшення)

залишку від’ємного значення податку за результатами камеральної чи документальної перевірки податковим органом правильності визначення платником суми податку, що підлягає відшкодуванню із бюджету.

Порядок прийняття таких рішень визначено підпунктами «а» — «в» п.п. 7.7.7 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість».

 

2. Як в додатку 5 відображаються податкові накладні з різними датами оформлення?

Оскільки податковий кредит звітного періоду може складатися не тільки із сум податку, віднесених до податкового кредиту на підставі податкових накладних, виписаних та одержаних у звітному періоді, а і податкових накладних, одержаних із запізненням та виписаних у попередніх податкових періодах,

в колонці 3 розділу II додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» зазначається період виписки податкових накладних.

Наприклад, якщо податковий кредит сформований по одному контрагенту на підставі податкових накладних, одержаних в березні 2008 року, але виписаних в березні 2008 року, лютому 2008, грудні 2007 року, в колонці 3 робиться запис:

березень 2008

лютий 2008

грудень 2007.

 

3. Чи зазначається назва покупця в додатку 5?

В додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість в редакції наказу № 159 в розділі I «Податкові зобов’язання» та в розділі II «Податковий кредит» в колонці 2 зазначається індивідуальний податковий номер контрагента платника податку — покупця або постачальника відповідно, їх

назви при цьому не зазначаються.

 

4. Чи потрібно заповнювати додаток 5 у разі, якщо в декларації з податку на додану вартість відсутні дані — проставлені лише прочерки?

У разі якщо в декларації з податку на додану вартість відсутні дані — проставлені лише прочерки, що свідчить про відсутність у звітному (податковому) періоді у платника податку господарської діяльності, а отже, — про відсутність у нього господарських стосунків з контрагентами (покупцями/постачальниками),

додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість не заповнюється і не подається.

 

5. Чи можна в розділах I та II додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість в електронному вигляді добавляти рядки?

Оскільки заповнення додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість передбачає відображення в розділах I та II загального обсягу поставки та загальної суму податку за звітний (податковий) період окремими рядками в розрізі

усіх без виключень контрагентів, платникам податку надано право при заповненні цього додатка добавляти рядки в залежності від кількості контрагенів.

 

6. Як заповнюється додаток 2 до податкової декларації?

Додаток 2

передбачає відображення (колонки 2 і 3) по періодах виникнення залишку від’ємного значення попереднього податкового періоду за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду (рядок 24 податкової декларації звітного податкового періоду).

Наприклад, значення рядка 24 декларації за березень 2008 року повинно бути проінветаризовано, починаючи з дати виникнення від’ємного значення податку, яке не було відшкодовано із бюджету в попередніх звітних періодах та відображено у вищевказаних колонках.

В разі здійснення оплати вказаного залишку, така сума відображається в

колонці 4 Довідки. Значення колонки 4 переноситься до рядка 2 додатка 3 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розрахунок суми бюджетного відшкодування».

До

колонки 5 включається сума залишку від’ємного значення податку, яка не може бути відшкодована в поточному звітному періоді і переноситься до рядка 26 декларації поточного звітного періоду.

 

7. Чи потрібно до податкової декларації з податку на додану вартість за березень 2008 року подавати додаток 5 згідно з наказом № 159?

Наказ Державної податкової адміністрації України від 17 березня 2008 року № 159, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 березня 2008 р. за № 224/14915, набув чинності з 30 березня 2008 року, таким чином декларація за березень 2008 року подається відповідно до вимог та за формою, передбаченими цим наказом.

Пунктом 4.2 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість в редакції наказу № 159 передбачено, що

одночасно з декларацією повинні подаватися всі необхідні додатки до декларації, подання яких передбачено цим Порядком, зокрема, розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість та додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)).

Враховуючи зазначене, до податкової декларації з податку на додану вартість за березень 2008 року

необхідно подавати додаток 5 згідно з наказом № 159.

 

8. Якщо платник податку виписує розрахунок коригування до податкової накладної, чи відображається таке коригування в додатку 5 до податкової декларації? Якщо так, то в якому рядку?

Коригування податкових зобов’язань (

рядок 8 податкової декларації з податку на додану вартість) та податкового кредиту (рядок 16) відображаються в додатку 1 та не відображаються в додатку 5.

 

9. Як заповнюються рядки в додатку 5 до податкової декларації в розрізі контрагентів?

В розділах I та II додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість відображаються

окремими рядками по кожному контрагенту загальний обсяг поставки та загальна сума податку за звітний (податковий) період.

 

10. Чи потрібно подавати Розрахунок суми бюджетного відшкодування (додаток 3 до податкової декларації), якщо платник не заявляє суму податку на додану вартість до бюджетного відшкодування?

В додатку 3 до податкової декларації з податку на додану вартість зазначено, що він

подається платником податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування відповідно до підпункту 7.7.2 пункту 7.7 статті 7 Закону (заповнено рядок 24 податкової декларації звітного податкового періоду).

 

11. Який порядок заповнення додатка 5?

Додаток 5

«Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів».

В

Розділі I «Податкові зобов’язання» проводиться розшифровка виключно рядка 1 декларації з податку на додану вартість «Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків».

Суми податку, сплачені під час митного оформлення товарів в Розділі I додатка 5 не відображаються.

В

колонках 2, 3,4 відображаються загальний обсяг поставки та загальна сума податку на додану вартість в розрізі кожного контрагента-платника податку. Назва платника податку не заповнюється, в колонці 2 проставляється тільки його індивідуальний податковий номер.

В разі здійснення протягом звітного періоду поставки товарів (послуг)

неплатникам податку та/або не ідентифікованим особам, такі операції відображаються в рядку «Iнші». В колонці 3 відображається загальний обсяг поставки таким особам, в колонці 4загальна сума податку.

В

Розділі II «Податковий кредит» в рядках 4 та 5 відображаються обсяги придбання товарів (послуг) та сума податку в розрізі постачальників (із зазначенням в колонці 2 тільки індивідуального податкового номера постачальника).

В

колонці 3 додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» зазначається період виписки податкових накладних, так як податковий кредит звітного періоду може складатися не тільки із сум податку, віднесених до податкового кредиту на підставі податкових накладних, виписаних та одержаних у звітному періоді, а і податкових накладних, одержаних із запізненням та виписаних у попередніх податкових періодах.

В разі використання одержаних товарів (послуг) в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях,

розподіл податкового кредиту проводиться відповідно до вимог п.п. 7.4.3 п. 7.4 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість», а відображення в додатку 5 проводиться у відповідних його розділах «Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту» та «Операції з придбання з ПДВ, які не надають право формування податкового кредиту», за таких умов один контрагент буде відображений в розділі II двічі.

 

12. Який порядок заповнення додатка 5 до декларації з податку на додану вартість (податковий кредит) у разі, коли придбані товари частково використовуються в оподатковуваних операціях?

В разі використання одержаних товарів (послуг) в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях,

розподіл податкового кредиту проводиться відповідно до вимог п.п. 7.4.3 п. 7.4 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість», а відображення в додатку 5 проводиться у відповідних його розділах «Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту» та «Операції з придбання з ПДВ, які не надають право формування податкового кредиту».

В даному випадку

один контрагент буде відображений в розділі II двічі.

 

13. Який порядок подання додатка 5 у разі подання уточнюючого розрахунку (з розшифруванням по контрагентах чи ні)?

У разі подання уточнюючих розрахунків, в яких проводиться коригування податкових зобов’язань та/або податкового кредиту, на суму уточнення подаються

розшифровки згідно з додатком 5 на суму уточнення у розрізі контрагентів (пункт 4.2 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість).

 

14. Який порядок заповнення колонки 3 «Обсяг поставки без ПДВ» додатка 5 до декларації з податку на додану вартість, а саме суми в розрізі окремо взятих контрагентів заповнюються у гривнях з копійками (як по реєстру) чи без копійок? Якщо без копійок, то як правильно здійснити округлення сум, щоб у підсумковому рядку «усього за місяць» загальна сума співпадала з даними рядка 1 декларації з податку на додану вартість (а у разі заповнення розділу II — з рядком 10.1 декларації з податку на додану вартість).

З метою мінімальних відхилень сум податку на додану вартість, вказаних у «Розшифровках податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» та у відповідних рядках податкової декларації з податку на додану вартість є доцільним заповнення даних

в розрізі контрагентів у гривнях з копійками, а при заповненні рядка «Усього за місяць (квартал)» проводити округлення за загальновстановленими правилами.

 

15. Чи потрібно відображати у розділах I та II додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість усіх без виключення покупців та постачальників — платників податку на додану вартість, якщо їх кількість перевищує 500?

У розділах I та II додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість окремими рядками відображаються загальний обсяг поставки та загальна сума податку за звітний (податковий) період

по кожному без виключень контрагенту (покупцю або постачальнику) платника податку незалежно від їхньої кількості.

 

16. Який порядок заповнення додатка 5 у разі продажу товарів (послуг) неплатникам податку на додану вартість (індивідуальний податковий номер відсутній)?

Операції по реалізації товарів (послуг)

неплатникам податку та/або не ідентифікованим особам відображаються у рядку «інші» розділу I «Податкові зобов’язання» додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість.

 

17. В якому рядку податкової декларації з податку на додану вартість відображається сума податкового кредиту за податковими накладними, що отримані із запізненням?

З урахуванням того, що податкові накладні, одержані із запізненням, включаються до реєстру отриманих податкових накладних того звітного періоду, в якому їх отримано, суми податкового кредиту по таких податкових накладних відображаються в загальній сумі податкового кредиту звітного податкового періоду (

рядок 10.1).коментар редакції

Рекомендації ДПАУ щодо нової декларації з ПДВ: краще пізно, ніж ніколи

Більшість запитань з наведених у цьому листі можна було врегулювати власне наказом № 159. Але набагато гірше інше: відповіді на деякі запитання неначебто ясно випливають із форми нової звітності та наказу № 159, а податківці в цьому листі роз’яснюють їх інакше. Яскравим прикладом тому є порядок заповнення ряд. 23.5 декларації з ПДВ.

 

Відображення результатів перевірки

Судячи з усього, податківці вважають що новий ряд. 23.5 декларації з ПДВ передбачено тільки для тих випадків, коли перевіркою виявляється факт заниження або завищення суми

бюджетного відшкодування (запитання 1). Чому б про це не зазначити в назві самого рядка, з якої можна зробити висновок, що він стосується не тільки зменшення/збільшення суми бюджетного відшкодування, але й від’ємного значення податку взагалі?

Та і взагалі, якщо розробники нової форми декларації пов’язували ряд. 23.5 тільки з п.п. 7.7.7 Закону про ПДВ, то сенсу в новому рядку небагато. Річ у тім, що збільшення чи зменшення суми заявленого бюджетного відшкодування і так проводиться за особовим рахунком, тому додатково зазначати його в декларації немає сенсу.

Причому якщо і говорити, що ряд. 23.5 стосується тільки бюджетного відшкодування, то слід зазначити, що відображатися в ньому повинні далеко

не всі випадки його коригування. Наприклад, якщо завищено податковий кредит (занижено податкові зобов’язання), унаслідок чого зменшується сума відшкодування, то суму такого зменшення не можна зазначати в ряд. 23.5, адже у платника в цій частині немає навіть права на від’ємне значення. Інша справа — неправильне визначення суми відшкодування внаслідок, скажімо, неправильно визначеної оплаченої частини від’ємного значення. Для цієї ситуації ряд. 23.5 цілком підходить.

 

Додаток 5

Насамперед зауважимо:

якщо декларацію з ПДВ заповнено з прокресленнями, то додаток 5 не подається (запитання 4). Це, звичайно, порадує багатьох платників ПДВ, проте, точно кажучи, з норм Порядку № 166 не випливає.

Підтверджується наша позиція щодо відображення запізнілих податкових накладних. По-перше, відображаються вони в ряд. 10.1 (запитання 17), а по-друге, при їх відображенні в розділі II додатка 5 у графі 3 буде зазначено період їх виписування, а не період, в якому відображається податковий кредит (запитання 2) (до речі, ще одним випадком невідповідності періоду, що зазначається у графі 3, та періоду, за який подається декларація, є отримання товару без оплати, якщо покупець використовує касовий метод).

Отже, як ми і передбачали у статті «Нова форма декларації з ПДВ: перше знайомство» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 28), якщо платник ПДВ в одному періоді одержує дві податкові накладні: одну своєчасно, іншу — за один із попередніх періодів, то

на такого постачальника доведеться заповнити два рядки.

Доведеться заповнити два рядки й у випадку, якщо придбаний товар (послуга) одночасно використовується в

оподатковуваних та неоподатковуваних операціях (запитання 11 і 12). Частину суми вхідного ПДВ, що включається до складу податкового кредиту і відображається за ряд. 10.1 декларації, буде зазначено в першій частині розділу II додатка 5, інша частина вхідного ПДВ, що не включається до складу податкового кредиту і відображається за ряд. 10.2, — у другій частині цього додатка. На практиці більшість бухгалтерів, які мають подібні операції, заповнюючи Реєстр отриманих та виданих податкових накладних, спочатку вказують такі податкові накладні в загальному порядку як такі, що включаються до податкового кредиту, а після закінчення періоду роблять сторнувальний запис відповідно до розрахованого коефіцієнта. На жаль, при заповненні додатка 5 доведеться виконати додаткову роботу, адже заповнюється він у розрізі контрагентів, тому вхідний ПДВ доведеться перерахувати відповідно до коефіцієнта розподілу щодо кожного контрагента.

Також абсолютно очевидно, що розрахунок коригування в разі заповнення ряд. 8 або 16 декларації в додатку 5

не відображається (запитання 8). Дані про такі коригування відображатимуться в додатку 1 у ще прозорішому вигляді.

Щодо одиниці вимірювання, яка використовується при заповненні додатка 5, то розробникам цієї форми не варто було вводити в оману платників ПДВ, зазначаючи над таблицями «

грн.», як це вказано і у формі самої декларації. Створюється враження, що всі обороти, зазначені в цій формі мають відображатися без копійок. Зрозуміло, що це не так, адже у такому разі виникне невідповідність підсумкових рядків додатка 5 та відповідних їм рядків декларації (1, 10.1, 10.2, 14) на суму округлення (запитання 14).

 

Додаток 2

Судячи з усього, податківці дотримуються позиції, що під відшкодування потрапляє тільки

сплачене від’ємне значення ПДВ (запитання 6), тобто в розрахунку ряд. 25 ураховуються оплати постачальнику тільки за періоди, в яких від’ємне значення (ряд. 22) власне і виникло, а не будь-які оплати вхідного ПДВ. Це створює деякі труднощі при заповненні додатка 2, викладені у статті «Нова форма декларації з ПДВ: перше знайомство» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 28).

Причому податківці підтверджують, що від’ємне значення ПДВ,

що не потрапило під відшкодування за старим порядком, зараз може претендувати на відшкодування, якщо його оплачено (уперше така думка прозвучала в інтерв’ю з директором Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернення громадян ДПАУ в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 28).

І ще одне важливе запитання: чи можна не подавати додаток 3, якщо платник податків

не претендує на бюджетне відшкодування? Судячи з відповіді, податківці вважають, що при заповненні ряд. 24 таке подання обов’язкове (запитання 10). З таким висновком можна погодитися: ні Закон про ПДВ, ні Порядок № 166 не передбачають можливості відмовитися від бюджетного відшкодування, рівно як і не звільняють від подання цього додатка, якщо за результатами розрахунку ряд. 25 буде заповнено з прокресленням. Від себе додамо, що в такому разі подавати потрібно ще й додаток 2.

Дмитро Костюк

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі