Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Бюджетні новації-2008: «правила ігри» для бюджетників

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2008/№ 6
Друк
Стаття

Бюджетні новації-2008: «правила ігри» для бюджетників

 

Традиційно закони про держбюджет регулюють основні напрямки діяльності бюджетних установ та організацій — учасників бюджетного процесу. Одні норми, передбачені цими законами, залишаються незмінними з року в рік, інші — диктують нові правила суб’єктам бюджетного процесу. Що ж приготував для бюджетників головний закон країни на 2008 рік — читайте у статті.

Олена ПАВЛЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

БКУ

— Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-III.

Закон про держбюджет-2008

— Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 р. № 107-VI (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 4).

Закон № 1490

— Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22.02.2000 р. № 1490-III.

Постанова № 659

— постанова КМУ «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання» від 17.05.2002 р. № 659.

 

Власні надходження

Уже стало правилом, яке переходить з року в рік, що не всі кошти, які належать до власних надходжень, залишаються у розпорядженні бюджетних установ. Такими, зокрема, є кошти, отримані бюджетними установами за здані у вигляді брухту та відходів чорні, кольорові, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння (згідно з

п. 2 постанови № 659 вони належать до четвертої підгрупи першої групи власних надходжень).

Відповідно до

п. 18 ст. 2 р. І Закону про держбюджет-2008 80 % коштів, отриманих за брухт і відходи золота, платини, металів платинової групи, дорогоцінне каміння, а також 50 % коштів, отриманих за брухт і відходи срібла, належать до доходів загального фонду держбюджету України. Фактично власними в цьому випадку є відповідно 20 % і 50 % зазначених коштів, решта підлягає перерахуванню до доходу загального фонду бюджету.

Як і у 2007 році, особливе правило в частині розподілу між бюджетами передбачено відносно плати за оренду майна, що належить до третьої підгрупи першої групи власних коштів бюджетних установ. Так,

50 % плати за оренду майна (як рухомого, так і нерухомого), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, підлягає зарахуванню до складу загального фонду держбюджету (п. 32 ст. 2 р. І Закону про держбюджет-2008). Решта 50 % орендної плати зараховується до складу доходів спеціального фонду (п. 15 ст. 7 р. І Закону про держбюджет-2008) і може витрачатися бюджетною установою — орендодавцем відповідно до кошторису. Винятком з цього правила є плата за оренду військового майна і майна Національної академії наук України та галузевих академій наук, яка повністю зараховується до доходу спеціального фонду їх кошторису.

Підкреслимо, що такий порядок розподілу орендної плати діє відносно бюджетних установ, які утримуються

за рахунок коштів державного бюджету. Рішення про розподіл орендної плати, отриманої за здане в оренду майно бюджетних установ, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, приймає місцева влада.

Решта власних надходжень

(у тому числі наукових установ Національної академії наук України та галузевих академій наук), перелік яких затверджено постановою № 659, у повному обсязі належать бюджетним установам. При цьому вони зараховуються до доходу спецфонду кошторису та витрачаються згідно з установленими напрямками використання.

Згідно з

п. 17 ст. 37 р. І Закону про держбюджет-2008 кошти, що належать до власних надходжень бюджетних установ, насамперед спрямовуються на заходи, пов’язані з організацією надання послуг, реалізацією продукції та виконанням робіт бюджетними установами, та на інші заходи щодо утримання цих установ згідно із законодавством. Проте крім цієї норми необхідно враховувати і положення пп. 23, 49 Порядку складання, розгляду, затвердження і основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228, відповідно до яких кошти спецфонду бюджетні установи використовують:

1) згідно з напрямками використання;

2) на погашення заборгованості установи щодо бюджетних зобов’язань за спеціальним та загальним фондами бюджету;

3) на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій установи, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

Якщо

обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищать видатки, затверджені в кошторисі (наприклад, протягом року з’являться нові орендарі, надійдуть кошти від незапланованої реалізації матеріальних цінностей тощо), то згідно зі ст. 68 р. І Закону про держбюджет-2008 такі кошти має бути спрямовано:

— на погашення заборгованості з оплати праці з нарахуваннями;

— на оплату комунальних платежів та енергоносіїв.

Якщо ж такої заборгованості немає, то кошти, які надійшли понад затверджену суму, що належать до власних надходжень, спрямовуються на витрати так:

— 50 % — на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

— 50 % — на заходи, необхідні для виконання основних функцій установи, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів повинен

відкоригувати обсяги взятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом для проведення видатків за цими зобов’язаннями зі спеціального фонду бюджету. Таке коригування зобов’язань проводиться шляхом унесення змін до кошторису .

Нагадаємо, що аналогічний порядок використання коштів спецфонду діяв і у 2007 році.

 

Перерозподіл видатків

Перерозподілу видатків за бюджетними програмами присвячено

ст. 25 р. І Закону про держбюджет-2008. Норми цієї статті стосуються окремих випадків, коли після затвердження бюджетних призначень виникає необхідність у перерозподілі видатків за бюджетною програмою в розрізі КЕКВ. Такий перерозподіл у виняткових випадках здійснює Мінфін за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів держбюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному і спеціальному фондах.

Перерозподіляти бюджетні призначення за бюджетними програмами в межах загального обсягу головного розпорядника коштів держбюджету, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення видатків споживання (по загальному і спеціальному фондах окремо) можна тільки після погодження з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

Заборонено збільшувати бюджетні призначення по загальному і спеціальному фондах на:

1)

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків (за кодом 1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ», у тому числі за кодами 1111 «Заробітна плата», 1112 «Грошове утримання військовослужбовців»).

Слід звернути увагу на те, що

ст. 65 р. І Закону про держбюджет-2008 зобов’язує керівників бюджетних установ утримувати чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень або винагород, матеріальну допомогу, тільки в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого кошторисом або планом використання бюджетних коштів;

2)

видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів державної влади за рахунок зменшення інших видатків.

Крім того,

ст. 29 р. І Закону про держбюджет-2008 передбачено перелік захищених статей видатків, тобто таких, які не можна змінювати в бік зменшення. До них, зокрема, належать видатки на:

— оплату праці працівників бюджетних установ (код 1110);

— нарахування на заробітну плату (код 1120);

— забезпечення продуктами харчування (код 1133);

— оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

— трансферти населенню (код 1340).

 

Бюджетні зобов’язання

Вимоги до взяття зобов’язань бюджетних установ містяться в

ст. 62 р. І Закону про держбюджет-2008. Ця стаття повторює деякі норми БКУ. Крім того, слід ураховувати, що наказом Держказначейства від 09.08.2004 р. № 136 було затверджено Порядок обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, в якому також викладено вимоги до взяття бюджетних зобов’язань.

Звернемо увагу на основні моменти, що випливають зі

ст. 62 р. І Закону про держбюджет-2008.

По-перше, брати бюджетні зобов’язання і здійснювати відповідні видатки

за загальним фондом бюджету можна:

— тільки

в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами;

— ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Держказначейства;

— у разі їх відповідності бюджетним паспортам.

Зобов’язання

за спеціальним фондом можна брати виключно в межах фактичних надходжень до спеціального фонду.

Зобов’язання, узяті без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними і не підлягають оплаті

(ст. 51 БКУ). Узяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

Інакше кажучи, бюджетна установа не має права укладати договори на придбання товарів (робіт, послуг), відповідно до яких необхідно здійснити платежі на суму більшу, ніж затверджена в кошторисі на ці цілі, або якщо такі витрати взагалі не заплановані на поточний бюджетний рік.

По-друге, здійснювати видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можна тільки за

відсутності простроченої заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), а також за спожиті енергоносії та комунальні послуги. У зв’язку з цим важливо якомога точніше розрахувати і запланувати насамперед кошти на оплату праці, за енергоносії та комунальні послуги, а потім уже решту видатків з метою недопущення заборгованості за зазначеними платежами.

Винятки

становлять зобов’язання щодо виплати субсидій, допомог, пільг з оплати за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій з бюджету певним категоріям громадян. Такі зобов’язання враховуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на ці цілі бюджетних призначень. По суті, такі зобов’язання можна віднести до трансфертів населенню, що належать до захищених статей видатків, які обов’язково має бути нараховано, навіть якщо на сьогодні кошти на такі цілі відсутні.

Слід також звернути увагу на

ст. 47 р. І Закону про держбюджет-2008, яка зобов’язує місцеві ради при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потреби в таких асигнуваннях:

— на оплату праці працівників бюджетних установ згідно з установленими законодавством умовами оплати праці та розміром мінімальної зарплати;

— на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

У цій статті акцентується увага на недопущенні простроченої заборгованості за цими видами видатків.

Ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах передбачається встановлювати щодо кожної бюджетної установи виходячи з призначень, визначених розпорядниками бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2008 рік. При цьому згідно зі

ст. 25 р. І Закону про держбюджет-2008 розпорядникам коштів необхідно забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв не менше ніж на 10 відсотків.

 

Оренда державного та комунального майна

Згідно з

п. 41 ст. 2 р. І Закону про держбюджет-2008 у 2008 році надходження від плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна (крім надходжень від плати за оренду майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів держбюджету) повністю зараховуються до складу доходів загального фонду держбюджету. Аналогічний порядок зарахування таких коштів діяв і минулого року.

У 2007 році передача в оренду державного та комунального майна здійснювалася виключно на конкурсних засадах. Конкурс на право оренди державного та комунального майна мав проводитися в будь-якому випадку, у тому числі і за наявності однієї заяви від претендента на право оренди. При цьому пріоритетне право оренди в конкурсі належало бюджетним установам та організаціям.

У 2008 році згідно зі

ст. 76 р. І Закону про держбюджет-2008 проведення конкурсу також є обов’язковим, але не в усіх випадках. Конкурс на право оренди не проводиться, якщо державне та комунальне майно передається в оренду бюджетним установам, музеям, підприємствам та громадським організаціям у сфері культури та мистецтва (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні), Пенсійному фонду України та його органам, державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження.

Нагадаємо, що за необхідності проведення конкурсу на право оренди майна, яке перебуває в державній власності, необхідно керуватися вимогами

Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого наказом Фонду держмайна України від 13.10.2004 р. № 2149. Передача в оренду майна, що належить АР Крим, здійснюється відповідно до порядку, визначеного Верховною Радою АР Крим, а передача в оренду майна, що перебуває в комунальній власності, регулюється відповідними документами, прийнятими органами місцевого самоврядування. Порядок та умови проведення конкурсів на право укладення договорів оренди військового майна мають свої відмінності і регулюються наказом Фонду державного майна України від 13.10.2004 р. № 2149.

Також

ст. 76 р. І Закону про держбюджет-2008 передбачено, що при визначенні орендних ставок за комунальне майно в містах обласного значення, містах Києві та Севастополі орендні ставки за державне майно, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, є індикативними і застосовуються як стартові при проведенні конкурсу. Нагадаємо: у 2007 році Кабмін не став утруднювати себе розробкою нових індикативних ставок і в розпорядженні від 23.05.2007 р. № 301-р рекомендував органам місцевого самоврядування під час визначення розміру орендної плати за комунальне майно керуватися Методикою розрахунку та порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою КМУ від 04.10.95 р. № 786. Отже, при визначенні стартової орендної плати як щодо державного, так і щодо комунального майна у 2007 році необхідно було використовувати зазначену Методику. Можливо, такий порядок діятиме і в поточному році.

Докладніше питання оренди державного та комунального майна ми висвітлимо в наступних номерах газети.

 

Тендери

Як і раніше, у 2008 році до доходу загального фонду держбюджету (бюджету АР Крим або місцевих бюджетів) повинні перераховуватися

кошти, які надходять від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, що не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом № 1490 (п. 39 ст. 2 р. , п. 9 ст. 38 р. І Закону про держбюджет-2008). До якого бюджету здійснюється перерахування коштів залежить від того, з якого бюджету проводилося фінансування закупівлі. Наприклад, якщо установа, що здійснює закупівлю, фінансується з державного бюджету, то і кошти підлягають переліку до державного бюджету.

Випадки, в яких сума тендерного забезпечення не повертається замовником учаснику торгів, визначено

ч. 5 ст. 23 Закону № 1490. До них належать:

— відкликання або зміна тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання;

— непідписання переможцем торгів договору про закупівлю на всупереч вимогам тендерної документації;

— невиконання інших умов, передбачених тендерною документацією.

Також підлягають перерахуванню до доходу загального фонду держбюджету (бюджету АР Крим або місцевих бюджетів)

кошти, які надійдуть від переможця торгів під час укладення договору про закупівлю (на забезпечення його виконання) і які не підлягають поверненню переможцю торгів відповідно до умов договору (п. 40 ст. 2 р. І, п. 10 ст. 38 р. І Закону про держбюджет-2008).

Слід указати ще на один момент, пов’язаний з проведенням процедури закупівлі. Міністерству оборони України для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України дозволено цього року укладати

із суб’єктами господарювання — переможцями процедур закупівлі у 2007 році додаткові договори про продовження дії договорів про закупівлю послуг з харчування в межах відповідних бюджетних призначень (ст. 84 р. І Закону про держбюджет-2008). Це означає, що Міноборони може здійснювати закупівлю послуг з харчування в переможців торгів 2007 року без проведення відповідних тендерних процедур.

 

Нецільове використання бюджетних коштів

Згідно зі ст.

44 р. І Закону про держбюджет-2008 нецільовим використанням бюджетних коштів є витрачання коштів з відповідного місцевого бюджету, які згідно з Бюджетним кодексом України повинні проводитися з іншого бюджету. Такі кошти безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету органами Держказначейства. Вилучення коштів здійснюється в порядку, установленому Кабміном, у тому числі й за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Зауважимо, що ця норма не є новою. У

ст. 119 БКУ ширше визначається «нецільове використання бюджетних коштів». Так, нецільовим використанням бюджетних коштів є їх використання на цілі, які не відповідають бюджетним призначенням, установленим законом про Держбюджет України або рішенням про місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням або кошторису.

У

ст. 69 р. І Закону про держбюджет-2008 також визначено наслідки нецільового використання бюджетних коштів у поточному або минулих роках. У таких випадках розпорядникам бюджетних коштів зменшуються асигнування на суму коштів, використаних не за цільовим призначенням, а одержувачі бюджетних коштів зобов’язані повернути такі суми до доходу відповідних бюджетів. Подібну норму містить
і ст. 119 БКУ.

Додамо, що посадові особи, винні в нецільовому використанні бюджетних коштів, притягуються до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

 

Оплата праці

Статтею 59 р. І Закону про держбюджет-2008

передбачено неодноразове підвищення мінімальної заробітної плати протягом року. Її розмір становитиме:

— з 01.01.2008 р. — 515 грн.;

— з 01.04.2008 р. — 525 грн.;

— з 01.10.2008 р. — 545 грн.;

— з 01.12.2008 р. — 605 грн.

У зв’язку з цим підвищення зарплати працівників бюджетної сфери, оплата праці яких регулюється

постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298, відбудеться в січні, квітні, жовтні та грудні.

Крім того,

ст. 78 р. І Закону про держбюджет-2008 Кабміну доручено здійснити впровадження з 1 листопада 2008 року III етапу тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2005 року зарплата зазначених працівників напряму залежить від двох величин: тарифної ставки працівника І тарифного розряду, яка відповідає мінімальній зарплаті, і тарифного коефіцієнта, установленого Єдиною тарифною сіткою.

Слід також звернути увагу, що

ст. 66 р. II Закону про держбюджет-2008 викладено в новій редакції* ч. 1 ст. 13 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР. Тепер вона формулюється так: «Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів Кабінету Міністрів України в межах бюджетних асигнувань». Раніше в цій частині зазначалося, що оплата праці бюджетників здійснюється на підставі законодавчих та інших нормативних актів України, галузевих, регіональних угод, колективних договорів.

* Дія зміненої редакції обмежується 31.12.2008 р.

Фактично ці зміни означають, що

оплата праці працівників бюджетної сфери має регулюватися відповідними актами Кабміну. З цього випливає, що положення галузевих, регіональних угод та колективних договорів мають відповідати нормам, викладеним в актах КМУ.

 

Виплата заборгованості працівникам навчальних закладів

У 2008 році продовжиться погашення кредиторської заборгованості працівникам навчальних закладів щодо виплат, установлених

ст. 57 Закону про освіту, які не фінансувалися у 1997 — 2002 роках і відповідно не виплачувалися через брак у бюджеті коштів.

Нагадаємо, що порядок погашення заборгованості регулюється

Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» від 09.09.2004 р. № 1994-IV.

Статтею 34 р. І Закону про держбюджет-2008

визначено розмір коштів, що виділяються на зазначені цілі, у сумі 645336,2 тис. грн.

Земельні відносини

Для бюджетних установ, що здають нерухоме майно в оренду, особливу актуальність має питання сплати

податку на землю. У зв’язку з цим варто звернути увагу на такий момент, який необхідно враховувати при розрахунку цього податку.

Відповідно до

ст. 64 р. І Закону про держбюджет-2008 для населених пунктів, грошову оцінку земель в яких не проведено, ставки податку, установлені ст. 7 Закону України «Про плату за землю» від 03.07.92 р. № 2535-XII, слід збільшити, як і в попередні роки, у 3,1 раза. Для сільгоспугідь та земель населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено на 1 січня 2008 року, застосовуються ставки земельного податку, установлені ст. 6 і ч. 1 ст. 7 Закону про плату за землю.

Докладніше про особливості оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, читайте в статті нашого фахівця на с. 44.

 

Податок з доходів фізичних осіб

Як і в попередніх роках, у 2008 році військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу

компенсуватимуть у повному розмірі втрати від сплати податку з доходів із сум грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, що одержуються ними у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби (ст. 32 р. І Закону про держбюджет-2008). Асигнування на таку компенсацію бюджетні установи та організації повинні передбачити в межах видатків на грошове забезпечення, передбачених у кошторисах.

Контроль і ревізія

Із

Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-XII виключено частину другу ст. 8, ст. 111та п. 11 ст. 10, які визначали особливості проведення ревізій політичних партій (ст. 92 р. II Закону про держбюджет-2008). Відповідно до цих норм контроль за використанням політичними партіями коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування їх статутної діяльності, було покладено на Головне контрольно-ревізійне управління України. Було передбачено, що ревізія політичної партії проводиться один раз на рік у період з 1 лютого по 1 березня.

Імовірно, цього року органи ДКРС утратили право здійснювати ревізії політичних партій. У всякому разі тепер

Закон про ДКРС не містить будь-яких згадок про такі ревізії. Підкреслимо: зазначені норми виключено на період 2008 року, тобто скасування їх дії обмежується 31.12.2008 р.

Контроль за здійсненням операцій з бюджетними коштами при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів за всіма кодами бюджетної класифікації, як і раніше, покладено на Державне казначейство України.

На цьому завершуємо розгляд основних положень

Закону про держбюджет-2008, що відносяться до сфери діяльності бюджетних установ та організацій. Сподіваємося, що наш аналіз допоможе правильно застосувати норми цього Закону на практиці. Коментарі до змін, які планується внести до цього Закону, ми, як і завжди, розмістимо в наступних номерах газети після їх прийняття.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі