Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо порядку перерахування коштів за здані як брухт і відходи дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2008/№ 68
Друк
Лист від 11.06.2008 р. № 15-04/1415-9320

Щодо порядку перерахування коштів за здані як брухт і відходи дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння

 

Лист Державного казначейства України від 11.06.2008 р. № 15-04/1415-9320

 

Державне казначейство України розглянуло лист <...> та в межах компетенції повідомляє наступне.

Згідно із Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (пункт 18 статті 2) до доходів загального фонду державного бюджету належать 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло.

Для зарахування вищезазначених платежів в органах Державного казначейства України відкриті бюджетні рахунки з обліку надходжень загального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 31020000 «Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 р. № 604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» (із змінами і доповненнями).

Відповідно до переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 (підпункт 4 пункту 2), до власних надходжень бюджетних установ відносяться кошти, які отримують бюджетні установи від реалізації майна, зокрема за здані як брухт і відходи дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи.

З метою виконання вимог законодавства необхідно дотримуватись такого порядку перерахування коштів, що належать державному бюджету

.

1.

100 відсотків коштів за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння і срібло зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок розпорядника коштів державного бюджету, відкритий у відповідному органі Державного казначейства України.

2. Розпорядник бюджетних коштів передає до органу Державного казначейства України платіжне доручення на перерахування

80 відсотків коштів, отриманих за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів — за здане у вигляді брухту і відходів срібло зі спеціального реєстраційного рахунку на рахунок з обліку надходжень загального фонду державного бюджету, відкритий за кодом класифікації доходів бюджету 31020000 «Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння». Зазначена операція відображається в обліку бюджетної установи як зменшення доходів спеціального фонду державного бюджету.

Слід зазначити, що

вищенаведений порядок перерахування вказаного виду платежу діє протягом 2008 року. З 01.01.2009 р. запроваджуються нові рахунки для зарахування власних надходжень бюджетних установ відповідно до наказу Державного казначейства України від 03.03.2008 р. № 80 «Про внесення змін до Порядку виконання державного бюджету за доходами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2008 р. за № 301/14992.

Заступник голови О. Чечулінакоментар редакції

Перераховуємо до бюджету кошти від здавання брухту дорогоцінних металів

Як відомо, бюджетні установи не можуть в повному обсязі розпоряджатися коштами, отриманими від здавання брухту дорогоцінних металів. Це пов’язано з тим, що до доходів загального фонду держбюджету згідно з п. 18 ст. 2 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 р. № 107-VI належать:

80 % коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту та відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння;

50 % коштів, отриманих бюджетними установами і організаціями за здане у вигляді брухту та відходів срібло.

Інакше кажучи, якщо бюджетні установи здають у вигляді брухту та відходів зазначені цінності, то в розпорядженні бюджетної установи, залишаються

тільки 20 % коштів, отриманих за здані у вигляді брухту та відходів дорогоцінні метали і 50 % коштів, отриманих за здане у вигляді брухту та відходів срібло. Відповідно 80 % і 50 % отриманих коштів необхідно перерахувати до доходу загального фонду держбюджету.

У листі, що коментується, Держказначейство звертає увагу, що зарахування зазначених коштів здійснюється за кодом

31020000 «Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння».

Необхідність здавання брухту дорогоцінних металів після розбирання списаного обладнання спеціалізованим підприємствам, що займається їх збором, передбачено Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 100), та Типовою інструкцією про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України і Міністерства економіки України від 10.08.2001 р. № 142/181.

Так, вилучені після демонтажу та розбирання вузли, деталі, матеріали і агрегати, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння,

підлягають здаванню суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність зі збору та первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння.

Заборонено знищувати, здавати на брухт техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння,

без попереднього вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

Крім того, Державне казначейство України в листі від 01.03.2007 р. № 3.4-05/676-2841 зазначало: при списанні необоротних активів, що стали непридатними, якщо на такі необоротні активи

загублено технічні паспорти, де зазначається вміст дорогоцінних металів, необхідно отримати висновок відповідної організації, яка займається ремонтом та обслуговуванням цих необоротних активів, щодо вмісту в них дорогоцінних металів.

Відповідно до постанови КМУ «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання» від 17.05.2002 р. № 659 надходження за здані у вигляді брухту та відходів чорні, кольорові, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, що згідно з чинним законодавством залишаються у розпорядженні бюджетних організацій, належать до підгрупи 4 групи 1 власних надходжень бюджетних установ та зараховуються до доходу спеціального фонду кошторису.

Зазначені кошти витрачаються

на покриття витрат, пов’язаних з організацією збору і транспортування брухту та відходів дорогоцінних металів на приймальні пункти, витрат на інші господарські потреби та на преміювання осіб, безпосередньо зайнятих збором брухту дорогоцінних металів, а також на інші витрати, передбачені кошторисом.

Якщо бюджетною установою не було заплановано кошти від здавання брухту дорогоцінних металів і, відповідно, не затверджено в кошторисі, то необхідно буде внести до нього зміни згідно з вимогами пп. 47 і 49 Порядку складання, розгляду та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228, та п. 3.9 Інструкції про складання та виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. № 57.

У бухгалтерському обліку операції, пов’язані зі списанням об’єкта основних засобів (наприклад, обладнання, що обліковується на субрахунку 104), деталі якого містять дорогоцінні метали, буде відображено такими записами:

 

№ з/п

Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1

Списано об’єкт основних фондів на підставі акта про списання основних засобів:

 

 

— первісна вартість

401

104

— сума зносу

131

401

2

Одночасно оприбутковано брухт

239*

711

*Такий брухт має бути оприбутковано на субрахунок 239 «Інші матеріали» за ціною можливої реалізації, яку можна визначити за прейскурантами або на підставі письмової відповіді спеціалізованого підприємства з приймання дорогоцінних металів.

3

Здано до пункту приймання брухт

364

239

4

Отримано на рахунок спеціального фонду грошові кошти за зданий брухт

323

364

5

На підставі акта приймання, складеного спеціалізованим підприємством, способом «сторно» зменшено:

 

 

— доходи від здавання брухту

239

711

— заборгованість спеціалізованого підприємства

364

239

6

Відображено заборгованість перед бюджетом згідно з п. 18 ст. 2 Закону про держбюджет на 2008 рік

711

642

7

Перераховано до доходу держбюджету кошти за здані у вигляді брухту дорогоцінні метали

642

323

 

Дохід від реалізації брухту, що містить дорогоцінні метали, необхідно відобразити в податковому Звіті про використання коштів неприбутковими установами та організаціями в рядку 1.3.6 «Інші надходження до спеціального фонду».

Вікторія Матвєєва

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі