Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Бюджетний облік. Кабмін регулює бюджетний процес

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2008/№ 100
Друк
Стаття

Кабмін регулює бюджетний процес

 

З метою економії бюджетних коштів Кабмін прийняв низку документів, що стосуються обмеження видатків бюджетних установ. Докладно це питання ми розглядали у статті «Як економити бюджетні кошти» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 95). Однак час минає, і не за горами 2009 рік. Усвідомлюючи, що 2009 рік, можливо, і не судилося зустріти із Законом про держбюджет, Кабмін вирішив заздалегідь «підготувати ґрунт», і зобов’язав ужити певних заходів, спрямованих на стабілізацію функціонування бюджетної системи України (див. с. 8).

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Постанова № 1036

— постанова КМУ «Деякі питання організації бюджетного процесу» від 26.11.2008 р. № 1036.

Постанова № 943

— постанова КМУ «Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів» від 22.10.2008 р. № 943.

 

Оплата праці

Постановою № 1036

передбачено, що до прийняття Закону про Держбюджет-2009 витрати на оплату праці в бюджетних установах здійснюються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо: відповідно до

постанови КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» від 25.10.2008 р. № 939 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 90, с. 16) він установлений у фіксованому розмірі — 545 грн. на місяць і не залежить від величини мінімальної заробітної плати. Разом з тим, наскільки нам стало відомо, найближчим часом готуються зміни до цього документа щодо встановлення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати.

Як зазначено в

постанові № 1036 , у 2009 році розпорядники бюджетних коштів, місцеві держадміністрації повинні планувати видатки, пов’язані зі стимулюванням працівників бюджетних установ, тільки за умови забезпечення в повному обсязі обов’язкових виплат із заробітної плати, інших соціальних виплат (зокрема, стипендій) та видатків на комунальні послуги та енергоносії. Тому важливо якомога точніше розрахувати та запланувати в кошторисах на І квартал 2009 року в повному обсязі асигнування на оплату праці працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці, виплату стипендій та проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії. При цьому видатки на виплати обов’язкового характеру, а також видатки на комунальні послуги та енергоносії має бути заплановано в кошторисі в першу чергу. І лише після цього можна буде планувати видатки, пов’язані зі стимулюванням працівників.

Постанова № 1036

передбачає тимчасове припинення виплати грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов’язків. Ідеться про винагороду, що виплачується відповідно до Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. № 212 (у редакції від 02.10.2003 р. № 1563). Зазначена грошова винагорода надається особам, які пропрацювали безперервно на посадах державних службовців в одному або декількох органах державної влади не менше 10 років, і виплачується один раз на п’ять років за умови зразкового виконання посадових обов’язків та відсутності порушень трудової дисципліни.

Крім того, з метою економії бюджетних коштів органам виконавчої влади

заборонено у 2009 році приймати на вакантні посади (виходячи з даних на 01.12.2008 р.) працівників, крім посад керівників структурних підрозділів та їх заступників.

Також певні завдання, спрямовані на своєчасне фінансування соціальних та захищених видатків із місцевих бюджетів усіх рівнів, поставив Кабмін і перед місцевими держадміністраціями, Радою Міністрів АРК:

1) затвердити заходи щодо економії бюджетних коштів та забезпечення збалансованості відповідних місцевих бюджетів у 2008 році та І кварталі 2009 року;

2) забезпечити формування тимчасових розписів місцевих бюджетів усіх рівнів;

3) у разі виникнення заборгованості із заробітної плати та відрахувань внесків із заробітної плати до соціальних фондів, спрямовувати на погашення такої заборгованості не менше 75 % надходжень загального фонду відповідного місцевого бюджету;

4) за наявності залишків бюджетних коштів та надходжень від розміщення коштів на депозитах такі кошти спрямовувати в першочерговому порядку на виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

5) вжити певних заходів щодо перегляду ставок орендної плати за землю та комунальне майно та приведення їх у відповідність до ринкових умов.

 

Видатки на утримання

Кабмін наказує розпорядникам коштів як державного, так і місцевих бюджетів при виконанні бюджету забезпечити

в повному обсязі розрахунки за комунальні послуги (електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку), що споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості . Також розпорядникам коштів необхідно забезпечити укладення угод щодо кожного виду енергоносіїв у межах обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв не менше ніж на 10 відсотків.

Крім того, режим економії стосується й інших видатків. Так, Кабмін заборонив до кінця 2009 року органам виконавчої влади:

— придбавати комп’ютерну техніку за рахунок коштів загального фонду держбюджету. Виняток стосується випадків фізичного та функціонального зносу, що неможливо усунути;

— укладати договори на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво адміністративних приміщень, крім випадків, пов’язаних з реалізацією проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;

— здійснювати відрядження за межі України за рахунок бюджетних коштів, крім делегацій та осіб, визначених документами Президента України, КМУ, а також головою ВР та прем’єр-міністром України;

— використовувати бюджетні кошти для оплати послуг, пов’язаних із використанням залів офіційних делегацій в аеропортах України, крім оплати послуг з обслуговування офіційних делегацій.

А в разі планування

видатків на підвищення кваліфікації працівників (педагоги, медики) такі видатки у 2009 році необхідно зменшити на 30 % порівняно з 2008 роком.

Нагадаємо: крім заходів щодо економії бюджетних коштів, визначених

постановою № 1036, органам влади та іншим державним органам необхідно також враховувати і заходи, передбачені постановою № 943.

 

Бюджетні зобов’язання

Кабмін закликав усіх учасників бюджетного процесу забезпечити виконання заходів щодо економії бюджетних коштів. Так, розпорядникам коштів державного бюджету при взятті зобов’язань на 2009 рік за загальним фондом держбюджету необхідно

зменшити такі зобов’язання на 20 % порівняно із середньомісячними плановими призначеннями 2008 року на утримання органів управління.

За наявності залишків невикористаних асигнувань такі кошти повинні насамперед спрямовуватися на погашення кредиторської заборгованості, зокрема шляхом перерозподілу бюджетних зобов’язань.

Крім того, з метою недопущення збільшення дебіторської заборгованості Кабмін зобов’язав розпорядників бюджетних коштів перераховувати оплату тільки за фактично поставлені товари, виконані роботи та надані послуги. Виняток стосується випадків, передбачених

окремими рішеннями КМУ.

За наявності простроченої дебіторської заборгованості необхідно вжити дієвих заходів щодо її ліквідації. Цю теми ми розглядали у статті «Списуємо прострочену заборгованість бюджетної організації» («Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 79).

Як визначено в

постанові № 1036 , Держказначейство здійснюватиме платежі розпорядникам бюджетних коштів за незахищеними статтями загального фонду держбюджету тільки в разі відсутності простроченої заборгованості з оплати видатків на комунальні послуги та енергоносії. За наявності такої заборгованості зазначені платежі можуть здійснюватися тільки за погодженням з Мінфіном.

 

Тендери

Окремі пункти

постанови № 1036 стосуються тендерних закупівель. Так, у договорі про закупівлю товарів, робіт та послуг, що оформлюється за результатами проведення торгів, необхідно передбачити окремий пункт, в якому передбачити заборону на збільшення вартості предмета закупівлі. Виняток можуть становити непередбачені випадки, наприклад, пов’язані зі зміною курсу валюти.

Також при проведенні тендерних закупівель необхідно

обмежити кількість випадків застосування процедури закупівлі в одного учасника. Як передбачено п. 82 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою КМУ, у редакції від 19.11.2008 р. № 1017, закупівля в одного учасника — це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів. Перелік випадків, коли замовник застосовує процедуру закупівлі в одного учасника після узгодження з уповноваженим органом, наведено в п. 83 зазначеного Положення.

 

Інші питання

Постанова № 1036

передбачає, що до прийняття Закону про держбюджет-2009:

— відстрочення та розстрочення податкових зобов’язань, списання податкового боргу здійснюватиметься з 01.01.2009 р.

виключно за рішеннями КМУ;

— виплата допомоги при народженні дитини проводитиметься в тих самих розмірах, що й у 2008 році.

Постанова № 1036 набула чинності з 3 грудня 2008 року («Урядовий кур’єр» від 03.12.2008 р. № 227).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі