Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2008/№ 6
Друк
Стаття

Компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати

 

Сьогодні, на жаль, усе ще мають місце випадки затримки виплати заробітної плати. Згідно з чинним законодавством, якщо роботодавець несвоєчасно виплачує заробітну плату, працівник має право на отримання компенсації. Про те, як обчислити, коли виплатити, як урахувати суму компенсації, а також яку відповідальність передбачено за її невиплату, роботодавці дізнаються, прочитавши цю статтю.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

КпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон про оплату праці

— Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про компенсацію

— Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-III.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Положення № 1427

— Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати, затверджене постановою КМУ від 20.12.97 р. № 1427.

Порядок № 159

— Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

 

Кожний працівник має право на оплату своєї роботи відповідно до актів законодавства та колективного договору на підставі укладеного трудового договору (

ч. 1 ст. 21 Закону про оплату праці).

Заробітна плата має виплачуватися працівникам регулярно у строки, установлені

в колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць (ст. 24 Закону про оплату праці та ст. 115 КЗпП). При цьому проміжок часу між виплатами не повинен перевищувати шістнадцять календарних днів.

 

Для чого проводиться компенсація

Відповідно до

ст. 34 Закону про оплату праці та ст. 1 Закону про компенсацію в разі затримки виплати заробітної плати всі роботодавці зобов’язані нарахувати та виплачувати працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати (далі — компенсація).

Звертаємо увагу: компенсація виплачується, якщо

виплата заробітної плати затримується на один і більше календарних місяців, тобто розрахунок та нарахування компенсації зобов’язані проводити тільки ті підприємства, які несвоєчасно виплачують заробітну плату своїм працівникам. Заробітна плата, не отримана своєчасно з вини працівника, компенсації не підлягає.

При нарахуванні компенсації за затримку виплати заробітної плати, нарахованої в період з 01.01.98 р. по 31.12.2000 р., необхідно керуватися

Положенням № 1427, а за затримку виплати заробітної плати, нарахованої з 01.01.2001 р., Законом про компенсацію та Порядком № 159.

Сподіваємося, що роботодавці вже розрахувалися з працівниками щодо заробітної плати, нарахованої до 2001 року. Тому далі розглядатимемо порядок проведення компенсації у зв’язку з несвоєчасною виплатою заробітної плати, нарахованої з 2001 року.

Метою проведення компенсації є відшкодування працівникам частини втраченого доходу у зв’язку зі зростанням індексу споживчих цін.

Зверніть увагу: «компенсація» і «індексація» не є тотожними поняттями. Вони різні за своєю суттю. Основною

умовою проведення компенсації є затримка виплати заробітної плати, тоді як необхідність нарахування індексації заробітної плати не залежить від регулярності її виплати. Індексація проводиться щомісячно з метою підтримання купівельної спроможності заробітної плати працівників в умовах інфляції. Порядки проведення компенсації та індексації також істотно розрізняються. Так, компенсація нараховується на всю суму несвоєчасно виплаченої «чистої» заробітної плати, а індексація заробітної плати проводиться в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб.

Докладніше про порядок проведення індексації див. статтю «Індексація грошових доходів громадян» на с. 20.

Компенсації підлягають

грошові доходи населення, що не мають разового характеру. Їх перелік наведено в п. 3 Порядку № 159. До них, зокрема, належить заробітна плата (грошове забезпечення).

Заробітна плата

компенсується з урахуванням індексації . Інформацію про необхідність проведення компенсації щодо кожної з виплат, передбачених в Інструкції № 5, див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 92.

Компенсація проводиться за рахунок тих самих джерел, що й виплати, за невиплату яких вона нараховується (

п. 7 Порядку № 159). Так, компенсація за затримку виплати заробітної плати проводиться за рахунок коштів роботодавця.

Нарахування компенсації провадиться один раз безпосередньо

перед виплатою заборгованості із заробітної плати. Виплачується компенсація в місяці, в якому провадиться виплата заборгованості із заробітної плати за відповідний місяць (п. 5 Порядку № 159).

Звертаємо увагу: якщо

індекс споживчих цін наростаючим підсумком не перевищує 100 %, компенсація не нараховується.

Тепер з’ясуємо, як розрахувати суму компенсації, яку роботодавець має нарахувати у зв’язку з несвоєчасною виплатою.

 

Порядок розрахунку суми компенсації

Розглянемо порядок проведення компенсації заробітної плати, яку нараховано після 01.01.2001 р. та не виплачено своєчасно*.

* На невиплачену заробітну плату строки позовної давності не поширюються.

Порядок розрахунку суми компенсації зазначено в

п. 4 Порядку № 159.

Сума компенсації розраховується як добуток суми нарахованої, але не виплаченої заробітної плати працівнику за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) та приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для визначення суми компенсації, ділений на 100.

У

розрахунку бере участь сума заробітної плати, що підлягає виплаті на руки, тобто нарахована сума, за мінусом утриманих сум податку з доходів фізичних осіб (прибуткового податку) та внесків до соціальних фондів.

Щодо індексу споживчих цін для визначення суми компенсації, то він розраховується шляхом множення місячних індексів споживчих цін, які публікуються Держкомстатом, за весь період невиплати грошового доходу, а саме з місяця, наступного за місяцем нарахування доходу, по місяць, що передує виплаті заборгованості (включно).

Отже, порядок розрахунку компенсації заробітної плати можна навести у вигляді формули:

Ск = ЗПчист х (Іі х Іі+1 х... х In х 100 - 100) : 100,

де Ск — сума компенсації;

ЗПчист — сума заробітної плати після вирахування з неї всіх утримань («чиста» заробітна плата), яку не виплачено у строк не з вини працівника;

Іі — індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, наступного за місяцем нарахування заробітної плати (поділений на 100);

In — індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, що передує місяцю виплати заборгованості (поділений на 100).

Щомісячні індекси споживчих цін (індекси інфляції) за період 2001 — 2007 рр. наведемо в таблиці.

 

Індекси інфляції за 2001 — 2007 рр.

Місяць

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Січень

101,5

101,0

101,5

101,4

101,7

101,2

100,5

Лютий

100,6

98,6

101,1

100,4

101,0

101,8

100,6

Березень

100,6

99,3

101,1

100,4

101,6

99,7

100,2

Квітень

101,5

101,4

100,7

100,7

100,7

99,6

100

Травень

100,4

99,7

100,0

100,7

100,6

100,5

100,6

Червень

100,6

98,2

100,1

100,7

100,6

100,1

102,2

Липень

98,3

98,5

99,9

100,0

100,3

100,9

101,4

Серпень

99,8

99,8

98,3

99,9

100,0

100,0

100,6

Вересень

100,4

100,2

100,6

101,3

100,4

102,0

102,2

Жовтень

100,2

100,7

101,3

102,2

100,9

102,6

102,9

Листопад

100,5

100,7

101,9

101,6

101,2

101,8

102,2

Грудень

101,6

101,4

101,5

102,4

100,9

100,9

102,1

 

Як розрахувати індекс споживчих цін наростаючим підсумком та суму компенсації, розглянемо на прикладі.

Приклад 1.

У зв’язку з фінансовими труднощами підприємство не виплатило працівникам заробітну плату за вересень 2006 року. Невиплачена заробітна плата за вересень 2006 року виплачується в січні 2008 року. Розрахуємо суму компенсації для одного працівника підприємства — економіста Гришина А. В. Сума «чистої» заробітної плати, що своєчасно не виплачена Гришину А. В., склала 1259,32 грн.

Порядок розрахунку компенсації наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Показник

Числове значення

1

Сума «чистої» заробітної плати за вересень 2006 року

1259,32 грн.

2

Індекс споживчих цін за період невиплати доходу — визначається шляхом множення місячних індексів споживчих цін за період з жовтня 2006 року по грудень 2007 року включно:

(1,026 х 1,018 х 1,009

х 1,005 х 1,006 х 1,002 х 1,00 х 1,006 х 1,022 х 1,014 х 1,006 х 1,022 х 1,029 х 1,022 х 1,021 х 100)

122,9 %

3

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати заробітної плати (ряд. 2 - 100 %)

22,9 %

4

Сума компенсації ((ряд. 1 х ряд. 3) : 100)

288,38 грн.

 

Розглянемо особливості податкового та бухгалтерського обліку компенсації.

 

Податковий та бухгалтерський облік компенсації

Згідно з

п. 1.1 Закону № 889 компенсаційні виплати, що надаються платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму, для цілей обкладення податком з доходів фізичних осіб включаються до заробітної плати. Отже, компенсація обкладається податком з доходів за правилами оподаткування заробітної плати, а саме:

ставка податку з доходів становить 15 %;

— сума

компенсації враховується при визначенні права працівника на податкову соціальну пільгу;

— при визначенні об’єкта оподаткування нарахована сума компенсації

зменшується на суму внесків до фондів соціального страхування в частині утримань.

Оскільки сума компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату обкладається податком з доходів і входить до фонду оплати праці (

п.п. 2.2.8 Інструкції № 5), ця виплата є об’єктом для нарахувань та утримань внесків до всіх фондів соціального страхування.

При нарахуванні

сума компенсації включається до фонду оплати праці того місяця , в якому фактично проводяться її нарахування та виплата.

Сума компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати

включається до складу валових витрат підприємства на підставі п.п. 5.6.2 Закону про податок на прибуток. Це підтверджується в листі ДПАУ від 29.04.2004 р. № 3346/6/15-1116.

Приклад 2.

Використовуючи дані прикладу 1, розглянемо, як відображається в бухгалтерському обліку підприємства нарахування та виплата компенсації. Підприємство погашає заборгованість із заробітної плати за вересень 2006 року 9 січня 2008 року. Сума компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати склала 288,38 грн.

У зв’язку з невиплатою заробітної плати за вересень 2006 року заборгованість за внесками до соціальних фондів склала:

— до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності — 58,50 грн.;

— до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття — 27,00 грн.;

— до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань — 17,40 грн.

Внески до Пенсійного фонду із суми заборгованості із заробітної плати перераховано до 20 жовтня 2006 року. Податок з доходів фізичних осіб, утриманий із заробітної плати за вересень 2006 року, перераховано до бюджету до 30 жовтня 2006 року. Отже, при виплаті заборгованості із заробітної плати за вересень 2006 року, підприємство має сплатити суму заборгованості за внесками до всіх фондів соціального страхування, крім пенсійних внесків.

Заробітна плата працівника в січні 2008 року склала 2800 грн.

Умовні скорочення, прийняті в таблиці:

ПФ — Пенсійний фонд;

ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

ФБ — Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

У бухгалтерському обліку нарахування та виплата компенсації відображається так:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

На дату нарахування компенсації

1

Нараховано суму компенсації

92

661

288,38

2

Утримано внесок до ПФ (288,38 х 2 %)

661

651

5,77

3

Утримано внесок до ФТВП (288,38 х 0,5 %)

661

652

1,44

4

Утримано внесок до ФБ (288,38 х 0,5 %)

661

653

1,44

5

Утримано податок з доходів фізичних осіб ((288,38 - 5,77 - 1,44 - 1,44) х 15 %)

661

641/ПДФО

41,96

6

Нараховано внесок до ПФ (288,38 х 33,2 %)

92

651

95,74

7

Нараховано внесок до ФТВП (288,38 х 1,5 %)

92

652

4,33

8

Нараховано внесок до ФБ (288,38 х 1,3 %)

92

653

3,75

9

Нараховано внесок до ФНВ (288,38 х 1,16 %*)

92

656

3,35

На дату виплати заборгованості із заробітної плати та компенсації

10

Перераховано внесок до ПФ із суми компенсації (95,74 + 5,77)

651

311

101,51

11

Перераховано внесок до ФТВП із суми заборгованості із заробітної плати та компенсації (4,33 + 1,44 + 58,50)

652

311

64,27

12

Перераховано внесок до ФБ із суми заборгованості із заробітної плати та компенсації (3,75 + 1,44 + 27,00)

653

311

32,19

13

Перераховано внесок до ФНВ із суми заборгованості із заробітної плати та компенсації (3,35 + 17,40)

656

311

20,75

14

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

41,96

15

Виплачено працівнику заборгованість із заробітної плати за вересень 2006 року, а також суму компенсації (1259,32 + 237,77)

661

301

1497,09

На дату нарахування заробітної плати за січень 2008 року

16

Нараховано заробітну плату за січень 2008 року

92

661

2800,00

17

Утримано внесок до ПФ
((2800,00 + 288,38) х 2 % - 5,77)

661

651

56,00

18

Утримано внесок до ФТВП
((2800,00 + 288,38) х 1 % - 1,44)

661

652

29,44

19

Утримано внесок до ФБ
((2800,00 + 288,38) х 0,5 % - 1,44)

661

663

14,00

20

Утримано податок з доходів фізичних осіб
((2800,00 + 288,38 - 5,77 - 1,44 - 1,44 - 56,00 - 29,44 - 14,00) х 15 % - 41,96)

661

641/ПДФО

405,08

21

Нараховано внески до соціальних фондів
(2800,00 х (33,2 % + 1,5 % + 1,3 % + 1,16 %))

92

651, 652, 653, 656

1040,48

На дату виплати заробітної плати за січень 2008 року

22

Перераховано внески до фондів соціального страхування
 (56,00 + 29,44 + 14,00 + 1040,48)

651, 652, 653, 656

311

1139,92

23

Перераховано податок з доходів

641/ПДФО

311

405,08

24

Виплачено заробітну плату за січень 2008 року
 (2800 - 56,00 - 29,44 - 14,00 -  405,08)

661

301

2295,48

*

Ставку внеску в розмірі 1,16 % прийнято умовно.

 

Таблиця приросту індексу споживчих цін

Щоб спростити обчислення суми компенсації за затримку виплати заробітної плати, яку

нараховано у 2001 — 2007 рр., а виплачують у січні 2008 року, наведемо таблицю з уже розрахованими величинами приросту індексів споживчих цін.

 

Місяць

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу %

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Січень

81,5

71,9

72,0

59,1

41,2

28,6

16,0

Лютий

80,4

74,3

70,1

58,4

39,8

26,3

15,3

Березень

79,3

75,5

68,3

57,8

37,6

26,7

15,1

Квітень

76,7

73,1

67,1

56,7

36,7

27,2

15,1

Травень

76,0

73,6

67,1

55,6

35,8

26,6

14,4

Червень

74,9

76,8

66,9

54,5

35,0

26,5

11,9

Липень

78,0

79,5

67,1

54,5

34,6

25,3

10,4

Серпень

78,3

79,9

70,0

54,7

34,6

25,3

9,7

Вересень

77,6

79,5

69,0

52,7

34,1

22,9

7,4

Жовтень

77,2

78,3

66,8

49,4

32,9

19,8

4,3

Листопад

76,4

77,0

63,7

47,1

31,3

17,6

2,1

Грудень

73,6

74,6

61,3

43,6

30,1

16,6

 

Розглянемо порядок застосування цієї таблиці.

1. На перетині рядка з назвою місяця та графи з роком необхідно знайти місяць нарахування заробітної плати, заборгованість за якою виплачується в січні 2008 року.

2. Цифра на перетині відповідного місяця та року є величиною приросту індексу споживчих цін у відсотках, на який потрібно помножити суму заборгованості із заробітної плати за відповідний місяць, що підлягає видачі на руки в січні 2008 року.

3. Для розрахунку суми компенсації, що підлягає нарахуванню, отриманий результат ділимо на 100.

Приклад 3.

У січні 2008 року виплачується заборгованість із заробітної плати за лютий 2006 року в сумі 755,60 грн. та за квітень 2006 року — 839,55 грн.

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу за лютий 2006 року становить 26,3 %.

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу за квітень 2006 року становить 27,2 %.

Розрахуємо суму компенсації в разі виплати в січні 2008 року заборгованості із заробітної плати:

— за лютий 2006 року: 755,60 грн. х 26,3 : 100 = 198,72 грн.;

— за квітень 2006 року: 839,55 грн. х 27,2 : 100 = 228,36 грн.

Загальна сума компенсації, що виплачується в січні 2008 року, складає 427,08 грн. (198,72 грн. + 228,36 грн.).

Що загрожує підприємству за невиплату компенсації?

 

Відповідальність за ненарахування компенсації

Наявність у підприємства заборгованості перед працівниками із заробітної плати є підставою для притягнення посадових осіб такого підприємства до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та навіть кримінальної відповідальності. Такі санкції передбачено чинними нормативними актами за порушення законодавства про оплату праці.

Відповідно до

абзацу другого ст. 7 Закону про компенсацію відповідальність роботодавця за несвоєчасну виплату доходів визначається згідно із законодавством.

Ненарахування та невиплата працівникам компенсації за затримку заробітної плати є порушенням трудового законодавства, за яке посадових осіб, винних у невиплаті компенсації, може бути притягнуто до

адміністративної відповідальності.

Відповідальність за ненарахування та невиплату компенсації передбачено

ч. 1 ст. 41 КпАП, згідно з якою на посадових осіб підприємства може бути накладено штраф у розмірі від 15 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 255 грн. до 850 грн.).

Порушення законодавства про працю, зокрема ненарахування та невиплату компенсації, може бути виявлено під час перевірки посадовими особами територіальних державних інспекцій праці.

У разі прийняття рішення

про притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності складається Протокол про адміністративне правопорушення. Після оформлення та підписання протоколу формується справа про адміністративне правопорушення для направлення до суду.

Безпосередньо рішення про накладення адміністративного штрафу згідно зі

ст. 41 КпАП може бути винесено тільки судом.

Слід зазначити, що відмову власника або уповноваженого ним органу від виплати компенсації може бути оскаржено працівником у судовому порядку (

абзац перший ст. 7 Закону про компенсацію).

Нагадаємо: у разі звільнення працівника відповідно до

ст. 116 КЗпП роботодавець має провести з ним остаточний розрахунок у день звільнення, у тому числі, якщо мала місце затримка виплати заробітної плати, виплатити компенсацію. Якщо працівник у день звільнення не працював, належні йому суми має бути виплачено не пізніше наступного дня після пред’явлення працівником вимоги про розрахунок. При невиплаті належних працівнику сум у зазначені строки підприємство повинне виплатити працівнику його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку (ст. 117 КЗпП). У разі відмови роботодавця виплатити середній заробіток за весь час затримки остаточного розрахунку працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення заробітної плати, що йому належить, без обмеження якимось строком (ч. 2 ст. 233 КЗпП).

Ще раз ми висвітлили порядок проведення компенсації, яку повинні проводити всі роботодавці, які затримують виплату заробітної плати. Для зручності в роботі у 2008 році на сторінках нашої газети щомісяця публікуватимуться готові індекси, необхідні для нарахування компенсації.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі