Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Думка фахівців офіційних органів. Придбання та зняття з обліку автомобіля — порядок обчислення, заповнення та строки подання Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2008/№ 13
Друк
Стаття

Придбання та зняття з обліку автомобіля — порядок обчислення, заповнення та строки подання Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів

 

Обов’язок подання Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та порядок обчислення цього податку визначено

Законом України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11.12.91 р. № 1963-ХII, із внесеними змінами та доповненнями.

Розрахунок суми податку за формою, затвердженою ДПА України, подається на поточний рік до відповідного податкового органу за місцем реєстрації транспортних засобів у строки, передбачені для річного звітного періоду (граничний строк подання у 2008 році — 29 лютого).

Оскільки подання розрахунку — це погодження не суми податку, сплаченої за попередній рік, а

погодження своїх податкових зобов’язань на поточний рік за строками сплати, то сума податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на 2008 рік обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів станом на 1 січня 2008 року.

З дня подання розрахунку до органу державної податкової служби сума податку, самостійно визначена платником у розрахунку, вважається погодженою і не може бути оскаржена платником в адміністративному чи судовому порядку.

На сьогодні діє

Порядок заповнення розрахунку податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, затверджений наказом ДПА України від 17.09.2001 р. № 373 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.10.2001 р. за № 862/6053 .

Відповідно до цього Порядку нарахування суми податку, що підлягає сплаті протягом року, розподіляється платником на чотири рівні частини (кожна по 25 % загальної суми податку підсумкового рядка) та відображається платником у розрахунку за квартальними строками сплати.

Крім того, слід зазначити про необхідність подання Розрахунку в разі придбання транспортних засобів протягом року, а також уточненого Розрахунку в разі самостійно виявленої помилки або зняття з реєстрації протягом року транспортного засобу.

За придбані протягом року транспортні засоби,

крім таких, що вперше реєструються в Україні, податок слід сплачувати перед їх реєстрацією однією сумою за місяці, що залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу

Оскільки дія частини другої

ст. 5 Закону № 1963 щодо сплати податку з власників транспортних засобів не поширюється на першу реєстрацію транспортних засобів в Україні, то за такі транспортні засоби податок повинен сплачуватися юридичними особами за весь рік однією сумою перед першою реєстрацією, незалежно від місяця, в якому проводиться державна реєстрація транспортного засобу. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний строк після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу і до нього включається тільки придбаний транспорт.

Щодо транспортних засобів, знятих юридичними особами протягом року з реєстрації, то згідно зі

ст. 5 Закону № 1963 здійснюється перерахунок розміру податку, крім податку, сплаченого при першій реєстрації в Україні.

Розмір раніше нарахованого податку перераховується юридичними особами перед зняттям транспортних засобів з реєстрації за місяці, що залишилися до кінця року, починаючи з місяця, наступного за тим, в якому транспортний засіб знято з реєстрації, після цього до податкової інспекції подається уточнений Розрахунок, до якого додається Довідка про суми податку з власників транспортних засобів, що зменшують податкове зобов’язання в результаті зняття їх з реєстрації.

Приклад 1.

У підприємства станом на 01.01.2008 р. на балансі значаться 2 одиниці транспортних засобів, зареєстрованих згідно з чинним законодавством.

У строк не пізніше 29.02.2008 р. підприємство зобов’язано подати до податкової інспекції за місцем реєстрації транспортних засобів Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів, яким буде погоджено податкове зобов’язання на 2008 рік.

 

Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на 2008 рік

(грн.)

№ з/п

Код транспортного засобу згідно Гармонізованої системи опису та кодування товарів

Марка транспортного засобу

Модель транспортного засобу

1) Об’єм циліндрів двигуна
(см куб.)
2) Потужність двигуна (кВт)
3) Довжина корпусу (см)

Кількість однорідних транспортних засобів

Ставка податку в грн. на рік:
1) зі 100 см куб.
2) з 1 кВт
3) зі
100 см

Сума нарахованого податку

Пільги

Сума податку, що підлягає сплаті

Код згідно з довідником пільг

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

8703

Аиdі

А6 3.7 (4В, С5)

3697

1

40,00

1478,8

1479

2

8703

ВАЗ

2115

1500

1

4,00

60,0

60

Усього

1538,8

1539

Строки сплати податку:

I квартал 384,75
___________________
(сума податку)
грн.    до 15 квітня
_______________
(число, місяць)
2008 р.    (25 % суми гр. 11)
II квартал 384,75
___________________
(сума податку)
грн.    до 15 липня
_______________
(число, місяць)
2008 р.    (25 % суми гр. 11)
III квартал 384,75
___________________
(сума податку)
грн.    до 15 жовтня
_______________
(число, місяць)
2008 р.    (25 % суми гр. 11)
IV квартал 384,75
___________________
(сума податку)
грн.    до 15 січня
_______________
(число, місяць)
2009 р.    (25 % суми гр. 11)

 

У травні 2008 року підприємство знімає з реєстрації автомобіль Аudi А6 3.7 у зв’язку з реалізацією. У цьому випадку відповідно до

ст. 5 Закону № 1963 проводиться перерахунок загальної погодженої суми податку (1539 грн.), заявленої в попередньому розрахунку на підставі поданого до податкової інспекції уточненого розрахунку, до якого в обов’язковому порядку додається Довідка про суми податку з власників транспортних засобів, які зменшують або збільшують податкові зобов’язання.

 

Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на 2008 рік

(грн.)

№ з/п

Код транспортного засобу згідно Гармонізованої системи опису та кодування товарів

Марка транспортного засобу

Модель транспортного засобу

1) Об’єм циліндрів двигуна
(см куб.)
2) Потужність двигуна (кВт)
3) Довжина корпусу (см)

Кількість однорідних транспортних засобів

Ставка податку в грн. на рік:
1) зі 100 см куб.
2) з 1 кВт
3) зі
100 см

Сума нарахованого податку

Пільги

Сума податку, що підлягає сплаті

Код згідно з довідником пільг

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

8703

Аudі

А6 3.7 (4В, С5)

3697

1

40,00

616,17 *

616*

2

8703

ВАЗ

2115

1500

1

4,00

60,0

60

Усього

676,17

676

Строки сплати податку:

I квартал 384,75**
___________________
(сума податку)
грн.    до 15 квітня
_______________
(число, місяць)
2008 р.    (25 % суми гр. 11)
II квартал 97,08
___________________
(сума податку)
грн.    до 15 липня
_______________
(число, місяць)
2008 р.    (25 % суми гр. 11)
III квартал 97,08
___________________
(сума податку)
грн.    до 15 жовтня
_______________
(число, місяць)
2008 р.    (25 % суми гр. 11)
IV квартал 97,08
___________________
(сума податку)
грн.    до 15 січня
_______________
(число, місяць)
2009 р.    (25 % суми гр. 11)

 

Перерахунок податку за автомобіль Аudі А6 3.7 проводимо так:

(3697 х 40 : 100 : 12) х 5 = 616,17 (округлено — 616) (грн.),

де 3697 — об’єм двигуна автомобіля Аudі А6 3.7 (см куб.);

40 — ставка податку відповідно до

ст. 3 Закону № 1963 (грн.);

12 — кількість місяців у році;

5 — кількість місяців, за які необхідно сплатити податок (січень — травень).

 

* Указується сума податку, яка підлягає до сплати за період до зняття з реєстрації автомобіля (січень — травень).

** Ураховуючи, що перерахунок суми податку проводиться після строку нарахування та сплати податку за І квартал (14.04.2008 р.), різниця між загальною сумою податкового зобов’язання з уточненого розрахунку (676 грн.) і нарахованою сумою за І квартал (384,74 грн.) розподіляється платником податків на рівні частини за строками сплати (14.07.2008 р., 14.10.2008 р., 14.01.2009 р.).

 

Довідка

про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і

механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов’язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

(подається разом з уточненим Розрахунком окремо за кожний звітний період)

№ з/п

Показники, що впливають на суми податкового зобов’язання в картці особового рахунку

Значення показників

1

2

3

1

Сума податку, що підлягає сплаті зі старого Розрахунку (загального або попередньо уточненого) (усього за гр. 11 уточненого Розрахунку)

1539*

2

Сума податку, що підлягає сплаті з уточненого Розрахунку (усього за гр. 11 уточненого Розрахунку)

676**

3

Сума, яка збільшує (+) податок у зв’язку з виправленням помилки (рядок 2 Довідки - рядок 1 Довідки)

4

Сума, яка зменшує (-) податок у зв’язку з виправленням помилки (рядок 1 Довідки - рядок 2 Довідки)

863***

5

Зміст помилки

Зміна даних у зв’язку зі зняттям з реєстрації автомобіля Аudі А6 3.7
15.05.2008 р.

6

Штраф 10 % (рядок 3 х 10 : 100)

 

Приклад 2.

Підприємством 10 червня 2008 року зареєстровано в органах ДАІ автомобіль КамАЗ 55102, який було раніше зареєстровано на території України, і автомобіль VOLVO 740, уперше зареєстрований на території України. Податок за зазначені автомобілі розраховується відповідно до ст. 5 Закону № 1963. Розрахунок суми податку в 10-денний строк після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу.

 

* Див. сумарний рядок графи 11 старого Розрахунку (приклад 1).

** Див. сумарний рядок графи 11 уточненого Розрахунку.

*** Показник, який вноситься до картки особового рахунка платника для коригування податкового зобов’язання.

 

Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на 2008 рік

(грн.)

№ з/п

Код транспортного засобу згідно Гармонізованої системи опису та кодування товарів

Марка транспортного засобу

Модель транспортного засобу

1) Об’єм циліндрів двигуна (см куб.)
2) Потужність двигуна (кВт)
3) Довжина корпусу (см)

Кількість однорідних транспортних засобів

Ставка податку в грн. на рік:
1) зі 100 см куб.
2) з 1 кВт
3) зі
100 см

Сума нарахованого податку

Пільги

Сума податку, що підлягає сплаті

Код згідно з довідником пільг

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

8704

КамАЗ

55102

11150

1

20,00

1300,83

1301

2

8703

Volvo

740

2316

1

10,00

231,6

232

Усього

1532,4

1533

Строки сплати податку:

I квартал — грн.
___________________
(сума податку)
 до 15 квітня
_______________
(число, місяць)
2008 р.    (25 % суми гр. 11)
II квартал — грн.
___________________
(сума податку)
 до 15 липня
_______________
(число, місяць)
2008 р.    (25 % суми гр. 11)
III квартал — грн.
___________________
(сума податку)
 до 15 жовтня
_______________
(число, місяць)
2008 р.    (25 % суми гр. 11)
IV квартал — грн.
___________________
(сума податку)
до 15 січня
_______________
(число, місяць)
2009 р.    (25 % суми гр. 11)

 

Розрахунок податку за автомобіль КамАЗ 55102 проводимо так:

(11150 х 20 : 100 : 12) х 7 = 1300,83 (округлено 1301) (грн.),

де 11150 — об’єм двигуна автомобіля КамАЗ 55102 (см куб.);

20 — ставка податку відповідно до

ст. 3 Закону № 1963 (грн.);

12 — кількість місяців у році;

7 — кількість місяців, за які необхідно сплатити податок (червень — грудень).

 

Податок у сумі 1301 грн. сплачується однією сумою перед реєстрацією транспортного засобу за місяці, що залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію автомобіля, тобто з червня

.

Ураховуючи, що автомобіль Volvo 740

уперше реєструється на території України, розрахунок податку проводимо так:

2316 х 10 : 100 = 231,6 (округлено — 232) (грн.),

де 2316 — об’єм двигуна автомобіля Volvo 740 (см куб.);

10 — ставка податку відповідно до

ст. 3 Закону № 1963 (грн.).

 

Податок у сумі 232 грн. сплачується однією сумою за весь рік перед першою реєстрацією транспортного засобу за ставками, визначеними

ст. 3 Закону № 1963, незалежно від місяця, в якому проводиться реєстрація автомобіля.

Сьогодні у ДПА України розробляється проект наказу про внесення змін до

Порядку № 373, яким буде затверджено нову форму Розрахунку сум податку з власників транспортних засобів з урахуванням змін, унесених Законом № 427.

КРАВЕЦЬ Ірина Валентинівна,
головний державний податковий ревізор-інспектор відділу
адміністрування майнових податків управління оподаткування
фізичних осіб ДПА в Харківській області

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі