Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо відображення у декларації з ПДВ результатів її перевірки та вчинення подальших дій

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2008/№ 64
Друк
Лист від 13.06.2008 р. № 12171/7/16-1117

Щодо відображення у декларації з ПДВ результатів її перевірки та вчинення подальших дій

 

Лист Державної податкової адміністрації України від 13.06.2008 р. № 12171/7/16-1117

 

Державна податкова адміністрація України провела узагальнення найбільш актуальних питань, які виникають при практичному застосуванні Примірного порядку взаємодії органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів (далі — Порядок), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 18.04.2008 р. № 266 «Про організацію взаємодії органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів», і надсилає відповідні рекомендації до відома та керівництва в роботі.

Пунктами 3.1 та 4.1 Порядку визначено, що працівниками підрозділів оподаткування юридичних, фізичних осіб протягом 30 днів, наступних за останнім днем граничного строку подання звітної податкової декларації до органів державної податкової служби або днем фактичного подання уточнюючого розрахунку, проводиться камеральна та, у разі виявлення за результатами автоматизованого співставлення розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (незалежно від відсутності чи наявності арифметичних або методологічних помилок у поданій платником податковій звітності з податку на додану вартість), операцій другої категорії, документальна невиїзна перевірка.

Стосовно відображення у розділі IV податкової декларації з податку на додану вартість результатів її перевірки (крім перевірки задекларованої платником суми бюджетного відшкодування) повідомляємо таке

.

1. Якщо за результатами камеральної перевірки податкової декларації за умови відсутності у платника операцій другої категорії за результатами автоматизованого співставлення розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів встановлено

відсутність порушень, робиться відповідна відмітка у розділі IV податкової декларації.

При цьому, для повноти контролю за наявності у вищезазначених платників операцій першої категорії врегулювання розбіжностей по таких операціях відслідковується працівниками підрозділу оподаткування юридичних, фізичних осіб в наступних періодах та підлягає контролю під час проведення виїзних документальних перевірок.

2. У випадку, коли платником самостійно надано уточнюючий розрахунок, яким усунено виявлені помилки по декларації (у тому числі пов’язані з розшифровкою податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), робиться відмітка у розділі IV податкової декларації про

відсутність порушень з посиланням на такий розрахунок.

3. Якщо працівник підрозділу оподаткування юридичних, фізичних осіб за результатами камеральної та/або документальної невиїзної перевірки виявляє

помилку у показниках поданої податкової звітності з податку на додану вартість та узгоджує її з платником, складається Акт за формою, встановленою наказом № 166 (інформація стосовно змісту порушень, пов’язаних з розшифровкою податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, та розрахунки сум наводяться у відповідній частині, передбаченій чинною формою акта, за формою, що додається), який підписується уповноваженими особами платника без зауважень, та робиться відповідна відмітка у розділі IV податкової декларації.

4. У разі

неотримання відповіді від платника податків на звернення органів державної податкової служби перелік таких платників з наданням інформації про вжиті до них заходи протягом 15 днів з моменту направлення запиту платнику податку на додану вартість передається працівником підрозділу оподаткування юридичних, фізичних осіб до підрозділу податкової міліції та робиться відповідний запис у розділі IV податкової декларації.

5. У разі

неможливості виявлення, усунення та узгодження помилок другої категорії (включаючи неповне отримання переліку документів, передбачених пунктом 4.2 Порядку, від платника податків на звернення органів державної податкової служби) в показниках поданої звітності з податку на додану вартість та як наслідок визначення за результатами документальної невиїзної (камеральної) перевірки необхідності проведення позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість, працівник підрозділу оподаткування юридичних, фізичних осіб у 30-денний термін від останнього дня граничного строку подання декларації терміново передає матеріали підрозділу податкового контролю — для проведення виїзної перевірки, підрозділу податкової міліції — для оперативного супроводження такої перевірки, про що робиться запис у розділі IV податкової декларації.

Кожна з вищезазначених дій щодо відображення у розділі IV податкової декларації з податку на додану вартість результатів її перевірки датується днем отримання використаних результатів автоматизованого співставлення розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів.

Щодо дій у випадку виявлення операцій другої категорії за результатами додаткового автоматизованого співставлення розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів повідомляємо таке

.

1. Для платників, декларації по яких перевірені працівниками підрозділу оподаткування юридичних, фізичних осіб:

а) за результатами перевірки (з урахуванням можливих уточнених розрахунків) порушення відсутні — проводиться

документальна невиїзна перевірка;

б) за результатами камеральної та/або документальної невиїзної перевірки виявлено помилку, узгоджено її з платником та складено Акт — проводиться додаткова документальна невиїзна перевірка та за зазначених умов складається

додатковий Акт або вчиняються дії щодо передачі матеріалів до підрозділів податкового контролю та/або податкової міліції.

2. Для платників, декларації по яких передані до підрозділів податкового контролю та/або податкової міліції — передаються і

додатково отримані результати.

Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести зазначені роз’яснення до відома підпорядкованих підрозділів, забезпечити їх безумовне дотримання при проведенні камеральних, документальних невиїзних та виїзних перевірок та організувати роз’яснювальну роботу з платниками податків щодо правильності та повноти подачі податкової звітності з податку на додану вартість.

Заступник голови С. Чекашкін

 

 

Додаток

Форми відображення результатів відпрацювання встановлених системою автоматизованого співставлення розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів відхилень в акті документальної невиїзної (камеральної) перевірки

 

Встановлені відхилення суми податкових зобов’язань з ПДВ по операціях з поставки на митній території України, що підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків

 

грн.

№ з/п

Звітний податковий період (місяць та рік)

Код ЄДРПОУ (ДРФО) платника-покупця

Індивідуальний податковий номер платника податку — покупця

Назва платника податку — покупця

За даними платника, що перевіряється (сума ПДВ)

За даними перевірки (сума ПДВ)

Встановлені відхилення сум ПДВ (гр. 7 - гр. 6)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встановлені відхилення у сумах ПДВ по операціях з придбання на митній території України, які підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків

 

грн.

№ з/п

Звітний податковий період, в якому суму ПДВ включено до податкового кредиту (місяць та рік)

Місяць та рік виписки податкової(их) накладної(их), які включено до податкового кредиту

Код ЄДРПОУ (ДРФО) платника-постачаль- ника

Індивідуальний податковий номер платника податку — постачаль- ника

Назва платника податку — постачаль- ника

За даними платника, що перевіряється (сума ПДВ)

За даними перевірки (сума ПДВ)

Встановлені відхилення сум ПДВ (гр. 8 - гр. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 коментар редакції

Наслідки недостовірності в декларації з ПДВ

Якщо відкинути вигадане податківцями розділення перевірок на камеральну та документальну невиїзну (докладніше див. «Додаток 5: як його перевіряють податківці» у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 44), у цьому листі звертає на себе увагу згадка про податкову міліцію.

Як відомо, якщо у звітності виявляться помилки (недостовірність даних), то податковий орган може направити платнику податків запит. Якщо платник податків на нього не відповість протягом 10 робочих днів із моменту отримання, то податковий орган має право ініціювати проведення

позапланової виїзної перевірки (підстава 3 зі ст. 111 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»). Судячи з усього, у п. 5 листа, що коментується, ідеться про цю ситуацію. І, як із нього випливає, до такої перевірки повинні залучатися працівники податкової міліції.

Ця вимога не зовсім відповідає нормам Закону України «Про державну податкову службу в Україні». Адже в ньому чітко зазначено, що

працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, які проводяться органами державної податкової служби, якщо такі перевірки не пов’язано з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, порушених щодо таких платників податків (посадових осіб платників податків), які перебувають у їх провадженні.

Перевірки платників податків органами податкової міліції проводяться в порядку, установленому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінально-процесуальним кодексом України, іншими законами України.

В обговорюваному випадку наявність оперативно-розшукових справ або кримінальних справ виключається (підстави для їх порушення чітко регламентовано відповідними законами, і в цьому випадку вони навряд чи проглядаються).

Дмитро Костюк

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі