Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Внесок майна до статутного фонду та податок з доходів фізичних осіб

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2008/№ 101
Друк
Стаття

Внесок майна до статутного фонду та податок з доходів фізичних осіб

 

Уже нікого не дивує ситуація, коли податківці раз у раз змінюють свою позицію з того чи іншого питання. Так відбулося і з унесенням фізособою майна до статутного фонду підприємства. Ураховуючи, що серед ТОВ досить великий відсоток тих, статутний фонд яких сформовано майном, питання не виглядає зайвим.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» Дмитро КОСТЮК, заступник головного редактора

 

При внесенні до статутного фонду підприємства учасником — фізичною особою грошових коштів особливих проблем з податком з доходів немає: у цьому випадку здійснюється операція

з придбання корпоративного права за грошові кошти, і відповідно фізична особа жодного доходу не отримує.

Інша справа, якщо учасником — фізичною особою вноситься до статутного фонду

нерухоме або рухоме майно.

Головне запитання, що виникає при отриманні майна як внеску до статутного фонду від учасника — фізичної особи: чи необхідно розглядати таку операцію як продаж майна фізичною особою, і відповідно, чи виникає тут об’єкт обкладення податком з доходів фізичних осіб?

Нагадаємо: не так давно це питання ще вирішувалося досить ліберально (

лист Комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності від 12.12.2005 р. № 06-10/10-1232, лист ДПАУ від 24.01.2007 р. № 666/6/16-1515-26, останнє див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 21). У цих роз’ясненнях операція із внесення майна фізичною особою до статутного фонду розглядалася виключно як витрати на придбання корпоративного права, а не як дохід фізичної особи в розумінні п. 1.2 Закону № 889 .

Разом з тим на початку 2008 року ДПАУ

змінила свою точку зору. Так, у листі від 13.02.2008 р. № 2251/Б/17-0714 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 43) ДПАУ зазначала: інвестування фізичною особою до статутного фонду господарського товариства нерухомого майна, що належить йому на праві власності (зокрема, земельної ділянки), є з її боку відчуженням такого майна. Підприємство, яке в обмін на внесене до його статутного фонду нерухоме майно надає фізичній особі корпоративні права, згідно з п. 1.15 Закону № 889 є податковим агентом щодо вартості такого майна. Аргументи проти такої позиції ми уже наводили в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 43, с. 30. Але якщо погодитися з тим, що ця операція податком усе-таки обкладається, то можна спробувати перенести тягар сплати з підприємства на самого засновника.

Як відомо при створенні ТОВ учасник повинен унести до статутного фонду не менше 50 % зазначеного в установчих документах внеску

до моменту державної реєстрації ТОВ. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації. Виходить, що до цього моменту право власності на товар, який вноситься, юрособа отримати не могла, не могла вона і передати корпоративні права. При цьому між моментом державної реєстрації ТОВ і моментом узяття на облік у податкових органах може минути деякий час. У результаті виходить, що ТОВ дійсно виплатило дохід учаснику, але в момент виплати просто фізично не могло виконати функції податкового агента, оскільки могло ще не перебувати на обліку в податкових органах. Проте це не позбавляє від необхідності сплачувати податок з доходів. Тому прихильники цієї позиції вважають, що сплатити податок потрібно, але тільки не податковим агентом: засновник сам повинен подати декларацію за підсумками року і сплатити за нею суму податку.

Зрозуміло, така позиція має певні недоліки: згідно із

Законом про держреєстрацію держреєстратор передає інформацію податковому органу в день держреєстрації, а згідно із Законом про систему оподаткування податковий орган зобов’язаний поставити на облік платника податків не пізніше наступного дня. При цьому оскільки дохід виплачується в натуральній формі, то згідно з п.п. 8.1.4 Закону № 889 підприємство зобов’язане сплатити податок з доходів до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати, тобто наступного дня після державної реєстрації підприємства. Тому така невелика затримка в часі навряд чи може вплинути на обов’язок податкового агента сплатити податок.

Чим же пояснюють податківці таку зміну в поглядах?

Зовсім недавно з’явився

лист ДПАУ від 04.09.2008 р. № 17931/7/17-0717 № 8550/6/17-0716, в якому податкове відомство пояснює наявність таких суперечливих роз’яснень. Однак таке обґрунтування інакше, ніж підміною понять назвати не можна.

Так, ДПАУ зазначає, що позитивне для платника роз’яснення (

лист від 24.01.2007 р. № 666/6/16-1515-26) було видано відповідно до чинних до 01.01.2007 р. правил оподаткування операцій від продажу нерухомого майна. Дійсно, ст. 11 Закону № 889 набула чинності тільки з 01.01.2007 р., але не в цьому суть цього запитання. Адже запитання абсолютно в іншому: є внесення фізичною особою до статутного фонду господарського товариства нерухомого майна, що належить йому на праві власності (зокрема, земельної ділянки), продажем такого майна чи ні? І в згаданому позитивному листі було дано чітку відповідь — ні. Зараз же ДПАУ вважає, що таке внесення все ж таки є продажем. Але оскільки до 01.01.2007 р. продаж нерухомого майна не обкладався податком з доходів фізичних осіб, то і при внесенні такого майна до статутного фонду податок з доходів платити було не потрібно. Така підміна понять не витримує критики!

Щодо внеску до статутного фонду фізичною особою рухомого майна, то незважаючи на відсутність відповідного листа ДПАУ, податківці на місцях найімовірніше дотримуватимуться такої ж думки, як і щодо внеску до статутного фонду нерухомого майна.

Що ж робити платникам податків в умовах такої плутанини?

По-перше, якщо підприємство сплатить податок з доходів пізніше встановлених

Законом № 889 строків, але до перевірки податкових органів, то відповідальності за це в чинному законодавстві немає. Про це зазначено й у листі ДПАУ від 15.11.2005 р. № 11069/6/17-2116 і в консультації директора Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПАУ В. Косарчука («Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 81).

По-друге, на наш погляд, у підприємства є два шляхи:

1. Юрособа сплачує податок з доходів за рахунок власних коштів.

2. Засновник товариства разом із майном, що вноситься, вносить ще і грошові кошти в сумі податку з доходів.

Щодо першого варіанта зауважимо: виконання функцій податкового агента досить проблематично, оскільки підприємство не виплачує грошові кошти, з яких легко можна було б утримати податок з доходів. Та і строки для сплати дуже стислі. Тому доцільно звернутися до

п.п. 20.3.4 Закону № 889. Згідно з цим підпунктом, якщо податковий агент до або під час виплати доходу на користь платника податку не здійснює нарахування, утримання або сплату (перерахування) цього податку, відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання покладається на такого податкового агента. При цьому платник податку — одержувач таких доходів звільняється від обов’язків погашення такої суми податкових зобов’язань.

Наведемо приклад. Вартість нерухомого майна, що вноситься до статутного фонду, наприклад, нежитлового приміщення, становить 20000 грн. Згідно з

п. 11.1.2 Закону № 889 дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року іншого об’єкта нерухомого майна, ніж зазначені в п.п. 11.1.1 Закону № 889, обкладається за ставкою, визначеною в п. 7.2 Закону № 889, а саме за ставкою 5 %.

Сумою виплаченого доходу в цьому випадку є вартість переданого до статутного фонду нерухомого майна — 20000 грн. Тому податок з доходів необхідно накрутити «зверху», щоб отримати суму нарахованого доходу. Сума податку з доходу в цій ситуації складе:

20000 x 100 : (100 - 5) x 5 : 100 = 1052,63 (грн.).

У бухгалтерському обліку операції із внесення до статутного фонду нерухомого майна та сплати в подальшому податку з доходів фізичних осіб за рахунок коштів підприємства відображаються так:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Сформовано статутний фонд на суму внесків учасника — фізичної особи на вартість нерухомого майна

46

40

20000

2

Учасником — фізичною особою здійснено внесок нерухомим майном

15

46

20000

3

Нараховано податок з доходів за рахунок коштів підприємства

949

641/ПДФО

1052,63

4

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

1052,63

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ підприємства дохід фізичної особи від відчуження ним майна і відповідно суму податку з доходів слід відобразити з ознакою доходу 06.

При другому варіанті сума податку з доходів фізичних осіб складе 20000 x 5 : 100 = 1000 (грн.). Джерелом сплати податку з доходів «зсередини» такого доходу є не що інше, як грошові кошти учасника — фізичної особи. Інакше кажучи, крім внеску до статутного фонду майном вартістю 20000 грн., фізична особа повинна сплатити грошовими коштами податок з доходів у розмірі 1000 грн.

У бухгалтерському обліку такі операції відображаються так.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Сформовано статутний фонд на суму внесків учасника — фізичної особи на вартість нерухомого майна

46

40

20000

2

Учасником — фізичною особою здійснено внесок нерухомим майном

15

46

20000

3

Відображено дохід учасника — фізичної особи

685

685

20000

4

Внесено до каси або на розрахунковий рахунок суму податку з доходу фізичних осіб

301, 311

641/ПДФО

1000

5

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

1000

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ підприємства дохід від відчуження нерухомого майна фізичною особою та відповідно суму податку з доходів слід відобразити з ознакою доходу 06.

На завершення варто зауважити, що все викладене вище наводить на чітко визначену думку: внесок до статутного фонду фізичним особам найкраще здійснювати грошовими коштами.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі