Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про основні положення Закону про держбюджет-2008, які стосуються діяльності фонду

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2008/№ 10
Друк
Лист від 15.01.2008 р. № 01-16-67

Про основні положення Закону про держбюджет-2008, які стосуються діяльності фонду

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 15.01.2008 р. № 01-16-67

28 грудня 2007 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 107-IV (далі — Закон № 107), який опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 31.12.2007 р. № 247. Правлінням Фонду у грудні також прийнято окремі постанови, у тому числі «Про бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2008 рік». Пропонуємо ретельно проаналізувати зазначені нормативні акти та забезпечити їх неухильне виконання. При наданні роз’яснень робочим органам відділень Фонду, страхувальникам та застрахованим особам рекомендуємо звернути увагу на таке.

1.

Розмір страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, у 2008 році залишився на рівні 2007 року: 1,5 % від фонду оплати праці для роботодавців та 1 або 0,5 відсотка для застрахованих осіб — найманих працівників (залежно від того, чи перевищує місячна заробітна оплата застрахованої особи прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб). Пільгові розміри страхового тарифу для окремих категорій страхувальників — роботодавців (0,5 % і 0,7 %) та розмір страхових внесків для добровільно застрахованих осіб (2,0 % від суми оподатковуваного доходу) з 01.01.2008 р. також залишилися без змін.

2.

Допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у 2008 році виплачується органами праці та соціального захисту населення за рахунок субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам (пункти 23, 24, 25 розділу II «Внесення змін до деяких законодавчих актів України» Закону № 107).

При цьому якщо ці види допомоги

нараховано до 01.01.2007 р., але не виплачено застрахованим особам, то вони надаються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, з відповідним відображенням у звітності щодо коштів Фонду.

3. З урахуванням установлених Законом № 107 розмірів

прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.01.2008 р. — 633 грн.; з 01.04.2008 р. — 647 грн.; з 01.07.2008 р. — 649 грн.; з 01.10.2008 р. — 669 грн.) максимальна межа заробітної плати (доходу), з якої справляються страхові внески до Фонду, становить з 01.01.2008 р. — 9495 грн.; з 01.04.2008 р. — 9705 грн.; з 01.07.2008 р. — 9735 грн.; з 01.10.2008 р. — 10035 грн. на місяць (підпункт 8 пункту 25 розділу II Закону № 107).

Відповідно ці суми є

верхньою межею місячного розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності і по вагітності та пологах.

4. Підпунктом 5 пункту 25 розділу II Закону № 107 доповнено частиною третьою статтю 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі — Закон № 2240), чим передбачено, що у випадку якщо застраховані особи, які працюють на умовах трудового договору,

сплачували страхові внески до Фонду протягом останніх дванадцяти календарних місяців перед настанням тимчасової непрацездатності або вагітності та пологів менше повних шести календарних місяців, то допомога надається їм виходячи з фактичної заробітної плати, але не вище розміру мінімальної заробітної плати, установленої на час настання страхового випадку.

Добровільно застраховані особи та фізичні особи — підприємці

, які сплачують єдиний податок, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за умови сплати страхових внесків (єдиного податку) не менше повних шести календарних місяців протягом останніх дванадцяти календарних місяців перед настанням страхового випадку.

Аналогічна

норма (стаття 112 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік») діяла у 2007 році, однак на 2008 рік її трохи уточнено.

По-перше,

конкретизовано, що береться до уваги сплата страхових внесків (єдиного податку) за період у дванадцять календарних місяців перед настанням страхового випадку (до дня відкриття листка непрацездатності, отримання органом Фонду заяви про надання соціальної послуги тощо).

По-друге, установлено, що страхові внески (єдиний податок) має бути сплачено за

повні шість календарних місяців. Для добровільно застрахованих осіб ця норма означає сплату страхових внесків з усієї суми доходу (з урахуванням максимальної межі доходу, з якого справляються страхові внески до Фонду, відповідно до пункту 3 листа), отриманого у відповідному місяці. Отже, сплата страхових внесків за період менше 30 (31, у лютому — 29) календарних днів на місяць виключає цей місяць із зазначеного Законом шестимісячного періоду.

Також установлено чіткий

перелік випадків, коли застраховані особи, які сплачували страхові внески (єдиний податок) менше повних шести календарних місяців, мають право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг у повному обсязі. До таких належать випадки, коли страхові внески (єдиний податок) сплачено менше ніж за шість повних календарних місяців у результаті тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

5. Підпунктом 14 пункту 25 розділу 11 Закону № 107 статтю 52 Закону № 2240 доповнено частиною шостою, яка встановлює, що матеріальне забезпечення, передбачене Законом № 2240, виплачується застрахованій особі у випадку, якщо

звернення за його призначенням надійшло не пізніше ніж за дванадцять календарних місяців від дня відновлення працездатності, установлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на його утриманні.

Зазначена

норма не впливає на виплату допомоги, яку було своєчасно призначено, але не виплачено застрахованим особам, у тому числі в результаті відсутності коштів у страхувальника (наприклад, у разі невиплати заробітної плати).

Також зазначена норма

не може бути підставою для невиплати за рахунок коштів Фонду допомоги при народженні дитини або по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, які були до 01.01.2007 р. нараховано страхувальником, але своєчасно не виплачено одержувачам.

6. Пунктом 98 розділу II Закону № 107 унесено зміни до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», яким уточнено, що соціальні виплати, які мають

цільовий та разовий характер (допомога при народженні дитини, допомога на поховання, матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію тощо), а також допомога у зв’язку з вагітністю та пологами індексації не підлягають.

Порядок проведення індексації грошових доходів населення визначається Кабінетом Міністрів України.

7. Звертаємо увагу, що

всі зміни, унесені до Законів України розділом II Закону № 107, діють по 31 грудня 2008 року (абзац шостий пункту 2 розділу III «Прикінцеві положення» Закону № 107).

8. Відповідно до пункту 3 постанови правління Фонду від 25.12.2007 р. № 83 при настанні страхового випадку починаючи з

01.01.2008 р. (смерті застрахованої особи або особи, яка була на утриманні застрахованої особи) допомога на поховання за рахунок коштів Фонду надається в розмірі 1400 гривень (до 31.12.2007 р. уключно — 1200 гривень).

9.

З 1 січня 2008 року правлінням Фонду в межах асигнувань на часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, організацій та навчальних закладів за рахунок коштів Фонду збільшено норми витрат на харчування до 19 гривень на один людино-день. Граничні норми витрат Фонду при частковому фінансуванні санаторіїв-профілакторіїв на лікування, культобслуговування (з урахуванням витрат на підготовку кадрів, оплату послуг та інших витрат), проведення медичних консультацій фахівцями залишилися без змін (постанова правління Фонду від 25.12.2007 р. № 79).

10.

Форма звітності страхувальників щодо коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затверджена постановою правління Фонду від 04.03.2004 р. № 21 у редакції наказу Виконавчої дирекції Фонду від 02.02.2007 р. № 22-ос, залишається без змін.

Директор С. Санченко


коментар редакції

Розмір страхових внесків до Фонду
з тимчасової втрати працездатності з 01.01.2008 р. не змінився

У листі, що коментується, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності роз’яснив зміни, унесені до порядку сплати внеску до Фонду та виплат допомог з нього Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 р. № 107-VI (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 4).

Розмір страхових внесків до Фонду залишився без змін: нарахування — 1,5 % від фонду оплати праці; утримання — 1 або 0,5 % від заробітної плати (залежно від того, чи перевищує місячна заробітна плата застрахованої особи прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб).

Як і минулого року, максимальна межа зарплати, з якої справляються страхові внески до Фонду, визначається в розмірі 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у 2008 році виплачується органами праці та соціального захисту населення за рахунок субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам. Разом з тим Фонд зазначає: якщо ці види допомог було нараховано застрахованим особам до 01.01.2007 р., але не виплачено, то вони надаються за рахунок коштів Фонду з відповідним відображенням у звітності.

Положення відомої ст. 112 Закону України «Про Державний бюджет на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V з невеликими уточненнями перекочували до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Отже, як і минулого року, для працівників, які сплачували страхові внески менше повних шести календарних місяців протягом останніх дванадцяти календарних місяців перед настанням страхового випадку, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу по вагітності та пологах обмежено сумою мінімальної зарплати, установленої на момент настання страхового випадку.

Зверніть увагу: у Законі № 2240 чітко прописано період сплати внесків (повні шість календарних місяців). Нагадаємо, що минулого року у зв’язку з тим, що в Законі про держбюджет на 2007 рік такої вказівки не було, Фонд страхування з тимчасової втрати працездатності в листі від 10.08.2007 р. № 04-06/Т-119/2з-246 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 83) зазначав, що періоди сплати страхових внесків підсумовуються за всіма місяцями (днями) роботи працівника протягом останніх 12 місяців. Сумарний період сплати страхових внесків мав бути не менше 180 календарних днів, що дорівнює шести місяцям (30 х 6 = 180), де 30 — середньомісячна кількість днів.

З 1 січня 2008 року з’явилося нововведення щодо порядку надання матеріального забезпечення із соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Так, згідно зі змінами, унесеними до ст. 52 Закону № 2240, матеріальне забезпечення з Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності виплачується в разі, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня відновлення працездатності, установлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні.

Допомога на поховання при настанні страхових випадків починаючи з 01.01.2008 р. надається за рахунок Фонду в розмірі 1400 грн. Такий розмір допомоги встановлено постановою правління Фонду від 25.12.2007 р. № 83.

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі