Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2008/№ 55
Друк
Лист від 05.06.2008 р. № 295/020/99-08

Щодо розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності

 

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2008 р. № 295/020/99-08

 

У Департаменті політики державного соціального страхування Мінпраці в межах компетенції розглянуто <...> звернення щодо розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі — Закон № 2240), з урахуванням змін, внесених Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 р. № 107, при обчисленні середньої заробітної плати (доходу) для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах враховуються всі види заробітної плати (доходу) в межах граничної суми місячної заробітної плати (доходу) за відпрацьований час, на яку нараховуються страхові внески иа загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Перелік виплат за невідпрацьований час, які не включаються до розрахунку страхових виплат, визначено у пункті 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція). Не повинні включатися до розрахунку також виплати за час, протягом якого працівник не працював, але за ним зберігався середній заробіток, обчислений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 (оплата всіх видів відпусток).

Відповідно до абзацу 3 пункту 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі — Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 із змінами, місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з розрахункового періоду. У разі, коли застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з зазначених поважних причин для обчислення середньої заробітної плати заохочувані та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, та виплати, що передбачені актами законодавства або що провадяться понад встановлені зазначеними актами норми, в такому місяці враховуються пропорційно відпрацьованому часу (абзац 2 пункту 9 Порядку).

Якщо застрахована особа весь місяць у розрахунковому періоді знаходилась у відпусті

(щорічній, додатковій, у зв’язку з навчанням, без збереження заробітної плати тощо), цей місяць не виключається з розрахункового періоду, і при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат до розрахунку включаються нараховані в цьому місяці премії в межах граничної суми місячної заробітної плати. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які мають разовий характер (пункт 2.3 Інструкції), включаються до розрахунку страхової виплат пропорційно відпрацьованому часу.

Щодо наведених прикладів, оскільки всі виплати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності включаються з місяці їх нарахування, допомога на оздоровлення і в першому, і другому випадках нарахована в травні 2008 року, тому при обчисленні допомоги по тимчасовій непрацездатності її слід включати в цьому ж місяці (травні) незалежно від періоду перебування застрахованої особи у відпустці.

Принагідно повідомляємо, що

зазначений порядок розрахунку діє для страхових випадків, які настали з 01.01.2008 р. по 22.05.2008 р.* (рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008). Перерахунок лікарняних листків слід здійснювати за період з 01.01.2008 р. по 22.05.2008 р.* Це ж стосується і інших обмежувальних норм, щодо визначення розмірів допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, внесених до статтей 4, 37, 39 Закону № 2240.

* Рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008 набуло чинності з моменту прийняття, тобто з 22.05.2008 р. Тому обмежувальні норми поширюються на страхові випадки, які настали в період з 01.01.2008 р.

до 22.05.2008 р.

Заступник директора департаменту політики державного соціального страхування О. Постоюккоментар редакції

І знову про розрахунок лікарняних та декретних...

Лист Мінпраці, що коментується, уніс ясність у ситуацію, яка склалася останнім часом з розрахунком лікарняних та допомоги по вагітності та пологах.

Спершу пригадаємо, як усе було. Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 р. № 107-VI було внесено зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III (далі — Закон № 2240). Ось основні з них, що стосуються порядку обчислення виплат по тимчасовій непрацездатності:

1. Якщо

застрахована особа (крім добровільно застрахованих та застрахованих, які перебували у страхових випадках, передбачених Законом № 2240, або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) сплачувала страхові внески менше 6 повних календарних місяців протягом останніх 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку, допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, але не вище розміру мінімальної заробітної плати, установленої на час настання страхового випадку (абзац перший ч. 3 ст. 4 Закону № 2240).

2. Добровільно застраховані особи та підприємці-єдиноподатники (крім осіб, які перебували у страхових випадках, передбачених Законом № 2240, або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років) мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, якщо вони сплачували страхові внески (єдиний податок) не менше 6 повних календарних місяців протягом останніх 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку (абзац другий ч. 3 ст. 4 Закону № 2240).

3. Сума

допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розмір максимальної величини місячної заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески (ч. 2 ст. 37 Закону № 2240). Таке саме обмеження було встановлено і для суми допомоги по вагітності та пологах (ч. 2 ст. 39 Закону № 2240).

4. При обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах ураховуються

всі види зарплати за відпрацьований час (ч. 1 ст. 53 Закону № 2240).

Слід зауважити, що саме остання зміна, унесена до Закону № 2240, унесла плутанину в порядок розрахунку допомог, що виплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд). Положення ч. 1 ст. 53 Закону № 2240 дали підставу фахівцям Мінпраці зробити такі висновки:

— якщо в місяці розрахункового періоду працівник частину місяця перебував у відпустці, а частину — працював, разові виплати повинні включатися до розрахунку

пропорційно відпрацьованому часу;

— якщо працівник перебував у відпустці весь місяць, через відсутність відпрацьованого часу разові виплати не враховуються.

Отже, фактично відпустку прирівняли до поважних причин, про які йдеться в абзаці другому п. 9 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Наша редакція з такою точкою зору була не згодна (див. лист Мінпраці від 02.04.2004 р. № 159/020/99-08 та коментар до нього // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 39). До речі, і Мінпраці раніше дотримувалося іншої думки (див. лист від 08.02.2008 р. № 60/020/99-08 та коментар до нього // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 28).

Але справа набула несподіваного повороту. Конституційний Суд України прийняв рішення від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008, яким усі зазначені вище обмежувальні норми, унесені Законом про держбюджет-2008 до Закону № 2240 (абзаци перший, другий ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 39, ч. 1 ст. 53 Закону № 2240), визнано неконституційними.

У листі, що коментується, Мінпраці згадує про рішення Конституційного листа і повідомляє, що всі обмеження щодо розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах (див. пп. 1 — 4) діють

для страхових випадків, що настали в період з 1 січня до 22 травня 2008 року. Бухгалтерам, які не мають наміру сперечатися з останньою позицією Мінпраці щодо включення до розрахунку разових виплат, рекомендуємо при розрахунку середньої заробітної плати для оплати листків непрацездатності за страховими випадками, що настали в період з 01.01.2008 р. до 22.05.2008 р., урахувати висновки, наведені в листі від 02.04.2008 р. № 159/020/99-08.

Щодо страхових випадків, які настали з  22 травня 2008 року, то при розрахунку середньої заробітної плати для обчислення суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах слід керуватися виключно Порядком № 1266.

Звертаємо увагу: передостанній абзац листа, що коментується, не стосується обмежувальних норм та спірних питань щодо розрахунку середньої заробітної плати для обчислення суми допомог, які виплачуються за рахунок коштів Фонду. У ньому Мінпраці відповідає на запитання такого змісту: «як включається до розрахунку матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки, якщо її нараховано та виплачено у травні 2008 року, а щорічна відпустка надається:

1) з 01.06.2008 р. по 24.06.2008 р.;

2) з 17.05.2008 р. по 07.06.2008 р.?»

Мінпраці зазначає, що всі виплати для розрахунку допомог включаються в місяці нарахування, тому в цих двох випадках матеріальна допомога включається до розрахунку у травні 2008 року.

Катерина Скрипкіна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі