Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо подання звітності до фондів соцстрахування

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2008/№ 68
Друк
Лист від 24.06.2008 р. № 343/020/99-08

Щодо подання звітності до фондів соцстрахування

 

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 24.06.2008 р. № 343/020/99-08

 

У Департаменті політики державного соціального страхування (далі — Департамент) розглянуто лист <...> щодо необхідності подання щомісячної звітності до фондів соціального страхування суб’єктами господарювання при умові, що організація не має ні власників, ні найманих працівників, які отримують заробітну плату за трудовими угодами (контрактами) або за цивільно-правовими угодами та повідомляємо.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про об’єднання громадян» громадською організацією є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про об’єднання громадян» у разі реєстрації об’єднання громадян набуває

статус юридичної особи (об’єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) відповідно до цього Закону визначається політичною партією або громадською організацією).

Виходячи з норм пункту 3 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (далі — Закон № 755), громадські організації набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом.

Дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб — підприємців» поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб — підприємців.

Керуючись нормами статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», статті 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» взяття на облік фондами соціального страхування юридичних осіб здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором відповідно до Закону України № 755, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей робочими органами виконавчої дирекції Фонду. Роботодавці — юридичні особи набувають статусу страхувальників з дня взяття їх на облік.

Отже, оскільки <...> обласна організація партії <...> є юридичною особою, то відповідно до чинного законодавства України вона

має бути зареєстрована у Фонді загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Для надання відповіді щодо необхідності подання щомісячної звітності до фондів соціального страхування (при відсутності найманих працівників) Департаментом спільно з фондами соціального страхування було здійснено аналіз законодавства з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування із зазначеного питання, за результатами якого повідомляємо наступне.

 

Щодо надання звітності до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Відповідно до пункту 10 статті 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» до роботодавців віднесено власника підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган та фізичні особи, які використовують найману працю.

Відповідно до п. 6.7 Iнструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. № 339 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2001 р. за № 30/5221, із змінами та доповненнями, роботодавці щокварталу складають у двох примірниках Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в установлені строки.

До того ж, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»:

1. Підприємства, установи й організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання, повинні у повному обсязі подавати інформацію службі зайнятості про наявність вільних робочих місць;

2. При вивільненні працівників (у тому числі працюючих пенсіонерів та інвалідів) у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, повідомляють про це не пізніш як за два місяці в письмовій формі державну службу зайнятості, вказуючи підстави і строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці, а в десятиденний строк після вивільнення — списки фактично вивільнених працівників.

3. Підприємства, установи і організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання, які здійснювали прийом працівників, повинні у десятиденний строк у повному обсязі подавати інформацію про прийнятих працівників до центрів зайнятості за місцем їх реєстрації як платника страхових внесків.

Таким чином,

громадські організації, незалежно від того використовують вони працю найманих працівників чи ні, повинні надавати розрахункову відомість до центру зайнятості щокварталу. Крім того, у випадках використання найманої праці або наявності вакансій — звітність за формами 3-ПН, 4-ПН, 5-ПН (у визначені терміни), затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.12.2005 р. № 420, погодженими з Держкомстатом України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України. Адміністративної відповідальності у разі неподання або несвоєчасного подання звітності до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття чинним законодавством не передбачено.

 

Щодо надання звітності до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Відповідно до статей 6 та 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-ХIV (далі — Закон) страхувальниками є роботодавці, а роботодавцем, відповідно до цього Закону, вважається власник підприємства або уповноважений ним орган та фізична особа, яка використовує найману працю.

Відповідно до пункту сьомого частини другої статті 45 Закону роботодавець, як страхувальник зобов’язаний подавати звітність робочому органу виконавчої дирекції Фонду у строки, в порядку та за формою, що встановлені Фондом.

Відповідно до частини третьої статті 52 Закону за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, несвоєчасне інформування Фонду про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), суму заробітної плати на підприємстві страхувальник притягується до відповідальності згідно із законом.

Виходячи з норм статті 164

4 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, несвоєчасне інформування Фонду про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, у розмірі від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з пунктом 2 Iнструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду від 12.07.2007 р. № 36 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.08.2007 р. за № 867/14134 (далі — Iнструкція),

статус платника страхових внесків мають:

2.1. Юридичні особи незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності та галузевої належності, а також їх відокремлені підрозділи (філії, інші підрозділи юридичної особи, що перебувають поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію, виконують роботи або операції, надають послуги від імені юридичної особи, або представництва, що здійснюють представництво і захист інтересів юридичної особи) за умови, що розрахунки з оплати праці цих відокремлених підрозділів проводяться нецентралізовано.

2.2. Юридичні особи — об’єднання громадян, релігійні, профспілкові, благодійні організації, які використовують найману працю.

2.3. Розташовані в Україні іноземні підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародні), філії або представництва, які використовують найману працю, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

2.4. Фізичні особи — підприємці і фізичні особи, які не мають статусу підприємців, та

використовують найману працю.

Відповідно до пункту 7 Iнструкції обов’язок щодо подання звітності до Фонду покладено на юридичних осіб — платників страхових внесків та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Суб’єкти господарювання, зазначені в пунктах 2.2, 2.3, 2.4. Iнструкції, які перебувають на обліку у Фонді і не використовують або припинили використання найманої праці, тобто втратили статус платника страхових внесків, не зобов’язані подавати щоквартальну Розрахункову

відомість за формою згідно з додатком 11 до Iнструкції та річну відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за формою згідно з додатком 13 до Iнструкції і на них не накладається адміністративне стягнення у вигляді штрафу за неподання або несвоєчасне подання звітності.

 

Щодо надання звітності до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Розділом 7 Iнструкції про порядок надходження та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженою постановою правління Фонду від 26.06.2001 № 16, із змінами та доповненнями, передбачено, що страхувальник зобов’язаний щоквартально подавати або надсилати поштою з повідомленням про вручення Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Згідно з методичними рекомендаціями по заповненню звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП, затверджених постановою правління від 18.05.2006 № 48,

в разі відсутності у страхувальника найманих працівників звіт подається з прочерками у відповідних рядках, який фактично буде підтвердженням відсутності використання праці найманих працівників та, відповідно, зобов’язань по сплаті страхових внесків до Фонду. Адміністративної відповідальності у разі неподання або несвоєчасного подання звітності до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності чинним законодавством не передбачено.

Директор департаменту політики державного соціального страхування Т. Антоненкокоментар редакції

Чи необхідно подавати звіти до фондів соцстраху, якщо немає найманих працівників: думка Мінпраці

У листі, що коментується, Мінпраці викладає свою точку зору щодо такої ситуації.

У юридичної особи немає найманих працівників. Чи необхідно в цьому випадку подавати звіти до фондів соціального страхування з прокресленнями? Розглянемо відповідь Мінпраці в розрізі кожного фонду соціального страхування.

Фонд соціального страхування на випадок безробіття.

Відповідно до п. 10. ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III до роботодавців належать власник підприємства, установи, організації або вповноважений ним орган і фізичні особи, які використовують найману працю.

У свою чергу, у п. 6.7 Інструкції про порядок обчислення та сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженого наказом Мінпраці від 18.12.2000 р. № 339, визначено, що роботодавці щокварталу складають у двох примірниках Розрахункову відомість про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в установлені строки.

На цій підставі

Мінпраці наполягає на необхідності подання Розрахункової відомості юридичними особами незалежно від того, використовують вони найману працю чи ні. Разом з тим звертаємо вашу увагу: адміністративну відповідальність за неподання цього звіту Кодексом про адміністративні правопорушення не передбачено.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Згідно зі ст. 6 і 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинило втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-XIV страхувальниками є роботодавці, а роботодавцями, у свою чергу, є власник підприємства чи вповноважений ним орган і фізична особа, яка використовує найману працю.

Страхувальник зобов’язаний подавати відповідну звітність до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві.

Разом з тим з положення Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 12.07.2007 р. № 36, чітко випливає, що статус платника страхових внесків мають

юридичні особи, які використовують найману працю, та фізичні особи, які використовують найману працю.

На цій підставі Мінпраці доходить висновку про те, що

юридичні особи, які не використовують найманої праці, не зобов’язані подавати Розрахункову відомість про нарахування та перерахування страхових внесків і витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, а також річну відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності.

Фонд соціального страхування з тимчасової втраті працездатності.

Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальних страхуванням у зв’язку з тимчасовою втраті працездатності за формою Ф4-ФССзТВП зобов’язані подавати страхувальники. Страхувальниками є роботодавці, а саме: власник підприємства чи вповноважений ним орган і фізична особа, яка використовує найману працю. Це зазначено в Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III, а також в Інструкції про порядок надходження та витрачання коштів Фонду, затвердженій постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Разом з тим у Методичних рекомендаціях щодо заповнення звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, за формою Ф4-ФССзТВП та додатку до нього за формою Ф14 «Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих установ», затверджених постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.05.2006 р. № 48, визначено, що

страхувальники, незалежно від того використовують вони найману працю чи ні, зобов’язані подавати Звіт за формою Ф4-ФССзТВП.

Однак, як справедливо зазначає Мінпраці, адміністративної відповідальності за неподання чи несвоєчасне подання Звіту за формою Ф4-ФССзТВП чинним законодавством не передбачено.

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі