Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо порядку сплати учасниками договорів про спільну інвестиційну діяльність рентної плати за нафту, природний газ та газовий конденсат, плати за користування надрами та збору за геологорозвідувальні роботи

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2008/№ 68
Друк
Лист від 01.08.2008 р. № 7425/6/15-0916

Щодо порядку сплати учасниками договорів про спільну інвестиційну діяльність рентної плати за нафту, природний газ та газовий конденсат, плати за користування надрами та збору за геологорозвідувальні роботи*

 

Лист Державної податкової адміністрації України від 01.08.2008 р. № 7425/6/15-0916

 

* Аналогічну позицію було обґрунтовано для наших читачів у рубриці «Думка фахівців офіційних органів» — див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 18, с. 61.

Прим. ред.

 

Державна податкова адміністрація України розглянула лист стосовно надання роз’яснення щодо порядку сплати учасниками договорів про спільну інвестиційну діяльність рентної плати за нафту, природний газ та газовий конденсат, плати за користування надрами та збору за геологорозвідувальні роботи і правових аспектів здійснення спільної діяльності, пов’язаної з користуванням нафтогазоносними надрами, та повідомляє таке.

З метою забезпечення національних інтересів та безпеки держава відповідно до ст. 12 Господарського кодексу України застосовує різноманітні засоби і механізми регулювання господарської діяльності для реалізації економічної політики, виконання цільових економічних та інших програм і програм економічного і соціального розвитку. Одним із засобів регулюючого впливу є ліцензування певних видів господарської діяльності.

Статтею 19 Кодексу України про надра встановлено, що надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Статтею 11 Закону України від 12.07.2001 р. № 2665-III «Про нафту і газ» (далі — Закон № 2665-III) визначено, що користування нафтогазоносними надрами, пошук і розвідка родовищ нафти і газу, їх експлуатація, спорудження та експлуатація підземних сховищ для зберігання нафти і газу здійснюються лише за наявності спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, що надаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, на умовах, визначених чинним законодавством.

Стаття 24 Кодексу України про надра та ст. 10 Закону № 2665-III визначають права, якими наділяється надрокористувач — власник спеціального дозволу на користування надрами, а саме:

здійснювати на наданій йому ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу;

розпоряджатися видобутими корисними копалинами, тобто відповідно до ст. 317 Цивільного кодексу України (яка визначає зміст права власності), має право власності на видобуті корисні копалини.

Статтею 1130 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV встановлено, що за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об’єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об’єднання вкладів учасників.

Відповідно до ст. 1132 Цивільного кодексу України за договором простого товариства сторони (учасники) беруть зобов’язання об’єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети. Стаття 1133 цього Кодексу визначає, що вкладом учасника вважається все те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно), в тому числі грошові кошти, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв’язки. Статтею 190 визначено, що до майна відносяться і майнові права. Відповідно до ст. 1134 Цивільного кодексу України внесене учасниками майно є їхнім спільним майном.

Статтею 359 Цивільного кодексу України визначено, що плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності, надходять до складу спільного майна і розподіляються між співвласниками відповідно до їх часток у праві спільної часткової власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.

Водночас, зважаючи на ст. 189 Цивільного кодексу України, якою визначено, що продукція та доходи, вироблені, добуті, одержані з речі або приносяться річчю, належать лише власникові речі, та на підставі обмежень оборотоздатності окремих об’єктів цивільних прав, встановлених законодавством, видобута вуглеводнева сировина не може бути визнана спільною власністю учасників договору про спільну інвестиційну діяльність. Так, згідно з п. 2 ст. 178 Цивільного кодексу України види об’єктів цивільних прав, перебування яких у цивільному обороті не допускається (об’єкти, вилучені з цивільного обороту), мають бути прямо встановлені у законі. Види об’єктів цивільних прав, які можуть належати лише певним учасникам обороту або перебування яких у цивільному обороті допускається за спеціальним дозволом (об’єкти, обмежено оборотоздатні), встановлюються законом. Крім того, ст. 14 Господарського кодексу України визначено, що відносини, пов’язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності, регулюються законом.

Обмеження оборотоздатності майнових прав у нафтогазовидобуванні викладено в ст. 14 Закону № 2665-III. Так, вказаною статтею визначено, що власники спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами не можуть дарувати, продавати або будь-яким чином відчужувати права, надані їм спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами, будь-якій іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних фондів, створюваних з їх участю суб’єктів господарської діяльності, а також до майна спільної діяльності.

Слід взяти до уваги, що ст. 49 Закону № 2665-III встановлено, що у разі якщо діяльність, пов’язана з користуванням нафтогазоносними надрами, здійснюється на умовах договору про спільну інвестиційну діяльність, спільне виробництво, виробничу кооперацію, один із учасників цього договору зобов’язаний мати відповідний спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами.

При цьому ст. 49 цілком узгоджується зі ст. 14 Закону № 2665-III, оскільки у ст. 49 вказується на «діяльність, пов’язану з користуванням нафтогазоносними надрами», а не на «діяльність з користування нафтогазоносними надрами». Відповідно до абзацу чотирнадцятого ст. 1 Закону № 2665-III користування нафтогазоносними надрами — це геологічне вивчення і розробка нафтогазоносних надр з метою пошуку та розвідки родовищ нафти й газу, видобутку нафти й газу або їх зберігання, повернення (захоронення) супутніх і стічних вод, інших відходів, що видобуваються в процесі розвідки та розробки родовищ нафти і газу.

Тобто Закон № 2665-III допускає можливість здійснення спільної діяльності за цивільно-правовими угодами, що не передбачають передачу прав на користування надрами та не спрямовану безпосередньо на користування нафтогазоносними надрами. Наприклад, діяльність з інженерного облаштування ділянки надр або приведення якісних показників вуглеводневої сировини, тобто пластової нафти, нафтогазоконденсатної суміші, до вимог стандартів на товарну продукцію тощо. При цьому в частині четвертій ст. 16 Кодексу України про надра зазначено, що у разі виконання окремих видів робіт, пов’язаних з користуванням надрами, особами, не зазначеними у спеціальному дозволі, відповідальність за виконання умов, передбачених спеціальними дозволами, несе суб’єкт, що отримав спеціальний дозвіл.

Таким чином,

при реалізації договору про спільну діяльність власники спеціальних дозволів на право користування надрами не можуть передавати до майна спільної діяльності права, визначені ст. 24 Кодексу України про надра та ст. 10 Закону № 2665-III. А отже, спільна діяльність у формі простого товариства з об’єднанням майна (в частині майнових прав) не може бути спрямованою безпосередньо на діяльність з розробки родовищ. При цьому видобута вуглеводнева сировина в умовах відсутності об’єднання майна не може бути визнана спільною власністю.

Оскільки доходи, отримані в результаті діяльності з користування нафтогазоносними надрами відповідно до ст. 189 Цивільного кодексу України, належать лише власникові спеціального дозволу на користування надрами, то зобов’язання зі сплати до бюджетів усіх рівнів податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до законодавства виникають у такого суб’єкта

.

Також зазначаємо, що під час виконання доручення Кабінету Міністрів України від 02.05.2007 р. № 19501/1/1-07 щодо надання узгодженого висновку про правомірність внесення власником спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами до майна спільної діяльності прав, наданих йому таким спеціальним дозволом, а також правомірність функціонування договорів про спільну діяльність з видобування вуглеводнів з об’єднанням майна, у тому числі майнових прав, наданих власнику спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, Мінфіном, Мінекономіки, Мін’юстом України та Генпрокуратурою України визнано наявність у ст. 14 Закону № 2665-III прямої заборони передачі до майна спільної діяльності прав користування нафтогазоносними надрами, що виникають на підставі отриманого у визначеному законодавством порядку спеціального дозволу.

Роз’яснення щодо порядку сплати учасниками договорів про спільну інвестиційну діяльність рентної плати за нафту, природний газ та газовий конденсат, плати за користування надрами та збору за геологорозвідувальні роботи надавалися НАК «Надра України» та її структурним підрозділам листами ДПА України від 20.11.2007 р. № 11568/6/15-0916, від 04.04.2008 р. № 3078/6/15-0316 та від 22.07.2008 р. № 7077/6/15-0916.

Заступник голови С. Чекашкін

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі