Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Податкова соціальна пільга: її розміри та порядок застосування

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2008/№ 9
Друк
Стаття

Податкова соціальна пільга: її розміри та порядок застосування

 

З метою соціальної підтримки найменш захищених верств населення українські законодавці передбачили в Законі № 889 застосування податкових соціальних пільг до заробітної плати таких людей. Загальні питання, що стосуються розмірів податкових соціальних пільг та їх застосування у 2008 році, розглянемо в цій статті, а в наступних — нюанси надання окремих податкових соціальних пільг.

 

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Згідно з

п. 6.1 Закону № 889 платник податків має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, що одержується із джерел на території України від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги.

Отже, податкова соціальна пільга (далі — ПСП) застосовується тільки до нарахованої заробітної плати.

Відповідно до положень

п. 1.3 ст. 1 Закону № 889 доходами у вигляді зарплати є доходи, нараховані (виплачені, надані) роботодавцем унаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України.

Для цілей обкладення податком з доходів фізичних осіб згідно з

п. 1.1 Закону № 889 під терміном «заробітна плата» розуміються також інші заохочувальні та компенсаційні виплати і винагороди, які виплачуються у зв’язку з відносинами трудового найму.

Зауважимо, що, на думку ДПАУ (див.

лист від 26.04.2004 р. № 7441/7/17-3117 // спецвипуск № 1 «Податки та бухгалтерський облік», 2005), для цілей застосування Закону № 889 до складу заробітної плати включаються виплати, які належать до фонду оплати праці відповідно до Інструкції № 5, і навіть деякі виплати, не включені до нього згідно з п. 3 Інструкції № 5, зокрема виплати по тимчасовій втраті працездатності.

Докладно про те, які виплати включаються до поняття «заробітна плата» для цілей

Закону № 889 і відповідно до сум яких застосовується ПСП, можна дізнатися зі статті «Виплати працівникам відповідно до Інструкції № 5» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 92).

 

Гранична сума заробітної плати, до якої застосовується ПСП

У загальному випадку ПСП застосовується до нарахованої зарплати, розмір якої не перевищує суми, що дорівнює розміру прожиткового мінімуму, який діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (

п.п. 6.5.1 Закону № 889).

З 1 січня 2008 року розмір прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи, становить 633 грн. У зв’язку з цим гранична сума зарплати, до якої застосовується ПСП, складає 890 грн. Зміна розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу протягом 2008 року на граничний розмір зарплати, до якої застосовується ПСП, не вплине.

Для деяких категорій платників податку, перелічених у

пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889, а саме:

— самотньої матері або самотнього батька (опікуна або піклувальника), які утримують дитину віком до 18 років;

— особи, яка утримує дитину-інваліда віком до 18 років;

— особи, у якої троє і більше дітей віком до 18 років,

граничний розмір доходу, що дає право на застосування ПСП

одному з батьків, визначається як добуток суми, установленої абзацом першим п.п. 6.5.1 Закону № 889 (у 2008 році — 890 грн.), та відповідної кількості дітей.

 

Розміри ПСП

Розміри ПСП установлено

п. 6.1 Закону № 889. Відповідно до п.п. 6.1.1 Закону № 889 розмір звичайної ПСП складає 50 % мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня звітного податкового року. Нагадаємо, що на 1 січня 2008 року мінімальну зарплату встановлено в розмірі 515 грн. Зміни розміру мінімальної зарплати протягом року не вплинуть на розмір ПСП.

Розміри інших ПСП, передбачених

п. 6.1 Закону № 889, визначаються виходячи зі звичайної ПСП.

Наведемо в таблиці розміри ПСП, передбачені

Законом № 889.

 

Вид ПСП

Розрахунок

Розмір ПСП, грн.

Звичайна

(п.п. 6.1.1 Закону № 889)

515 грн. х 0,5

257,50

Підвищена

(п.п. 6.1.2 Закону № 889)

515 грн. х 0,5 х 1,5

386,25

у тому числі

«на дітей»
(пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889)

515 грн. х 0,5 х 1,5 х кількість дітей

386,25 х кількість дітей

Максимальна

(п.п. 6.1.3 Закону № 889)

515 грн.

515

Додаткова пільга для осіб, які одержують пільгу «на дітей»

515 грн. х 0,5

257,50

 

Документи, необхідні для застосування ПСП

На застосування звичайної ПСП у розмірі 257,50 грн. має право будь-який платник податків за умови, що його нарахована заробітна плата не перевищує граничного розміру доходу, тобто 890 грн. Для отримання такої ПСП працівник подає роботодавцю заяву про застосування ПСП за формою, затвердженою

наказом № 461, крім випадків, коли на 1 січня 2004 року роботодавцем велася трудова книжка на такого працівника.

Платник податків, який має право на підвищену (386,25 грн.) або максимальну (515 грн.) ПСП, зобов’язаний подати роботодавцю, крім заяви про застосування ПСП, ще й підтверджуючі документи. Порядок подання документів та їх склад визначено в

Порядку № 2035. Докладний перелік документів, необхідних для отримання підвищеної або максимальної ПСП, наведено в таблиці (див. далі).

Якщо працівник має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, ПСП застосовується за однією з підстав, що передбачає її найбільший розмір (

п. 6.2 Закону № 889). При цьому такий працівник також подає заяву, в якій зазначає, на застосування якої саме ПСП він претендує, та підтверджуючі документи.

Виняток становлять платники податку, які мають право на застосування ПСП «на дітей» (

пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889). До доходів у вигляді заробітної плати таких працівників одночасно застосовується пільга «на дітей» і пільга «на себе». Граничний розмір доходу, який дає право на застосування ПСП одному з батьків, у цьому випадку визначається як добуток 890 грн. та кількості дітей, а для другого з батьків він дорівнює 890 грн.

ПСП може застосовуватися до заробітної плати працівника незалежно від того, в якому режимі він працює (повний чи неповний робочий час). При цьому з граничним розміром заробітної плати порівнюватиметься зарплата працівника, нарахована за місяць. Крім того, при цьому працівник має право на ПСП до заробітної плати в повному розмірі.

Наведемо в таблиці перелік платників, які мають право на ПСП, розміри ПСП та перелік документів, котрі необхідно подати для реалізації права на ПСП.

 

Категорія платників

Розмір ПСП
у 2008 році

Документи, які необхідно подати

1

2

3

Будь-який платник податків

(п.п. 6.1.1 Закону № 889)

257,50 грн.

Заява про застосування ПСП

Платник податків, який

(п.п. 6.1.2 Закону № 889):

 

Заява про застосування ПСП, а також:

а) є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) — на кожну дитину віком до 18 років

Примітка. Для цілей цього пункту самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної п.п. «а» п.п. 6.1.2 Закону № 889, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.

386,25 грн.
(на кожну дитину віком до 18 років)

1. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документ про підстави запису про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, або документи, що підтверджують наявність та вік дитини (дітей), завірені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав(ла) до прибуття в Україну.
2. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун
або піклувальник).
3. Паспорт та свідоцтво про народження заявника.
4. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу та копія паспорта з відміткою про розірвання шлюбу.
5. Документ, що підтверджує спільне проживання з дитиною (утримання дитини). Таким документом може бути довідка ЖЕКу, довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально завірений договір між колишнім чоловіком та дружиною про виконання обов’язків тим, хто проживає окремо від дитини

Примітка.

Про необхідність подання документів, зазначених у пунктах 4 — 5, говориться в листі ДПАУ від 22.06.2004 р. № 11496/7/17-3117 // «Податки та бухгалтерський облік, 2004, № 62.

б) утримує дитину-інваліда — на кожну дитину віком до 18 років

386,25 грн.
(на кожну дитину віком до 18 років)

1. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документ, що підтверджує визнання (встановлення) батьківства, або документи, що підтверджують наявність утриманця (утриманців), завірені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав(ла)
до прибуття в Україну.
2. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).
3. Пенсійне посвідчення дитини або довідка медико-соціальної експертної комісії для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років.
4. Медичний висновок, виданий закладами та установами МОЗ у встановленому порядку, але не більше ніж до місяця досягнення дитиною-інвалідом 16 років (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда
до 16-річного віку)

Примітка.

Пільга надається на кожну дитину віком до 18 років незалежно від групи інвалідності.

в) має трьох чи більше дітей віком до 18 років — на кожну дитину віком до 18 років

386,25 грн.

(на кожну дитину віком до 18 років)

1. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей), або документ, що підтверджує визнання (встановлення) батьківства, або документи, що підтверджують наявність утриманця (утриманців), завірені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав(ла)
до прибуття в Україну.
2. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун
або піклувальник)

г) є вдівцем або вдовою

386,25 грн.

1. Паспорт
2. Свідоцтво про укладення шлюбу
3. Свідоцтво про смерть чоловіка (дружини)

д) є особою, віднесеною законом до 1 або 2 категорії осіб, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

386,25 грн.

1. Посвідчення (дублікат посвідчення) установленого зразка:
— громадянина(ки), який(яка) постраждав(ла) унаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації, а також вкладишем установленого зразка;
— учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» і записом про дату перереєстрації;
— громадянина(ки), евакуйованого(ої) у 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії Б;
— громадянина(ки), який(яка) постійно проживав(ла) у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення урядом України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р. № 224), категорії 2 серії Б
2. Копія Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
3. Документ, що посвідчує особу

е) є учнем, студентом, ординатором, ад’юнктом

386,25 грн.

Довідка з навчального закладу про те, що заявник там навчається і за умовами навчання не передбачено виплату стипендії з бюджету (

лист ДПАУ від 06.07.2004 р. № 12428/7/17-3117)

є) є інвалідом І або II групи, у тому числі з дитинства

386,25 грн.

Пенсійне посвідчення або довідка медико-соціальної експертизи

Примітка

. Право на застосування підвищеної ПСП не поширюється на платників податку — інвалідів III групи, у тому числі з дитинства (лист ДПАУ від 11.10.2006 р. № 5380/3/17-0715).

ж) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів

386,25 грн.

Копія акта Президента України
про призначення зазначеної стипендії

Платник податку, який є

(п.п. 6.1.3 Закону № 889):

 

Заява, а також:

а) особою, яка є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави або ордена Трудової Слави

515 грн.

Орденська книжка Героя України або Героя Радянського Союзу, або орденські книжки кавалерів орденів Слави або Трудової Слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, що підтверджують присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу, нагородження орденами Слави
або Трудової Слави трьох ступенів

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII

515 грн.

1. Посвідчення учасника бойових дій за зразком, установленим постановою КМУ від 12 травня 1994 р. № 302, видане відповідними органами, або документи,
що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни, або довідки, видані органами Міноборони, МВС, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Управлінням державної охорони, МЗС.
2. Документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни і наявність відповідних державних відзнак

Примітка.

Право на максимальну ПСП не поширюється на осіб, які є учасниками бойових дій не під час Другої світової війни, у тому числі ветеранами війни — учасниками бойових дій на території інших держав (лист ДПАУ від 23.10.2006 р. № 5563/С/17-0715). Не мають права на ПСП і ветерани війни, які одночасно є суб’єктами підприємницької діяльності (лист від 06.02.2007 р. № 512/Я/17-0715).

в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою
чи реабілітованою

515 грн.

Посвідчення жертви нацистських переслідувань за зразком, установленим постановою КМУ від 27 вересня 2000 р. № 1467, або довідки, видані компетентними органами, або документи, які містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР
або були окуповані фашистською Німеччиною
та її союзниками

515 грн.

Посвідчення жертви нацистських переслідувань за зразком, установленим постановою КМУ від 27 вересня 2000 р. № 1467, або довідки, видані компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт насильного вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

д) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року

515 грн.

Документи, що містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року

 

Строк дії ПСП

Відповідно до

п. 4 Порядку № 2035 ПСП починає застосовуватися з податкового місяця, в якому платник податків подав роботодавцю заяву про її застосування та відповідні підтверджуючі документи. Форму заяви затверджено наказом № 461.

ПСП не застосовується до заробітної плати працівника, нарахованої за податкові місяці, що передують місяцю подання заяви.

Застосування ПСП припиняється в тому місяці, коли:

— платник податків припиняє з роботодавцем трудові відносини;

— платник податків подає роботодавцю заяву про відмову від застосування ПСП;

— перевищено граничний розмір доходу для застосування ПСП.

Водночас заява про відмову від застосування ПСП за формою, затвердженою

наказом № 461, подається роботодавцю, якщо працівник:

— прийняв рішення про зміну місця отримання ПСП;

— має намір відновити право на застосування ПСП (

п.п. 6.3.4 Закону № 889).

Інакше кажучи, якщо в одному місяці зарплата працівника не перевищила граничного розміру зарплати, до якої застосовується ПСП, а в іншому місяці — перевищила, заяву про відмову від ПСП у зв’язку з такою подією подавати роботодавцю не потрібно. Отже, один раз подавши заяву на застосування ПСП, працівник матиме на неї право, але тільки щодо тих місяців, за якими нарахована зарплата не перевищує граничного розміру (890 грн.; 890 х кількість дітей).

Якщо ж працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем з будь-яких підстав, а також у випадках, зазначених у

пп. «а» — «д» п.п. 6.3.3 Закону № 889, заява про відмову від застосування ПСП не подається.

Для деяких видів ПСП передбачено окремі строки їх застосування.

Так, згідно з

п.п. 6.4.2 Закону № 889 пільга «на дітей» надається до кінця року, в якому:

— дитині виповнюється 18 років;

— дитина помирає до досягнення нею 18 років.

До кінця строку застосування ПСП, передбаченого

п.п. 6.4.2 Закону № 889, платник податків може втратити право на застосування до його заробітної плати пільги «на дітей» починаючи з місяця, на який припадає одна з подій, а саме:

— позбавлення батьківських прав;

— відмова від дитини або передання дитини на державне утримання, у тому числі до будинку маляти, дитини, інтернату, дитячого будинку сімейного типу, незалежно від того, чи береться плата за таке утримання, чи ні;

— дитина стає курсантом на умовах її повного утримання.

Удівець або вдова втрачає право на застосування підвищеної ПСП (

п.п. «г» п.п. 6.1.2) з місяця, в якому він (вона) бере наступний шлюб чи підпадає під опіку інших осіб.

Застосування ПСП, передбаченої

пп. «д» — «ж» п.п. 6.1.2 Закону № 889, припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому платник податків втрачає статус, необхідний для отримання такої пільги.

 

Особливості застосування ПСП у випадку отримання інших доходів

Відповідно до

п. 6.3 Закону № 889 ПСП застосовується до нарахованого місячного доходу платника податків у вигляді заробітної плати за одним місцем його нарахування (виплати).

Платник податків подає роботодавцю заяву про самостійний вибір місця застосування ПСП за формою, затвердженою

наказом № 461.

Платник податків, який змінює за самостійним рішенням місце отримання ПСП, зобов’язаний подати роботодавцю за попереднім місцем її застосування заяву про відмову від пільги за формою, затвердженою

наказом № 461. Така заява не подається, якщо платник податків припиняє трудові відносини з таким роботодавцем з будь-яких підстав.

Звертаємо увагу: згідно з

п.п. 6.3.3 Закону № 889 ПСП не може застосовуватися до інших доходів платника податків, якщо протягом звітного податкового місяця він одночасно отримав такі доходи, як:

а) плата за виконання громадських робіт, яка повністю або частково фінансується за рахунок бюджету або відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування;

б) стипендія, грошове чи майнове (речове) забезпечення, що одержуються учнями, студентами, аспірантами, ординаторами, ад’юнктами, військовослужбовцями строкової служби, які виплачуються з бюджету;

в) заробітна плата під час відбування покарання у вигляді позбавлення волі;

г) заробітна плата, нарахована (виплачена) за здійснення роботи за наймом у складі екіпажу (команди) транспортного засобу, який перебуває за межами території України, її територіальних вод (виключної економічної зони), у тому числі на якірних стоянках, та належить резиденту на правах власності або перебуває у його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України;

д) заробітна плата осіб, які згідно із законом є державними службовцями;

е) доходи самозайнятої особи від підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

До доходів, зазначених у

п.п. «е» п.п. 6.3.3 Закону № 889, ПСП не застосовується. А це означає, що приватний підприємець не має права на ПСП ні щодо підприємницьких доходів, ні щодо зарплати, якщо він ще й працює найманим працівником.

Визначивши загальні положення, що стосуються порядку застосування ПСП, у наступній статті розглянемо особливості застосування ПСП для окремих категорій платників податків.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі