Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Нюанси надання додаткової відпустки у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2008/№ 66
Друк
Стаття

Нюанси надання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах

 

На багатьох підприємствах працівники суміщають роботу з навчанням у вищих навчальних закладах. Хтось з них паралельно з роботою здобуває вищу освіту вперше, хтось опановує вже другу спеціальність. Відповідно до ст. 202 Кодексу законів про працю України роботодавець має створювати таким працівникам необхідні умови для поєднання роботи з навчанням. У цій статті розглянемо актуальні питання, що стосуються надання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про відпустки

— Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. 504/96-ВР.

Закон № 2240

— Закон України «Про загально обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Порядок № 100

— Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Інструкція № 455

— Інструкція про порядок видачі документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455.

 

У межах цієї статті буде висвітлено питання, пов’язані з наданням працівникам

оплачуваних додаткових відпусток у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі (далі — навчальна відпустка).

Право працівників на додаткову навчальну відпустку закріплено у

ст. 215, 216 КЗпП та ст. 15 Закону про відпустки.

В яких випадках працівникові надається навчальна відпустка?

Додаткова оплачувана відпустка у зв’язку з навчанням надається на період:

— настановних занять;

— виконання лабораторних робіт;

— здавання заліків та іспитів;

— підготовки та захисту дипломного проекту (роботи).

Звертаємо увагу: на період вступних іспитів до вищих навчальних закладів оплачувана навчальна відпустка не надається. При цьому згідно з

ч. 1 ст. 214 КЗпП та п. 12 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки працівникам, допущеним до вступних іспитів до вищих начальних закладів, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу та назад.

 

При виконанні яких умов надається навчальна відпустка?

1. Право на оплачувану навчальну відпустку має працівник, який навчається в

навчальному закладі. Чіткого визначення навчальних закладів у Законі «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-ХІІ немає, однак з норм цього закону випливає, що навчальними є заклади, включені до Державного реєстру навчально-виховних закладів, що мають ліцензію, отриману відповідно до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою КМУ від 08.08.2007 р. № 1019, а також мають право видачі документа про освіту та діють згідно із законодавством про освіту. Крім того, вищі навчальні заклади мають пройти акредитацію відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах і вищих професійних училищах, затвердженого постановою КМУ від 09.08.2001 р. № 978. Отже, працівнику надається оплачувана навчальна відпустка, якщо навчальний заклад, в якому він навчається, відповідає вищезгаданим вимогам.

Слід зазначити, що згідно з роз’ясненнями Мінпраці

немає законодавчих підстав надавати оплачувану навчальну відпустку працівникам, які навчаються без відриву від виробництва за кордоном у навчальних закладах, які не пройшли акредитацію відповідно до вищезазначенного Положення (див. лист Мінпраці від 12.03.2007 р. № 66/06/186-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 42).

2. Відповідно до

ст. 15 Закону про відпустки навчальна відпустка надається працівникам у разі успішного навчання. Роз’яснення щодо того, що розуміється під «успішним» навчанням, надано Мінпраці в листі від 06.09.2005 р. № 09-402 («Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 79). Так, успішним вважається навчання студентів, які не мають академзаборгованості за минулий курс і до початку наступної сесії виконали з позитивною оцінкою не менше 75 % контрольних робіт, а інші 25 % контрольних робіт і курсових надано для рецензії. Успішність навчання підтверджують дані довідки, яка надається навчальним закладом про участь в навчально-екзаменаційній сесії (друга відрізна частина довідки-виклику на сесію).

У випадку якщо працівник-студент має низьку успішність, оплачувана навчальна відпустка йому не надається. Така відпустка не надається також і для ліквідації академзаборгованості.

3. Навчальна відпустка надається працівникам, які навчаються

без відриву від виробництва. Це означає, що підприємство оплачує навчальну відпустку тільки працівникам, які є студентами заочної чи вечірньої форм навчання.

Працівники — студенти денної форми навчання не мають права на оплачувану навчальну відпустку. У цьому випадку працівнику може бути надано відпустку без збереження заробітної плати на підставах, зазначених ст. 26

Закону про відпустки.

Звертаємо увагу: за виконання перелічених вище умов працівник має право на додаткову оплачувану навчальну відпустку незалежно від того, хто оплачує навчання студента у вищому начальному закладі, а також від профілю діяльності роботодавця, який зобов’язаний надати таку відпустку.

 

Чи можна надати оплачувану навчальну відпустку працівникові-суміснику?

Відповідно до

ст. 217 КЗпП за період додаткової відпустки у зв’язку з навчанням за працівником за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата. Надання оплачуваної навчальної відпустки за місцем роботи за сумісництвом чинним законодавством не передбачено. Це також зауважує Мінпраці у своїх листах від 16.05.2006 р. № 172/13/116-01, від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06.

У період додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, яка надається за основним місцем роботи, за місцем роботи за сумісництвом працівник має право взяти

відпустку без збереження заробітної плати на строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи (п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки). Роботодавець не має права відмовити працівникові в наданні відпустки за свій рахунок, оскільки в цьому випадку така відпустка надається працівникові за його бажанням в обов’язковому порядку.

 

Що є підставою для надання оплачуваної навчальної відпустки?

Підставою для надання працівникові додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням є:

— документ, оформлений навчальним закладом, в якому працівник навчається (довідка-виклик на сесію). У цьому документі зазначається період, протягом якого студент має брати участь у лабораторно-екзаменаційній (екзаменаційній) сесії та інформація про його успішність;

— заява працівника про надання йому додаткової відпустки у зв’язку з навчанням.

На підставі зазначених вище документів видається наказ керівника про надання працівникові навчальної відпустки.

 

Яка тривалість навчальної відпустки?

Тривалість додаткових навчальних відпусток визначено у

ст. 15 Закону про відпустки. Вона залежить від рівня акредитації вищого навчального закладу, від курсу, на якому навчається студент, а також від мети навчальної відпустки.

Слід також зазначити, що відпустка у зв’язку з навчанням

надається за навчальний рік, а не за календарний рік. Навчальний рік триває 12 місяців і починається, як правило, 1 вересня (п. 4.1 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 р. № 161). Тривалість додаткової навчальної відпустки визначається безпосередньо навчальним закладом і зазначається в довідці-виклику на сесію. Підприємство, у свою чергу, зобов’язане надати працівникові навчальну відпустку у визначений вищим навчальним закладом період. Тривалість навчальної відпустки не може бути більшою за законодавчо встановлену норму.

Працівникові

не може бути відмовлено в наданні навчальної відпустки в період, зазначений у Довідці-виклику на сесію, у зв’язку з виробничою необхідністю (див. лист Мінпраці від 06.09.2005 р. № 09-402), оскільки згідно зі ст. 202 КЗпП керівник зобов’язаний створювати працівникам умови, необхідні для поєднання роботи з навчанням.

 

№ з/п

Періоди, на які надається навчальна відпустка

Курс навчання

Форма навчання

Рівень акредитації навчального закладу

Тривалість навчальної відпустки

1

Настановні заняття, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів

І і II

Вечірня

І і II

10 к. дн.

III і IV

20 к. дн.

Заочна

Незалежно

30 к. дн.

III і наступні

Вечірня

І і II

20 к. дн.

III і IV

30 к. дн.

Заочна

Незалежно

40 к. дн.

2

Складання державних іспитів

Вечірня та заочна

Незалежно

30 к. дн.

3

Підготовка та захист дипломного проекту

Вечірня та заочна

І і II

Два місяці

III і IV

Чотири місяці

4

Підготовка та складання вступних іспитів до аспірантури

10 к. дн. на кожний іспит (один раз на рік)

5

Успішне виконання плану підготовки при навчанні в аспірантурі

30 к. дн. *

* Крім того, за бажанням працівника-аспіранта протягом чотирьох років навчання йому може надаватися один вільний день на тиждень з оплатою у розмірі 50 відсотків його середньої заробітної плати.

 

Зауважимо: для працівників, які здобувають другу (наступну) освіту, тривалість навчальної відпустки визначається так само, як для осіб, які навчаються на третьому та наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Слід зазначити, що працівники-студенти мають також право на відпустку без збереження заробітної плати.

Так, працівникам, допущеним до вступних іспитів до вищих начальних закладів, за їх бажанням в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу та назад (

п. 12 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки).

Працівники, допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом чи без відриву від виробництва, а також працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, мають право на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу чи закладу науки та назад (

п. 13 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки). Крім того, працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальний план яких має свої особливості, додатково до відпусток у зв’язку з навчанням, передбачених

ст. 15 Закону про відпустки, надаються також відпустки, тривалість яких встановлено постановою КМУ від 28.06.97 р. № 634.

 

№ з/п

Напрям підготовки

Тривалість навчальної відпустки

оплачуваної

неоплачуваної

1

Культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, співи, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання)

10 к. дн. (щорічно)

10 к. дн. (щорічно)

2

Театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно- телемистецтво (кінорежисура, телережисура, кіно- телеоператорство)

20 к. дн. (щорічно)

10 к. дн. (щорічно)

3

Філологія (мова та література)

-

10 к. дн. (щорічно)

 

Як відомо, щорічна відпустка повної тривалості надається після закінчення шести місяців безперервної роботи на цьому підприємстві. Для додаткової відпустки у зв’язку з навчанням такої умови немає. Це означає, що працівник має право на оплачувану навчальну відпустку з моменту укладення трудового договору з роботодавцем, тобто в разі надання необхідних документів на підприємство працівникові мають надати оплачувану навчальну відпустку.

Особливістю надання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням є також те, що така відпустка

не продовжується на святкові та неробочі дні. Це випливає з ч. 2 ст. 5 Закону про відпустки. Всі дні навчальної відпустки, включаючи святкові і неробочі, згідно з довідкою-викликом на сесію підлягають оплаті, що підтверджує Мінпраці в листі від 08.11.2004 р. № 18-561.

Крім того, працівники, які

успішно навчаються у вищих навчальних закладах і бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою, мають право на щорічну відпустку повної тривалості до закінчення шести місячного строку безперервної роботи на цьому підприємстві (п. 7 ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки).

Якщо щорічна відпустка збігається з додатковою відпусткою у зв’язку з навчанням, щорічну відпустку має бути продовжено чи перенесено на інший період (

п. 4 ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки).

 

Як розрахувати відпускні, якщо працівникові надано додаткову відпустку у зв’язку з навчанням?

При розрахунку середньої заробітної плати за час додаткової відпустки у зв’язку з навчанням слід керуватися

Порядком № 100.

Відповідно до

п. 2 Порядку № 100 середня заробітна плата за час навчальної відпустки обчислюється виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, попередніх місяцю надання такої відпустки.

Якщо працівник відпрацював на підприємстві менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, в якому надається відпустка. Отже, враховуються повністю відпрацьовані місяці.

Оскільки працівник має право на

оплачувану навчальну відпустку до закінчення шести місяців безперервної роботи на певному підприємстві, таку відпустку може бути надано працівникові в тому самому місяці, коли його прийнято на роботу. У такому разі обчислення середньої заробітної плати за час навчальної відпустки здійснюється виходячи з установлених працівникові в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу на підставі п. 4 Порядку № 100.

Розрахунок суми відпускних за час додаткової відпустки у зв’язку з навчанням проводиться шляхом розподілу сумарного заробітку за 12 місяців перед місяцем, в якому надається начальна відпустка, чи за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових та неробочих днів, установлених законодавством) (абзац другий

п. 7 Порядку № 100). Отриманий результат помножується на число календарних днів навчальної відпустки, зазначених у довідці-виклику на сесію.

Зауважимо: оплаті підлягають усі дні додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, включаючи святкові та неробочі дні.

Приклад 1.

Працівникові, якого прийнято на роботу на підприємство 17 березня 2008 року, згідно з довідкою-викликом на сесію та його заявою надано навчальну відпустку з 15.09.2008 р. на 30 календарних днів. Розрахунковий період: квітень — серпень 2008 року. Заробітна плата, нарахована в розрахунковому періоді, склала 9000 грн. Розрахуємо суму відпускних.

1. Визначимо розмір середньоденної заробітної плати: 9000 грн. : (153 к. дн. — 7 святк. та нероб. дн.) = 61,64 грн.

2. Сума відпускних становить: 61,64 грн. х 30 к. дн.  = 1849,20 грн.

 

Під час перебування в навчальній відпустці працівник захворів. Як оплачується період навчальної відпустки та період тимчасової непрацездатності?

По-перше, зазначимо, що чинним законодавством не передбачено перенесення чи продовження навчальної відпустки, у разі якщо працівник в період навчальної відпустки захворів. Більше того, дні тимчасової непрацездатності, які припадають на період перебування працівника в навчальній відпустці, не оплачуються (

п. 4 Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання чи травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2001 р. № 439, п. 6 ч. 1 ст. 36 Закону № 2240). Отже, якщо під час перебування працівника в навчальній відпустці наступила тимчасова непрацездатність:

— навчальна відпустка тривалістю, зазначеною в довідці-виклику на сесію, оплачується в загальному порядку;

— дні тимчасової непрацездатності, що припадають на період навчальної відпустки, не оплачуються.

На практиці трапляються випадки, коли період тимчасової непрацездатності починається під час перебування працівника в навчальній відпустці, а закінчується вже після закінчення відпустки. В

Інструкції № 455 відсутня заборона на надання листка непрацездатності під час перебування працівника в навчальній відпустці. У переліку випадків, коли листок непрацездатності не видається (п. 3.15 Інструкції № 455), випадок перебування працівника в оплачуваній навчальній відпустці відсутній. Отже, працівникові видається листок непрацездатності в загальному порядку, тобто на весь період тимчасової непрацездатності, починаючи від дня її встановлення.

Оплачувати листок непрацездатності слід так. Спочатку необхідно визначити кількість робочих днів, що припадають на період тимчасової непраце здатності та збігаються з періодом навчальної відпустки. Такі робочі дні

оплаті не підлягають. Робочі дні, що припадають на період тимчасової непрацездатності та наступні після закінчення навчальної відпустки, підлягають оплаті. Причому, при визначенні джерела оплати таких днів (кошти підприємства або кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати праце здатності) необхідно виходити з першого дня тимчасової непрацездатності, зазначеної в листку непрацездатності. Проілюструємо це числовим прикладом.

Приклад 2.

Працівникові надано додаткову відпустку у зв’язку з навчанням з 15.09.2008 р. по 14.10.2008 р. Згідно з наданим листком непрацездатності з 08.10.2008 р. по 16.10.2008 р. працівник хворів.

У цьому випадку робочі дні, що припадають на перші п’ять календарних днів тимчасової непрацездатності (8, 9, 10 жовтня 2008 року), не оплачуються, оскільки ці дні збігаються з періодом навчальної відпустки.

Робочі дні, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності (13, 14 жовтня 2008 року) також не оплачуються у зв’язку з тим, що вони збігаються з періодом навчальної відпустки. За 15, 16 жовтня 2008 року працівникові виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 

Чи має право на навчальну відпустку працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

Згідно зі

ст. 216 КЗпП та ст. 15 Закону про відпустки всі працівники, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою чи заочною формами навчання без відриву від виробництва, мають право на оплачувану додаткову відпустку у зв’язку з навчанням.

Для того щоб скористатися правом на оплачувану навчальну відпустку, працівниця має перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, написавши заяву про припинення зазначеної відпустки та заяву про надання додаткової відпустки у зв’язку з навчанням на підставі довідки-виклику на сесію. Відповідно в період перебування працівниці в навчальній відпустці допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку їй не надається.

Роботодавець у такому разі має протягом п’яти днів після видання наказу про припинення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку повідомити про це орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання працівниці.

На період перебування працівниці в навчальній відпустці відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути оформлено батьком дитини, бабусею, дідусем чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

Після закінчення навчальної відпустки працівниця має право знову оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Роз’яснення щодо цього питання було надано в газеті «Праця і зарплата», 2005 р., № 10.

 

Жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, працює на умовах неповного робочого часу. Чи має вона право на оплачувану навчальну відпустку?

Одразу зазначимо, що законодавством не визначено, де саме жінка має право працювати на умовах неповного робочого часу. Тому жінка може працювати як на тому підприємстві, яке є основним місцем роботи, так і на іншому підприємстві (див.

лист Мінпраці від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06). У зв’язку з цим розглянемо два можливі варіанти. Чи має право на надання навчальної відпустки жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і працює на умовах неповного робочого часу:

1) на підприємстві, яке є основним місцем роботи;

2) на підприємстві за сумісництвом.

Нагадаємо, що і в першому, і в другому випадках жінка продовжує одержувати допомогу по догляду за дитиною (

п. 23 Порядку призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1751).

1. Згідно з роз’ясненням Мінпраці, наданими в

листі від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06, якщо жінка виявила бажання приступити до роботи на умовах неповного робочого часу за посадою, яка за нею зберігається на основ ному місці роботи , окремий трудовий договір не укладається. При цьому робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою яких-небудь обмежень обсягу трудових прав працівників (ч. 3 ст. 56 КЗпП).

Отже, працюючи на умовах неповного робочого часу на підприємстві, яке є для жінки

основним місцем роботи, вона має право на додаткову відпустку у зв’язку з навчанням на підставі ст. 15 Закону про відпустки. Непрямим підтвердженням цьому є лист Мінпраці від 10.06.2008 р. № 149/13/116-08 щодо права на додаткову відпустку відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII. У листі зазначено, що у випадку якщо жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, працює на умовах неповного робочого часу на тому самому підприємстві, на якому вона працювала (за основним місцем роботи), вона має право на додаткову відпустку відповідно до вищезазначенного Закону. На нашу думку, ситуація, зазначена в листі, і ситуація, розглянута вище, — аналогічні.

Тому при поданні необхідних документів жінці, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і працює на умовах неповного робочого часу на тому самому підприємстві, надається додаткова відпустка у зв’язку з навчанням тривалістю, зазначеною в довідці-виклику на сесію.

2. Якщо жінка, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, вийшла на роботу на умовах неповного робочого часу на підприємство за сумісництвом (тобто не на те підприємство, з якого вона йшла в таку відпустку), оплачувана навчальна відпустка на місці роботи за сумісництвом їй не надається. Як наголошувалося вище, надання оплачуваної навчальної відпустки за сумісництвом чинним законодавством не передбачено

(див. листи Мінпраці від 16.05.2006 р. № 172/13/116-01, від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06). У цій ситуації працівниця має право перервати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за основним місцем роботи та піти в оплачувану навчальну відпустку (див. докладніше відповідь на запитання «Чи має право на навчальну відпустку працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?»).

 

Як розрахувати суму відпускних, якщо до надання працівниці навчальної відпустки (період навчальної відпустки — з 15.09.2008 р. по 14.10.2008 р.) вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та перервала його?

Розрахунковим періодом у цьому випадку є вересень 2007 року — серпень 2008 року. Однак відповідно до

абзацу шостого п. 2 Порядку № 100 час перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виключається з розрахункового періоду.

У цьому випадку згідно з роз’ясненнями фахівця Мінпраці (див. статтю «Оплата часу щорічних відпусток» // «Оплата праці», 2008, № 1) при розрахунку відпуск них слід керуватися положеннями

абзацу третього п. 4 Порядку № 100. Отже, середня заробітна плата для визначення суми відпускних розраховується виходячи з посадового окладу працівниці, встановленого у штатному розкладі.

Припустімо, що оклад працівниці становить 2500 грн. Порядок розрахунку відпускних такий.

1. Визначимо розмір заробітної плати за 12 місяців: 2500 грн. х 12 міс. = 30000 (грн.).

2. Розрахуємо середньоденну заробітну плату: 30000 грн. : (366 к. дн. - 10 святк. та нероб. дн.) = 84,27 (грн.).

3. Сума відпускних становить: 84,27 грн. х 30 к. дн. = 2528,10 (грн.).

 

Чи надається грошова компенсація за невикористані дні навчальної відпустки?

Згідно зі

ст. 83 КЗпП та ст. 24 Закону про відпустки у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

Отже,

надання грошової компенсації за невикористані дні навчальної відпустки не передбачено. Якщо працівник не скористається правом на навчальну відпустку, при звільненні компенсація за таку невикористану відпустку йому не виплачується.

У період навчальної відпустки працівниці захворіла її дитина віком до 14 років і виникла необхідність догляду за нею. Як оплачується період тимчасової непрацездатності?

Згідно з

п. 3.11 Інструкції № 455 якщо мати, яка доглядає за хворою дитиною, перебуває в цей час у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням, то листок непрацездатності видається від дня, коли мати повинна приступити до роботи.

У

п. 6 ст. 35 Закону № 2240 зазначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років не надається, якщо застрахована особа перебувала в цей час у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Отже, якщо в період навчальної відпустки працівниці захворіла її дитина і виникла необхідність догляду за нею, оплата навчальної відпустки провадиться в загальному порядку, а

допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років за цей період не надається .

Якщо дитина продовжує хворіти після закінчення навчальної відпустки матері, жінці виплачується допомога від дня, коли вона повинна приступити до роботи. Нагадаємо, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується від першого дня за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за період, протягом якого дитина згідно з висновком лікаря потребує догляду, але не більше ніж за 14 календарних днів (

ч. 3 ст. 35 Закону № 2240).

 

Як оплачується навчальна відпустка, якщо в період перебування працівниці в такій відпустці в неї виникло право на відпустку по вагітності та пологах?

Для відповіді на це запитання звернемося до

Закону № 2240. Згідно зі ст. 38 зазначеного Закону у разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами в період додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, допомога по вагітності та пологах надається від дня виникнення права на відпустку по вагітності та пологах. Днем виникнення права на відпустку по вагітності та пологах є дата відкриття листка непрацездатності (у загальному випадку листок непрацездатності видається з 30 тижня вагітності).

Чинним законодавством не передбачено можливості одночасного перебування працівниці в додатковій навчальній відпустці та відпустці по вагітності та пологах і одночасної виплати відпускних та допомоги по вагітності та пологах. Отже, у разі якщо під час перебування працівниці в оплачуваній навчальній відпустці у неї виникло право на відпустку по вагітності та пологах, необхідно провести перерахунок відпускних. Оплаті підлягає тільки частина навчальної відпустки, попередня початку відпустки по вагітності та пологах.

У цій статті розглянуто особливості надання працівникам додаткових відпусток у зв’язку з навчанням. Наведений матеріал допоможе бухгалтерам розібратися з нестандартними ситуаціями, які можуть виникнути при наданні навчальної відпустки.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі