Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Заповнюємо декларацію і додатки до неї

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2008/№ 17
Друк
Стаття

Заповнюємо декларацію і додатки до неї

 

Усіх платників податків, які декларуватимуть доходи, хвилюють запитання: за якою формою подається декларація та як заповнити декларацію і додатки до неї? Відповіді на ці запитання наші читачі знайдуть у пропонованій статті.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Почнемо з форми, за якою має подаватися декларація. Незважаючи на те що

Закон № 889 діє вже з 2004 року, нову форму декларації, яку мав визначити центральний податковий орган за погодженням з Комітетом Верховної Ради України, досі не затверджено. У зв’язку з цим Мінфін вважає за можливе подання бланка діючої форми декларації про доходи (додаток 1 до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. № 12), що було зазначено в листі від 12.12.2007 р. № 31-20040-04-18/27150. Як уже відзначалося в наших консультаціях, форму декларації не адаптовано до нових правил оподаткування, тому ДПАУ розробила додатки до неї.

Так, разом з декларацією подаються два додатки:

— додаток 1 «

Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2007 року)», що заповнюється, якщо платник податків претендує на податковий кредит;

— додаток 2

«Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту».

Форми зазначених додатків доведено листами ДПАУ. Останні їх редакції наведено в

листі ДПАУ від 22.01.2008 р. № 1025/7/17-0217.

І ще один момент: платники податків, які зобов’язані подавати декларацію, мають вести облік доходів і витрат у Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу за формою, затвердженою

наказом ДПАУ від 16.10.2003 р. № 490.

Що стосується фізичних осіб, які подають декларацію з метою отримання податкового кредиту, то вони можуть вести облік документів та відомостей у реєстрі, записи в якому здійснюються в довільній формі (

п. 4 Порядку № 490).

Відповідно до

п. 18.5 Закону № 889 декларація заповнюється платником податку самостійно. У випадках, визначених Законом № 889, зобов’язання щодо заповнення та подання декларації покладаються на інших осіб, а саме:

— на опікуна чи піклувальника — стосовно доходів, отриманих неповнолітньою та недієздатною особою;

— на спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) — стосовно доходів, отриманих протягом 2007 року померлим платником податку;

— на державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, оголошеного в установленому порядку банкрутом.

Крім того, декларацію може бути заповнено іншою особою,

нотаріально уповноваженою на це платником податків. Якщо декларація заповнюється іншою особою, вона обов’язково має містити інформацію про таку особу.

Уповноважені платником податку особи, які заповнюють декларацію за винагороду, несуть відповідальність за порушення порядку заповнення та/або подання декларації на рівні відповідальності, установленої для платника податку. При цьому такий платник податку звільняється від зазначеної відповідальності.

Згідно з

п. 18.10 Закону № 889 у фізичної особи є можливість до 1 березня 2008 року звернутися до відповідного податкового органу з проханням заповнити декларацію. Податковий орган, у свою чергу, зобов’язаний надати безкоштовні послуги з такого заповнення. Відмова посадової особи податкового органу надати зазначені послуги звільняє платника податків від будь-якої відповідальності за неповне або неправильне заповнення декларації.

Запит платника податків щодо заповнення декларації про доходи податковим органом має бути складено в письмовій формі (

п.п. 2.4.2 Інструкції № 442). Платник податку обов’язково повинен зазначити, як податковий орган може поінформувати його про відмову в заповненні його річної декларації. Звертаємо увагу, що запит платника податку (заявника) щодо заповнення його річної декларації не поширюється на розділ декларації, в якому відображаються відомості стосовно нарахування податкового кредиту, оскільки безпосередньо платник податку має зазначити підстави для нарахування податкового кредиту і конкретні (документально підтверджені) суми витрат.

Декларація може заповнюватися як українською, так і російською мовою.

Зверніть увагу, що

декларуванню підлягають виключно оподатковувані доходи, оподатковувана частина доходу.

Особливості заповнення декларації покажемо в таблиці.

 

Структура декларації

Види доходів

Примітки

1

2

3

Розділ 1

Наводяться відомості про платника податків
(П. І. Б., ідентифікаційний номер, адреса, телефон) та нотаріально уповноважену особу (якщо вона є)

Підрозділ 1.1.

Доходи, отримані за основним місцем роботи

Оподатковувані доходи, отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, виплати за договорами цивільно-правового характеру, а також інші оподатковувані доходи, отримані від податкових агентів

На думку ДПАУ

(лист № 25941), тут відображаються доходи у вигляді заробітної плати, отримані від роботодавців протягом звітного року

Підрозділ 1.2.

Доходи, отримані в інших місцях не за місцем основної роботи

Доходи, отримані не від податкових агентів, і доходи, що не підлягають оподаткуванню у джерела їх виплати

Відображаються оподатковувана спадщина, подарунки, інвестиційний прибуток, орендна плата від орендаря — фізичної особи, благодійна допомога від фізичної особи тощо. За роз’ясненнями ДПАУ, тут відображаються також доходи, отримані від приватної нотаріальної, адвокатської та іншої незалежної професійної діяльності

Підрозділ 1.3.

Доходи, отримані від підприємницької діяльності, іншої незалежної професійної діяльності

Доходи, отримані від підприємницької та іншої незалежної професійної діяльності

Заповнюється фізичними особами — підприємцями на загальній системі оподаткування та на фіксованому патенті в окремій декларації, що підлягала поданню до податкових органів до 11 лютого 2008 року (включно). У «цивільній» декларації про доходи цей підрозділ не заповнюється

Підрозділ 1.4.

Іноземні доходи

Доходи, відмінні від доходів з джерелом походження з України

Відображається сума іноземних доходів, перерахована за курсом НБУ на дату їх отримання. Сума зменшення податку відображається у гр. 5 (сума сплаченого податку у валюті отримання доходу) і гр. 6 (еквівалент податку, зазначеного у гр. 5, перерахований за курсом НБУ на дату отримання іноземного доходу). Звертаємо увагу, що сума податку з іноземного доходу платника податку, сплаченого за кордоном, не може перевищувати суму податку, розрахованого на базі його загального річного оподатковуваного доходу з урахуванням іноземного доходу

Розділ 2.

Суми, що виключаються з оподатковуваного доходу

Суми, на які зменшується дохід у вигляді заробітної плати

На думку ДПАУ, цей розділ декларації не заповнюється. Як зазначалося вище, ми з цим не згодні та вважаємо, що в підрозділі 2.1 можна відобразити суми отриманих протягом 2007 року податкових соціальних пільг та суми утриманих внесків до соціальних фондів

Розділ 3.

Загальна сума доходу за звітний рік, з якого необхідно сплатити податок

Загальна сума оподатковуваного доходу

Розділ 4.

Відомості про власність і земельні ділянки

Дані про нерухоме та рухоме майно, а також про земельні ділянки, що належать платнику податків

Відомості про наявну власність наводяться на підставі документів, що засвідчують право власності або право користування земельною ділянкою (свідоцтво про право власності, техпаспорт, державний акт тощо)

Додаток 1.

Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту

Витрати, які громадянин має право включити до складу податкового кредиту

Відображаються фактично понесені витрати фізичної особи, підтверджені документально. Податківці рекомендують додавати до декларації копії підтверджуючих документів, а оригінали зберігати до закінчення податкової перевірки щодо правильності нарахування податкового кредиту

Додаток 2.

Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податків або сплаті до бюджету

Сума податкового зобов’язання фізичної особи

Провадиться остаточний розрахунок податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податків або сплаті до бюджету

 

Податкові органи здійснюють перевірку достовірності даних, наведених платником податків у декларації про доходи.

Якщо за підсумками декларації податковим органом

донараховано суму податкових зобов’язань, вона підлягає сплаті до відповідного бюджету протягом 30 календарних днів від дня отримання податкового повідомлення про таке нарахування.

Сума коштів, що підлягає поверненню платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом за адресою, зазначеною в декларації,

протягом 60 календарних днів із дня отримання такої декларації.

Приклад.

Протягом 2007 року платник податків Сигалов Д. В. (ідентифікаційний номер — 2543332516) отримав такі доходи:

1) заробітну плату за основним місцем роботи (ТОВ «Лотос») у сумі 33000 грн., з якої сплачено внески до фондів соціального страхування в сумі 1055,37 грн. і податок з доходів у сумі 4791,72 грн.;

2) інвестиційний дохід у сумі 4800 грн.;

3) спадщину (житловий будинок, розташований на території України, вартістю 151500 грн.). Спадщину отримано від батька.

У 2007 році Сигалов Д. В. здійснив витрати, які він має право включити до складу податкового кредиту, а саме:

1) на оплату навчання у вузі доньки за 4 місяці навчання у 2007 році в сумі 3400 грн. (850 грн.

х 4 міс.);

2) проценти за іпотечним кредитом у гривнях у сумі 12000 грн. Площа квартири не перевищує 100 кв. м.

Платник податків зобов’язаний подати декларацію про доходи до 1 квітня 2008 року, оскільки протягом року він одержував доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню: орендну плату від орендаря — фізичної особи і спадщину.

Орендна плата від здавання легкового автомобіля оподатковується за ставкою 15 %, дохід у вигляді спадщини — за ставкою 0 %, оскільки Сигалов Д. В. є спадкоємцем першого ступеня споріднення.

Щодо витрат, які платник податків має право включити до складу податкового кредиту, зауважимо таке.

Витрати на оплату навчання доньки може бути включено до податкового кредиту в сумі 2960 грн. (740 грн. х 4 міс.).

Проценти за іпотечним кредитом включаються в повній сумі, оскільки площа квартири, придбаної в кредит, не перевищує 100 кв. м.

У прикладі заповнення додатка 2 до декларації в деяких рядках наводяться розрахунки показників. Звертаємо увагу: у додатку 2, що подається до податкового органу, такі розрахунки наводити не потрібно.

 

 

<...>

Декларація

про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 200

7 року

або за інший період звітного року

Ідентифікаційний номер

2543332516

РОЗДІЛ 1

Повідомляю, що я

                                                  Сигалов Дмитро Володимирович,                                                                                

(прізвище, ім’я та по батькові)

проживаю за адресою

                                       м. Харків, пр-т Московський, буд. 191/2, кв. 14                                                               

Телефони: квартирний 92-52-17, службовий 737-21-21

одержав у 2007 році такі доходи:

 

1.1. Доходи, одержані мною ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (заробітна плата, дивіденди, премії, інші грошові та натуральні винагороди, доходи від роботи за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, авторські винагороди, а також доходи від виконання разових та інших робіт):

 

Місце основної роботи, де зберігається трудова книжка (повне найменування та код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи)

За який час одержано доход з 01.01.2007 по 31.12.2007

Сума нарахованого доходу

Сума утриманого податку

ТОВ «Лотос»
Код ЄДРПОУ 26587521

Січень — грудень

33000,00

4791,72

Всього

х

33000,00

4791,72

 

1.2. Доходи, одержані мною в інших місцях НЕ ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (за виконання робіт за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, разових та інших робіт, дивіденди, авторські винагороди):

 

Де одержано доходи і за що (підприємство або особа, зареєстрована як підприємець, та код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи)

За який час одержано доход з 01.01.2007 по 31.12.2007

Сума нарахованого доходу

Сума утриманого податку

ТОВ «Люкс»
Код ЄДРПОУ 26587521 (інвестиційний доход)

Січень

4800,00

Харківська обл. смт. Високий
(свідоцтво про право на спадщину від 02.07.2007 р. № 453)

Липень

151500,00

Всього

х

156300,00

 

1.3. Доходи, одержані мною від підприємницької, приватної нотаріальної, адвокатської та іншої незалежної професійної діяльності, та інші доходи, оподаткування яких проводять податкові органи (здавання в оренду приміщень, майна та ін.):

 

Види діяльності за кодом КВЕД, за здійснення яких одержано доход

Сума одержаного валового доходу

Витрати, пов’язані з одержанням доходу

Сума чистого доходу

Сума податку, сплаченого авансом та утриманого підприємствами

Не отримував

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

1.4. Доходи, які були мною одержані за кордоном або з іноземних держав:

 

Назва країни, в якій або з якої одержано доход (місто, назва організації, яка виплатила доход)

Місяць, в якому одержано доход

Сума одержаного доходу

Сума податку, яка сплачена (утримана за кордоном)

в інозем. валюті

в укр. грн.

в інозем. валюті

в укр. грн.

Не отримував

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

З метою усунення подвійного оподаткування ПОДАЮ висновок про сплату податку в     —   (назва країни), стверджений податковим органом цієї країни.

<...>

 

РОЗДІЛ 3

3.1. З урахуванням наведених вище даних, вважаю, що мій доход, з якого необхідно сплатити прибутковий податок за 200

7 рік, становить 189300,00 грн. (33000,00 + 4800,00 + 151500,00).

3.2. Одночасно повідомляю, що в наступному 200_ році я передбачаю одержати оподатковуваний сукупний доход  — грн.

 

РОЗДІЛ 4

Відомості про власність та земельні ділянки

 

Перелік власності

Місцезнаходження

Вартість за даними інвентарбюро (грн.)

Площа виділеної земельної ділянки
(в кв. м)

1. Житловий будинок

Харківська обл., смт Високий, вул. Красіна, 29

151500,00

 

2. Власна квартира

м. Харків, пр-т Московський, 191/2, кв. 14

25000,00

 

3. Дачний будинок

 

 

 

4. Земельні ділянки

 

 

 

 

5. Транспортні засоби (легкові, вантажні автомобілі, мотоцикли, моторні човни):

    Марка

ВАЗ Модель 2121 Потужність двигуна 1700 cм3

    Правильність, зазначених у цій декларації відомостей,

    СТВЕРДЖУЮ

  Сигалов                     22.02.2008 р.  

                                                                 (підпис, дата)

 

 

Додаток № 1

ПЕРЕЛІК

сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2007 року)

 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — платника податку

Сигалов Дмитро Володимирович

Ідентифікаційний номер платника податку

2543332516

Резидентство

Україна

 

Витрати, фактично понесені платником податку протягом 2007 року

Код рядка

Реквізити документів, які підтверджують витрати

Сума (грн.)

1

2

3

4

Сума коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні, у розмірі, що перевищує два відсотки, але не є більшим п’яти відсотків від суми його загального оподатковуваного доходу, отриманого протягом звітного податкового року

01

 

 

Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення, але не більше суми,

розмір якої не перевищує суми місячного мінімального прожиткового рівня для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень, у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року. У 2007 році цей розмір становив 740 грн. на місяць (525 грн. х 1,4)

02

ПКО 2541
від 03.08.2007 р.

2960,00

<...>

Частина суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених

платником податку, яка розраховується за правилами, визначеними згідно із статтею 10 Закону № 889

05

Реєстр документів (додається)*

12000,00

Всього витрат (06 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05)

06

 

14960,00

 

Наведена інформація є достовірною

               Сигалов               

особистий підпис фізичної
особи — платника податку

 

«22» лютого 2008 р.

____________________________________

особистий підпис особи, уповноваженої
на заповнення декларації

«

__»_________2008 р.

 

 

* В соответствии с п. 4 приказа № 490 налогоплательщики могут вести учет документов и сведений, связанных с правом на получение налогового кредита, в реестре документов, записи в котором производятся в произвольной форме.

 

 

Додаток 2

РОЗРАХУНОК

суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту

Проведений,

Сигалов Д. В.,                                                                                                                                                                                    ідентифікаційний № 2543332516

(прізвище, ініціали платника податку)

на підставі поданої декларації про доходи, одержані у 2007 році (вх. ______ № від ____________)

 

Розділ I

(сума ПДФО до повернення з бюджету у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту)

 


рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

визначені платником

за наслідками перевірки

1

Сума загального річного доходу, нарахованого протягом 2007 року у вигляді заробітної плати (зазначено у п. 1.1 Розділу I декларації), зменшена на суму податкового кредиту, зазначену у рядку 06 переліку сум витрат

16984,63

(33000 - 1055,37 -
- 14960)

 

2

Сума ПДФО з оподатковуваного доходу, визначеного у п. 1 цього розділу за ставкою, встановленою п. 7.1 ст. 7 Закону (15 %)

2547,69

 

3*

Сума ПДФО до повернення (сума ПДФО, утримана протягом 2007 р. та зазначена у п. 1.1 Розділу I декларації, зменшується на суму ПДФО, визначену у п. 2 цього розділу)

2244,03

(4791,72 -
- 2547,69)

 

 

* Сума податку до повернення не може перевищувати суми податку, перерахованого до бюджету окремим платником податку.

<...>

 

Розділ III

(суми податку з доходів фізичних осіб, які підлягають сплаті до бюджету)

 


рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

визначені платником

за наслідками перевірки

1

2

3

4

<...>

Доходи, отримані внаслідок прийняття у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав (ст. 13 код бюджетної класифікації 11011400)

15

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 0 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації)

151500,00

 

15.15

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1 цього розділу

0,00

 

<...>

21**

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 Розділу І декларації (сума пп. 15.15; 16.16; 17.17; 18.18 — п. 19 цього розділу)

0,00

 

Інші доходи, отримані платником ПДФО, які не ввійшли у попередні додатки цього розрахунку (код бюджетної класифікації 11010100)

<...>

24

Сума оподатковуваного доходу, з якого слід сплатити ПДФО до бюджету за ставкою 15 % (доходи, зазначені у п. 1.2 Розділу I декларації)

4800,00

 

24.24

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 24 цього розділу

720,00

 

<...>

27

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 Розділу I декларації (сума пп. 22.22; 23.23; 24.24; 25.25 цього розділу)

720,00

 

<...>

30***

Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з доходів, зазначених у п. 1.2 та п. 1.4 Розділу I декларації (сума п. 27 + п. 29 цього розділу) — п. 26 цього розділу.

720,00

 

 

** Позитивне значення цього підрахунку відповідає податковому зобов’язанню платника податку із сплати до бюджету сум ПДФО. Від’ємне значення відповідає сумі ПДФО, що належить до повернення платнику податку з бюджету.

*** Сума ПДФО з іноземного доходу, сплаченого за кордоном, зараховується відповідно до п.п. 9.9.5 п. 9.9 ст. 9 Закону № 889.

 

Розділ IV

(податкове зобов’язання)


рядка

Алгоритм розрахунку

Сума (грн.)

визначені платником

за наслідками перевірки

1

Сума податку з доходів фізичних осіб до повернення з бюджету у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту (п. 3 Розділу I, код 11010100)

- 2244,03

 

<...>

5

Податкове зобов’язання (або від’ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб (п. 21 Розділу III, код 11011400)

0,00

 

6

Податкове зобов’язання (або від’ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб (п. 30 Розділу III інші доходи, код 11010100)

720,00

 

 

Розрахунок стверджую

особистий підпис фізичної

особи — платника податку

           Сигалов        «22» лютого 2008 р.

особистий підпис особи,

уповноваженої на

«___» ____________2008 р.

Розрахунок перевірено:

 

  Інспектор

Начальник відділу (сектору)
___________________
                                                                                 (П. І. Б., підпис)
Затверджую:

Начальник ДПІ
                        ___________________
                                                                                  (П. І. Б., підпис)

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі