Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Аналіз помилок. Неправильне обчислення суми лікарняних

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2008/№ 62
Друк
Стаття

Неправильне обчислення суми лікарняних

 

Ситуація

Працівник підприємства (менеджер зі збуту) у червні 2008 року надав листок непрацездатності. Згідно з цим листком він хворів з 2 по 11 червня 2008 року включно. На це підприємство працівника було прийнято з 1 лютого 2008 року з окладом 1200 грн. на місяць. Це перше місце роботи в цього працівника.

Суму оплати перших п'яти днів тимчасової втрати працездатності та суму допомоги по тимчасовій непрацездатності було розраховано так:

1. Загальна сума зарплати за розрахунковий період (лютий — травень 2008 року) — 4800 грн.

2. Загальна кількість робочих днів за розрахунковий період — 81.

3. Фактична середньоденна зарплата — 4800 : 81 = 59,26 грн.

4. Фактична середньоденна зарплата з урахуванням відсотка оплати листка непрацездатності (страховий стаж до 5 років) — 59,26 х 0,6 = 35,56 грн.

5. Середньоденна мінімальна зарплата — 525 : 19 = 27,63 грн. (525 — мінімальна зарплата, що діє в місяці настання страхового випадку (тимчасової непрацездатності), 19 — кількість робочих днів у червні 2008 року).

6. Оскільки фактична середньоденна зарплата з урахуванням відсотка оплати листка непрацездатності більше, ніж середньоденна мінімальна зарплата, розрахунок оплати листка непрацездатності бухгалтер провів виходячи з середньоденної мінімальної зарплати. Підстава — положення

частини 3 ст. 4 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III. Нагадаємо, що згідно з цією статтею Закону № 2240 застрахованим особам, які сплачували страхові внески менше повних шести календарних місяців протягом останніх дванадцяти календарних місяців перед настанням страхового випадку, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, але не вище розміру мінімальної зарплати, установленої на момент настання страхового випадку.

Сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства склала:

27,63 х 5 = 138,15 (грн.).

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності:

27,63 х 3 = 82,89 (грн.).

Зазначену суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та суму допомоги по тимчасовій непрацездатності нараховано в червні та виплачено разом із зарплатою за червень у липні 2008 року. Крім того, суму допомоги по тимчасовій непрацездатності було відображено в рядку 1 розділу IV «Витрати за страховими коштами»

Звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (форми № Ф4-ФСС з ТВП) за І півріччя 2008 року.

 

Порушення

Річ у тім, що

рішенням Конституційного суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008 норми частини 3 ст. 4 Закону № 2240 визнано неконституційними і відповідно такими, що не діють з 22.05.2008 р. На це також указало Мінпраці у своєму листі від 05.06.2008 р. № 295/020/99-08 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 55). У зв'язку з цим за страховими випадками, що настали починаючи з 22.05.2008 р., обмеження у розрахунку лікарняних щодо мінімальної зарплати не діють.

 

Аналіз ситуації

У цій ситуації бухгалтер підприємства помилково при розрахунку оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності застосував середньоденну мінімальну зарплату. Натомість він мав застосувати фактичну середньоденну зарплату.

У результаті таких дій працівником підприємства недоотримано суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та суму допомоги по тимчасовій непрацездатності.

 

Виправлення помилки

Припустимо, що помилку виявлено в липні.

Бухгалтер підприємства повинен донарахувати суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та суму допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Загальна сума оплати листка непрацездатності мала скласти:

59,26 х 8 х 0,6 = 284,45 (грн.).

Сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності:

59,26 х 5 х 0,6 = 177,78 (грн.).

Сума допомоги по тимчасовій втраті працездатності:

59,26 х 3 х 0,6 = 106,67 (грн.).

Отже, працівнику в липні необхідно донарахувати суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності в такому розмірі:

177,78 - 138,15 = 39,63 (грн.).

А також необхідно донарахувати суму допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі:

106,67 - 82,89 = 23,78 (грн.).

Загальна сума донарахування складе:

39,63 + 23,78 = 63,41 (грн.).

Припустимо, що в липні 2008 року зарплата цього працівника становила 1200 грн.

У бухгалтерському та податковому обліку нарахування зарплати та донарахованої суми за листком непрацездатності слід відобразити так:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Нараховано зарплату за липень

93

661

1200,00

1200,00

2

Донараховано суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності

949

661

39,63

39,63

3

Донараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності

652

661

23,78

4

Нараховано внесок до Пенсійного фонду на зарплату

93

651

398,40

398,40

5

Нараховано внесок до Пенсійного фонду на суму донарахованих лікарняних

949

651

21,05

21,05

6

Нараховано внесок до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності на зарплату

93

652

18,00

18,00

7

Нараховано внесок до Фонду страхування на випадок безробіття на зарплату

93

653

15,60

15,60

8

Нараховано внесок до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві на зарплату (страховий тариф — 1,16 % умовно)

93

656

13,92

13,92

9

Утримано внесок до Пенсійного фонду із зарплати та з донарахованих лікарняних

661

651

25,27

10

Утримано внесок до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності із зарплати

661

652

12,00

11

Утримано внесок до Фонду з безробіття

661

653

6,00

12

Утримано податок з доходів

661

641/ПДФО

183,02

13

Перераховано внески до Пенсійного фонду

651

311

444,72

14

Перераховано внески до Фонду з тимчасової втрати працездатності

652

311

Розрахункова величина

15

Перераховано внески до Фонду страхування на випадок безробіття

653

311

21,60

16

Перераховано внески до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві

656

311

13,92

17

Перераховано податок з доходів

641/ПДФО

311

183,02

18

Отримано гроші до каси

301

311

1037,12

19

Виплачено з каси зарплату та суму донарахованих лікарняних

661

301

1037,12

 

Щоб визначити, як відобразити суму донарахованої допомоги по тимчасовій непрацездатності у

Звіті за формою № Ф4-ФСС з ТВП, звернемося до Порядку виправлення помилок минулих звітних періодів у звітності страхувальників за коштами загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.12.2003 р. № 123 (далі — Порядок № 123).

Згідно з

Порядком № 123 при виявленні помилки, допущеної в минулому звітному періоді, платник повинен письмово повідомити робочий орган Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем своєї реєстрації.

Таке повідомлення складається в довільній формі, однак обов'язково в цьому випадку повинне містити:

— найменування страхувальника;

— реєстраційний код страхувальника та код за ЄДРПОУ;

— період виявлення помилки;

— зміст помилки з посиланням на законодавчий (нормативний) акт, згідно з яким робляться виправлення;

— суму відкоригованої допомоги;

— дату складання повідомлення.

Щодо коригування показників розрахунку у

Звіті за формою № Ф4-ФСС з ТВП, то зауважимо таке.

Згідно з

п. 10 Порядку №123 при поданні звітності страхувальник повинен відобразити помилки минулих кварталів звітного року шляхом коригування відповідних статей звітності.

Помилки минулих років, що стосуються фінансових показників (щодо донарахованих або нарахованих помилково сум страхових внесків, страхових внесків, донарахованих унаслідок надмірно нарахованих раніше сум допомоги тощо) у звітності відображаються в рядку 3 таблиці 3 форми № Ф4-ФСС з ТВП.

Додатково нараховані суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, у тому числі й по догляду за хворим членом сім'ї, по вагітності та пологах, а також збільшення кількості днів за листками непрацездатності, які оплачено в минулих роках, відображаються в рядках 1, 2, 3 таблиці 4 звіту за формою № Ф4-ФСС з ТВП.

Оскільки виявлено помилку поточного року, що спричинила необхідність донарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, у звітному році,

то її необхідно відобразити в поточній звітності шляхом коригування відповідної статті.

Суму донарахованої допомоги по тимчасовій непрацездатності (63,41 грн.) слід включити до загальної суми допомоги по тимчасовій непрацездатності за 9 місяців та відобразити у графі 4 рядка 1 розділу IV «Витрати за страховими коштами»

Звіту за формою № Ф4-ФСС з ТВП за 9 місяців 2008 року.

Матеріал підготувала економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» Онищенко Тетяна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі