Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Декларуємо доходи за 2007 рік

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2008/№ 17
Друк
Стаття

Декларуємо доходи за 2007 рік

 

Набирає обертів кампанія з декларування доходів, отриманих фізичними особами у 2007 році. Питання, пов’язані як з обов’язковим, так і з добровільним поданням декларації про доходи, цікавлять багатьох наших читачів. Тому в цій статті ще раз розглянемо загальні правила подання декларації, а також особливості декларативної кампанії 2008 року.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Відповідно до

Закону № 889 платники податків поділяються на дві групи:

— ті, хто зобов’язаний подавати декларацію про доходи;

— ті, хто має право подати декларацію з метою набуття права на податковий кредит.

Однак існує ще категорія громадян, законодавчо звільнена від обов’язку подавати декларацію.

Так, фізична особа — платник податків

звільняється від обов’язку подавати декларацію, якщо протягом року вона одержувала оподатковувані доходи виключно від податкових агентів, а також у деяких випадках, передбачених п. 18.4 Закону № 889. Декларація не подається незалежно від видів та сум отриманих доходів, якщо платники податку:

— перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні чи ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

— перебувають у розшуку станом на кінець 2007 року;

— перебувають на строковій військовій службі станом на кінець 2007 року;

— є неповнолітніми чи недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець 2007 року.

Почнемо з обов’язкового подання декларації.

 

Обов’язкове подання декларації

Платники податків зобов’язані подати декларацію про доходи у випадку, якщо протягом звітного податкового року вони одержували доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню згідно із

Законом № 889.

Звертаємо увагу: неоподатковувані доходи, отримані фізичними особами протягом 2007 року, у декларації про доходи не відображаються.

Перелік доходів, що отримані у 2007 році та підлягають обов’язковому декларуванню, зазначено в

Довідковій інформації Департаменту масово-роз’яснювальної роботи і звернень громадян «Декларування доходів громадян у запитаннях та відповідях, на допомогу платникам податку» від 01.01.2008 р.

Докладно зупинимося на окремих видах доходів, які має бути задекларовано.

1.

Оподатковувані доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок не утримувався, а саме:

— прибуток від операцій з інвестиційними активами (цінними паперами, корпоративними правами, банківськими металами, придбаними в банку, незалежно від місця їх подальшого продажу), крім випадків, коли платник податків укладає договір з торговцем цінними паперами на виконання останнім функцій податкового агента щодо оподаткування таких доходів;

— спадщина;

— подарунки.

Декларування доходів від операцій з інвестиційними активами

. Під операціями з інвестиційними активами розуміється придбання та/або продаж цінних паперів та корпоративних прав, випущених в інших, ніж цінні папери, формах, банківських металів, придбаних у банку, незалежно від місця їх подальшого продажу. До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з:

— обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив;

— зворотного викупу корпоративного права його емітентом, що належало платнику податків;

— повернення платнику податків коштів або майна (майнових прав), попередньо внесеного ним до статутного фонду емітента корпоративних прав, у результаті виходу такого платника з числа засновників (учасників) такого емітента чи його ліквідації.

Платник податків самостійно веде облік фінансових результатів таких операцій окремо від інших доходів і витрат. Порядок визначення фінансового результату визначено в

п. 9.6 Закону № 889.

Інвестиційний прибуток (збиток)

від операцій з інвестиційними активами розраховується як різниця між доходом, отриманим платником податків від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається виходячи із суми витрат на його придбання.

До складу

загального річного оподатковуваного доходу платника податків включається додатне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за підсумками такого звітного року.

Загальний фінансовий результат

визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих протягом звітного року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом року.

Фінансовий результат від операцій з інвестиційними активами відображається в підрозділі 1.2 декларації та рядку 24 розділу ІІІ додатка 2 до декларації.

Зверніть увагу, що згідно з нормами

п.п. 9.6.8 Закону № 889 не підлягає оподаткуванню, а отже, і відображенню в декларації дохід, отриманий протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в п.п. 6.5.1 Закону № 889 (у 2007 році — 740 грн.), а також доходи, отримані у випадках, визначених п.п. 4.3.3, п.п. 4.3.18 Закону № 889.

Декларування доходу у вигляді спадщини

. Порядок оподаткування доходів у вигляді спадщини встановлено у ст. 13 Закону № 889. Покажемо в табличній формі ставки оподаткування таких доходів залежно від спадкоємців та об’єктів спадщини.

 

Спадкоємці*

Об’єкти власності

нерухоме майно

рухоме майно

комерційна власність, інтелектуальна власність, роялті

суми страхових виплат за страховими договорами, суми, що зберігаються на пенсійному рахунку за договором недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу

кошти (готівка, що зберігається на рахунках, депозити)

Члени сім’ї першого ступеня споріднення

0 %

Інші спадкоємці

5 %

Будь-які особи при отриманні спадщини від нерезидента

15 %

Особа, яка є інвалідом І групи або має статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування

0 %

0 %

За загальними правилами залежно від ступеня споріднення

0 %

* На думку ДПАУ, спадкоємці-нерезиденти з доходів у вигляді спадщини повинні сплачувати податок з доходів за ставкою 30 % (лист ДПАУ від 01.10.2007 р. № 4778/щ/17-0715, консультація в журналі «Вісник податкової служби України», 2007, № 14, с. 20.

 

Дохід у вигляді спадщини відображається в підрозділі 1.2 декларації, а також у рядках 15, 16, 17, 18 розділу III додатка 2 до декларації.

Докладно про порядок оподаткування спадщини див. статтю «Оподаткування доходів у вигляді спадщини та подарунків»//«Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 16, с. 29.

Декларування доходів у вигляді подарунка

. Доходи, отримані фізичними особами у вигляді подарунків, оподатковуються за правилами, установленими для оподаткування спадщини. Однак слід мати на увазі, що не підлягають оподаткуванню та відображенню в декларації такі доходи, як кошти чи майно (майнові чи немайнові права), подаровані одним членом подружжя іншому, у межах їх частини спільної сумісної або спільної часткової власності, а також батьками дітям, у тому числі зачатим за життя та народженим після, і дітьми батькам, у межах їх частини спільної часткової власності відповідно до закону (п. 14.2 Закону № 889). Доходи у вигляді подарунків відображаються в підрозділі 1.2 декларації, а також у рядках 22, 23, 24, 25 розділу III додатка 2 до декларації.

2.

Оподатковувані доходи від осіб, які не є податковими агентами. Не є податковими агентами (п.п. 8.2.2 Закону № 889):

нерезиденти;

фізичні особи, не зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності, які не здійснюють незалежну професійну діяльність.

Так, якщо платник податків (орендодавець) надавав в оренду нерухоме чи рухоме майно фізичній особі, яка не є підприємцем, він повинен буде відобразити дохід у вигляді орендної плати в декларації, оскільки такий платник податків є відповідальним за нарахування і сплату податку.

Нагадаємо, що

об’єктом оподаткування доходів від надання в оренду нерухомості є зазначена в договорі орендна плата в розмірі не менше мінімального орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу згідно з Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухомість фізичних осіб, затвердженою постановою КМУ від 20.11.2003 р. № 1787, установлюється органом місцевого самоврядування. Якщо таку мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного податкового року, то об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, визначеного в договорі оренди.

Об’єкт оподаткування доходів від надання в оренду рухомого майна визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди (див.

лист ДПАУ від 24.06.2005 р. № 12585/7/17-3117).

Доходи від здавання в оренду нерухомого та рухомого майна оподатковуються за ставкою 15 % та підлягають відображенню в підрозділі 1.2 декларації. Крім того, доходи від здавання в оренду нерухомого майна відображаються в рядку 4 розділу ІІІ додатка 2, а доходи від здавання в оренду рухомого майна — у рядку 10 розділу ІІІ додатка 2.

У декларації відображаються також доходи, отримані платником податків при здійсненні операцій з продажу об’єктів рухомого майна без участі податкових агентів, зазначених у

ст. 12 Закону № 889 , а саме: якщо договір купівлі-продажу не посвідчується нотаріально і продаж здійснюється без посередництва юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента.

Докладно про порядок оподаткування доходів від продажу об’єктів рухомого майна див. у статті «Оподаткування операцій з продажу та обміну нерухомого і рухомого майна» («Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 16).

3.

Іноземні доходи. Якщо протягом 2007 року платник податків одержував іноземні доходи, він має відобразити в декларації суму таких доходів, перераховану за курсом НБУ на дату їх отримання.

Якщо з країною, де отримано дохід, укладено

договір про уникнення подвійного оподаткування, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, платник податків має право на зменшення податкового зобов’язання на суму сплаченого за кордоном податку. При цьому фізична особа зобов’язана отримати від державного органу країни, в якій виплачено дохід, уповноваженого утримувати податок, довідку про суму утриманого податку, а також про базу його нарахування. Таку довідку має бути легалізовано консульством України у відповідній країні (п.п. 9.9.4 Закону № 889). Перелік чинних договорів про уникнення подвійного оподаткування опубліковано в листі ДПАУ від 20.01.2007 р. № 961/7/12-0117(див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 13).

У разі отримання іноземних доходів у країнах колишнього СНД легалізовувати довідку про суму сплаченого податку в цих країнах не потрібно, оскільки вони є учасниками

Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.93 р. (набула чинності для України 14.04.95 р.). На це вказує ДПАУ у своєму листі від 23.02.2007 р. № 3635/7/12-0117.

Платник податків відображає іноземні доходи в підрозділі 1.4 декларації та рядку 28 розділу ІІІ додатка 2 до декларації.

5.

Нецільова благодійна допомога від благодійника — фізичної особи, якщо загальна сума такої допомоги перевищує граничний розмір (у 2007 році — 740 грн. сукупно за рік) або платник податків не має права на отримання податкової соціальної пільги. Докладніше про порядок оподаткування нецільової благодійної допомоги див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, спецвипуск № 5. Дохід у вигляді нецільової благодійної допомоги відображається в розділі 1.2 декларації та рядку 24 додатка 2 до декларації.

6.

Невикористана цільова благодійна допомога у вигляді грошових коштів протягом 12 календарних місяців, наступних після її отримання (за винятком отримання благодійної допомоги у вигляді ендавменту*). Нагадаємо, що цільова благодійна допомога надається на лікування, а також для цілей, визначених у пп. «б» — «є» п.п. 9.7.4 Закону № 889. Порядок оподаткування такої допомоги визначено в п.п. 9.7.4 Закону № 889.

* Під ендавментом розуміється сума коштів або цінних паперів, що вносяться благодійником до банку чи небанківської фінансової установи, завдяки чому набувач благодійної допомоги набуває права на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту.

Про те, як оподатковується цільова благодійна допомога на лікування, див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, спецвипуск № 5.

Зазначений дохід відображається в розділі 1.2 декларації та рядку 24 додатка 2 до декларації.

7.

Страхове відшкодування внаслідок втрати застрахованого майна, якщо платник податків не використав суму такого відшкодування для заміни цього майна, у межах строків, установлених п. 15.1 Закону № 889.

Заміну (відновлення) має бути здійснено:

— для рухомого майна —

до кінця календарного року, наступного за роком, в якому відбулася страхова подія;

— для нерухомого —

до кінця другого календарного року, наступного за роком, в якому сталася страхова подія.

Сума страхового відшкодування відображається в розділі 1.2 декларації та рядку 24 додатка 2 до декларації.

8.

Закінчення строку позовної давності щодо кредиторської заборгованості платника податку. Загальний строк позовної давності становить 3 роки (ст. 257 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV).

Такі доходи також відображаються в підрозділі 1.2 декларації та рядку 24 розділу III додатку 2 до декларації.

9.

Оподатковувані доходи, не включені до розрахунку загальних оподатковуваних доходів попередніх звітних періодів. Такі доходи відображаються у відповідних рядках декларації та додатка 2 до декларації залежно від видів доходів, отриманих у попередніх звітних періодах.

10. Платник податків зобов’язаний подати декларацію про доходи, якщо

після звільнення з роботи у платника податків залишилися непогашені суми недоплати з податку з доходів фізичних осіб унаслідок:

— проведення роботодавцем перерахунку сум доходу платника податків за місцем застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) у випадках, установлених

п.п. 6.5.2 Закону № 889;

— порушення платником податку порядку застосування ПСП, після якого він скористався процедурою відновлення права на таку пільгу відповідно до

п.п. 6.3.4 Закону № 889;

— наявності заборгованості з податку з доходів, що підлягає утриманню у зв’язку з неповерненням або несвоєчасним поверненням сум, отриманих під звіт або на відрядження (

п.п. 9.10.1 Закону № 889).

Обов’язок щодо подання декларації в цьому випадку виникає, якщо з будь-яких причин

суму недоплати податку і штрафу не повністю стягнуто роботодавцем до закінчення граничного строку подання річної декларації.

Звертаємо увагу: нерезиденти, які протягом звітного року одержували доходи з джерелом їх походження з території України, що підлягають обов’язковому декларуванню, також мають подати декларацію про доходи, оскільки вони є платниками податків (

п. 2.1 Закону № 889). У листі ДПАУ від 01.10.2007 р. № 4778/щ/17-0715 стосовно доходів у вигляді спадщини, отриманої нерезидентом від резидента, зазначено, що нерезидент може подати декларацію і сплатити податок відразу при отриманні свідоцтва про право на спадщину.

Далі розглянемо випадки, коли фізична особа має право подати декларацію з метою отримання податкового кредиту.

 

Подання декларації з метою реалізації права на податковий кредит

Згідно з

п. 1.16 Закону № 889 податковий кредит — це сума (вартість) витрат, понесених платником податків — резидентом у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату ПДВ та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, отриманих за наслідками такого звітного року.

Відповідно до

п.п. 5.4.1 Закону № 889 правом на податковий кредит може скористатися тільки резидент, який має ідентифікаційний номер .

Що стосується осіб, які офіційно відмовилися від ідентифікаційного номера, то вони не можуть претендувати на нарахування податкового кредиту. Такий висновок міститься в

листі ДПАУ від 23.10.2006 р. № 5564/П/17-0715.

Тепер скажемо кілька слів про фізичних осіб, зареєстрованих підприємцями. Декларацію щодо підприємницьких доходів підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, а також платники фіксованого податку, повинні були подати не пізніше 11 лютого 2008 року (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 10, с. 61). Стосовно інших оподатковуваних доходів підприємці подають декларацію до 1 квітня 2008 року. Якщо фізична особа — підприємець протягом року одержувала доходи у вигляді заробітної плати, така особа може претендувати на отримання податкового кредиту.

Особи, які протягом року

одержували доходи, відмінні від заробітної плати, не можуть претендувати на отримання податкового кредиту. До таких осіб, зокрема, належать підприємці, які не одержують заробітну плату, військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ (листи ДПАУ від 13.08.2007 р. № 9813/5/17-0716, від 28.02.2007 р. № 4082/7/17-0217)

Порядок нарахування платником податків податкового кредиту з метою повернення надміру сплаченого податку з доходів визначено в

Інструкції № 442.

Перелік витрат, які платник податків має право включити до податкового кредиту за підсумками 2007 року, наведемо в таблиці.

 

Види витрат

Норма Закону № 889

Примітка

1

2

3

Частина суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником податків

П.п. 5.3.1 Закону № 889

Про особливості включення до податкового кредиту таких витрат
див. статтю «іпотечний податковий кредит» на с. 21

Сума коштів або вартість майна, передана

у вигляді пожертвувань чи благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні

П.п. 5.3.2 Закону № 889

Включається до складу податкового кредиту в розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % від суми загального оподатковуваного доходу звітного року

Сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання платника податків, іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення*

П.п. 5.3.3 Закону № 889

Включається до складу податкового кредиту в розмірі, що не перевищує суми, зазначеної в

п.п. 6.5.1 Закону № 889 (у 2007 році — 740 грн.), у розрахунку за кожний повний чи неповний місяць навчання протягом звітного податкового року

Сума витрат платника податків на сплату за власний рахунок страхових внесків, страхових премій та пенсійних внесків страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі банку за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади як платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення

П.п. 5.3.5 Закону № 889

Включається до складу податкового кредиту в розмірі, що не перевищує (у розрахунку за кожний повний чи неповний місяць звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):
а) при страхуванні платника податків або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку або на банківський пенсійний депозитний рахунок чи сукупно — суму, визначену в

п.п. 6.5.1 Закону № 889 (у 2007 році — 740 грн.);
б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом або на банківський пенсійний депозитний рахунок на користь такого члена сім’ї чи сукупно — 50 % суми, визначеної в п.п. 6.5.1 Закону № 889, з розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї (у 2007 році — 370 грн.)**

Сума витрат на штучне запліднення незалежно від того, чи перебуває платник у шлюбі з донором

П.п. 5.3.6 Закону № 889

Сума витрат на оплату вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини

П.п. 5.3.6 Закону № 889

* Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти.

** Якщо платник податків або члени його сім’ї першого ступеня споріднення були застраховані їх роботодавцями або роботодавці є вкладниками недержавних пенсійних фондів чи пенсійних депозитних рахунків на їх користь згідно з п.п. «в» п.п. 4.2.4 Закону № 889, гранична сума, зазначена в п.п. «а» чи «б», зменшується для відповідної застрахованої особи чи учасника недержавного пенсійного фонду на суму страхових внесків або внесків до недержавних пенсійних фондів чи на пенсійні депозитні рахунки, сплачених його роботодавцем протягом звітного податкового року.

Якщо член сім’ї платника податків першого ступеня споріднення самостійно застрахував такі самі ризики за окремим страховим договором або він є вкладником недержавного пенсійного фонду за окремим пенсійним контрактом, то платник податків не має права включати до складу податкового кредиту суму, визначену в п.п. «б» щодо такого члена сім’ї. Право включити до складу свого податкового кредиту суму страхових (пенсійних) внесків (премій), сплачених за таким окремим страховим договором чи пенсійним контрактом надається такому члену сім’ї на умовах, зазначених у п.п. «б».

 

Звертаємо увагу:

суму власних коштів, сплачених платником податків на користь закладу охорони здоров’я для компенсації вартості лікування такого платника податків або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, не може бути включено до складу податкового кредиту за підсумками 2007 року. Згідно з п.п. 22.1.2 Закону № 889 платник податків зможе скористатися правом на податковий кредит щодо таких витрат лише за підсумками року, наступного за роком набрання чинності законом про медичне страхування, якого поки що немає.

Згідно з

п.п. «в» п. 19.1 Закону № 889 при поданні платником податків декларації податковий орган може вимагати від платника податків надання документів і відомостей, пов’язаних з виникненням доходу або права на отримання податкового кредиту.

Так, з декларацією подаються

копії документів, що підтверджують витрати, які включаються до податкового кредиту: фіскальні або товарні чеки, касові ордери, товарні накладні, договори, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг). Крім того, надаються довідки від роботодавців про суми нарахованого загального оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати та утриманого податку з доходів. У довідці має бути зазначено: назву підприємства, ідентифікаційний номер платника податків, суми нарахованої протягом року заробітної плати, суму утриманих внесків до фондів соціального страхування, суми наданих ПСП та відомості про інші оподатковувані доходи фізичної особи. Оригінали підтверджуючих документів до податкового органу не подаються, але при цьому зберігаються платником податків до закінчення проведення податкової перевірки щодо нарахування податкового кредиту.

При заповненні декларації платнику податків слід мати на увазі, що

сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми його загального оподатковуваного доходу, отриманого протягом 2007 року у вигляді заробітної плати (п. 5.4 Закону № 889).

Звертаємо увагу:

ПДВ, що входить до складу понесених витрат, виключається із суми податкового кредиту .

Платникам податків слід пам’ятати, що право на включення до складу податкового кредиту витрат, понесених у 2007 році, на наступні податкові роки не переноситься, якщо не скористатися правом на нарахування податкового кредиту за підсумками звітного податкового року.

 

Зменшення заробітної плати на суму соціальних внесків та ПСП для цілей декларування податкового кредиту

І ще раз зупинимося на вже наболілій проблемі. Нагадаємо, що на підставі

пп. 3.5 і 6.1 Закону № 889 при нарахуванні заробітної плати об’єкт оподаткування визначається як сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму внесків до фондів соціального страхування та суми ПСП. Однак протягом декларативних кампаній попередніх років ДПАУ наполягала і досі продовжує наполягати, що при розрахунку суми податку, яка підлягає поверненню з бюджету у зв’язку з реалізацією платником права на податковий кредит, сума нарахованої заробітної плати не зменшується на суму ПСП та суму внесків до фондів соціального страхування (див. листи від 12.05.2006 р. № 5379/6/17-0716, від 13.08.2007 р. № 9813/5/17-0716). Податківці вважають, що «підхід у взятті за основу при розрахунку саме нарахованої зарплати відповідає принципу рівності всіх платників податку незалежно від того, чи користувалися вони протягом року податковою соціальною пільгою, та які розміри внесків до соціальних фондів було відраховано з їх зарплати».

Але не варто забувати: при такому підході може виявитися, що платник податків замість повернення надміру сплаченої суми податку з доходів повинен буде ще повернути до бюджету певну суму, хоча це цілковитий абсурд і суперечить власне поняттю «податковий кредит». Така ситуація виникне, якщо податковий кредит менше суми утриманих за рік із заробітної плати соціальних внесків та ПСП. Добре, що ДПАУ дозволила платнику податків у такому разі не повертати нічого до бюджету (див.

лист від 04.04.2005 р. № 6119/7/17-3117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 33).

На думку редакції,

для цілей податкового кредиту має використовуватися нарахована заробітна плата, зменшена на суму утримань до соціальних фондів та ПСП. Це є логічним та відповідає нормам Закону № 889, адже податковий кредит зменшує суму нарахованого фізичній особі оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати, котра, як зазначалося вище, при визначенні об’єкта оподаткування зменшується на суму утриманих із неї соціальних внесків та ПСП. Отже, суми соціальних внесків та ПСП не підлягають оподаткуванню, тому не повинні брати участі в розрахунку суми податку, що підлягає поверненню з бюджету у зв’язку з реалізацією платником права на податковий кредит.

Слід зауважити, що вже є два позитивні судові рішення з цього питання (

постанова районного суду у м. Києві від 26.01.2006 р., постанова районного суду м. Донецька // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 47, постанова Святошинського районного суду м. Києва у справі № 2а-18-1/07 р. // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 14). Тому, якщо ви готові відстоювати свою точку зору в суді, не погоджуйтеся з незаконними вимогами ДПАУ.

 

Строки подання декларації

Декларація про доходи подається до податкового органу

до 1 квітня року, наступного за звітним (абзац «г» п.п. 4.1.4 Закону № 2181). Граничним строком подання декларації за підсумками 2007 року є 31 березня 2008 року.

Судячи з роз’яснень ДПАУ (див.

лист від 12.05.2006 р. № 9045/7/17-2116 // «Податки та бухгалтерський облік, 2006, № 53) граничний строк установлено тільки для випадків обов’язкового подання декларації. Декларація, що подається платниками податків з метою реалізації права на податковий кредит, може подаватися протягом усього року, наступного за звітним. Такого висновку ДПАУ доходить, посилаючись на п. 15.3 Закону № 2181, в якому зазначено, що при поверненні з бюджету надміру сплачених податків платники можуть подавати заяву протягом 1095 днів, наступних за набуттям права на таке відшкодування. При цьому податківці враховують обмеження п.п. 5.4.2 Закону № 889, згідно з котрим якщо платник не скористався правом на податковий кредит за результатами звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься, тому строк подання декларації у зв’язку з реалізацією права на податковий кредит обмежується податковим періодом (роком). Отже, якщо ви вирішили скористатися правом на податковий кредит за підсумками 2007 року, це можна зробити протягом усього 2008 року. Штрафні санкції за подання декларації з метою отримання податкового кредиту після 1 квітня до платників податків не застосовуються.

Подати декларацію можна особисто чи поштою. При цьому

датою подання декларації вважається:

дата її реєстрації в податковому органі, якщо декларація подається платником податків до податкового органу особисто. Зауважимо: за усними роз’ясненнями працівників податкових органів, за довіреністю, засвідченою нотаріально, декларацію про доходи платника податків може подати інша фізична особа;

дата здійснення поштового відправлення, зазначена на штампі відділення зв’язку, якщо декларація відправляється поштою.

Сподіваємося, що матеріал цієї статті допоможе нашим читачам, які зобов’язані подати декларацію до 1 квітня 2008 року, а також тим, хто хоче скористатися правом на податковий кредит.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі