Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Додаток 1. Порядок проведення камеральної перевірки податкової декларації з податку на прибуток

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2008/№ 101
Друк
Додаток від 05.12.2008 р. № 761

Додаток 1
до Примірного порядку проведення камеральної перевірки та здійснення контролю за справлянням податку на прибуток

Порядок проведення камеральної перевірки податкової декларації з податку на прибуток

 

1. Перевірка заповнення рядків декларації з податку на прибуток

Дані рядків 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 14, 17 податкових декларацій звіряються з даними інших рядків декларації:

дані рядка 01 декларації повинні становити суму рядків 01.1, 01.2 К1, 01.3 К2, 01.4 К3, 01.5 К1 та 01.6;

дані рядка 02 декларації повинні відповідати сумі рядків 02.1, 02.2 та 02.3 К4.

У рядку 02.1 поряд із сумами компенсації вартості товарів (робіт, послуг) також відображаються зі знаком «-» суми повернутих авансів.

При перевірці рядка 02.2 декларації слід враховувати, що у ньому зазначаються суми помилок минулих податкових періодів, самостійно виявлені платником у звітному періоді зі знаком «+» раніше не враховані у валовому доході; зі знаком «-» завищення валових доходів у минулих періодах.

У випадку виправлення помилки шляхом подання уточнюючого розрахунку рядок 02.2 декларації не заповнюється. У разі позитивного значення рядка 02 графи 3 декларації перевіряється заповнення рядка 22 декларації.

До рядка 02.3 К4 переноситься значення із рядка 02.3 додатка К4 до декларації, який складають окремо за кожним договором.

дані рядка 03 декларації повинні становити суму рядків 01 та 02;

дані рядка 04 декларації повинні складати суму рядків 04.1, 04.2 К1, 04.3, 04.4, 04.5, 04.6 Р1, 04.7 К2, 04.8 Р2, 04.9, 04.10 К1, 04.11 Р3, 04.12 К1/1 та 04.13.

При перевірці правильності віднесення до валових витрат виплат на оплату праці необхідно порівняти дані рядка 04.3 з даними стовпчика 3а «Сума нарахованого доходу» за ознакою доходу «01» Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма 1ДФ), затвердженого наказом ДПА України від 29.09.03 № 451.

Рядок 04.7 К2 повинні заповнювати підприємства, які відповідно до пункту 7.10 статті 10 Закону № 334 обрали особливий порядок оподаткування результатів за довгостроковими договорами (контрактами), а також для операції з передплати періодичних видань, оперативного лізингу (оренди), оренди землі, жилих приміщень при одержанні передоплати на строк, що перевищує звітний період. Відображають фактично оплачені (нараховані) витрати, пов’язані з виконанням довгострокового договору (контракту).

дані рядка 05 декларації повинні становити суму рядків 05.1, 05.2 та 05.3 К4.

У рядку 05.1 поряд із сумами компенсації вартості товарів (робіт, послуг) також відображаються зі знаком «-» суми повернутих авансів.

У рядку 05.2 зазначаються суми помилок, самостійно виявлені платником податку, що раніше не були враховані у валових витратах, в тому числі і витрати, амортизовані помилково.

У разі від’ємного значення даних рядка 05 графи 3 декларації перевіряється заповнення рядка 22 декларації. При виправленні помилки через подання уточнюючого розрахунку цей рядок декларації не заповнюється.

дані рядка 06 декларації повинні становити суму рядків 04 та 05;

дані рядка 08 декларації повинні розраховуватись: р.03 - р.06 - р. 07 К1;

дані рядка 11 декларації повинні розраховуватись: р.08 - р. 09 - р. 10 К5;

дані рядка 14 декларації повинні розраховуватись: р.12 - р.13 К6;

протягом року дані рядка 15 декларації за звітний податковий період порівнюються із даними рядка 14 декларації за попередній

податковий період цього року;

дані рядка 16 декларації порівнюються з даними картки особового рахунка платника з податку на прибуток;

дані рядка 17 декларації дорівнюють позитивному значенню різниці даних рядків 14,15 та 16.

 

2. Співставлення даних рядків декларації з даними квартальних додатків до рядків декларації

Додаток К1/1

Таблиця 1 додатка К1/1 «Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів»

При заповненні рядків 01.2 К1 та 04.2 К1 декларації перевіряються дані таблиці 1 додатка К1/1 «Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів», в якому суми рядків А1 — А7 граф 3, 4, 5 та 6 дорівнюють рядку А графи 3, 4, 5 та 6 відповідно. Дані графи 6 кожного рядка визначаються за формулою (3 - 4 - 5), де графи 3,4,5 цього рядку.

Графа 3 будь-якого звітного періоду поточного року повинна дорівнювати графі 5 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації за минулий рік.

У платників, що перейшли у поточному році із спрощеної системи оподаткування або фіксованого сільськогосподарського податку, графа 3 заповнюється з урахуванням листа ДПА України від 06.02.07 № 2169/7/15-0217.

Позитивне значення рядка А графи 6 (убуток)

переноситься до рядка 04.2 К1 декларації, від’ємне значення рядка А графи 6 (приріст) переноситься до рядка 01.2 К1 декларації.

Для платників податку на додану вартість

при заповненні графи 4 «Запаси, використані не в господарської діяльності» доцільно з’ясувати, чи було зроблено коригування податкового кредиту відповідно до вимог підпункту 7.4.4 пункту 7.4 статті 7 Закону України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість».

При заповненні таблиці 1 додатка К1/1 платник податку обов’язково повинен

позначити, який метод (методи) оцінки убутку запасів застосовується на підприємстві.

У разі незаповнення таблиці 1 додатка К1/1 необхідно з’ясувати, який вид діяльності здійснює підприємство та чому платник податку не відображає у податковому обліку приросту (убутку) балансової вартості запасів.

 

Таблиця 2 додатка К1/1 «Розрахунок амортизаційних відрахувань»

При заповненні рядка 07 К1 декларації перевіряються дані таблиці 2 додатка К1/1 «Розрахунок амортизаційних відрахувань», в якому рядки Б1 — Б8 та В графи 4 дорівнюють амортизаційним відрахуванням розрахункового кварталу, розраховані таким чином:

амортизація витрат, понесених (нарахованих) платником податку у зв’язку з придбанням, спорудженням та поліпшенням основних фондів груп 1, 2 і 3 до 01.04.04, здійснюється за нормами амортизації, що діяли до 01.01.04, а саме: група 1 — 1,25 %; група 2 — 6,25 %; група 3 — 3,75 %;

амортизація витрат, понесених (нарахованих) платником податку у зв’язку з придбанням, спорудженням та поліпшенням основних фондів груп 1, 2 і 3 після 01.04.04, здійснюється за нормами амортизації згідно з підпунктом 8.6.1 пункту 8.6 статті 8 Закону № 334, а саме: група 1 — 2 %; група 2 — 10 %; група 3 — 6 %;

згідно із

Законом України від 24 грудня 2002 року № 349-IV «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» окремі основні фонди виділені у 4 групу, до них застосовуються норми амортизації у розмірі 15 % (до основних фондів групи 4 належать основні фонди, придбані платником податку після 1 січня 2003 року).

Платник може визначити інші норми амортизації, але не більше за норми, визначені пунктом 8.6 ст. 8 Закону № 334.

Амортизаційні відрахування за звітний період розраховані наростаючим підсумком з початку року (графа 5 декларації звітного періоду рядків з Б1 до Б8 та В) повинні дорівнювати сумі амортизаційних відрахувань розрахункового кварталу (графа 4 декларації звітного періоду рядків з Б1 до Б8 та В) та амортизаційних відрахувань за попередній звітний період поточного року (графа 5 декларації попереднього звітного періоду рядків з Б1 до Б8 та В).

Загальна сума рядків Б1 — Б8 та В графи 5 переноситься до рядка 07 К1 декларації.

Правильність нарахування амортизаційних відрахувань у новостворених платників проводиться з урахуванням листа ДПА України від 04.07.08 № 13412/7/15-0217.

 

Таблиця 3 додатка К1/1 «Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат»

При заповненні рядка 04.10 К1 декларації перевіряються дані таблиці 3 додатка К1/1 «Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат».

При цьому дані графи 3 таблиці 3 «Сукупна балансова вартість на початок року» повинні дорівнювати сумі даних графи 3 таблиці 2 додатка К1/1 за I квартал поточного року «Балансова вартість основних фондів на початок розрахункового кварталу».

Сума поліпшень, що переноситься у рядок 04.10 К1 декларації за відповідний період, може дорівнювати даним граф 5,6,7 та 8 таблиці 3, але не більше значення даних графи 4 таблиці 3 додатка К1/1.

 

Таблиця 4 додатка К1/1 «Прибуток від продажу землі»

Рядок 01.5 К1 декларації може бути

лише позитивним відповідно до вимог пункту 8.9 статті 8 Закону № 334.

 

Таблиця 5 додатка К1/1 «Витрати зі страхування»

Рядок 04.12 таблиці 5 додатка К1/1 дорівнює сумі рядків 04.12.1 та 04.12.2.

При цьому, відповідно до вимог підпункту 5.4.6 пункту 5.6 статті 5 Закону № 334 рядок 04.12.2 розраховується за формулою, наведеною у таблиці 5 додатка К1/1.

У разі значних сум витрат зі страхування, відображених у рядку 04.12 К1/1 декларації, з метою запобігання втрат бюджету доцільно запросити від платника податків пояснення та документальне підтвердження витрат із страхування.

 

Додаток К1/2

Додаток К1/2 надається до рядків 04.10 К1 та 07 К1 декларації у разі наявності у платника податків родовищ, кар’єрів, шахт, свердловин, у тому числі нафтогазових свердловин.

Рядок 1 графи 4 таблиці 1 дорівнює сумі значень рядків від 1 до n-ного, розрахованих за алгоритмом: дані граф (3 х 4 : 5) таблиці 3. У таблиці 3 не вказуються нафтогазові свердловини.

Значення графи 3 у таблиці 2 визначаються для кожної нафтогазової свердловини шляхом множення відповідного значення графи 3 таблиці 1 на 0,1 (10 відсотків). Сума поліпшень по кожній нафтогазовій свердловині, що переноситься у рядок 4.10 К1 декларації за відповідний період, може дорівнювати даним граф 4, 5, 6 та 7 таблиці 2, але не більше відповідних даних графи 3 таблиці 3 додатка К1/2.

У разі одночасного заповнення додатків К1/1 та К1/2 у рядок 04.10 К1 декларації переносяться дані рядка 04.10 таблиці 3 додатка К1/1 та рядка 04.10 таблиці 2 додатка К1/2 за відповідний звітний період, а у рядок 07 К1 декларації — сума даних рядка 07 таблиці 2 додатка К1/1 та рядка 07 таблиці 1 додатка К1/2.

 

Додаток К2

Таблиця 1 додатка К2 «Доходи та витрати, пов’язані з виконанням довгострокових договорів»

При заповненні рядків 01.3 К2 та 04.7 К2 декларації перевіряються дані таблиці 1 додатка К2 «Доходи та витрати, пов’язані з виконанням довгострокових договорів».

Рядок 01.3 граф 3, 4, 5 та 6 дорівнює сумі рядків 01.3.1 та 01.3.2 граф 3, 4, 5 та 6 відповідно. Дані рядка 01.3 таблиці 1 додатка К2 переносяться до рядка 01.3 декларації відповідного податкового періоду (I квартал, півріччя, 3 квартали, рік).

Дані рядка 04.7 таблиці 1 додатка К2 переносяться до рядка 04.7 К2 декларації відповідного податкового періоду (I квартал, півріччя, 3 квартали, рік).

 

Додаток КЗ

Рядок 01.4 додатка КЗ дорівнює сумі позитивних значень рядків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цього додатка. Дані рядка 01.4 додатка КЗ переносяться до рядка 01.4 К3 декларації. Рядок 01.4 К3 декларації не може мати від’ємне значення.

Дані рядків 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 та 7.3 (від’ємний фінансовий результат попереднього звітного року) при перевірці податковим інспектором узгоджуються з даними звіту за формою 1-ПП (про податкові пільги) за кодом пільги 11020045.

 

Додаток К4

Додаток К4 складається до кожного договору, за яким не виконуються зобов’язання з оплати вартості відвантажених товарів, за умови, що підстави для коригування відповідають п. 12.1 ст. 12 Закону № 334 із зазначенням контрагента та його місцезнаходження.

У разі якщо платником податку здійснено збільшення валових витрат на підставі п.п. 12.1.1 п. 12.1 ст. 12 Закону № 334, орган державної податкової служби, в якому знаходиться на обліку такий платник податку, повинен направити до органу податкової служби за місцезнаходженням контрагента платника податку повідомлення про збільшення валових витрат разом із копією додатка К4.

Зазначене повідомлення в обов’язковому порядку підлягає врахуванню при проведенні камеральної перевірки такого контрагента.

Платник податку — продавець, що скористався нормами п.п. 12.1.1 п. 12.1 ст. 12 Закону № 334 і згодом збільшує валовий дохід на підставі п.п. 12.1.2 п. 12.1 ст. 12 цього Закону, зобов’язаний нарахувати пеню. Сума пені відображається у додатку К4 і рядку 23 К4 самої декларації з податку на прибуток. Пеня нараховується у розмірах, визначених законом для несвоєчасного погашення податкового зобов’язання, на суму додаткового податкового зобов’язання, розрахованого в результаті такого збільшення.

При застосуванні норм п. 12.1 ст. 12 Закону № 334 необхідно керуватись Узагальнюючим податковим роз’ясненням, затвердженим наказом ДПА України від 11.07.03 № 346, а також листом ДПА України від 18.05.06 № 9425/7/15-0317.

 

Додаток К5

Таблиця 1 «Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування»

Якщо підприємство згідно з Законом № 334 має пільги, то воно повинно вести щодо кожного виду пільги окремий облік доходів, витрат, амортизаційних відрахувань, матеріальних запасів, які відносяться до пільгової діяльності.

Рядок 10 таблиці 1 дорівнює сумі рядків 10.1, 10.2 і т. д.

Значення рядка 10 таблиці 1 може бути як додатним, так і від’ємним.

У випадку отримання збитків від пільгової діяльності значення рядка 10 із додатка К5 переноситься до рядка 10 декларації зі знаком «-».

При заповненні додатка К5 в обов’язковому порядку заповнюється таблиця 2 «Підстави для застосування пільги». У ході камеральної перевірки необхідно перевірити правомірність застосування платником податку пільги з податку на прибуток, а також з’ясувати, чи узгоджується дані рядка 10 декларації з даними звіту за формою 1-ПП (про податкові пільги).

 

Додаток К6

Таблиця 1 «Зменшення нарахованої суми податку»

Рядок 13.1 таблиці 1 додатка К6 дорівнює сумі даних рядків А, Б, В і Г (кожна буква відповідає окремому виду патентування) таблиці 3 додатка К6, кожний з яких дорівнює рядку А6, Б6, В6 і Г6 відповідно, але не більше значення рядка А5, Б5, В5 і Г5 відповідно. Кожний з рядків А5, Б5, В5 і Г5 розраховується як добуток позитивного значення рядку відповідного рядка А4, Б4, В4 і Г4 та 0,25 (25 відсотків).

Слід звертати увагу, що рядки А2.2, Б2.2, В2.2 і Г2.2 вперше можуть бути заповнені у таблиці 3 додатка К6, який подається разом з декларацією за I квартал 2006 року, та відображають від’ємне значення об’єкта оподаткування 2005 року.

Таким чином, у зменшення податкових зобов’язань платника від усіх видів діяльності враховується вартість придбаних торгових патентів у сумі, яка не перевищує суму податку на прибуток, обчислену окремо щодо діяльності, на здійснення якої придбано такі патенти.

Умовний приклад:

 

Рядки

Приклад 1

Приклад 2

Приклад 3

Рядок 13.1

0

4

3

Рядок А4

-50

20

12

Рядок А5

0

5

3

Рядок А6

4

4

4

Рядок А

0

4

3

 

Дані про вартість торгових патентів та сплату за відповідний звітний період обліковуються у картці особового рахунка платника.

При проведенні камеральних перевірок відображення вартості торгових патентів у декларації з податку на прибуток підприємства необхідно керуватись листом ДПА України від 05.08.05 № 15614/7/11-1117.

Дані рядка 13.5 таблиці 1 додатка К6 дорівнюють даним рядка 20 декларації.

 

Таблиця 2 «Розрахунок податку, що сплачується за місцем розташування філій»

Таблиця 2 додатка К6 заповнюється лише платниками, які прийняли рішення про сплату консолідованого податку згідно з п.п. 2.1.3 п. 2.1 ст. 2 Закону № 334.

Вибір порядку сплати податку на прибуток, визначеного цим підпунктом, здійснюється платником податку самостійно до 1 липня року, що передує звітному, про що повідомляються податкові органи за місцезнаходженням такого платника податку та його філій (відокремлених підрозділів). Зміна порядку сплати податку протягом звітного року не дозволяється.

У рядку 12 графи 7 таблиці 2 додатка К6 відображається показник рядка 12 декларації, зменшений на суму рядків 13.1 — 13.3 та 13.5.1 таблиці 1 цього додатка.

Рядок 13.4 граф 3, 4, 5 та 7 таблиці 2 додатка К6 дорівнює сумі рядків 13.4.1 — 13.4.n граф 3, 4, 5 та 7 відповідно.

Рядок 13.4 графи 7 відображається у рядку 13.4 таблиці 1 цього додатка.

При здійсненні консолідованої сплати податку на прибуток філії (відокремлені підрозділи) подають податковому органу за своїм місцезнаходженням Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, затверджений наказом ДПА України від 10.02.03 № 68.

Для перевірки достовірності відображення платником податку даних таблиці 2 додатка К6 проводиться співставлення з даними, зазначеними у Розрахунку.

 

Додаток К7

Таблиця 1 «Розрахунок податку з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів»

Заповнюється платниками податку на прибуток, що нараховують (сплачують) на користь фізичної особи доходи у вигляді відсотків відповідно до вимог п.п. 9.2.2 ст. 9 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»

 

Таблиця 2 «Розрахунок відрахувань до Державного бюджету України оператора державної лотереї»

Заповнюється оператором державної лотереї

відповідно до вимог п.п. 10.2.3 п. 10.2 ст. 10 Закону № 334.

 

3. Співставлення даних рядків декларації з даними річних додатків до рядків декларації

Додаток Р1

«Суми нарахованих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включаються до валових витрат»

Дані рядка 4.6 додатка Р1 дорівнюють сумі рядків з 4.6.1 до 4.6.28 включно. Дані рядка 4.6 додатка Р1 переносяться до рядка 04.6 Р1 декларації.

Необхідно врахувати, що рядок 04.6 Р1 у деклараціях за I квартал, півріччя і три квартали заповнюється платником без заповнення додатка Р1, а річній — з оформленням додатка Р1. У додатку Р1 платник повинен відображати внесені (нараховані) податки, збори (обов’язкові платежі), зобов’язання щодо сплати яких згідно із законодавством покладено саме на цього платника.

Дані рядка 4.6.1

співставляються з даними графи 15 Розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПА України від 19.03.01 № 111.

Дані рядка 4.6.2

співставляються з даними АС «Аудит» (режим: контроль за зовнішньоекономічною діяльністю).

Дані рядка 4.6.4

співставляються з даними:

рядка 4 Податкового розрахунку земельного податку, затвердженого наказом ДПА України від 26.10.01 № 434;

рядка 1 Податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, затвердженої наказом ДПА України від 20.12.05 № 588.

Рядок 4.6.4 декларації з податку на прибуток перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов’язання із земельного податку або зміни орендної плати.

Дані рядка 4.6.5

співставляються з даними:

розділу I графи 6 Податкового розрахунку рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат, затвердженого наказом ДПА України від 28.12.05 № 610;

рядка 1 графи 7 Розрахунку рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами, затвердженого наказом ДПА України від 25.06.03 № 311;

рядка 1 графи 8 Розрахунку рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України, затвердженого наказом ДПА України від 25.06.03 № 311;

рядка 1 графи 6 Розрахунку рентної плати за транзитне транспортування природного газу територією України, затвердженого наказом ДПА України від 25.06.03 № 311.

Рядок 4.6.5 декларації з податку на прибуток перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов’язання зі сплати рентних платежів.

Дані рядка 4.6.6

співставляються з даними рядка 11 Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, затвердженого наказом ДПА України від 17.09.01 № 373. Рядок 4.6.6 декларації з податку на прибуток перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов’язання зі сплати цього податку.

Дані рядка 4.6.7

співставляються з даними рядка 06 (для електричної енергії, що продається на оптовому ринку електричної енергії) та рядка 08 (для електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії та теплової енергії) Розрахунку збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, затвердженого наказом ДПА України від 10.02.04 № 84. Рядок 4.6.7 декларації з податку на прибуток перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов’язання зі сплати цього збору.

Дані рядка 4.6.8

співставляються з даними рядка 8 графи 7 Рохрахунку суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 2005 року № 442. Рядок 4.6.8 декларації з податку на прибуток перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов’язання зі сплати цього збору.

Дані рядка 4.6.9

співставляються з даними рядка 21 графи «Всього» Розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, затвердженого наказом ДПА України від 23.06.99 № 105/309. Рядок 4.6.9 декларації з податку на прибуток перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов’язання зі сплати цього збору.

Дані рядка 4.6.10

співставляються з даними:

рядка 08 графи 6 Розрахунку плати за користування надрами у цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, затвердженого спільним наказом Міністерства екології та природних ресурсів, Державної податкової адміністрації, Міністерства фінансів, Міністерства праці та соціальної політики України від 08.02.01 № 37/45/73/44;

рядка 11 Розрахунку плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, природного газу (в тому числі супутнього при видобутку нафти), титанової та титано-цирконієвої руди, підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Міністерства праці та соціальної політики, Державної податкової адміністрації, Державного комітету України по геології і використанню надр від 30.12.97 № 207/472/51/157 (далі спільний наказ № 207/472/51/157);

рядка 12 Розрахунку плати за користування надрами для видобування вугілля кам’яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії, гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної сировини, затвердженого спільним наказом № 207/472/51/157;

рядка 13 Розрахунку плати за користування надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне каміння) та облицьовувальних матеріалів, затвердженого спільним наказом № 207/472/51/157;

рядка 07 Розрахунку плати за користування надрами для видобування мінеральної підземної води, затвердженого спільним наказом № 207/472/51/157;

рядка 16 графи 3 Розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, затвердженого спільним наказом Державного комітету лісового господарства, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Державної податкової адміністрації України від 15.10.99 № 91/241/129/236/565;

рядка 10 графи 7 Розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики, затвердженого спільним наказом Міністерства фінансів, Державної податкової адміністрації, Міністерства економіки, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 01.10.99 № 231/539/118/219 (далі спільний наказ № 231/539/118/219);

рядка 13 графи 7 Розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики, затвердженого спільним наказом № 231/539/118/219;

рядка 3 графи 6 Розрахунку збору за користування водами для потреб водного транспорту, затвердженого спільним наказом № 231/539/118/219;

рядка «разом» графи 5 Розрахунку платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затвердженого спільним наказом Державного комітету рибного господарства, Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки та Державної податкової адміністрації України від 24.12.99 № 167/156/299/300/650.

Рядок 4.6.10 додатка Р1 перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов’язання зі сплати цих платежів.

Дані рядка 4.6.11

співставляються з даними рядка 5 Податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженого наказом ДПА України від 01.04.05 № 111. Рядок 4.6.11 додатка Р1 перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов’язання зі сплати цього збору.

Дані рядка 4.6.12

співставляються з даними рядка 2 Звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого наказом ДПА України від 28.03.02 № 133. Рядок 4.6.12 додатка Р1 перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов’язання зі сплати цього збору.

Дані рядка 4.6.14

співставляються з даними рядка 2.1 Податкової декларації про збір за користування радіочастотним ресурсом України, затвердженої наказом ДПА України від 24.01.03 № 24.

Дані рядка 4.6.20

співставляються з даними рядка 03 Податкового розрахунку збору за проведення гастрольних заходів, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.03 № 620. Рядок 4.6.20 додатка Р1 перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов’язання зі сплати цього збору.

Дані рядка 4.6.22

співставляються з даними рядка 01 Податкового розрахунку податку з реклами, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.03 № 624. (Податковий розрахунок подається згідно з рішенням органів місцевого самоврядування щомісяця, щоквартально, щорічно у гривнях). Рядок 4.6.22 додатка Р1 перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов’язання зі сплати цього податку.

Дані рядка 4.6.23

співставляються з даними рядка 05 Податкового розрахунку комунального податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.03 № 625. (Податковий розрахунок подається згідно з рішенням органів місцевого самоврядування щомісяця, щоквартально, щорічно у гривнях). Рядок 4.6.23 додатка Р1 перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов’язання зі сплати цього податку.

Дані рядка 4.6.24

співставляються з даними рядка 01 Податкового розрахунку ринкового збору, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.03 № 627. (Податковий розрахунок подається згідно з рішенням органів місцевого самоврядування щомісяця, щоквартально, щорічно у гривнях). Рядок 4.6.24 додатка Р1 перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов’язання зі сплати цього збору.

Дані рядка 4.6.25

співставляються з даними рядка 03 Податкового розрахунку збору за право використання місцевої символіки, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.03 № 622. (Податковий розрахунок подається згідно з рішенням органів місцевого самоврядування щомісяця, щоквартально, щорічно у гривнях). Рядок 4.6.25 додатка Р1 перевіряється також у разі коригування платником податкового зобов’язання зі сплати цього збору.

 

Додаток Р2

«Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг)»

З метою недопущення втрат бюджету при перевірці рядка 04.8 Р2 декларації необхідно, посилаючись на пункт 3 статті 11 Закону № 509-III, направляти платнику податку запит щодо надання копій документів, які підтверджують правомірність віднесення зазначених у рядку 04.8 сум до валових витрат. Також необхідно з’ясувати, чи включена організація, якій платник податку перерахував кошти, до реєстру неприбуткових організацій, тобто запросити копію довідки про включення такої організації до реєстру.

Для перевірки правомірності віднесення до валових витрат суми добровільно перерахованих коштів та/або вартості переданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відображених у

рядку 1, необхідно звірити дані рядка А додатка Р2 звітного року та дані рядка 11 декларації за попередній рік. Рядок В повинен дорівнювати сумі рядків В1 та В2. До рядка 1 додатка Р2 переноситься частина суми, зазначеної у рядку В, що перевищує 2 відс., але не більше 5 відс. від значення рядка А.

Дані рядка 2

заповнюються тільки підприємствами всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (п.п. 5.2.3 п. 5.2. ст. 5 Закону № 334). Дані рядка 2 не повинні бути більше 10 відсотків від значення рядка 11 декларації за попередній звітний рік.

Дані рядка 3

заповнюються тільки підприємствами вугільної промисловості (п.п. 5.2.11 п. 5.2 ст. 5 Закону № 334). Для визначення сум витрат, пов’язаних з безоплатним наданням вугілля на побутові послуги, необхідно керуватись листом ДПА України від 15.09.06 № 4903/А/15-1114.

Дані рядка 4

не повинні бути більше 0,2 % від значення, наведеного у рядку Б цього додатка (п.п. 5.2.17 п. 5.2 ст. 5 Закону № 334). При цьому дані у рядку Б додатка Р2 звітного року повинні дорівнювати даними рядка 04.3 декларації за звітний рік. Зазначені у рядку 4 суми внесків вважаються правомірно віднесеними до валових витрат у разі, якщо організація роботодавців, якій здійснено перерахування коштів або передачу майна, відповідає вимогам Закону України «Про організації роботодавців».

У рядку 5

зазначаються суми коштів та/або вартості майна, добровільно перераховані з метою охорони культурної спадщини (підпункт 5.2.13 Закону № 334). При цьому у рядку 5 цього додатка вказується повна сума (або її частина) зазначення рядка Г, що перевищує 2 відсотки, але не більше 10 відсотків даних рядка А додатка Р2 звітного року (або рядка 11 декларації за попередній рік). Зазначені у рядку 5 суми внесків вважаються правомірно віднесеними до валових витрат за умови, що організації, якій здійснено перерахування коштів або передано майно, є закладом науки, освіти, культури, заповідником чи музеєм — заповідником.

Дані рядка 04.8 Р2 декларації

повинні узгоджуватись з даними звіту за формою 1-ПП (про податкові пільги) за кодами пільг 11020033 (рядок 1 додатка Р2), 11020034 (рядок 2 додатка Р2), 11020155 (рядок 3 додатка Р2), 11020162 (рядок 5 додатка Р2), 11020184 (рядок 4 додатка Р2).

 

Додаток РЗ

«Розрахунок валових витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус»

Дані рядка 04.11

додатка РЗ переносяться до рядка 04.11 декларації.

Рядок 04.11 Р3 декларації

дорівнює сумі рядків 1 — n графи 4 додатка РЗ. Дані графи 4 дорівнюють 85 відсоткам від даних графи 3.

Для перевірки достовірності відображення платником податку даних рядка 04.11 додатка Р3 (у частині придбання товарів) проводиться співставлення з даними АС «Аудит» (режим: контроль за зовнішньоекономічною діяльністю, ВМД за імпортними операціями). На даний час діє Перелік офшорних зон, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.03 № 77-р, із змінами і доповненнями.

 

4. Особливості заповнення окремих рядків декларації з податку на прибуток.

 

Рядки 02.1 та 05.1 «Зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)»

При заповненні рядка 02.1 декларації зі знаком «-», тобто у разі зменшення валових доходів, та рядка 05.1 декларації зі знаком «+», тобто у разі збільшення валових витрат, з метою недопущення втрат бюджету при проведенні камеральних перевірок необхідно направляти платникам податку запити стосовно надання копій документів, згідно з якими здійснено коригування валових доходів (витрат), посилаючись на пункт 3 статті 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

Для платників податку на додану вартість при заповненні рядків 02.1 та 05.1 декларації доцільно з’ясувати, чи було зроблено відповідне коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту відповідно до вимог пункту 4.5 статті 4 Закону України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість».

 

Рядки 02.2 та 05.2 «Самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів»

При заповненні рядка 02.2 декларації зі знаком «+» та рядка 05.2 декларації зі знаком «-», тобто у разі заниження податкового зобов’язання, платник податку зобов’язаний нарахувати суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від суми недоплати відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону № 2181 та відобразити такий штраф у рядку 22 декларації.

Для платників податку на додану вартість при заповненні рядків 02.2 та 05.2 декларації доцільно з’ясувати, чи було зроблено відповідне коригування податкового зобов’язання (рядок 8.1 декларації з податку на додану вартість) та податкового кредиту (рядок 16.1 декларації з податку на додану вартість).

 

Рядок 04.9 «Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього податкового року»

Рядок 04.9 декларації у звітному періоді поточного року повинен дорівнювати від’ємному значенню об’єкта оподаткування, відображеному у рядку 08 річної декларації за попередній рік.

Рядок 04.9 декларації при перевірці податковим інспектором узгоджується з даними звіту за формою 1-ПП (про податкові пільги) за кодом пільги 11020044. У разі якщо від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток попереднього року (повністю або частково)

враховано при визначені об’єкта оподаткування звітного року, то сума пільги дорівнює 25 відсотків від врахованої суми.

При перевірці даних рядка 04.9 декларації слід керуватись листом ДПА України від 11.04.08 № 7618/7/15-0217.

 

Рядок 04.13 «Iнші витрати»

При заповненні рядка 04.13 необхідно ретельно проаналізувати дані декларації з податку на прибуток. У разі якщо значення рядка «інші витрати» (дані рядка 04.13) значно перевищує рядок 01.6 або коли інші витрати складають значну питому вагу у складі валових витрат, з метою недопущення втрат бюджету при проведенні камеральних перевірок необхідно направляти платникам податку запити стосовно надання пояснень щодо структури інших витрат та документального підтвердження достовірності даних, відображених у декларації, посилаючись на п. 3 ст. 11 Закону № 509.

Рядок 11.2 «Прибуток, що підлягає оподаткуванню за пільговою ставкою» та рядок 12.2 «Нарахована сума податку за пільговою ставкою»

При заповненні рядка 11.2 декларації у ході камеральної перевірки необхідно перевірити правомірність застосування платником податку пільги з податку на прибуток. У декларації з податку на прибуток пільгова ставка платником податку зазначається самостійно. Рядок 12.2 визначається як добуток рядка 11.2 та розміру пільгової ставки податку.

Рядок 11.2 та 12.2 декларації при перевірці податковим інспектором узгоджується з даними звіту за формою 1-ПП (про податкові пільги).

 

Рядок 15 «Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року»

У рядку 15 декларації відображається сума нарахованого податку за попередній звітний період поточного року. Рядок 15 звітного періоду повинен дорівнювати рядку 14 попереднього звітного періоду поточного року з урахуванням уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок за попередні звітні періоди. У декларації за I квартал поточного року рядок 15 не заповнюється.

 

Рядок 19 «Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків)»

Дані рядка 19 декларації повинні становити суму рядків 19.1 К7, 19,2 та 19,3.

При цьому дані рядків 19.2 «з нерезидентів (крім 19.3)» та 19.3 «з фрахту» порівнюються з даними звіту про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів, затвердженого наказом ДПА України від 16.01.98 № 28. Звіти подаються окремо про кожного нерезидента, якому виплачено дохід.

Дані рядка 19.3 декларації порівнюються з даними рядка 7 колонки 4 Звіту.

Дані рядка 19.2 декларації порівнюється з даними рядка 12 колонки 4 Звіту за винятком рядка 7 колонки 4.

Механізм застосування положень міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування визначено Порядком звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 470. Відповідно до пункту 4 цього Порядку підставою для використання переваг такого договору є подання нерезидентом особі, яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором. Довідка видається компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, за формою згідно з додатком 1 до Порядку або згідно із законодавством такої країни.

Таким чином, особа, яка при виплаті доходу нерезидентові утримує та вносить до бюджету податок на доходи нерезидентів із врахуванням пільгових ставок оподаткування, передбачених міжнародними договорами, зобов’язана разом із такими звітами надавати довідку, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір.

 

Рядок 21 «Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами»

У рядку 21 декларації відображаються суми нарахованих дивідендів та частини прибутку (доходу), що сплачують до бюджету державні, казенні підприємства та їх об’єднання і дочірні підприємства, а також акціонерні, холдингові компанії та інші суб’єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірні підприємства.

 

5. Рекомендації щодо документальних невиїзних перевірок уточнених розрахунків податкових зобов’язань у зв’язку із виправленням самостійно виявлених помилок

Уточнений розрахунок подається за звітний податковий період, у якому виявлено помилки. Так, наприклад, якщо помилки виявлені у I кварталі, то уточнений розрахунок подається за I квартал, якщо помилки виявлені у II кварталі, то за півріччя, якщо у III, то за 3 квартали, якщо у IV, то за рік.

Рядок 1 уточненого розрахунку

заповнюється у разі виявлення помилок при обчисленні валового доходу. При цьому платником податку самостійно вписуються коди рядків декларації з податку на прибуток із сумами виявлених помилок зі знаком «+» при заниженні валового доходу, зі знаком «-» при завищенні валового доходу. Загальна сума рядка 1 повинна дорівнювати сумі виправлених рядків.

Рядок 2 уточненого розрахунку

заповнюється у разі виявлення помилок при обчисленні валових витрат. При цьому платником податку самостійно вписуються коди рядків декларації з податку на прибуток із сумами виявлених помилок зі знаком «+» при заниженні валових витрат, зі знаком «-» при завищенні валових витрат. Загальна сума рядка 2 повинна дорівнювати сумі виправлених рядків.

Рядок 3 уточненого розрахунку

заповнюється у разі виявлення помилок при обчисленні амортизаційних відрахувань зі знаком «+» при заниженні амортизації, зі знаком «-» при її завищенні.

Рядок 4 уточненого розрахунку

дорівнює рядок 1 - рядок 2 - рядок 3 зі знаком «+» при заниженні об’єкта оподаткування, зі знаком «-» при його завищенні.

У

рядку 5 уточненого розрахунку вказується ставка податку на прибуток, що діяла на момент допущення помилки.

Рядок 6 уточненого розрахунку

заповнюється у разі виявлення помилок, при зменшенні податкових зобов’язань (рядок 13 декларації). При цьому платником податку самостійно вписуються коди рядків додатка К6 до декларації з податку на прибуток із сумами виявлених помилок зі знаком «+» при заниженні рядку 13 декларації, зі знаком «-» при завищенні рядка 13. Загальна сума рядка 6 повинна дорівнювати сумі виправлених рядків додатка К6 до декларації.

Рядок 7 уточненого розрахунку

дорівнює: рядок 4 х рядок 5 - рядок 6 або рядок 7.2 - рядок 7.1 у разі, якщо податкове зобов’язання періоду, у якому виявлено помилки, збільшується або зменшується.

У випадку коли результат арифметичних дій за формулою: рядок 4 х рядок 5 - рядок 6 відмінний від нуля, але це не впливає на податкові зобов’язання у зв’язку з від’ємним значенням об’єкта оподаткування у податковому періоді, у якому виявлені помилки, рядки 7, 7.1, 7.2 повинні дорівнювати нулю.

У випадку коли результат дій за формулою: рядок 4 х рядок 5 - рядок 6 дорівнює нулю, рядок 7.1 повинен дорівнювати рядку 7.2, тобто податкове зобов’язання періоду, у якому виявлено помилки, не змінюється при виправленні помилки.

Якщо рядок 7 уточненого розрахунку має позитивне значення, обов’язково заповнюється рядок 8 «Сума штрафу, нарахована платником у зв’язку з виправленням помилки», який дорівнює рядку 7 х 0,05.

У рядку 9 уточненого розрахунку виправляються помилки, допущені при заповненні рядків 19-23 декларації.

При камеральній перевірці уточненого розрахунку податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок в обов’язковому порядку використовуються дані декларації, показники якої виправляються.

 

6. Співставлення окремих показників податкової звітності, відхилення яких можуть свідчить про заниження об’єкта оподаткування податком на прибуток

При перевірці правильності відображення у податковій звітності отриманих доходів від продажу товарів (робіт, наданих послуг)

необхідно порівняти рядок 01.1 декларації з податку на прибуток з сумарними даними рядка 5 (колонка А) декларацій з податку на додану вартість за відповідний період.

При перевірці правильності відображення у податковій звітності понесених витрат необхідно порівняти

рядок 04.1 декларації з податку на прибуток з сумарними даними рядків 10 (10.1 + 10.2), 11 (11.1 + 11.2), 12 (12.1 + 12.3), 13 (13.1 + 13.2), 6 та 7 (колонка А) декларацій з податку на додану вартість за відповідний період.

В обов’язковому порядку слід з’ясувати причину розбіжностей.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі