Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про особливості справляння у 2008 році платежів за користування надрами та збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2008/№ 34
Друк
Лист від 16.04.2008 р. № 7931/7/15-0917

Про особливості справляння у 2008 році платежів за користування надрами та збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Лист Державної податкової адміністрації України від 16.04.2008 р. № 7931/7/15-0917

(витяг)

 

Державна податкова адміністрація України направляє для використання у роботі Рекомендації щодо особливостей справляння у 2008 році збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, та платежів за користування надрами для видобування корисних копалин в умовах дії Закону України від 28.12.2007 р. № 107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Заступник голови С. Чекашкін

 

 

Додаток
 до листа ДПА України від 16 квітня 2008 р. № 7931/7/15-0917

Рекомендації

щодо особливостей справляння у 2008 році збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, та платежів за користування надрами для видобування корисних копалин

 

Справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, регламентується

Порядком встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.99 р. № 115 «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння» (зі змінами та доповненнями, далі — Порядок № 115), та Інструкцією про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, затвердженою спільним наказом Комітету України з питань геології та використання надр і ДПА України від 23.06.99 р. № 105/309, зареєстрованим у Мін’юсті України 16.07.99 р. за № 474/3767 (зі змінами та доповненнями, далі — Інструкція № 105/309).

Згідно з додатком до Порядку № 115

нормативи збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, встановлено окремо для кожного виду корисних копалин чи групи близьких за призначенням корисних копалин у гривнях до одиниці видобутку чи погашення у надрах запасів корисних копалин.

Для платників збору за геологорозвідувальні роботи

порядок подання розрахунків та сплати збору до державного бюджету у 2008 р. не змінився. При цьому відповідно до п.п. 3 п. 19 розділу II Закону України від 27.12.2007 р. № 107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі — Закон № 107-VI) до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.99 р. № 115, застосовується коефіцієнт 2,27.

Розрахунок

збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (далі — Розрахунок збору), складається за формою, наведеною у додатку 2 до Інструкції № 105/309, яка не передбачає застосування коефіцієнта 2,27 до нормативів збору. У зв’язку з цим у рядку 4 «Норматив збору» необхідно проставляти норматив збору з урахуванням коефіцієнта 2,27, який повинен містити стільки знаків після коми, скільки містила його початкова величина, встановлена у додатку до Порядку № 115.

Крім цього

, п.п. 4.2 п. 4 Інструкції № 105/309 передбачено, що нормативи збору підлягають індексації з урахуванням офіційно встановленого та опублікованого індексу інфляції за останній місяць звітного кварталу і визначаються у відсотках до попереднього місяця з одним десятковим знаком після коми.

При складанні Розрахунку збору рекомендуємо у

рядку 06 «Проіндексований норматив збору» проставляти проіндексовані нормативи збору, що містять 5 (п’ять) десяткових знаків після коми. Наприклад, норматив збору для мінеральних підземних вод становить 0,3 грн. за м3 води, тому з урахуванням коефіцієнта 2,27 він становитиме 0,7 грн. за м3 води (з округленням за загальновстановленими правилами 0,3 х 2,27 = 0,681 грн.). Отже, якщо індекс інфляції за останній місяць звітного кварталу становитиме 102,3 відсотка, то у рядку 6 норматив збору за геологорозвідувальні роботи з урахуванням індексу інфляції складе 0,7161 грн. за м3 води (0,7 х 102,3 : 100 = 0,7161).

Розрахунки

збору, базовий податковий (звітний) період для якого дорівнює календарному кварталу, подаються надрокористувачами протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а сплата збору проводиться протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання розрахунку збору.

Збір за геологорозвідувальні роботи сплачується до державного бюджету.

Щодо справляння

плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, то необхідно зазначити, що у 2008 р. порядок подання податкових розрахунків і сплата платежу не змінюється. Справляння плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, регламентується Порядком справляння плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р. № 1682 «Про плату за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин» (зі змінами та доповненнями, далі — Постанова № 1682), та Інструкцією про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, затвердженою спільним наказом Мінекології України, Мінфіну України, ДПА України та Мінпраці України від 08.02.2001 р. № 37/45/73/44, зареєстрованим у Мін’юсті України 22.02.2001 р. за № 160/5351, зі змінами та доповненнями.

По платі за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин,

розрахунок плати подається за формою, наведеною у додатку 3 до п. 6.3 цієї Інструкції.

У 2008 р. нормативи плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, затверджені Постановою № 1682, підлягають

індексації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.2003 р. № 1735 «Про проведення індексації нормативів плати (збору) за використання природних ресурсів».

Згідно з інформацією, наданою Державним комітетом статистики України, індекс цін виробників промислової продукції у 2003 р. становить 111,1 відсотка, у 2004 р. — 124,1, у 2005 р. — 109,5, у 2006 р. — 114,1 та у 2007 р. — 123,3 відсотка.

Слід зауважити, що

форма розрахунку плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, не передбачає застосування індексу цін виробників промислової продукції до річних нормативів плати за користування надрами. Отже, у колонці 4 «Річний норматив плати» рекомендуємо проставляти норматив плати з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції. Проіндексований норматив плати з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції повинен містити стільки знаків після коми, скільки містила його початкова величина, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Так, якщо норматив плати за вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин при використанні підземного простору спеціально утворених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин становить 0,08 грн. за м2, то у 2004 р. застосовувався норматив плати, що становив 0,09 грн. за м2 (0,08 х 1,111 = 0,08888).

Зазначений норматив є базовим при визначенні величини нормативу на 2005 р. з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції, що склався за 2004 р. Тому, у 2005 р. застосовувався норматив плати 0,11 грн. за м2 (0,09 х 1,241 = 0,11169), у 2006 р. — 0,12 грн. за м2 (0,11 х 1,095 = 0,12045), у 2007 р. — 0,14 грн. за м2 (0,12 х 1,141 = 0,1368), відповідно

у 2008 р. повинен застосовуватися норматив плати 0,17 грн. за м2 (0,14 х 1,233 = 0,1727).

Розрахунки

плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, подаються протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за місцезнаходженням ділянки надр, що використовується, а сплата проводиться протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, до бюджету за місцезнаходженням ділянки надр, що використовується в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. Ця плата, як і раніше, сплачується в повному обсязі до місцевих бюджетів.

Щодо платежів за користування надрами для видобування корисних копалин у 2008 р. необхідно врахувати таке

.

З метою приведення у відповідність із Кодексом України про надра, законами України від 28.12.2007 р. № 107-VI та від 25.06.91 р. № 1251-XII «Про систему оподаткування» постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 264 «Про заходи щодо справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин» (далі — Постанова № 264)

затверджено новий Порядок справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин. Цим Порядком встановлено єдині правила справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення на території України у межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, визначення платників та об’єкта оподаткування платежів за користування надрами, встановлення порядку визначення вартості одиниці видобутої корисної копалини та встановлення порядку обчислення податкових зобов’язань.

Пунктом 2 Порядку № 264 встановлено, що платежі справляються із суб’єктів господарювання, які здійснюють видобування корисних копалин або геологічне вивчення надр з подальшою досліднопромисловою розробкою.

Статтею 19 Кодексу України про надра визначено, що надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам

лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Користування надрами без отримання спеціального дозволу на користування надрами є порушенням ст. 19 Кодексу України про надра незалежно від наявності дозволів водоохоронних організацій, місцевих органів виконавчої влади тощо.

На 2008 р. постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. № 273 «Про затвердження Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами»

затверджено Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, який передбачає процедуру надання спеціальних дозволів на всі види користування надрами.

Згідно з п. 3 Порядку № 264 об’єктом справляння платежів за користування надрами є обсяг (кількість) погашених або видобутих корисних копалин, який визначається платником за відповідною інструкцією, затвердженою Мінприроди.

Пунктом 4 цього Порядку зазначено, що вартість видобутих корисних копалин за звітний (податковий) період обчислюється платником з урахуванням обсягу готової продукції, що перебуває на складі гірничодобувного підприємства, та більшої її величини, обрахованої за фактичними цінами реалізації видобутих корисних копалин або за їх розрахунковою вартістю.

Вартість одиниці видобутих корисних копалин визначається:

за

фактичною ціною реалізації корисних копалин — відповідно до положень пунктів 5 — 7 зазначеного Порядку;

за

розрахунковою вартістю — відповідно до положень пунктів 8 — 13 Порядку № 264.

Податкові зобов’язання з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин за звітний період обчислюються згідно з п. 14 Порядку № 264 за формулою залежно від застосування базових нормативів платежів (абсолютних (тобто для видобутих та погашених запасів)) та відносних величин (у відсотках до вартості одиниці видобутих корисних копалин).

Слід зазначити, що у Порядку № 264

не передбачено норми щодо звільнення від сплати платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, як це було передбачено п. 16 Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.97 р. № 1014 «Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин», зокрема:

видобування погашених запасів, віднесених у процесі розробки родовищ у встановленому порядку до категорії втрачених у надрах, у тому числі повторної розробки родовищ;

використання гірничопромислових відходів, що утворюються в процесі переробки корисних копалин (шлами, пил, шлаки тощо);

використання розкривних і супутніх порід, що утворюються в процесі видобування корисних копалин, не взятих в установленому порядку на баланс.

Одночасно звертаємо увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 264 також внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 р. № 432 «Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр» в частині визначення товарної продукції, а саме: «

товарна продукція гірничодобувного підприємства — мінеральна сировина, що видобута гірничодобувним підприємством і відповідає установленим стандартам».

Підпунктом 4 п. 19 розділу II Закону України № 107-VI установлено, що в 2008 р. запроваджуються

базові нормативи платежів за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком 1 до розділу II Закону № 107-VI, виходячи з обсягів погашених запасів корисних копалин, видобутих корисних копалин, товарної продукції та вартості видобутих корисних копалин, товарної продукції.

У 2008 р. додатком 1 до Закону № 107-VI для деяких корисних копалин встановлено

нові базові нормативи, зокрема, для: газу (метану) вугільних родовищ, сапропелю, солі кам’яної для харчової промисловості, фосфоритів (агроруди).

Додатком 1 до Закону № 107-VI для деяких корисних копалин

значно збільшено базові нормативи плати, зокрема, для нафти та конденсату, кам’яного вугілля, доломіту, піску формувального, флюсового вапняку, солі кам’яної, крейди для виробництва соди, вапняку для цукрової промисловості, крейди і вапняку на вапно, крейди будівельної, гіпсу та сировини для хімічних меліорантів ґрунтів.

Також запроваджено

диференціацію нормативів платежів для глинистих порід, а саме: для таких корисних копалин, як каолін первинний, каолін вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка, сировина керамзитова, сировина цегельно-черепична базові нормативи встановлені залежно від вмісту оксиду алюмінію у відсотках (Al2O3) і поділяються на такі групи:

кислі — до 14 відсотків —

3,0 грн.;

напівкислі — 14 — 28 відсотків —

4,0 грн.;

основні — 28 — 38 відсотків —

9,0 грн.;

високоосновні — 38 — 45 відсотків —

13,5 грн.;

високоглиноземні — понад 45 відсотків —

20,0 грн. за одну тонну видобутої сировини.

Звертаємо увагу

, що відповідно до переліку корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.94 р. № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», глинисті породи (каолін первинний, каолін вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка, сировина керамзитова, сировина цегельно-черепична) віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення.

На 2008 р. Законом № 107-VI для значної кількості корисних копалин

запроваджено базові нормативи платежів за користування надрами для видобування корисних копалин замість нормативів в абсолютних величинах, як це було визначено Законом № 398-V, встановлено нормативи платежів у відносних величинах (відсотках до вартості мінеральної продукції). Так, для кварциту та кварцового піску для металургії базовий норматив встановлено у розмірі 7,5 відсотка до вартості товарної продукції, калійно-магнієвої солі — 3,0 відсотки, польового шпату (пегматит) — 5,0 відсотків, піску для виробництва скла — 7,5 відсотка, сировини для пиляних стінових матеріалів — 3,0 відсотки, сировини для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт) — 7,5 відсотка, сировини для бутового каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами) — 7,5 відсотка, сировини піщано-гравійної — 5,0 відсотків, сировини для облицювальних матеріалів — 3,0 відсотки, сировини виробної — 4,0 відсотки, сировини ювелірно-виробної — 4,0 відсотки, сировини ювелірної — 5,0 відсотків.

Для уранової руди та золоторудної сировини

нормативи встановлено у розмірі 0 відсотків. Крім цього, нульові базові нормативи платежів за користування надрами встановлено для бурого вугілля та залізної руди для збагачення із вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків.

Звертаємо увагу, що по цементній сировині та по глинистих породах (каолін первинний, каолін вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка, сировина керамзитова, сировина цегельно-черепична)

базові нормативи встановлено за обсяги видобутих корисних копалин.

Розрахунки

платежів за користування надрами для видобування корисних копалин подаються користувачами надр протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу до органів державної податкової служби:

за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини;

за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

У разі коли місце обліку платника не збігається з місцезнаходженням

у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, копія податкового розрахунку з платежів подається органу державної податкової служби за місцем обліку платника.

Платник

протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період виконує зобов’язання щодо внесення платежів у сумі, визначеній у розрахунку з платежів, поданому ним органу державної податкової служби:

за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини;

за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

Заступник директора Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
 О. Задорожний

 

 

Платники! До плати за користування надрами готові?
— Завжди готові!

(але без рекомендацій ДПАУ все одно не обійтися)

Лист, що коментується, є традиційним щорічним напуттям від ДПАУ всім надрокористувачам, які зобов’язані сплачувати відповідні ресурсні збори (платежі) та подавати щодо них податкову звітність. Стисло розглянемо основні положення листа.

1.

Збір за геологорозвідку. Тут порівняно з минулим роком практично нічого не змінилося, але якщо хтось з платників збору щось забув, радимо звернутися до статті на цю тему, опублікованої в сьогоднішньому номері (див. с. 45). Для тих, хто впевнений у собі, услід за авторами листа лише нагадаємо, що до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи у 2008 році має застосовуватися коефіцієнт 2,27. Крім того, звертаємо увагу, що наведене в листі значення індексу інфляції за березень є, судячи з усього, величиною умовною, і насправді при індексації таких нормативів за результатами І кварталу 2008 року слід застосовувати коефіцієнт 1,038. Округляти результуюче значення проіндексованого нормативу збору рекомендується до п’яти десяткових знаків.

І ще одне зауваження. Як і у своєму минулорічному листі від 26.03.2007 р. № 5849/7/15-0917 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 34), ДПАУ знову поремствувала на невідповідність звітної форми вимогам чинного законодавства, але, найімовірніше, платники і далі продовжуватимуть користуватися застарілою формою, датованою початком 2002 року. Принаймні інформації про бажання податківців привести цю форму до сьогоднішніх реалій ми не маємо.

2.

Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. Щодо цього платежу на законодавчому рівні також жодних змін не відбулося. Як і раніше, річні нормативи плати за користування надрами підлягають щорічній індексації на індекс цін виробників промислової продукції, який за 2007 рік склав 123,3 %. Як і раніше, звітна форма не передбачає застосування такого індексу до зазначених нормативів, тому виходити із ситуації слід традиційним шляхом — у колонці, призначеній для відображення річного нормативу, необхідно навести його значення з урахуванням послідовних індексів цін виробників промислової продукції починаючи з 2003 року. Уже вкотре ДПАУ має в запасі цілий рік, щоб затвердити правильну форму. Чи встигне цього разу? Запитання, скоріше, риторичне.

3.

Платежі за користування надрами для видобування корисних копалин. У цій частині листа новин найбільше, але й питань залишилося не менше. Річ у тім, що постановою Кабміну від 26.03.2008 р. № 264 прийнято новий Порядок обчислення платежів за користування надрами для видобування корисних копалин (далі — Порядок № 264), який принципово відрізняється від того, що існував раніше. Як наслідок, не уявляється можливим використовувати в подальшому звітні форми, що застосовувалися раніше і містяться в додатках до п. 6.3 Інструкції про порядок обчислення та справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженої спільним наказом Мінекобезпеки України, Мінпраці України, ДПАУ, Держкомгеології України від 30.12.97 р. № 207/472/51/157. І це, безумовно, утруднює правильне заповнення та своєчасне подання звітності вже за результатами І кв. цього року.

Зауважимо, що існування зазначеної проблеми відкрито визнається в консультації провідного фахівця ДПАУ, опублікованій у «Віснику податкової служби України», 2008, № 16, проте в листі, що коментується, на це немає навіть натяку. Натомість зміст третьої частини листа зводиться до переказу основних положень Порядку № 264, а практична цінність рекомендацій головного податкового органу щодо обчислення платежів за користування надрами для видобування корисних копалин наближається до нуля.

А от у згаданій вище консультації платникам пропонується, керуючись нормами абз. другого п.п. «з» п.п. 4.4.2 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III, подавати звітність за іншою формою, якщо вони вважають, що затверджена форма податкової звітності збільшує або зменшує їх податкові зобов’язання всупереч нормам чинного законодавства. Там же наведено приклади заповнення форми податкового розрахунку з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин та приклади розрахунку податкових зобов’язань за цими платежами відповідно до нового Порядку.

На жаль, обсяг цього коментаря не дозволяє ознайомити зацікавлених читачів зі згаданими рекомендаціями податківців. Але вже в одному з найближчих номерів нашого видання ми обов’язково повернемося до цієї теми і докладно розглянемо новації в обчисленні платежів за користування надрами, передбачені Порядком № 264, а також запропонуємо свої поради щодо заповнення звітності.

Ігор Хмелевський

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі