Теми статей
Обрати теми

Держава не в претензії, або Держдивіденди 2007 — 2008

Редакція ПБО
Стаття

Держава не в претензії, або Держдивіденди 2007 — 2008

 

Деякі підприємства ось уже протягом багатьох років старанно платять державі частину свого прибутку — так звані держдивіденди. Особливості їх сплати з року в рік установлюються законом про держбюджет. Не є винятком і держбюджет 2008 року. У цій статті поговоримо про сплату недоплачених держдивідендів-2007 і держдивідендів-2008.

Наталія ДЗЮБА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Нагадаємо:

сплату частини прибутку (доходу) до бюджету в цілях оподаткування давно прирівняли до дивідендів (п. 1.9 Закону про податок на прибуток). Більше того, згідно з п.п. 3 п. 1 ст. 14 Закону про систему оподаткування такі платежі включено до системи загальнодержавних податків і зборів та прирівняно до податку на прибуток підприємства. На них відповідно до п.п. 7.8.2 Закону про податок на прибуток нараховується і вноситься до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток.

Зауважимо: традиційно коло платників держдивідендів щорічно встановлюється відповідним

Законом про держбюджет. Власне ж нормативи відрахування та порядок нарахування держдивідендів на певний рік установлюється постановою Кабміну. ДПАУ також не залишилася осторонь, їй доручено безпосередньо встановлювати порядок проведення платниками розрахунку частини прибутку (доходу) та контролювати її сплату.

Держбюджет-2008 у цій частині також не став винятком. Але про це поговоримо далі. А спершу пригадаємо основні моменти щодо сплати держдивідендів у 2007 році. Адже «сплатний період» щодо них ще не завершено. А

Закон про держбюджет-2008, зокрема ст. 61, вимагає сплатити частину чистого прибутку (доходу) за фінансово-господарськими результатами 2007 року відповідно до ст. 63 Закону про держбюджет-2007.

 

Держдивіденди-2007

Згідно зі

ст. 63 Закону про держбюджет-2007 платниками частини чистого прибутку (доходу) до держбюджету є:

державні (у тому числі казенні) підприємства та їх об’єднання, а також їх дочірні підприємства;

змішані підприємства, тобто акціонерні холдингові компанії та інші суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких присутня держчастка, а також їх дочірні підприємства.

Відповідно до

ст. 63 Закону про держбюджет-2007 усі зазначені суб’єкти повинні перераховувати до відповідного бюджету частину свого прибутку (доходу) за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2007 році.

Госптовариства, більш ніж 50 % акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, сплачують до держбюджету тільки дивіденди.

Для

державних (у тому числі казенних) підприємств та їх об’єднань, а також їх дочірніх підприємств норматив відрахування частини прибутку у 2007 році встановлено в розмірі 15 %.

Для змішаних підприємств норматив відрахувань визначається на рівні

базових нормативів відрахувань частки прибутку, яка спрямовується на виплату дивідендів. Отже, для змішаних підприємств (їх дочірніх підприємств) норматив відрахувань частини прибутку (держдивідендів) та власне норматив відрахувань, які направляються на виплату дивідендів, у 2007 році збігаються. Відповідні нормативи затверджено наказом № 249 (див. додаток до наказу) і залежать від галузевої належності конкретного підприємства.

Залік держдивідендів та дивідендів

. Механізм цього заліку передбачено в останньому абзаці ст. 63 Закону про держбюджет-2007. Він зводиться до надання змішаним підприємствам права на зменшення суми держдивідендів на суму дивідендів, нарахованих та сплачених за результатами 2006 року.

Це також випливає і з

п. 5 Порядку № 68, а саме: акціонерні, холдингові компанії та інші суб’єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірні підприємства, що сплатили дивіденди на державну частку за результатами 2006 року, можуть зменшити суму частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті в наступних податкових періодах.

Причому згідно з

абзацом другим п. 5 Порядку № 68 можна дивіденди 2006 року, нараховані на державну частку, зменшити на суми частини чистого прибутку (доходу), нараховані за грудень 2006 року та І квартал 2007 року і сплачені в установленому порядку до державного бюджету у звітному періоді 2007 року.

Проте відповідна його норма, мабуть, є помилкою, оскільки

Закон про держбюджет-2007 не передбачає подібного зменшення дивідендів.

Тепер перейдемо безпосередньо до Розрахунку держдивідендів та його заповнення.

Складання та подання Розрахунку частини прибутку за 2007 рік.

Розрахунок подається платниками держдивідендів — державними підприємствами та їх дочірніми підприємствами, а також підприємствами з державною часткою та їх дочірніми підприємствами* незалежно від того, чи виникло у звітному періоді зобов’язання з перерахування держдивідендів.

* Розрахунок не подають господарські організації, що належать до комунальної власності або у статутному фонді яких є частка комунальної власності. Згідно зі ст. 63 Закону про держбюджет-2007 вони платять частину прибутку не до держбюджету, а до місцевих бюджетів.

Крім того, у

п. 2 Порядку № 207 зазначено, що Розрахунок подається незалежно від того, є господарська організація платником податку на прибуток чи ні. Отже, Розрахунок повинні подавати єдиноподатники, платники фіксованого сільгоспподатку, виробники сільгосппродукції з річним звітним періодом.

Розрахунок частини прибутку за 2007 рік

подається разом з декларацією з податку на прибуток підприємств за 2007 рік. Гранична дата подання такої звітності (40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного періоду) припадає на 11 лютого 2008 року.

Форму Розрахунку складено з урахуванням принципу

наростаючого підсумку квартальних фінансових результатів, що відповідає вимогам «бюджетного» закону. Звітними періодами 2007 року в Розрахунку визначено І квартал 2007 року, І півріччя 2007 року, три квартали 2007 року та весь 2007 рік.

Чистий прибуток (дохід), що є базою для розрахунку держдивідендів, береться з відповідних форм фінансової звітності за зазначені періоди. Для великих і малих підприємств (крім банків) це

рядок 220 форми № 2, затвердженої наказом Мінфіну від 31.03.99 р. № 87, рядок 190 форми № 2-м, затвердженої наказом Мінфіну від 25.02.2000 р. № 39. Про це прямо зазначено в п. 9 Порядку № 207.

Для того щоб не було повторного розрахунку, держдивіденди, які сплачуються за звітний період (рядок 12), визначаються як різниця частини прибутку, що відраховується до бюджету за звітний період (рядок 10), і частини прибутку, нарахованого за попередній звітний період (рядок 11).

Щодо порядку заповнення

рядка 05 Розрахунку, то ДПАУ просто продублювала в п. 8 Порядку № 207 норму п. 5 Порядку № 68, в якій зазначено, що дивіденди 2006 року, нараховані на частку держави, можна зменшити на суми частини чистого прибутку (доходу), нараховані та сплачені до бюджету за грудень 2006 року та І квартал 2007 року. Ми ж вважаємо, що такого зменшення здійснювати не потрібно і в рядку 05 слід показувати повну суму сплачених дивідендів за 2006 рік, а в рядку 06 поставити прокреслення.

Приклад 1

. Розмір статутного фонду виробничого підприємства становить 800 тис. грн., з них державі належать 580 тис. грн. За даними бухгалтерського обліку підприємство мало:

І квартал — прибуток 60 тис. грн.;

II квартал — збиток 20 тис. грн.;

III квартал — прибуток 110 тис. грн.;

IV квартал — прибуток 15 тис. грн.

За підсумками 2006 року підприємство

в березні 2007 року сплатило до держбюджету 20 тис. грн. звичайних дивідендів. Розглянемо, як підприємство з державною часткою мало розрахувати і відобразити у звітності держдивіденди, що належать до сплати протягом 2007 року та за його результатами.

 

Таблиця 1

Порядок заповнення Розрахунку частини прибутку за результатами діяльності у 2007 році

грн.

Показники

Код рядка

Значення за періодами 2007 р.

І кв.

І півріч.

три кв.

рік

Загальний розмір статутного фонду

01

800000

800000

800000

800000

Розмір державної частки у статутному фонді

02

580000

580000

580000

580000

Державна частка у статутному фонді (р. 02 / р. 01) (коефіцієнт)

03

0,725

0,725

0,725

0,725

Норматив відрахування у 2007 році (%)

04

35

35

35

35

Дивіденди, нараховані та сплачені до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006 рік

05

20000

20000

20000

20000

Частина чистого прибутку (доходу) за грудень 2006 року

06

Чистий прибуток (дохід) за звітний період 2007 року

07

60000

40000

150000

165000

Прибуток, отриманий у результаті погашення заборгованості відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу»

08

Чистий прибуток (дохід) за звітний період 2007 року, з якого здійснюються відрахування (позитивне значення (р. 07 - р. 08))

09

60000

40000

150000

165000

Частина чистого прибутку (доходу) за звітний період 2007 року, що відраховується до загального фонду державного бюджету (позитивне значення (р. 09 х р. 03 х р.04 / 100 - р. 05))

10

18063

21869

Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період 2007 року (р. 10 розрахунку за попередній звітний період 2007 року)

11

18063

Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті за звітний період 2007 року (р. 10 - р. 11)

12

18063

3806

 

Якщо ж

Розрахунок заповнюють дочірні підприємства, то слід ураховувати положення п. 4 і 5 Порядку № 207. Там зазначено, що рядки 01 і 02 Розрахунку дочірнім підприємством заповнюються з прокресленням, а в рядку 03 відображається умовна частка статутного фонду дочірнього підприємства, на підставі якої розраховуються зобов’язання. Умовна частка визначається шляхом множення державної частки (коефіцієнта) у статутному фонді господарської організації (материнського підприємства) на частку цієї господарської організації в статутному фонді дочірнього підприємства.

Наприклад

, у статутному фонді дочірнього підприємства частка материнського підприємства становить 82,4 %, а в самому материнському підприємстві держчастка становить 38,3 %, тоді відрахування дочірньому підприємству потрібно проводити виходячи з умовної держчастки в розмірі 0,31559 (0,824 х 0,383). Причому зверніть увагу: у рядку 03 Розрахунку коефіцієнт слід наводити з точністю до 5 знаків після коми (п. 6 Порядку № 207).

Граничний строк

погашень зобов’язань, задекларованих у Розрахунку частини прибутку за 2007 рік, — 19 лютого 2008 року.

Відображення держдивідендів у декларації з податку на прибуток.

У п. 12 Порядку № 207 указано, що значення рядка 12 Розрахунку (частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті за звітний період 2007 року) відображається в декларації з податку на прибуток за відповідний податковий період. При цьому нагадаємо, що значення рядка 12 Розрахунку не просто переноситься в рядок 21 відповідної декларації, а додаються до показника рядка 21 попередньої декларації (тобто слід дотримуватися принципу наростаючого підсумку).

Авансовий внесок відображається в декларації того періоду, коли його було фактично сплачено, в рядку 20. Разом з

рядком 20 декларації з податку на прибуток заповнюються рядки 13.5 додатка К6 до декларації.

У

рядку 13.5 таблиці 1 додатка К6 відображається сума сплачених авансових внесків податку на прибуток у звітному періоді у зв’язку з виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) та перевищення суми таких внесків над нарахованою сумою податку минулих податкових періодів. Значення рядка 13.5 має відповідати сумі рядків 13.5.1 і 13.5.2 таблиці 1 додатка К6.

Майте на увазі, що нарахована сума податку на прибуток (

рядок 12 декларації) спочатку зменшується (якщо вони звичайно є) на вартість торгових патентів (рядок 13.1), суму податку, сплаченого за кордоном (рядки 13.2 — 13.3) та за місцерозташуванням філії (рядок 13.4), а тільки потім — на такі авансові внески в межах суми нарахованого податку на прибуток, що залишилася.

Така

частина авансових внесків, яку може бути віднесено на зменшення нарахованої суми податку на прибуток зазначається в рядку 13.5.1 таблиці 1 додатка К6. Залишок суми авансового внеску, перекрити яку неможливо внаслідок недостатності нарахованої суми податку, відображається в рядку 13.5.2 таблиці 1 додатка К6. У подальшому така сума авансу враховуватиметься у зменшення податку на прибуток майбутніх податкових періодів.

Використовуючи дані

прикладу 1, покажемо, як заповнюється податкова звітність. До умови додамо, що в податковому обліку за підсумками всіх періодів у підприємства був прибуток, податок з якого перевищує сплачений авансовий внесок. У таблиці 2 покажемо, як у цьому випадку буде заповнено рядки 13, 20, 21 декларації і відповідні рядки додатка К6.

 

Таблиця 2

Порядок відображення держдивідендів у декларації з прибутку

Рядок
декларації /додатку К6

Періоди за 2007 рік

1 кв.

півріч.

9 міс.

11 міс.

рік

1

2

3

4

5

6

Рядок

13 декларації

5000

5000

9516*

9516

Рядок

20 декларації

5000
(20000 х 25 %)

5000

9516*
(5000 +
+ 18063 х
х 25 %)

9516
(5000 +
+ 18063 х
х 25 %)

Рядок

21 декларації

20000

20000

38063
(20000 +
+ 18063)

38063**
(20000 +
+ 18063)

41869
(20000 +
+ 18063 +
+ 3806)

Рядок

13.5 додатка К6

5000

5000

9516

Рядок

13.5.1 додатка К6

5000

5000

9516

Рядок

13.5.2 додатка К6

* Якщо держдивіденди було сплачено за результатами трьох кварталів 2007 року у жовтні — листопаді 2007 року, то платник податків мав можливість зменшити суму податку на прибуток, обчислений за 11 місяців цього року, в 11-місячній декларації на суму авансових внесків, сплачених при виплаті таких держдивідендів. Відповідно на суму таких авансових внесків збільшуються значення рядка 13 (але тільки в межах суми, що відображається в рядку 12) і рядка 20 декларації за 11 місяців.

** Сплачувати держдивіденди за підсумками 11 місяців не потрібно, до рядка 21 одинадцятимісячної декларації переносять значення декларації за 9 місяців (див. лист ДПАУ від 08.12.2005 р. № 24539/7/15-0117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 103).

 

Якщо за підсумками року в підприємства переплата. Отже, якщо відрахування частини прибутку за підсумками трьох кварталів перевищують річні, то різниця є не чим іншим, як переплатою.

Згідно з

п.п. 16.16 Закону про податок на прибуток надмірно внесені до бюджету суми податку, нараховані за звітний період наростаючим підсумком з початку року, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платнику податків не пізніше 10 робочих днів з дня отримання письмової заяви такого платника податків.

А оскільки держдивіденди згідно з

п.п. 3 п. 1 ст. 14 Закону про систему оподаткування включено до системи загальнодержавних податків і зборів та прирівняно до податку на прибуток підприємства, то підприємство може претендувати на їх повернення з бюджету. З цим погоджуються і податківці (див. «Вісник податкової служби України», 2006, № 44, с. 49).

Повернення зайвих платежів з податків, у тому числі і держдивідендів, регулює

Порядок № 58. Згідно з п. 5 цього Порядку повернення здійснюється виключно на підставі заяви платника податків, яку має бути подано не пізніше 1095-го дня, наступного за днем виникнення такої переплати. Заява на повернення оформляється в довільній формі, головне, щоб у ній було зазначено напрям надмірно сплачених держдивідендів, що повертаються. Згідно з п. 6 Порядку № 58 це може бути або зарахування на поточний (вкладний) рахунок платника податків в установі банку, або направлення таких коштів на погашення податкового зобов’язання (податкового боргу) за іншими податками (зборами, обов’язковими платежами), надходження яких контролюється органами державної податкової служби, незалежно від виду бюджету, щодо якого враховується такий борг.

Бухгалтерський облік держдивідендів.

У бухгалтерському обліку змішані підприємства відображають нарахування держдивідендів тими самими записами, якими відображається нарахування звичайних дивідендів: за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредитом субрахунку 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами». Сплата авансового внеску з податку на прибуток відображається за дебетом субрахунку 641 «Розрахунки за податками» та кредитом субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті». Перерахування до бюджету дивідендів — кредит субрахунку 311 до дебету субрахунку 671.

Щодо

державних, казенних підприємств, а також їх об’єднань і дочірніх підприємств, то рекомендації Мінфіну, викладені в листі від 24.05.2007 р. № 31-34000-10-10/1065 з приводу відображення ними держдивідендів у бухобліку, практично схожі з відображенням звичайних дивідендів: суму держдивідендів, що належить до сплати, слід відображати за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» та кредитом рахунка 67 «Розрахунки з учасниками» і одночасно робити запис дебет рахунка 67 та кредит рахунка 641 «Розрахунки за податками»*. Крім того, визначено, що зазначена сума держдивідендів відображається в рядках 350 і 550 Балансу (форма № 1), наводиться в рядку 140 у графі 8 Звіту про власний капітал (форма № 4). Сплата авансового внеску з податку на прибуток з держдивідендів відображається за дебетом субрахунку 641 «Розрахунки за податками» та кредитом субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті», а перерахування держдивідендного платежу відображається записом: дебет субрахунку 641 і кредит субрахунку 311.

Отже, підприємство, що розглядається нами в

прикладі 1, є змішаним. Порядок відображення в бухгалтерському обліку держдивідендів за 2007 рік, розрахованих нами за умовами цього прикладу, наведемо в табл. 3.

 

Таблиця 3

Бухгалтерський облік держдивідендів змішаного підприємства за 2007 рік

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Дт

Кт

 

Нараховано держдивіденди за підсумками ІV кварталу 2007 року

443

671

3806

 

Сплачено авансовий внесок з податку на прибуток

641

311

951,5

 

Перераховано дивіденди до держбюджету

671

311

3806

 

Держдивіденди у 2008 році

За результатами діяльності у 2008 році держдивіденди сплачуватимуть лише державні

унітарні і комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання.

Зауважимо, що унітарним згідно з

частиною 4 ст. 63 ГКУ слід вважати підприємство, створене одним засновником, який виділяє необхідне для цього майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через призначеного керівника керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства.

Причому зверніть увагу: якщо раніше, зокрема у 2007 році, дозволялося зменшувати частину прибутку на суму дивідендів, то у 2008 році для унітарних державних підприємств діє інший порядок. Тепер таким підприємствам частину прибутку в розмірі 15 % слід обчислювати з чистого прибутку (доходу), зменшеного на суму нарахованих та сплачених дивідендів. Отже, по суті,

дивіденди зменшуватимуть сам прибуток, а вже з різниці, що вийшла, обчислюватиметься частина чистого прибутку в розмірі 15 %. Порядок такого відрахування буде встановлено Кабінетом Міністрів України.

Причому

державні підприємства енергетичної галузі чистий прибуток, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), матимуть право зменшити на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), які надійшли у складі тарифу і направляються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України.

У свою чергу, комунальні

унітарні підприємства сплачуватимуть до загального фонду місцевих бюджетів частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядків та нормативів, які встановлюються відповідними радами (частина третя ст. 61 Закону про держбюджет-2008).

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України або місцевих бюджетів

наростаючим підсумком щоквартальної господарської фінансової діяльності у 2008 році в строки, установлені для сплати податку на прибуток підприємств.

До того ж державні унітарні

підприємства та їх об’єднання мають подавати Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної податкової служби в строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток. Проте форму такого Розрахунку та порядок його заповнення поки що не затверджено.

А от

господарські товариства, 50 % і більше акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, платять безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2007 рік пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.

Від

господарських організацій вимагається за результатами фінансово-господарської діяльності 2007 року сплатити частину чистого прибутку (доходу) до загального фонду державного бюджету відповідно до ст. 63 Закону про держбюджет-2007 (крім частини чистого прибутку (доходу), сплаченої у 2007 році згідно із зазначеною статтею).

Ось, мабуть, поки що і все. Залишається тільки чекати, коли буде прийнято необхідні підзаконні акти, які регулюють порядок сплати дивідендів-2008, про що ми відразу ж повідомимо вас на сторінках нашого видання.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі