Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2008/№ 62
Друк
Постанова від 23.06.2008 р. № 25

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації

 

Постанова від 23 червня 2008 року № 25

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 2008 р. за № 636/15327

 

На виконання статті 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.

Затвердити Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (додається).

2.

Постанову правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 02.04.2008 р. № 15 «Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації» скасувати.

3. Визнати такими, що

втратили чинність, постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 09.07.2001 р. № 21 «Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації», від 26.10.2006 р. № 193 «Про затвердження типової форми протоколу засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації».

Голова правління О. Мірошниченко

 

 

Затверджено постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23 червня 2008 р. № 25

Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 2008 р. за № 636/15327

 

I. Загальні положення

1.1. Комісія (уповноважений) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (далі — комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства), створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство), що використовує найману працю, незалежно від форм власності і господарювання.

1.2. Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства діє відповідно до частини 3 статті 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» і в своїй діяльності керується вказаним Законом, Статутом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

1.3. Організація роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства здійснюється на паритетних засадах її членами, делегованими до неї роботодавцем та представником застрахованих осіб (представницькими сторонами). Представником застрахованих осіб є профспілкова організація підприємства, а за її відсутності — інший уповноважений орган, який представляє інтереси застрахованих осіб (представник).

Якщо на підприємстві діє кілька профспілкових організацій, делегування членів комісії від застрахованих осіб провадиться об’єднаним представницьким органом, який створено цими профспілковими організаціями за ініціативою будь-якої профспілки. Профспілка, що відмовилася від участі в представницькому органі, не представляє інтереси застрахованих осіб при вирішенні питань матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Члени комісії делегуються кожною представницькою стороною самостійно у рівній кількості залежно від чисельності застрахованих осіб на підприємстві.

Члени комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Строк повноважень членів комісії та їх кількість від кожної сторони встановлюються спільним рішенням представницьких сторін.

Рішення про делегування членів до комісії із соціального страхування підприємства оформлюються: роботодавцем — його наказом або іншим розпорядчим документом, представником застрахованих осіб — постановою виборного органу профспілкової організації (об’єднаного представницького органу профспілкових організацій) або відповідним рішенням іншого уповноваженого органу, який представляє інтереси застрахованих осіб.

1.4.

Комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. При чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства. Уповноважений здійснює свої повноваження відповідно до цього Положення.

1.4.1. На підприємстві, де нарахування і виплата заробітної плати, а також виплата матеріального забезпечення по соціальному страхуванню, надання соціальних послуг здійснюються у його структурних підрозділах, комісії із соціального страхування створюються у цих підрозділах підприємства.

На великих

підприємствах, де нарахування і виплата заробітної плати, а також виплата матеріального забезпечення по соціальному страхуванню та надання соціальних послуг здійснюються централізовано, створюється центральна комісія із соціального страхування підприємства (далі — центральна комісія підприємства) та можуть створюватись комісії із соціального страхування в окремих його підрозділах (далі — комісія із соціального страхування підрозділу підприємства).

1.5. За рішенням комісії із соціального страхування підприємства з числа її членів можуть створюватися

робочі групи (призначатися представник, представники) для виконання практичної роботи по призначенню матеріального забезпечення, здійсненню заходів щодо зниження рівня захворюваності на підприємстві, проведенню оздоровчих заходів та інших напрямах страхової діяльності.

1.6.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства підзвітна роботодавцю та представнику застрахованих осіб, а її робота в установленому порядку підлягає перевірці органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд).

1.7. Роботодавець та представник застрахованих осіб сприяють роботі комісії (уповноваженому) із соціального страхування підприємства, створюючи для цього необхідні умови шляхом надання приміщення з відповідним обладнанням для проведення її засідань та узгодження питань про їх проведення у зручний для членів комісії час з додержанням умов оплати праці за їх місцем роботи.

1.8. На роботодавця та представника застрахованих осіб покладається забезпечення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства інформаційними та довідковими матеріалами, організація та проведення спільно з робочими органами відділень Фонду навчання їх членів з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

1.9. На новоствореному підприємстві комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства створюється (обирається) у місячний строк після державної реєстрації підприємства в порядку, визначеному пунктами 1.3 та 1.4 цього Положення.

 

II. Права і обов’язки комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства

2.1.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства має право:

— отримувати від роботодавця відомості щодо заробітної плати застрахованих осіб, суми сплачених з неї страхових внесків, наявності та руху путівок, одержаних від робочих органів відділень Фонду, та проведених перерахувань на рахунок Фонду сум часткової сплати вартості путівок;

— отримувати від органів Фонду безкоштовні консультації з питань застосування законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;

— звертатися за необхідності до робочих органів відділень Фонду щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства;

— перевіряти дотримання застрахованими особами режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності;

— звертатися до робочих органів відділень Фонду у разі спору між комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства та роботодавцем з питань матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам підприємства, а також у випадку невиконання роботодавцем рішень комісії (уповноваженого);

— вносити до робочих органів відділень Фонду пропозиції по організації та удосконаленню роботи по соціальному страхуванню на підприємствах.

2.2.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства зобов’язана:

— приймати рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг;

— приймати рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про припинення виплати його (повністю або частково), розглядати підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг;

— здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам роботодавцем за рахунок коштів Фонду як за власною ініціативою, так і у зв’язку із зверненням застрахованих осіб;

— вживати заходів по своєчасному наданню на підприємстві застрахованим особам матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;

— брати участь у перевірках, що здійснюються на підприємстві робочими органами відділень Фонду з питань правильності нарахування та сплати страхових внесків, використання страхових коштів, надавати контролюючим органам необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок;

— здійснювати заходи по усуненню виявлених комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства та контролюючими органами порушень з питань сплати страхових внесків, надання матеріального забезпечення та соціальних послуг, використання страхових коштів.

 

III. Повноваження комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства

3.1.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства:

3.1.1. Приймає рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та пологах, на поховання) і передає його роботодавцю для проведення виплат, здійснення розрахунків тощо. Приймає рішення про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково). Перевіряє правильність видачі документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

3.1.2. Здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам.

3.1.3.

Приймає рішення про виділення путівок до санаторіїв та (або) санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам і членам їх сімей (а також особам, які навчаються у вищих навчальних закладах), розмір часткової оплати за путівки на санаторно-курортне лікування, виділення путівок до дитячих оздоровчих закладів, новорічних подарунків дітям застрахованих осіб і передає їх роботодавцю для видачі путівок, подарунків, здійснення розрахунків тощо.

3.1.4. Бере участь у перевірках організації медичного обслуговування застрахованих осіб лікувально-профілактичним закладом, що розташований на підприємстві, дотримання хворими призначеного режиму лікування.

Веде облік осіб, які часто та довго хворіють (особи, які за останні 12 місяців були непрацездатними з приводу одного захворювання не менше трьох випадків із загальною кількістю днів непрацездатності 30 — 40 днів або з приводу різних захворювань не менше чотирьох випадків за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності 40 — 50 днів), інформує та вносить пропозиції з питань зниження рівня захворюваності роботодавцю та представнику застрахованих осіб.

3.1.5. Здійснює контроль за своєчасними сплатою та перерахуванням страхових внесків на рахунок Фонду, поданням звітності по коштах Фонду до його робочих органів. Проводить щоквартально аналіз використання коштів Фонду на підприємстві.

3.1.6. Вносить пропозиції роботодавцю щодо сплати страхових внесків та відшкодування Фонду витрат по коштах Фонду, проведених з порушенням чинного законодавства або використаних не за призначенням, ініціює перед робочим органом відділення Фонду питання про відшкодування Фонду витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку із травматизмом невиробничого характеру у випадках, якщо це сталося з вини інших юридичних або фізичних осіб.

3.1.7. Веде облік застрахованих осіб, їх дітей, а також осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, які потребують санаторно-курортного лікування, оздоровлення в дитячих оздоровчих закладах, контролює видачу застрахованим особам путівок, новорічних подарунків згідно з рішеннями комісії.

3.1.8. Розглядає скарги працівників підприємства на рішення комісії із соціального страхування підприємства по наданню матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, здійснює заходи по розв’язанню викладених у них питань.

3.1.9. Проводить на підприємстві роз’яснювальну роботу та надає консультації з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду.

3.1.10. Забезпечує гласність роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, в тому числі стосовно наявності та виділення путівок до санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв, дитячих оздоровчих закладів.

3.2. Уповноважений із соціального страхування підприємства здійснює функції передбачені цим розділом крім функцій, передбачених підпунктами 3.1.7, 3.1.8 цього Положення.

3.3.

Робочі групи (представники) комісії із соціального страхування підприємства, створені (призначені) відповідно до пункту 1.5 цього Положення, за функціональним розподілом обов’язків:

3.3.1. Виконують практичну роботу з окремих повноважень комісії, визначених у розділі III Положення. Зокрема: призначають встановлені законодавством види матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням; за необхідності звертаються до робочих органів відділень Фонду щодо перевірки правильності видачі документів, які є підставою для надання допомоги; ведуть облік застрахованих осіб, їх дітей, які потребують санаторно-курортного лікування, оздоровлення в дитячих оздоровчих закладах, контролюють видачу путівок на лікування і оздоровлення, новорічних подарунків згідно з рішеннями комісії; розробляють пропозиції щодо заходів по зменшенню витрат по тимчасовій непрацездатності, зниженню рівня захворюваності на підприємстві; ведуть діловодство комісії тощо.

3.4.

Центральна комісія підприємства, створена відповідно до абзацу другого підпункту 1.4.1 цього Положення, координує діяльність комісій із соціального страхування у структурних підрозділах підприємства та здійснює такі повно важення:

3.4.1. Приймає рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності і пологах, на поховання) і передає його роботодавцю для проведення виплат, здійснення розрахунків тощо. Приймає рішення про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково). Перевіряє правильність видачі документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення.

3.4.2. Приймає рішення про виділення путівок до санаторіїв та (або) санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам і членам їх сімей (а також особам, які навчаються у вищих навчальних закладах), розмір часткової оплати за путівки на санаторно-курортне лікування, виділення путівок до дитячих оздоровчих закладів, новорічних подарунків дітям застрахованих осіб і передає їх роботодавцю для видачі путівок, подарунків, здійснення розрахунків тощо.

Центральна комісія підприємства може делегувати функції призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг комісіям із соціального страхування підрозділів підприємства.

3.4.3. Здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам.

3.4.4. Бере участь у перевірках організації медичного обслуговування застрахованих осіб лікувально-профілактичним закладом, що розташований на підприємстві.

Згідно з даними комісій із соціального страхування підрозділів підприємства веде облік осіб, які часто та довго хворіють (особи, які за останні 12 місяців були непрацездатними з приводу одного захворювання не менше трьох випадків із загальною кількістю днів непрацездатності 30 — 40 днів або з приводу різних захворювань не менше чотирьох випадків за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності 40 — 50 днів), інформує та вносить пропозиції з питань зниження рівня захворюваності роботодавцю та представнику застрахованих осіб.

3.4.5. Здійснює контроль за своєчасними сплатою та перерахуванням страхових внесків на рахунок Фонду, поданням звітності по коштах Фонду до його робочих органів. Проводить щоквартально аналіз використання коштів Фонду на підприємстві.

3.4.6. Вносить пропозиції роботодавцю щодо сплати страхових внесків та відшкодування Фонду витрат по коштах Фонду, проведених з порушенням чинного законодавства або використаних не за призначенням. За наданою комісіями із соціального страхування підрозділів підприємства інформацією ініціює перед робочим органом відділення Фонду питання про відшкодування Фонду витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку із травматизмом невиробничого характеру у випадках, якщо це сталося з вини інших юридичних або фізичних осіб.

3.4.7. Надає консультації з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду комісіям із соціального страхування підрозділів підприємства та застрахованим особам.

Розглядає скарги працівників підприємства на рішення комісій із соціального страхування підрозділів підприємства по наданню матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду, здійснює заходи по розв’язанню викладених у них питань.

3.4.8. Згідно з наданою комісіями із соціального страхування підрозділів підприємства інформацією веде облік застрахованих осіб, їх дітей, а також осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, які потребують санаторно-курортного лікування, оздоровлення в дитячих оздоровчих закладах, контролює видачу застрахованим особам путівок, новорічних подарунків згідно з рішенням комісії.

3.4.9. Забезпечує гласність з питань надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, стосовно наявності та виділення путівок до санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, дитячих оздоровчих закладів.

3.5.

Комісія із соціального страхування підрозділу підприємства, створена відповідно до абзацу другого підпункту 1.4.1 цього Положення, здійснює такі повноваження:

3.5.1. У разі делегування центральною комісією підприємства функцій приймає рішення про:

— призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності і пологах, на поховання). Приймає рішення про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково). Перевіряє правильність видачі документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення;

— виділення путівок до санаторіїв та (або) санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам і членам їх сімей (а також особам, які навчаються у вищих навчальних закладах), розмір часткової оплати за путівки на санаторно-курортне лікування, виділення путівок до дитячих оздоровчих закладів, новорічних подарунків дітям застрахованих осіб.

3.5.2. За необхідності звертається до робочих органів відділення Фонду щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підрозділу підприємства.

3.5.3. Перевіряє дотримання застрахованими особами режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності.

3.5.4. Бере участь у перевірках організації медичного обслуговування застрахованих осіб лікувально-профілактичним закладом, що розташований на підприємстві.

3.5.5. Проводить щоквартально аналіз використання коштів Фонду підрозділом підприємства, веде облік осіб, які часто та довго хворіють (особи, які за останні 12 місяців були непрацездатними з приводу одного захворювання не менше трьох випадків із загальною кількістю днів непрацездатності 30 — 40 днів або з приводу різних захворювань не менше чотирьох випадків за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності 40 — 50 днів), інформує та вносить пропозиції з питань зниження рівня захворюваності роботодавцю та представнику застрахованих осіб і надає для узагальнення центральній комісії підприємства.

3.5.6. Ініціює перед центральною комісією питання про відшкодування Фонду витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку із травматизмом невиробничого характеру у випадках, якщо це сталося з вини інших юридичних або фізичних осіб.

3.5.7. Веде облік застрахованих осіб, їх дітей, а також осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, які потребують санаторно-курортного лікування, оздоровлення в дитячих оздоровчих закладах, та надає цю інформацію для узагальнення центральній комісії підприємства.

3.5.8. Проводить у підрозділі підприємства роз’яснювальну роботу та надає консультації з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду.

3.5.9. Забезпечує гласність роботи з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, в тому числі стосовно наявності та виділення путівок на санаторно-курортне лікування, в санаторії-профілакторії, дитячі оздоровчі заклади.

 

IV. Організація роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства

4.1.

Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Члени комісії беруть участь у її засіданнях особисто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам.

Комісія правомочна

приймати рішення за наявності на засіданні більше половини її членів за наявності представника кожної сторони. Засідання комісії протоколюється. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним.

На першому засіданні комісії відкритим голосуванням обирається її голова та заступник голови комісії, які мають представляти різні представницькі сторони. Голова комісії та його заступник є відповідальними за невиконання своїх повноважень перед комісією. Вони можуть бути позбавлені своїх повноважень за особистим проханням, за ініціативою членів комісії (більшості від загальної їх кількості), за поданням робочого органу відділення Фонду.

Якщо член комісії з будь-яких причин позбавляється своїх повноважень, сторона, яку він представляє, має делегувати іншого представника на строк повноважень комісії.

4.2. Уповноважений із соціального страхування підприємства розглядає питання матеріального забезпечення і надання соціальних послуг застрахованим особам у міру надходження відповідних звернень і подання необхідних для їх вирішення документів і приймає відповідні рішення.

4.3.

Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства оформлюються протоколом в день їх прийняття згідно з додатком до цього Положення.

 

V. Вирішення спорів

Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг може бути оскарженим застрахованою особою до робочого органу відділення Фонду, де перебуває на обліку підприємство, що не позбавляє права застрахованої особи звернутися з цих питань до суду.

Начальник управління з питань соціальних виплат та експертизи тимчасової непрацездатності К. Розка

 

 

Додаток до Положення

ПРОТОКОЛ № ___

засідання комісії із соціального страхування /рішення уповноваженого/

____________________________________________


(назва підприємства, установи, організації)

від «___» ____________ 20__ року

 

Присутні на засіданні:

 

П. І. Б.

Голова комісії/уповноважений/

 

Заступник голови

 

Члени комісії:

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам, комісія /уповноважений/ із соціального страхування вирішила:

I. Призначити допомогу:

1. По тимчасовій непрацездатності

№ з/п

П. І. Б.

Табельний №

№ листка непрацездатності

Код захворювання (діагноз) (за наявності)

Період непрацездатності

Кількість днів, що підлягають оплаті

Розмір допомоги (%)

разом

в т. ч. за рахунок коштів Фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. По вагітності та пологах

№ з/п

П. І. Б.

Табельний №

№ листка непрацездатності

Період відпустки по вагітності та пологах

Кількість днів, що підлягають оплаті

Розмір допомоги (%)

 

 

 

 

 

 

 

3. На поховання

№ з/п

П. І. Б.

Табельний №

Надані документи

Розмір допомоги

 

 

 

 

 

II. Відмовити в призначенні (припинити виплату) допомоги:

Вид допомоги

П. І. Б.

Табельний №

№ листка непрацездатності

Період непраце-здатності

Кількість днів, що не підлягають оплаті

Дата, з якої припиняється виплата допомоги

Причини відмови в призначенні допомоги (припинення виплати)

1. По тимчасовій непрацездатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. По вагітності та пологах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. На поховання

 

 

х

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

 

III. Виділити путівки до санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам, членам їх сімей та студентам:

№ з/п

П. І. Б.

Табельний №, посада

Подані документи (заява та дата її подання, форма № 070/о та дата її видачі)

Рекомендований профіль санаторію для лікування (для санаторію-профілакторію — профіль лікування)

Інформація про виділену путівку

Розмір часткової оплати за путівку

Примітка

вартість

вид

номер та початок терміну дії

відсоток

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. І. Б.

Підпис

Голова комісії /уповноважений/

 

 

Заступник голови

 

 

Члени комісії:

 

 

 

 

 

 

Начальник управління з питань соціальних виплат та експертизи тимчасової непрацездатності К. Розкакоментар редакції

Прийнято нове Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III рішення про призначення виплат та надання послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, створеною на підприємстві, в установі, організації. Така комісія (уповноважений) виконує свої функції в межах Положення, яке затверджується правлінням Фонду.

До набуття сили Положенням, що коментується, діяло Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, затверджене постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 09.07.2001 р. № 21. З 25 липня 2008 року замість Положення № 21 набуває чинності нове Положення.

Відразу зауважимо, що жодних революційних змін нове Положення не містить. Але все-таки найважливіші з наявних змін розглянемо.

1. У новому Положенні

наведено форму Протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого). У Положенні № 21 форму Протоколу наведено не було, але її було наведено в постанові Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.10.2006 р. № 193. Нова форма Протоколу відрізняється від попередньої тільки тим, що її привели у відповідність до чинного законодавства. Адже, як відомо, сьогодні допомога при народженні дитини та допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку підприємством не призначається і не виплачується.

2. На жаль, у новому Положенні так само, як і в старому, не зазначено, що воно поширюється й на приватних підприємців, які використовують найману працю. Разом з тим нагадаємо: Фонд страхування з тимчасової втрати працездатності в листі від 04.07.2006 р. № 07-35-1439 зазначав, що Положення № 21 поширюється і на приватних підприємців, які використовують найману працю. Тому і з прийняттям нового Положення в цій частині все залишається без змін.

3. У новому Положенні

не міститься норма, згідно з якою за рішенням робочих органів відділення Фонду членам комісії (уповноваженому) із соціального страхування за ефективну роботу можуть надаватися одноразові грошові винагороди за рахунок коштів Фонду. Тепер вони не виплачуватимуться.

4. До переліку повноважень комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства включено таке. Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства веде облік осіб, які часто та довго хворіють (

особи, які за останні 12 місяців були непрацездатними з приводу одного захворювання не менше трьох випадків із загальною кількістю днів непрацездатності 30 — 40 днів або з приводу різних захворювань не менше чотирьох випадків за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності 40 — 50 днів), інформує та вносить пропозиції з питань зниження рівня захворювання роботодавцю та представнику застрахованих осіб. Отже, у новому Положенні чітко визначено критерії для встановлення осіб, що належать до тих, які часто або довго хворіють.

5. Згідно з новим Положенням комісія повинна

проводити засідання не рідше двох разів на місяць. Раніше згідно з Положенням № 21 такі засідання комісія мала проводити не рідше одного разу на місяць.

6. Згідно з новим Положенням

комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні більше половини її членів та представника від кожної сторони. Раніше згідно з Положенням № 21 було встановлено, що комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні не менше 2/3 її складу від кожної представленої сторони.

Ще раз зазначимо, що нове Положення набуло чинності з 25 липня 2008 року.

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі