Теми статей
Обрати теми

Наслідки вступу України до СОТ

Редакція ПБО
Лист від 08.05.2008 р. № 11/2-21/ 5067-

Наслідки вступу України до СОТ

 

Лист Державної митної служби України від 08.05.2008 р. № 11/2-21/5067-ЕП

 

Для використання у роботі надсилаємо інформацію щодо змін у законодавстві з питань митної справи, які відбудуться у зв’язку із вступом України до Світової організації торгівлі.

 

Щодо справляння акцизного збору

Пунктом 12 розділу II Закону України від 28.12.2007 № 107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»* статтю 2 Закону України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої» доповнено абзацом, згідно з яким з 1 січня 2008 року до 1 січня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі, на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (код згідно з УКТЗЕД 2208 20) встановлено ставку акцизного збору — 10 гривень за 1 л 100-відсоткового спирту.

* Ці норми Закону конституційним судом України було визнано неконституційними. Але вони були відновлені Законом України від 03.06.2008 р. № 309-VI (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 47).

Після 1 січня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі, на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (код згідно з УКТЗЕД 2208 20) ставка акцизного збору підвищиться з 10 гривень за 1 л 100-відсоткового спирту до 21,5 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.

 

Щодо справляння митних зборів

Пунктом 1 розділу II Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» подовжено дію статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 «Митні збори» розділу V «Мито та митні збори» Митного кодексу України від 12.12.91 № 1970-XII в частині справляння митних зборів та призупинено набрання чинності частини тринадцятої статті 71 Митного кодексу України від 11.07.2002 № 92-IV в частині справляння плати за митне оформлення до набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі.

Зі вступом України до Світової організації торгівлі митні збори будуть скасовані, а сплаті підлягатиме лише плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів, за ставками, визначеними постановою Кабінету Міністрів України «Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів» від 18.01.2003 № 93, зокрема:

 

Назва операції

За одну годину роботи (незалежно від кількості посадових осіб митного органу, залучених до такого оформлення) під час митного оформлення однієї партії товару або одного транспортного засобу, доларів США

Митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів:

 

у робочий час

20

у надурочний, нічний час і вихідні дні

40

у святкові та неробочі дні

50

Митне оформлення товарів і транспортних засобів у місцях розташування митних органів поза робочим часом, установленим для митних органів:

 

у надурочний, нічний час і вихідні дні

40

у святкові та неробочі дні

50

 

На виконання зазначеної постанови Кабінету Міністрів України Держмитслужбою видано наказ від 04.12.2003 № 833 «Про затвердження Порядку прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.2003 за № 1200/8521.

 

Щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності

З метою вдосконалення процедур контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, їх реєстрації видано нормативно-правові акти, якими внесено зміни до законодавства України з питань митної справи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності — Закон України від 16.11.2006 № 359-V «Про внесення змін до Митного кодексу України» (щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України) та постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 № 622 «Питання реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, отримання інформації та взаємодії митних органів з іншими правоохоронними і контролюючими органами та власниками прав на об’єкти права інтелектуальної власності у разі призупинення митного оформлення товарів за ініціативи митного органу».

Положення згаданих нормативно-правових актів базуються на положеннях Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (далі — Угода ТРІПС), що є однією з 28 Угод системи ГАТТ/СОТ, та направлені на гармонізацію митного законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності із загальноприйнятими в європейській та світовій практиці нормами та стандартами.

Основні зміни та доповнення, внесені до Митного кодексу України Законом України від 16.11.2006 № 359-V, стосуються:

— установлення відповідальності правовласника перед власником товару, митне оформлення якого призупинено, але факт порушення прав інтелектуальної власності не доведено (відповідна норма передбачена статтею 56 Угоди ТРІПС);

— надання права митним органам призупиняти митне оформлення товару за власною ініціативою в разі переміщення через митний кордон України товару, щодо якого не подано заяву про сприяння захисту майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, але є достатні підстави вважати, що під час його переміщення може бути порушено право на об’єкт права інтелектуальної власності (застосування дії Ex Offici, що передбачена статтею 58 Угоди ТРІПС);

— застосування вимог, які містяться у статті 59 Угоди ТРІПС та стосуються заборони вивезення з митної території у незмінному вигляді товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності. Розпорядження такими товарами буде здійснюватися на підставі рішення суду за результатами встановлення факту порушення прав інтелектуальної власності;

— незастосування заходів, пов’язаних з призупиненням митного контролю й митного оформлення щодо товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності та переміщуються через територію України транзитом чи ввозяться на митну територію України або вивозяться з неї фізичними особами для власного використання і не призначені для виробничої або іншої підприємницької діяльності, пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях (стаття 60 Угоди ТРІПС).

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 № 622 запроваджено Порядок реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі.

Відповідно до Порядку, який діяв до прийняття змін до Митного кодексу України, Держмитслужбою України здійснювалася реєстрація товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності.

Реєстрація товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, не в повній мірі забезпечувала захист прав інтелектуальної власності широкого загалу суб’єктів господарювання, оскільки така процедура була досить складною й потребувала подання заяви по кожному з товарів, навіть з одним й тим самим об’єктом права інтелектуальної власності.

Відповідно до законодавства Європейського Союзу, Російської Федерації та інших країн митними органами здійснюється реєстрація саме об’єктів права інтелектуальної власності, в зв’язку з чим є логічним запровадження відповідних норм в митному законодавстві України.

В зв’язку із зміною порядку реєстрації у митному реєстрі та з метою забезпечення вимог щодо забезпечення вступу України до СОТ скасовано вимогу щодо сплати митних зборів, які справлялися за внесення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності до митного реєстру, за продовження терміну реєстрації та внесення змін до такого реєстру.

 

З питань митно-тарифного регулювання

Верховна Рада України Законом України від 19.05.2005 № 2581-IV ратифікувала Угоду про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова, підписану в м. Кишиневі 13.11.2003, із застереженням такого змісту: «Угода набирає чинності з моменту вступу України до Світової організації торгівлі».

Статтею 3 Угоди встановлено, що сторони не застосовують у взаємній торгівлі мита і збори, а також мита, що мають еквівалентну дію.

Статтею 9 Угоди встановлено, що для цілей цієї Угоди під товарами, що походять з території держави Сторони, розуміються товари відповідно до погоджених Правил визначення країни походження товарів.

На теперішній час такими Правилами є Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Правила визначення країни походження товарів, підписане 30.11.2000 у м. Мінську, ратифіковане Верховною Радою України Законом України 20.09.2001 № 2735-III.

Після набуття Україною повноправного членства у СОТ набуває чинності Закон України від 07.07.2005 № 2773-IV «Про внесення змін до Закону України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур».

Зазначеним Законом України у Законі України від 10.09.99 № 1033-XIV «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» стаття 1 викладена в такій редакції:

«

Стаття 1. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на насіння таких видів олійних культур:

 

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару згідно з УКТ ЗЕД

Ставка вивізного (експортного) мита у відсотках митної вартості товару

1204 00

Насіння льону, подрібнене або неподрібнене

16

1206 00

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене

16

1207 99 99 00

Насіння рижію

16

 

Починаючи з 1 січня 2007 року, ставка вивізного (експортного) мита на насіння олійних культур, види яких визначені у цій статті, щороку зменшується на 1 відсотковий пункт до значення 10 відсотків».

Таким чином, після набуття Україною повноправного членства у СОТ у 2008 році ставка вивізного (експортного) мита становитиме 14 відсотків.

З дня вступу України до СОТ набуває чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України від 16.11.2006 № 356-V «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину».

З дня вступу України до СОТ набуває чинності Закон України від 31.05.2007 № 1106-V, яким вносяться зміни до Закону України від 13.12.2006 № 441-V «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням».

Зокрема, Законом України від 31.05.2007 № 1106-V встановлено, що у році, в якому Україна вступила до СОТ, вступають у силу з дня її вступу і діють по 31 грудня ставки вивізного мита, визначені статтею 1 Закону України від 13.12.2006 № 441-V.

Ставки вивізного мита в інших роках вступають у силу з 1 січня по 31 грудня відповідного року після вступу України до СОТ.

Статтею 3 зазначеного Закону встановлено, що з дня набрання чинності цим Законом товари, зазначені у статті 1 цього Закону, вилучаються з режиму вільної торгівлі з іноземними державами.

На теперішній час Україною укладено міждержавні угоди про вільну торгівлю з усіма країнами СНД та Республікою Македонія.

З дня вступу України до СОТ набуває чинності Закон України від 30.11.2006 № 400-V «Про внесення змін до Закону України «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів» у редакції Закону України від 31.05.2007 № 1105-V.

У відповідності із статтею 7 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» для товарів, що імпортуються з держав — членів СОТ, запроваджується режим найбільшого сприяння, який стосується мит, митних зборів, методів стягнення таких мита і зборів, правил і формальностей у зв’язку з імпортом і означає, що будь-яка перевага, сприяння, привілей чи імунітет, які надаються стосовно будь-якого товару, що походить з будь-якої держави, повинні негайно і безумовно надаватися аналогічному товару, який походить з території держав — членів СОТ або держав, з якими укладено двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння.

Таким чином, до товарів, що походять з держав — членів СОТ, застосовуються пільгові ставки ввізного мита Митного тарифу України.

Перший заступник голови Служби А. Гутник

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі