Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо актуальних питань з ПДВ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2008/№ 34
Друк
Лист від 18.04.2008 р. № 8109/7/16-1117

Щодо актуальних питань з ПДВ

Лист Державної податкової адміністрації України від 18.04.2008 р. № 8109/7/16-1117

 

Державна податкова адміністрація України

на заміну додатка до листа від 14.04.2008 року № 7681/7/16-1117 надає доопрацьовану редакцію відповідей на питання, що надійшли від платників податків до Iнформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби.

Головам державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести зазначені роз’яснення до відома підпорядкованих підрозділів, забезпечити їх врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи і винесенні рішень в процесі апеляційних узгоджень та організувати роз’яснювальну роботу з платниками податків щодо правильності та повноти подачі податкової звітності з податку на додану вартість.

Заступник голови С. Чекашкін

 

 

Відповіді на питання, що надійшли від платників податків до Iнформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби

(витяг)

 

1. Перевіркою донарахована сума податку на додану вартість. Чи відображається ця сума в рядку 23.5 податкової декларації?

Рядок 23.5 передбачений для відображення збільшення або зменшення

залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 26) за результатами камеральної чи документальної перевірки, проведеної податковим органом.

2. Як в додатку 5 відображаються податкові накладні з різними датами оформлення?

Податковий кредит звітного періоду може складатися не тільки із сум податку, віднесених до податкового кредиту на підставі податкових накладних, виписаних та одержаних у звітному періоді, а і податкових накладних, одержаних із запізненням та виписаних у попередніх податкових періодах. Тому в

розділі II додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» кількість записів по окремому контрагенту буде дорівнювати кількості податкових періодів, в яких такі податкові накладні були виписані, при цьому в колонці 3 зазначається період виписки податкових накладних.

Наприклад, якщо податковий кредит сформований по одному контрагенту на підставі податкових накладних, одержаних в березні 2008 року, але виписаних в березні 2008 року, лютому 2008, грудні 2007 року, в колонці 3 робиться запис:

12.2007

02.2008

03.2008.

<...>

6. Як заповнюється додаток 2 до податкової декларації?

Додаток 2

передбачає відображення (колонки 2 і 3) по періодах виникнення залишку від’ємного значення попереднього податкового періоду за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду (рядок 24 податкової декларації звітного податкового періоду).

Наприклад, значення рядка 24 декларації за березень 2008 року повинно бути проінвентаризовано, починаючи з періоду в якому був сформований податковий кредит який призвів до виникнення від’ємного значення податку, яке не було відшкодовано із бюджету в попередніх звітних періодах та відображено у вищевказаних колонках.

В разі здійснення оплати вказаного залишку, така сума відображається в

колонці 4 Довідки. Значення колонки 4 переноситься до рядка 2 додатка 3 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розрахунок суми бюджетного відшкодування».

До колонки 5 включається

сума залишку від’ємного значення податку, яка не може бути відшкодована в поточному звітному періоді і переноситься до рядка 26 декларації поточного звітного періоду.

<...>

9. Як заповнюються рядки в додатку 5 до податкової декларації в розрізі контрагентів?

В

розділах I та II додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість загальний обсяг поставки та загальна сума податку за звітний (податковий) період по кожному контрагенту відображаються окремими рядками. При цьому в розділі II додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» кількість записів по окремому контрагенту буде дорівнювати кількості податкових періодів, в яких були виписані податкові накладні, що дали право на податковий кредит.

<...>

11. Який порядок заповнення додатка 5?

Додаток 5

«Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів».

В

Розділі I «Податкові зобов’язання» проводиться розшифровка виключно рядка 1 декларації з податку на додану вартість «Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків».

Суми податку,

сплачені під час митного оформлення товарів в Розділі I додатка 5 не відображаються.

В

колонках 3, 4 відображаються загальний обсяг поставки та загальна сума податку на додану вартість в розрізі кожного контрагента-платника податку. В колонці 2 проставляється тільки індивідуальний податковий номер платника податку, його назва не заповнюється.

В разі здійснення протягом звітного періоду поставки товарів (послуг)

неплатникам податку та/або не ідентифікованим особам, такі операції відображаються в рядку «Iнші». В колонці 3 відображається загальний обсяг поставки таким особам, в колонці 4загальна сума податку.

В

Розділі II «Податковий кредит» в рядках 4 та 5 відображаються обсяги придбання товарів (послуг) та сума податку в розрізі постачальників (із зазначенням в колонці 2 тільки індивідуального податкового номера постачальника).

В

колонці 3 додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» зазначається період виписки податкових накладних, так як податковий кредит звітного періоду може складатися не тільки із сум податку, віднесених до податкового кредиту на підставі податкових накладних, виписаних та одержаних у звітному періоді, а і податкових накладних, одержаних із запізненням та виписаних у попередніх податкових періодах. Таким чином кількість записів по окремому контрагенту буде дорівнювати кількості податкових періодів, в яких такі податкові накладні були виписані.

В разі

використання одержаних товарів (послуг) в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях, розподіл податкового кредиту проводиться відповідно до вимог п.п. 7.4.3 п. 7.4 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість», а відображення в додатку 5 проводиться у відповідних його розділах «Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту» та «Операції з придбання з ПДВ, які не надають право формування податкового кредиту», за таких умов один контрагент буде відображений в розділі II двічі.

<...>коментар редакції

Нова декларація з ПДВ: ДПАУ працює над помилками

Ще не висохла друкарська фарба в номері, де ми опублікували лист ДПАУ від 14.04.2008 р. № 7681/7/16-1117 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 32), а податківці вже виклали його в новій редакції! З огляду на те, що змін зазнали тільки відповіді на деякі запитання, ми вирішили опублікувати саме їх.

Найвражаюче, що ці зміни датовано 18 квітня. І це при тому, що 19 і 20 квітня — вихідні, а 21 — граничний строк подання декларації! Так що податківці встигли подати свого роду «нову декларацію» до закінчення граничних строків. Встигли, але тільки формально... Чи легше від цього платникам податків?

 

Відображення результатів перевірки

У коментарі до листа, який змінено, зазначалося, що пов’язувати новий ряд. 23.5 декларації з ПДВ тільки з випадками збільшення/зменшення суми бюджетного відшкодування за результатами перевірки, передбаченими п.п. 7.7.7 Закону про ПДВ,

абсолютно нелогічно.

Як у воду дивилися! У зміненій відповіді на запитання 1 чітко зазначено, що в

ряд. 23.5 повинні відображатися коригування залишку від’ємного значення, яке після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, тобто коригування ряд. 26 декларації. Це саме те, про що ми зазначали ще у статті «Нова форма декларації з ПДВ: перше знайомство» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 28). При такому розумінні цей рядок дійсно має сенс, оскільки збільшення/зменшення від’ємної суми податку не проводиться за особовим рахунком.

 

Додаток 5

Нове розуміння заповнення графи 3 додатка 5 зумовлено програмним забезпеченням, що використовується податковими органами. Річ у тім, що воно передбачає відображення в цій графі

тільки цифр. А в листі податківці рекомендували використовувати назву місяця, що вписується словами («грудень», «лютий», «березень»). Тому податківці і змінюють свій підхід на «догоду» комп’ютерній програмі. Від себе додамо, що схожа проблема буде й у разі, коли підставою для збільшення податкового кредиту є чек без зазначення податкового номера, але із зазначенням загальної суми товарів (послуг), що поставляються, суми ПДВ та фіскального номера, якщо покупець прислухається до порад деяких фахівців і зазначить у графі 2 назву постачальника. Як би там не було, на наш погляд, податківці не можуть відмовити у прийманні декларації, якщо назву періоду буде зазначено словами, а не цифрами. Тим більше вони не можуть застосувати будь-які штрафи.

Нова формула, виведена ДПАУ для заповнення розділу II додатка 5 виглядає так —

на кожного контрагента буде стільки записів, скільки було періодів, в яких він виписував податкові накладні. У принципі, це і так зрозуміло. Але тут слід ураховувати розподіл вхідного ПДВ тими платниками, які здійснюють оподатковувані та неоподатковувані операції, — якщо він є, то номер цього контрагента має фігурувати не тільки в першій частині розділу II, але і в другій. Тому на такого постачальника при отриманні від нього двох податкових накладних (одну своєчасно, другу — із запізненням) може бути заповнено 4 рядки.

 

Інвентаризація рядка 24

Якщо раніше в запитанні 6 було зазначено, що в декларації за березень 2008 року потрібно проінвентаризувати суми «

починаючи з дати виникнення від’ємного значення податку», то тепер — «починаючи з періоду, в якому був сформований податковий кредит, який призвів до виникнення від’ємного значення податку». На наш погляд, ці зміни нічого принципово не змінюють.

Дмитро Костюк

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі