Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Сплачуємо консолідований податок на прибуток

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2008/№ 8
Друк
Стаття

Сплачуємо консолідований податок на прибуток

 

Як відомо, підприємства, що мають філії, можуть сплачувати податок на прибуток консолідовано. Про особливості такого способу сплати та оподаткування в цьому випадку зараз і поговоримо.

 

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про патентування

— Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 р. № 98/96-ВР.

Закон про місцеве самоврядування

— Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Порядок № 143

— Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства, затверджений наказом ДПАУ від 29.03.2003 р. № 143.

Порядок № 68

— Порядок складання розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, затверджений наказом ДПАУ від 10.02.2003 р. № 68.

 

Як вибрати сплату консолідованого податку на прибуток?

Право

на сплату консолідованого податку (у разі наявності в підприємства філій, відділень або відокремлених підрозділів; далі — філії) передбачено п.п. 2.1.3 Закону про податок на прибуток. Так, згідно з цим підпунктом філії платника податків, розташовані на території іншої, ніж платник податку, територіальної громади, є платниками податку на прибуток. При цьому сплата податку на прибуток такими філіями може здійснюватися одним з таких способів:

— філія може сплачувати податок на прибуток сама за себе самостійно (так званий загальний порядок сплати податку на прибуток);

— головне підприємство може сплачувати податок на прибуток за філії

консолідовано.

Який зі способів сплати податку на прибуток вибрати — вирішує підприємство. Проте у разі якщо підприємство збирається сплачувати податок на прибуток

консолідовано, воно має до 1 липня року, що передує звітному, повідомити про це податкові органи за своїм місцезнаходженням та за місцезнаходженням своїх філій, направивши їм Повідомлення платника податку про прийняття рішення про сплату консолідованого податку на прибуток підприємства, форму якого затверджено наказом ДПАУ від 10.02.2003 р. № 68. Так, якщо підприємство вирішило перейти на сплату консолідованого податку з 2008 року, то йому слід було направити повідомлення про це органам ДПС за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням своїх філій не пізніше
30 червня 2007 року.

При цьому

перейти на сплату консолідованого податку на прибуток підприємство зможе тільки з початку наступного звітного року. І змінювати порядок сплати податку на прибуток протягом звітного року не дозволяється.

Чи може новостворене підприємство в перший рік своєї діяльності перейти на сплату консолідованого податку?

Ні, не може

.

Роз’яснення з цього приводу наводилися в

п. 11 листа ДПАУ від 21.04.2005 р. № 3335/6/12-0216 та консультації податківців у журналі «Вісник податкової служби України», 2005, № 32, с. 40, в яких зазначалося, що новостворене підприємство, яке має філії, у перший рік діяльності консолідовано сплачувати податок на прибуток не може. Отже, у перший рік діяльності головне підприємство та його філії сплачують податок на прибуток самостійно за своїм місцезнаходженням (вибирають так званий загальний порядок сплати податку), а перехід на сплату консолідованого податку можливий тільки з наступного року при належному своєчасному повідомленні про це податкових органів.

До речі, попутно варто зазначити й іншу ситуацію. Якщо підприємство, що має філії,

уже сплачує консолідований податок і при цьому створює нову філію, то згідно з п. 8 Порядку № 68 у такому разі новостворена філія враховується при розрахунку консолідованого податку починаючи з того періоду, в якому її було створено. На це також зверталася увага в роз’ясненнях податківців, що згадувалися вище.

 

Чи потрібно повідомляти податкові органи та подавати їм повідомлення, якщо підприємство і наступного року збирається залишатися на консолідованому податку ?

Ні,

не потрібно.

Так, у

листі ДПАУ від 07.12.2005 р. № 24356/7/15-0517 та в консультації в журналі «Вісник податкової служби України», 2007, № 20, с. 19 роз’яснювалося: якщо платник податків вирішив і наступного року залишитися на консолідованому податку, то в цьому разі повідомляти про це податкові органи і надсилати їм повідомлення не потрібно.

Інша ситуація складається у випадку, коли підприємство має намір

повернутися з консолідованого податку на загальний порядок оподаткування. Із цього приводу в згадуваних вище роз’ясненнях зазначалося: якщо платник податків у попередніх податкових періодах сплачував консолідований податок (про що відповідним чином було повідомлено податкові органи за місцезнаходженням такого платника податків та його філій), а в поточному році вибрав загальний порядок сплати податку на прибуток на наступний податковий рік, то в цьому разі про зміну порядку сплати податку платник податків має повідомити податкові органи. При цьому повідомлення про зміну порядку сплати податку на прибуток відбувається в той самий строк — до 1 липня року, що передує звітному. Отже, як бачимо, необхідність у повідомленні органів податкової служби виникає в платника податків тільки в разі зміни порядку оподаткування.

 

У чому сутність сплати консолідованого податку?

При сплаті консолідованого податку

головне підприємство сплачує податок на прибуток як (1) до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, так і (2) до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій (при цьому суму податку, що сплачується за філії, підприємство визначає розрахунковим шляхом, про що докладно зазначатиметься далі).

Отже, у цьому випадку податок на прибуток і «за себе», і «за філії» сплачує безпосередньо

головне підприємство. При цьому «за себе» головне підприємство перераховує суму податку, зменшену на суму податку, сплаченого «за філії». Інакше кажучи, виходить, що, розрахувавши загальну суму зобов’язань з податку на прибуток за підсумками звітного періоду, платник податків по суті розподіляє її на суми, що підлягають сплаті «за себе» і за кожну зі своїх філій.

Перевага такого способу оподаткування полягає в тому, що при сплаті консолідованого податку підприємство при визначенні загального об’єкта оподаткування може врахувати збитковість діяльності своїх філій, що призводить до сплати підприємством в цілому меншої суми податку на прибуток.

Також важливо, що при сплаті консолідованого податку

відповідальним за своєчасне і повне внесення сум податку до бюджету територіальної громади за місцезнаходженням філії є головне підприємство. Отже, саме до головного підприємства (а не до філії) можуть застосовуватися відповідні штрафні санкції. При цьому варто звернути увагу на консультацію податківців у журналі «Вісник податкової служби України», 2007, № 20, с. 19, в якій роз’яснювалося, що сума штрафу має зараховуватися на ті самі коди бюджетної класифікації, що й основний платіж. Тому якщо, наприклад, штраф виник через недоплату податку «за філію», то і сплатити його головне підприємство повинне до бюджету територіальної громади за місцезнаходженням такої філії.

Як звітувати при сплаті консолідованого податку? Яку податкову звітність при цьому подає головне підприємство, а яку — філії?

У разі сплати консолідованого податку:

головне підприємство подає податковим органам за своїм місцезнаходженням декларацію з податку на прибуток (консолідовану) з додатком К6 до декларації (в якому зазначається сума податку, що сплачується «за філії»); відмітка про те, що декларація є «звітною консолідованою», проставляється в шапці декларації. При цьому також головне підприємство щодо своїх філій складає Розрахунки податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства;

філія подає податковим органам за своїм місцезнаходженням складений головним підприємством Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства.

Особливості складання

Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства (далі — Розрахунку) обумовлено Порядком № 68. Зауважимо: у Розрахунку наводяться дані тільки щодо одної філії. Тому при сплаті консолідованого податку підприємство складає стільки Розрахунків, скільки філій воно має.

Розрахунки

подаються філіями до податкових органів за своїм місцезнаходженням щокварталу, у ті самі строки, що й декларація з податку на прибуток підприємства — тобто протягом
40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Щоправда, виняток з цього правила становлять Розрахунки, що складаються за 11-місячний період, — вони подаються в ті самі строки, що й 11-місячна прибуткова декларація. При цьому, як і декларація з податку на прибуток, Розрахунки складаються наростаючим підсумком з початку року.

Філії подають

Розрахунки податковим органам незалежно від того, виникло у звітному періоді консолідоване податкове зобов’язання чи ні. У разі незаповнення того чи іншого рядка в ньому ставиться прокреслення.

Також деякі роз’яснення щодо заповнення шапки

Розрахунку наводилися в листі ДПАУ від 27.06.2006 р. № 7049/6/15-0516 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 73, в якому зазначалося, що в рядку 4 шапки проставляється ідентифікаційний код ЄДРПОУ платника податку — юридичної особи, а в рядку 5 шапки — інформація про філію .

Як розраховується сума податку, що сплачується головним підприємством за філії?

Порядок розрахунку суми податку, що сплачується головним підприємством за філії, обумовлено

абзацом третім п.п. 2.1.3 Закону про податок на прибуток та п. 9 Порядку № 68.

Так,

сума податку на прибуток філій за відповідний звітний (податковий) період (Пп.ф) визначається розрахунково, виходячи із загальної суми податку, нарахованої платником податків (Пп.заг), розподіленої пропорційно питомій вазі суми валових витрат філій (ВВф) та амортизаційних відрахувань, нарахованих за основними фондами такого платника податків, які розташовані за місцезнаходженням філії (Ав.ф), у загальній сумі валових витрат (ВВзаг) та амортизаційних відрахувань (Ав.заг) цього платника податків. Отже, простежується така залежність: величина податку на прибуток, що сплачується «за філію», буде тим більшою, чим більша величина «податкових» витрат філії. При цьому формула розрахунку суми податку на прибуток, що сплачується платником податків за філію, матиме такий вигляд:

Пп.ф = Пп.заг х

ВВф + Ав.ф
——————————.
ВВзаг + Ав.заг

Як бачимо, для розрахунку суми податку, що належить до сплати за філію, потрібно знати суму валових витрат і амортизаційних відрахувань

філії (чисельник дробу). Проте п. 8 Порядку № 68 уточнює лише, що з метою визначення суми консолідованого податку на прибуток платник податків веде узагальнений облік валових витрат та амортизаційних відрахувань філій відповідно до порядку їх нарахування, установленого Законом про податок на прибуток.

Разом з тим відносно

амортизаційних відрахувань (Ав.ф) прямо зазначається, що до розрахунку береться їх сума, нарахована за основними фондами, розташованими за місцезнаходженням філії. Таким чином, головним критерієм у цьому випадку є місцезнаходження основних фондів. Отже, якщо ОФ фактично перебувають у філії, то амортвідрахування щодо них і формуватимуть показник Ав.ф.

Щодо

валових витрат філії, то ні Закон про податок на прибуток, ні Порядок № 68 спеціальних положень, які регулюють порядок їх формування при сплаті консолідованого податку, не містять. Тому вважаємо, що в цьому випадку найоптимальніший варіант — ураховувати валові витрати філії, орієнтуючись на загальновстановлене правило першої події. Отже, якщо перша подія відбулася у філії, то такі витрати вважаються валовими витратами філії (ВВф). При цьому при проведенні перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток доцільно, щоб вартість ТМЦ ураховував в такому перерахунку той підрозділ підприємства (головне підприємство або філія), який відобразив щодо таких ТМЦ валові витрати.

Також при веденні податкового обліку потрібно пам’ятати, що рух грошових коштів і

ТМЦ між головним підприємством та філіями не впливає на їх податковий облік і податкових наслідків не спричинює (п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток). До речі, на це зверталася увага й у консультації в журналі «Вісник податкової служби України», 2007, № 20, с. 19. Причому там же зазначалося, що передача послуг від головного підприємства філії також не спричинює жодних податкових наслідків, оскільки філія і головне підприємство є однією юридичною особою, цивільно-правові відносини між ними не виникають і продаж (поставка) послуг не здійснюються.

Щодо знаменника дробу (показників

ВВзаг і Ав.заг) зауважимо, що це сума валових витрат та амортвідрахувань у цілому по підприємству (з урахуванням діяльності його філій).

Суми валових витрат, амортвідрахувань та розрахованого таким чином податку на прибуток щодо філій за звітний період відображаються в

Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства і в таблиці 2 додатка К6 до декларації з податку на прибуток. Залишається додати, що при розрахунку податку на прибуток філії протягом звітного (податкового) року суми валових витрат та амортвідрахувань (і чисельник, і знаменник) беруться наростаючим підсумком з початку року.

 

Як при сплаті консолідованого податку головному підприємству заповнити консолідовану декларацію з податку на прибуток і додаток К6 до неї?

При сплаті консолідованого податку податковий облік ведеться головним підприємством. При цьому, заповнюючи консолідовану декларацію з податку на прибуток аж до рядка 13, головне підприємство відображає в декларації (наростаючим підсумком з початку року)

загальні показники своєї діяльності (з урахуванням діяльності всіх своїх філій).

Для заповнення

рядка 13 підприємству спершу належить скласти додаток К6. У таблиці 1 цього додатка відбувається зменшення нарахованої підприємством суми податку. Так, зокрема, при сплаті консолідованого податку сума податкових зобов’язань підприємства зменшуватиметься на суму податку, який нараховується та сплачується підприємством за місцезнаходженням його філій. Таке зменшення відображається в рядку 13.4 таблиці 1 додатка К6, а розрахунок власне суми провадиться в таблиці 2 «Розрахунок податку, сплаченого за місцем розташування філій» додатка К6. До речі, зауважимо: форму таблиці 2 додатка К6 побудовано за таким самим принципом, що і Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства.

Отже, через рядок 13.4 таблиці 1 додатка К6 підприємство зменшить свої податкові зобов’язання на суму податку, що сплачується за філії. Далі підсумкові рядки 14 — 17 консолідованої декларації підприємство заповнює у звичайному порядку.

 

Які особливості заповнення консолідованої декларації в разі здійснення діяльності, що патентується ?

Як відомо, для здійснення видів діяльності, що патентуються, потрібно придбати

торговий патент. Нагадаємо, що згідно із Законом про патентування патентуванню підлягають такі
4 види діяльності:

1)

торговельна діяльність за готівкові грошові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України;

2) діяльність з надання

побутових послуг (Перелік послуг, які належать до побутових і підлягають патентуванню, затверджено постановою КМУ від 27.04.98 р. № 576 у редакції від 11.05.2006 р. № 659);

3) діяльність з

торгівлі готівковими валютними цінностями ;

4) діяльність з надання послуг у сфері

грального бізнесу.

При цьому:

— якщо платник податків здійснює декілька

видів діяльності, що патентується, то торгові патенти отримуються на кожний вид такої діяльності;

— оскільки торговий патент отримується

для кожної торговельної точки, де здійснюються розрахунки за готівку (п. 3 ст. 3 Закону про патентування), то якщо таку діяльність, що патентується, здійснює і головне підприємство, і філія, то торгові патенти в цьому разі потрібні і головному підприємству, і філії.

Як відомо,

у податковому обліку на суму плати, унесеної за патент і яка припадає на відповідний звітний період, платник податків має право зменшити податкові зобов’язання з податку на прибуток у порядку, установленому п. 16.3 Закону про податок на прибуток. Стисло нагадаємо, що згідно з цим пунктом платник податків може віднести вартість торгового патенту у зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток у сумі, що не перевищує податок на прибуток, отриманий від здійснення такого виду діяльності, який патентується. Розрахунок вартості торгових патентів, які платник податків може зарахувати в рахунок податку на прибуток, наводиться в таблиці 3 додатка К6 до декларації. У рядку 13.1 цієї таблиці відображається підсумкова величина зараховуваної «патентної» суми.

Такі залікові патентні

особливості у свою чергу враховуються при складанні консолідованої декларації та визначенні суми податку на прибуток, що належить до сплати «за філії». Так, оскільки плата за торгові патенти зараховується в рахунок податкових зобов’язань з податку на прибуток (тобто відноситься у зменшення податку на прибуток), то це означає, що фактично розподілу між головним підприємством і його філіями підлягатиме менша («чиста») сума податку на прибуток (тобто сума податку на прибуток, зменшена на ті платежі, які зараховуються в рахунок сплати такого податку). До речі, цю особливість закріплено і самою формою декларації з податку на прибуток, а саме виноскою**, поміщеною в шапці графи 7 таблиці 2 додатка К6. Так, цією виноскою уточнюється, що в рядку 12 графи 7 таблиці 2 додатка К6 проставляється показник рядка 12 декларації, зменшений на суму рядків 13.1 — 13.3 і 13.5 таблиці 1 додатка К6. Отже, це дозволить платнику податків урахувати суми, що «зараховуються» в рахунок сплати податку на прибуток (у тому числі і вартість патентів), і правильно визначити суму податку, яка сплачується «за філії», розподіляючи між ними вже «чисту» суму своїх прибуткових зобов’язань.

Порядок розрахунку податку на прибуток філії розглянемо на прикладі.

Приклад.

Підприємство має філію «А», розташовану на території іншої територіальної громади, і є платником консолідованого податку на прибуток. За підсумками звітного 2007 року показники діяльності підприємства були такі:

 

Початкові дані

(за 2007 рік)

Показник

У цілому по підприємству, грн.

З них:

у тому числі по філії, грн.

Валові доходи

720000

Валові витрати

280000

110000

Амортизаційні відрахування

120000

50000

Прибуток

320000
(720000 - 280000 - 120000)

Податок на прибуток

80000
(320000

х 25 %)

буде визначено розрахунковим шляхом

Вартість торгових патентів

6000 *

2400

* Припустимо у зменшення податку на прибуток (рядок 13.1 додатка К6) зіграла

вся вартість торгових патентів, придбаних платником податків для здійснення торговельної діяльності

 

Розрахуємо суму податку, що підлягає сплаті підприємством за філію «А», а також заповнимо додаток К6 до консолідованої декларації з податку на прибуток.

 

Додаток К6 до рядка 13 декларації

Таблиця 1.

Зменшення нарахованої суми податку

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Зменшення податкових зобов’язань, у тому числі: (сума з р. 13.1 до р. 13.4 + р. 13.5.1)

13

35600

вартість торгових патентів, придбаних у звітному періоді, що враховується у зменшення податкового зобов’язання платника податку

13.1*

6000

...

...

...

сума податку, нарахованого платником за місцезнаходженням його філії (у разі сплати консолідованого податку)

13.4

29600

...

...

...

 

Таблиця 2.

Розрахунок податку, що сплачується за місцем розташування філій

Підрозділи
платника податку

Код рядка

Валові витрати

Аморти-
зація

Сума гр.
3 + гр. 4

Питома вага гр. 5 :
:гр. 5 р. 12

Нарахована сума податку**
гр. 7 р. 12 х
х гр. 6

1

2

3

4

5

6

7

Платник податку за консолідованою декларацією

12

280000

120000

400000

Х

74000
(80000 - 6000)

Філії платника податку в цілому, у тому числі:

13.4***

110000

50000

160000

40,00

29600

Філія «А»

13.4.1

110000

50000

160000

40,00

29600

 

Таблиця 3.

Розрахунок вартості придбаних торгових патентів, що враховується у зменшення податкового зобов’язання платника податку

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді, що враховується у зменшення податкового зобов’язання (А + Б + В + Г)

13.1*

6000

Валові доходи, отримані від здійснення торговельної діяльності, у тому числі:

А1

...

 

* Сума рядка 13.1 табл. 3 відображається у рядку 13.1 табл. 1.

** У рядку 12 графи 7 відображається показник рядка 12 декларації, зменшений на суму рядків 13.1 — 13.3 та 13.5.1 табл. 1 цього додатка.

*** Сума рядка 13.4 графи 7 табл. 2 відображається у рядку 13.4 табл. 1.

На підставі додатка К6 платник податків складає Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства:

 

РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО СПЛАТИ КОНСОЛІДОВАНОГО
ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА

 

Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами
(починаючи з податкового періоду — перший квартал 2006 року)


з/п

Назва філії

Валові витрати

Аморти-
заційні відраху-
вання

Усього
(гр. 3 +
+ гр. 4)

Питома вага валових витрат і аморти-
заційних відрахувань філії у загальних валових витратах і аморти-
заційних відрахуваннях платника податку
(гр. 5 :
: гр. 5 р. 1) ( %)

Подат-
кове зобо-
в’язан-
ня з консолі-
дованого податку на прибу-
ток під-
приєм-
ства

Подат-
кове зобов’я-
зання з податку на при-
буток під-
приєм-
ства
(гр. 6 х
х гр. 7
р. 1 :
: 100)

Подат-
кове зобов’я-
зання з податку на прибуток під-
приємства за поперед-
ній подат-
ковий
період поточ-
ного року

Податкове зобов’язання з податку на прибуток підприєм-
ства за останній календарний квартал звітного періоду
(гр. 8 - гр. 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

У цілому по підприємству

280000

120000

400000

100

74000

Х

Х

Х

2

За місце-
знаходженням філії

110000

50000

160000

40,00

Х

29600

27600 (умовно)

2000

 

Підсумкові рядки консолідованої декларації з податку на прибуток при цьому буде заповнено підприємством так:

 

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА

 

Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами
(починаючи з податкового періоду — перший квартал 2006 року)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

...

...

...

Прибуток, що підлягає оподаткуванню

, у тому числі: (08 - 09 - 10)

11

320000

за базовою ставкою

11.1

320000

за пільговою ставкою* _______ %

11.2

Нарахована сума податку

**, у тому числі:

12

80000

за базовою ставкою

12.1

80000

за пільговою ставкою

12.2

Зменшення нарахованої суми податку

13

К6

35600

Податкове зобов’язання звітного періоду

** (12 - 13)

14

44400

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

15

40000 (умовно)

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)***

16

Сума податку до сплати

(позитивне значення 14 - 15 - 16)

17

4400

 

Отже, за підсумками 2007 року сума консолідованого податкового зобов’язання платника податків склала 80000 грн., у тому числі:

— 44400 грн. — сума податку на прибуток головного підприємства;

— 29600 грн. — сума податку на прибуток філії;

— 6000 грн. — вартість придбаних торгових патентів.

При цьому після закінчення року з урахуванням наростаючого підсумку підприємство фактично перераховує до бюджету податок на прибуток у сумі 6400 грн., у тому числі:

— податок на прибуток «за себе» — у розмірі 4400 грн.;

— податок на прибуток «за філію» — у розмірі 2000 грн.

 

До валових витрат філії (і платника податків) помилково включено зайву суму, у результаті чого підприємством було неправильно розраховано і сплачено (недоплачено) податок на прибуток як «за себе», так і «за філію». Згодом помилку самостійно виявлено платником податків. Як виправити таку помилку?

У результаті допущеної помилки платником податків було неправильно заповнено як консолідовану декларацію з податку на прибуток, так і

Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, і недоплачено суму податку на прибуток як до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, так і до бюджету за місце-
знаходженням філії.

Як відомо, згідно з

п. 17.2 Закону № 2181 платник податків має право виправити самостійно виявлену помилку одним з двох способів: через уточнюючий розрахунок або в поточній декларації. Розглянемо особливості виправлення помилки кожним з них.

Якщо помилка виправляється через уточнюючий розрахунок.

У такому разі платник податків складає 2 уточнюючі розрахунки: (1) уточнюючий розрахунок до консолідованої декларації з податку на прибуток (за формою додатка до Порядку № 143) і (2) уточнюючий розрахунок до Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства (Розрахунку). Зауважимо, що другий уточнюючий розрахунок (до Розрахунку) складається за формою самого Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства. При цьому в його шапці проставляється відмітка, що він є «уточнюючим», в основній його частині зазначаються правильні показники «помилкового» періоду (нібито платником податків не було допущено помилки), а в додатковій його частині (рядках А — D) здійснюється виправлення помилки. До того ж не слід забувати: якщо помилка спричинила недоплату, то суму 5 % штрафу і суму недоплати має бути сплачено платником податків до подання уточнюючих розрахунків. Також слід урахувати: якщо помилку виявлено в межах одного звітного (податкового) року, то після подання уточнюючих розрахунків при заповненні чергової поточної консолідованої декларації (у тому числі і додатка К6) і заповненні чергового поточного Розрахунку в рядках, де раніше відображалися помилкові показники, проставляються правильні показники (з урахуванням виправленої помилки). При цьому суму податку, сплаченого згідно з уточнюючим розрахунком, слід урахувати в рядку 15 поточної консолідованої декларації.

Якщо помилки виправляються в поточній декларації.

У такому разі платник податків ураховує виправлення помилки при заповненні як поточної консолідованої декларації, так і поточного Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства. Наприклад, якщо помилка (як зазначено в запитанні) полягала в завищенні суми валових витрат, то зайву суму валових витрат платник податків зі знаком «-» (мінус) знімає за рядком 05.2 поточної декларації і відповідно таке виправлення вплине на заповнення підсумкових рядків поточної декларації (а також додатка К6) та визначення суми податку до сплати. Тим самим суму недоплати, що виникла в результаті помилки, буде враховано у складі нарахованого в поточній декларації поточного податкового зобов’язання і відповідно сплачено за підсумками поточного періоду.

А от супутнє цьому виправлення помилки в поточному

Розрахунку має свої особливості. Так, згідно з п. 10 Порядку № 68 у цьому випадку платник податків має право виправити помилку, зазначивши уточнені показники в додатках до поточного Розрахунку (складених за формою уточнюючого розрахунку). Отже, виправлення помилки в поточному Розрахунку означає, що платник податків фактично має подати два Розрахунки:

(1)

Розрахунок за поточний звітний (податковий) період. У такому Розрахунку заповнюється тільки основна частина, в якій зазначаються правильні показники поточного періоду з урахуванням виправлення помилки (якщо така помилка, звичайно, відбулася в межах одного звітного року). Також в такому поточному Розрахунку заповнюється поле «Відповідно до частини третьої пункту 5.1 та підпункту «б» пункту 17.2 статті 17 Закону № 2181 до цього розрахунку додається(ються) уточнюючий(і) розрахунок(ки) за «_________________» (минулий(і) період(и))», в якому зазначається період, за який відбувається виправлення помилки. А от додаткова частина з рядками А — D такого поточного Розрахунку залишається незаповненою;

(2) другий

Розрахунокуточнюючий, що складається до Розрахунку за відповідний «помилковий» період і тим самим виправляє помилку.
В основній частині такого Розрахунку проставляються правильні (уточнені) показники (з урахуванням виправлення помилки) відповідного «помилкового» періоду, що виправляється, а в додатковій частині (рядки А — D) зазначаються правильна і помилкова суми податкових зобов’язань і відображається сума помилки.

Розглянемо приклад.

Приклад.

За підсумками півріччя 2007 року помилково завищено валові витрати філії на суму 100000 грн. Ця помилка спричинила недоплату платником податку до бюджету на суму 25000 грн., у тому числі «за себе» підприємство недоплатило податок на прибуток у сумі 24050 грн., а за філію — у сумі 950 грн. Помилка виявлена наприкінці 2007 року і виправляється уточнюючим розрахунком.

Наведемо помилковий

Розрахунок, складений платником податків, і покажемо, як слід було скласти Розрахунок, якби не було допущено помилку (припустимо, валові доходи платника податків за підсумками півріччя 2007 року при цьому склали 740000 грн.):

Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами
(починаючи з податкового періоду — перший квартал 2006 року)


з/п

Назва філії

Валові витрати

Амор-
тиза-
ційні відраху-
вання

Усього
(гр. 3 +
+ гр. 4)

Питома вага валових витрат і аморти-
заційних відраху-
вань філії у загальних валових витратах і аморти-
заційних відраху-
ваннях платника податку
(гр. 5 : гр. 5
р. 1) ( %)

Податкове зобов’я-
зання з консолі-
дованого податку на прибуток підприєм-
ства

Подат-
кове зобов’я-
зання з податку на прибу-
ток під-
приєм-
ства
(гр. 6 х
х гр. 7
р. 1 : 100)

Подат-
кове зобов’я-
зання з податку на прибуток підприєм-
ства за по-
перед-
ній подат-
ковий період поточ-
ного року

Податкове зобов’я-
зання з податку на прибуток під-
приєм-
ства за останній кален-
дарний квартал звітного періоду
(гр. 8 -
гр. 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А. Помилковий

Розрахунок, складений платником податку

1

У цілому по
підприємству

300000

200000

500000

100

60000

Х

Х

Х

2

За місце-
знаходжен-
ням філії

140000

100000

240000

48,00

Х

28800

18800 (умовно)

10000

Б.

Розрахунок, який слід було скласти, якби не було допущено помилки

1

У цілому по під-приємству

200000

200000

400000

100

85000

Х

Х

Х

2

За місце-
знаходжен-
ням філії

40000

100000

140000

35,00

Х

29750

18800 (умовно)

10950

 

Виправляючи помилку уточнюючим розрахунком, платник податків складає уточнюючий

Розрахунок до Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства за півріччя 2007 року . В основній частині такого уточнюючого Розрахунку наводяться правильні показники (див. варіант Б таблиці). При цьому додаткову частину такого уточнюючого Розрахунку (рядки А — D) буде заповнено так:

 

A

Нараховано податку за даними раніше поданого розрахунку,
що уточнюється (гр. 10 розрахунку, що уточнюється)

10000

B

Сума податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки за

півріччя 2007 рік (року),
якщо гр. 10 > р. A (гр. 10 - р. A)

950

C

Сума штрафу від суми недоплати (р. B х «розмір штрафу»: 100)

48

D

Сума податку (переплата), яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки за ____________ 200_ рік (року),
якщо гр. 10 < р. A (р. A - гр. 10)

 

При цьому рядки уточнюючого розрахунку, складеного платником податків до консолідованої декларації з податку на прибуток за півріччя 2007 року, виглядають так:

 

Рядок уточнюючого розрахунку

2

4

5

6

7

7.1

7.2

8

Сума

-100000

100000

25

950

24050

31200

55250

1203

 

Отже, виправивши помилку, до подання уточнюючих розрахунків платник податків має сплатити до бюджету за місцезнаходженням філії суму недоплати (950 грн.) і суму 5 % штрафу (48 грн.), а «за себе» — суму недоплати (24050 грн.) і суму 5 % штрафу (1203 грн.).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі