Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів бюджетними установами

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2008/№ 68
Друк
Лист від 16.05.2008 р. № 1/6-155/06

Щодо виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів бюджетними установами

 

Лист Фонду соціального захисту інвалідів від 16.05.2008 р. № 1/6-155/06

 

Фонд соціального захисту інвалідів розглянув <...> звернення <...> та повідомляє.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, встановлено

норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Згідно з частиною 1 статті 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньорічної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує найману працю.

Положення цієї частини не поширюються на підприємства, установи і організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Сплату адміністративно-господарських

санкцій і пені підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, проводять відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов’язкових платежів).

За змістом частини другої статті 19 Закону підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, встановленого частиною першою цієї статті, і забезпечують працевлаштування інвалідів, про що подають до відповідного територіального відділення Фонду соціального захисту інвалідів форму звітності № 10-ПI «Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів», затверджену наказом Міністерства праці та соціальної політики України 10.02.2007 № 42 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 13.02.2007 року за № 117/13384 (далі — Наказ № 42).

Даний

звіт подається або надсилається рекомендованим листом роботодавцями не пізніше 1 березня після звітного періоду (п. 2.1 Наказу № 42) до відповідних регіональних відділень Фонду соціального захисту інвалідів, в яких вони зареєстровані.

Так, стаття 19 Закону передбачає, що

роботодавці, в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням.

Порядок реєстрації роботодавців визначений постановою № 70. Роботодавці реєструються у відділеннях Фонду за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців.

Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) відділенню Фонду відповідну заяву за формою, що затверджена наказом Мінпраці від 14.03.2007 № 98, зареєстрованим у Мін’юсті від 29.03.2007 № 290/13557, та копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи — підприємця (далі — свідоцтво).

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, які повністю

утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, подають (надсилають) також копію довідки про включення їх до реєстру неприбуткових установ, виданої органом державної податкової служби (далі — довідка).

Новостворені

роботодавці подають (надсилають) заяву, копії свідоцтва та довідки не пізніше ніж протягом десяти робочих днів після їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців.

Роботодавець, у якого кількість працюючих, для яких це місце роботи є основним,

збільшилася до восьми і більше осіб або змінилася назва чи місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові чи місце реєстрації проживання фізичної особи — підприємця, подає заяву, копії свідоцтва та довідки у строк, визначений для новостворених роботодавців.

Роботодавці, які мають

відокремлені підрозділи, разом із заявою, копіями свідоцтва та довідки подають (надсилають) відомості про такі підрозділи.

Господарські об’єднання, утворені відповідно до статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», разом із заявою, копіями свідоцтва та довідки подають:

копію установчого договору та/або статуту господарського об’єднання;

перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання;

копії свідоцтв підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання.

Оригінали

документів пред’являються під час подання заяви. У разі надсилання заяви поштою копії документів засвідчуються нотаріально.

Датою реєстрації роботодавця у відділенні Фонду вважається дата подання ним документів, зазначених у вищенаведеному абзаці цього Порядку, а у разі надсилання їх поштою — дата на поштовому штемпелі.

Реєстрація роботодавців проводиться безоплатно.

Реєстр роботодавців ведеться на електронних носіях інформації, до якого включаються дані їх звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

Якщо роботодавець не зареєстрований у відповідному відділенні Фонду, але приніс звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів, то він може перед подачею звіту зареєструватися.

Документи, надіслані або надані роботодавцем для проведення реєстрації, зберігаються у відділенні Фонду протягом трьох років після ліквідації або зміни місцезнаходження юридичної особи чи місця реєстрації проживання фізичної особи — підприємця.

Згідно з частиною другою статті 188

1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП), невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів, тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У першому випадку штраф накладатиметься за невиконання нормативу на посадову особу, яка має право приймати на роботу і звільняти працівників, а також фізичну особу, яка використовує найману працю.

У другому випадку — на посадову особу підприємства, зобов’язану подавати Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів № 10-ПI.

Статтею 255 зазначеного Кодексу визначено, що Міністерство праці та соціальної політики України та його органи при виявленні правопорушення складають протокол про адміністративне правопорушення, який є юридичною підставою для звернення до суду.

Таким чином,

бюджетні установи, що повністю утримуються за рахунок місцевих бюджетів, згідно з частиною першої статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» не звільняються від виконання вимог цієї статті та повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, а у разі його невиконання на посадову особу, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичну особу, яка використовує найману працю, накладається адміністративний штраф.

Директор В. Малькінкоментар редакції

Фонд захисту інвалідів погрожує бюджетникам та іншим

Цей лист Фонду заслуговує на увагу роботодавців хоча б як нагадування про їх обов’язок дотримуватися нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів — хоча б зважаючи на загрозу неабияких санкцій за таке недотримання. Навіть незважаючи на те, що він, по суті, — конспект нормативних актів, — деякі зауваження зробити треба.

По-перше, слід зазначити, що абзац четвертий цього листа — не вираження доброї волі Фонду, а теж пряма цитата частини 1 ст. 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-ХІІ (далі — Закон № 875), тобто є

нормою цього самого Закону № 875.

По-друге, слід ураховувати, що вказівка ч. 3 ст. 20 Закону № 875 на те, що сплата роботодавцем адміністративно-господарських санкцій за недотримання нормативу та пені за прострочення сплати таких санкцій провадиться

за рахунок прибутку, не можна розуміти як звільнення від такої сплати для збиткових підприємств — а тільки як очевидну заборону на включення таких сум до складу валових витрат. У цьому значенні Фонд завжди напирає на п. 3 Порядку сплати підприємствами, установами та організаціями й фізичними особами, що використовують найману працю, сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 13): «У разі коли роботодавець не одержує прибутку, сума адміністративно-господарських санкцій сплачується за рахунок інших джерел відповідно до законодавства».

По-третє, знову доводиться нагадувати, що в п. 2 Порядку подання підприємствами, установами та організаціями і фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 13), граничний строк подання звіту за ф. 10-ПІ встановлено «

до 1 березня» (хоча на бланку самої звітної форми і значиться — «не пізніше 1 березня»). До речі, якщо цей день припадає на вихідний чи свято, на місцях часто приймають звіти і в перший після цього робочий день, але сподіватися на це не варто.

По-четверте, щодо подання довідки ДПІ про включення до реєстру неприбуткових установ, то відповідна норма абзацу четвертого п. 2 Порядку подання.., процитованого в листі, що коментується, на жаль, не повністю, вимагає такого: «При надсиланні звіту

поштою копія довідки завіряється нотаріально».

По-п’яте, примітно, як розв’язано в цьому листі відому суперечність щодо моменту реєстрації роботодавця у Фонді. Як відомо, з одного боку, відповідний Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій і фізичних осіб, що використовують найману працю, затверджений усе тією ж постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 13), вимагає від

новостворених роботодавців реєструватися протягом 10 днів від дати державної реєстрації, так само, як і від тих, у кого кількість штатних працівників досягла 8 (і більше), — з відомою натяжкою можна погодитися, що і тут маються на увазі ті самі 10 днів, але від дати такого досягнення . Але, з іншого боку, — обов’язок подання звіту за ф. № 10-ПІ, нерозривно пов’язаний з фактом реєстрації у Фонді (якщо роботодавець не зареєстрований, то і звіт подати не зможе), по суті, поширюється тільки на тих роботодавців, у кого середньооблікова кількість штатних працівників за рік не менше 8 (звіт інших роботодавців Фонду просто не потрібен!). У цій ситуації Фонд зайняв розумну компромісну позицію, викладену в таких авторських словах Фонду (явно помітні стилістичні відмінності від мови нормативних актів): «Якщо роботодавець не зареєстрований у відповідному відділенні Фонду, але приніс звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів, то він може перед подачею звіту реєструватися». Додамо: тим паче, що жодної відповідальності за власне нереєстрацію чи порушення її строків законодавство не встановлює.

По-шосте, визнаючи, що за недотримання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів бюджетникам адміністративно-господарські санкції не загрожують, Фонд наполягає на правомірності застосування до їх посадових осіб адміністративної відповідальності (подібну позицію Фонд уже оприлюднив у листі від 26.04.2007 р. № 1/5-375 і, до речі, її підтримує Мінпраці в листі від 12.03.2007 р. № 804/0/10-07/19).

По-сьоме, зауважимо, що зазначена відповідальність загрожує не тільки посадовим особам роботодавців — юридичних осіб, а і роботодавцям — фізичним особам підприємцям, причому не тільки за недотримання нормативу, а і за неподання звітів за ф. № 10-ПІ (у третьому абзаці з кінця листа про підприємців чомусь забули).

Зате Фонд не дає забути про себе...

Олександр Голенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі