Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Обліковуємо витрати на встановлення телефону

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2008/№ 56
Друк
Стаття

Обліковуємо витрати на встановлення телефону

 

На запитання «Що таке сучасна система телекомунікацій?», напевно, навіть школяр відповість, що це вже не тільки звичні для кожної людини телефон і факс, а ще й електронна пошта, системи миттєвого обміну повідомленнями, відеоконференцзв’язок, IР-телефонія тощо. Здавалося б, після появи і швидкого розповсюдження безпроводного доступу фіксованому телефонному зв’язку загрожує занепад. Однак, незважаючи на всі новації в телекомунікаційній сфері, кількість прихильників класичного (стаціонарного) телефонного зв’язку не зменшується. Отже, багато підприємств продовжують обладнувати свої офісні приміщення стаціонарними телефонами. Зрозуміло, така телефонізація потребує від суб’єктів господарювання певних витрат. Про порядок їх відображення в податковому та бухгалтерському обліку і йтиметься в цій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон № 1280

— Закон України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. № 1280-IV.

Правила № 720

— Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені постановою КМУ від 09.08.2005 р. № 720.

Лист № 8049

— лист ДПАУ від 25.09.2003 р. № 8049/6/15-1116.

Брошура № 16636

— брошура з питань оподаткування «Амортизація в податковому обліку платника податку на прибуток» (додаток до листа ДПАУ від 07.09.2006 р. № 16636/7/31-3017).

 

Установлення телефону: визначаємося з поняттям

Кожна сучасна людина розуміє, що встановити телефон — не означає просто підключити телефонний апарат до розетки і відразу ж почати за його допомоги вести переговори. Хоча, буває, звичайно, і так, але це у випадку, якщо хтось до вас уже провів усі підготовчі роботи.

Однак найчастіше послуга з установлення телефону, що надається підприємством зв’язку, полягає у виконанні певних робіт для споживача (проектування, проведення абонентної лінії від кінцевого пристрою місцевої телефонної мережі до телефонної розетки абонента, установлення розетки, підключення до телефонної мережі загального чи відомчого користування та телефонного номера).

Крім того, користувачу необхідно буде придбати телефонний апарат і згодом здійснювати витрати на оплату послуг підприємства зв’язку.

До речі, підключення телефонного апарата абонента (кінцевого устаткування, що перебуває в його власності або користуванні) до телекомунікаційних мереж загального користування — це одна із загальнодоступних послуг місцевого телефонного зв’язку (див.

п. 1 ст. 1 Закону № 1280 та п. 58 Правил № 720). При цьому вартість виконаних робіт (під’єднання дротів) і матеріалів (дріт, розетка) є частиною вартості послуги з підключення апарату до телефонної мережі і окремо у відповідному договорі не виділяється. До уваги: розміри плати за надання доступу до телефонної мережі (установлення телефону) та за інші загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01.11.2006 р. установлено відповідним рішенням НКРЗ України від 05.05.2006 р. № 258.

Підприємство може встановити телефон як у власному, так і в орендованому приміщенні. Розглянемо кожний варіант окремо.

 

Установлення телефону у власному приміщенні

На наш погляд, витрати на встановлення телефону (на проведення абонентної лінії всередині приміщення, установлення розетки, підключення до телефонної мережі та телефонного номера) розглядаються як витрати, направлені на поліпшення приміщення.

У

податковому обліку такі витрати відображаються з урахуванням положень п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток. Це означає, що вартість послуг з підключення до телефонної лінії підприємство має право віднести до своїх валових витрат, якщо така сума «вписується» до встановленого ремонтного ліміту в розмірі 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів на початок звітного року. Сума ж перевищення збільшує балансову вартість приміщення, що телефонізується (об’єкта основних фондів групи 1), на початок наступного розрахункового кварталу і підлягає амортизації у складі вартості приміщення з кварталу, наступного за кварталом підключення телефону. Єдина умова при цьому — господарська спрямованість здійснених витрат. На такій позиції наполягає ДПАУ в листі № 8049 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 10) та у брошурі № 16636 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 83).

Сплачену підприємству зв’язку суму ПДВ підприємство включає до свого податкового кредиту (див.

п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ ).

У

бухгалтерському обліку витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що спричиняють збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта, відповідно до п. 14 П(С)БО 7 збільшують первісну вартість основних засобів.

Думаємо, не варто сумніватися, що обладнання приміщення телефонною лінією спричиняє саме

збільшення майбутніх економічних вигод від використання приміщення. Адже телефонний зв’язок використовується безпосередньо для спілкування з реальними та потенційними діловими партнерами. Крім того, проведення телефонних переговорів сприяє укладенню нових угод, завоюванню ринку збуту та зрештою — зростанню фінансового благополуччя підприємства.

Витрати на встановлення телефону відображаються за дебетом субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», а потім збільшують первісну вартість приміщення. У цьому випадку здійснюється запис: Дт 103 «Будинки та споруди» — Кт 152.

Приклад 1.

Фірма «Юнона» у квітні 2008 року уклала з підприємством зв’язку договір про підключення до телефонної мережі та перерахувала за цю послугу 750 грн. (без ПДВ — 625 грн.; ПДВ 20 % — 125 грн.). Телефон підключено в червні 2008 року.

У податковому обліку 10 % «ремонтний» ліміт на 01.01.2008 р. склав 6000 грн. Отже, підприємство має право включити витрати на підключення до телефонної лінії в повній сумі до складу валових витрат за півріччя 2008 року.

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 


з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет рахунка

кредит рахунка

валовий дохід

валові витрати

Квітень 2008 року

1

Перераховано передоплату за підключення до телефонної мережі

750

371

311

625

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати за підключення до телефонної мережі

125

641/ ПДВ

644

Червень 2008 року

1

Відображено капітальні інвестиції в результаті проведеного поліпшення приміщення, що телефонізується (підписано акт виконаних робіт)

625

152

631

2

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

125

644

631

3

Вартість підключення до телефонної мережі віднесено на збільшення вартості будівлі

625

103

152

4

Проведено залік заборгованості

750

631

371

 

Установлення телефону у приміщенні, що орендується

Підприємству, яке вирішило обзавестися телефоном в орендованому приміщенні, слід керуватися загальновстановленими правилами. Як і власник приміщення, орендар укладає договір про встановлення телефону з підприємством зв’язку. При цьому витрати орендаря, пов’язані з проектуванням, проведенням абонентської лінії, підключенням до телефонної мережі та телефонного номера,

розглядаються як спрямовані на поліпшення орендованого приміщення.

Якщо договір оренди зобов’язує або дозволяє орендарю здійснювати поліпшення об’єкта, що орендується, то в

податковому обліку зазначені витрати в сумі, що не перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів на початок звітного року, уключаються до валових витрат орендаря, тобто відображаються так само, як і витрати на поліпшення власного приміщення.

У разі перевищення 10 % ремонтного ліміту на суму понесених витрат може бути створено або збільшено (якщо раніше вже провадилося поліпшення цього орендованого об’єкта)

балансову вартість відповідного об’єкта основних фондів групи 1 з подальшою амортизацією — з кварталу, наступного за кварталом установлення телефону.

До речі, на думку податківців, величина норм амортизації в орендаря залежить від того, які норми амортизації щодо переданої в оренду будівлі застосовує сам орендодавець (1,5 % або 2 % у розрахунку на податковий квартал).

У

бухгалтерському обліку орендаря сума витрат на поліпшення об’єкта оренди, спрямованих на збільшення майбутніх економічних вигод, відображається як капітальні інвестиції у створення (будівництво) основних засобів з використанням з цією метою субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів».

Приклад 2.

Підприємство «Елегія» орендує будівлю. Договір оренди дозволяє провадити поліпшення об’єкта, що орендується.

У травні 2008 року орендар уклав договір з підприємством зв’язку про встановлення телефону у приміщенні, що орендується, та перерахував за цю послугу 880 грн. (без ПДВ — 733,33 грн.; ПДВ 20 % — 146,67 грн.). Телефон підключено в червні 2008 року.

Припустимо, що в податковому обліку орендаря сума витрат на встановлення телефону «вписується» до 10 % ремонтного ліміту тільки в розмірі 400 грн. На решту суми підприємство «Елегія» створить відповідну групу основних фондів, іменовану «Ремонт орендованого об’єкта основних фондів групи 1».

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 


з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет рахунка

кредит рахунка

валовий дохід

валові витрати

Травень 2008 року

1

Перераховано передоплату за підключення до телефонної мережі

880

371

311

400*

* На решту суми в розмірі 333,33 грн. (733,33 грн. - 400 грн.) підприємство створить відповідну групу основних фондів.

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати за підключення до телефонної мережі

146,67

641/ ПДВ

644

Червень 2008 року

1

Відображено капітальні інвестиції в результаті проведеного поліпшення приміщення, що телефонізується (підписано акт виконаних робіт)

733,33

152

631

2

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

146,67

644

631

3

Віднесено на збільшення вартості будівлі вартість підключення до телефонної мережі

733,33

103

152

4

Проведено залік заборгованості

880

631

371

 

Далі поговоримо ще про декілька видів витрат, пов’язаних з телефонізацією приміщення. При цьому зауважимо, що їх облік однаковий для всіх абонентів — юридичних осіб, незалежно від того, чи володіють вони будівлею, що телефонізується, на праві власності або використовують її на підставі договору оренди.

 

Будівництво телефонної лінії

Головною умовою для телефонізації будь-якого приміщення є

наявність технічної можливості. Річ у тім, що оператор зв’язку здійснює встановлення телефонів за передбачену тарифами плату, якщо будівлю обладнано кабельними вводами, а довжина абонентного вводу від кінцевого лінійно-кабельного пристрою в будівлі (приміщенні) до точки підключення кінцевого устаткування не перевищує 40 метрів (див. абзац перший п. 102 Правил № 720).

При дотриманні зазначених умов майбутній абонент не несе додаткових витрат з будівництва телефонної лінії, оскільки їх

включено до одноразового платежу оператору зв’язку за підключення.

Однак може статися, що технічні умови телефонізації приміщення відсутні. Тоді підприємство, крім установлення телефону, оплачує ще й вартість робіт з обладнання будівлі кабельним вводом, будівництва абонентного вводу (за винятком вартості частини абонентного вводу, що не перевищує 40 метрів) і вартість матеріалів відповідно до проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт (

абзац другий п. 102 Правил № 720). У цій ситуації оператор зв’язку видає підприємству-замовнику технічні умови на будівництво споруд зв’язку. У подальшому така телефонна лінія буде власністю абонента, будучи проміжною ланкою між телефонізованим приміщенням та телефонною мережею.

Якщо підприємство фінансувало будівництво телефонної лінії зв’язку, то понесені в цьому разі витрати в

податковому обліку слід розглядати як витрати, спрямовані на поліпшення приміщення (об’єкта основних фондів групи 1). При цьому, як і при встановленні телефону, підприємству слід діяти з урахуванням вимог п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток, а саме відобразити суму «будівельних» витрат у складі валових витрат, якщо дозволяє 10 % ремонтний ліміт. У випадку ж перевищення ліміту — суму, що не «вписалася», віднести на збільшення балансової вартості приміщення, що телефонізується, і амортизувати у складі вартості приміщення з кварталу, наступного за кварталом введення лінії в експлуатацію.

Оскільки ці витрати мають господарську спрямованість, сума «вхідного» ПДВ щодо описаної операції потрапить до податкового кредиту підприємства відповідно до

п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ.

У

бухгалтерському обліку зазначені витрати також класифікуватимуться як пов’язані з поліпшенням об’єкта основних засобів. Вони знайдуть своє відображення за дебетом субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» з подальшим віднесенням їх до дебету субрахунку 103 «Будинки та споруди».

Приклад 3.

Фірма «Корунд» на підставі договору з оператором зв’язку оплатила роботи, пов’язані зі спорудженням телефонної лінії, у сумі 3600 грн. (без ПДВ — 3000 грн.; ПДВ 20 % — 600 грн.).

Припустимо, що в податковому обліку фірми 10 % «ремонтний» ліміт на 01.01.2008 р. склав 10000 грн. Отже, витрати на спорудження телефонної лінії зв’язку в повній сумі може бути включено до складу валових витрат за півріччя 2008 року.

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 


з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет рахунка

кредит рахунка

валовий дохід

валові витрати

1

Перераховано передоплату за роботи зі спорудження телефонної лінії зв’язку

3600

371

311

3000

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати

600

641/ ПДВ

644

3

Відображено капітальні інвестиції, пов’язані зі спорудженням телефонної лінії зв’язку (підписано акт виконаних робіт)

3000

152

631

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

600

644

631

5

Віднесено на збільшення вартості приміщення, що телефонізується, суму витрат на спорудження телефонної лінії зв’язку

3000

103

152

6

Проведено залік заборгованості

3600

631

371

 

Придбання телефонного апарата

Щодо витрат на придбання телефонного апарата, то такий матеріальний актив, передбачуваний строк служби якого перевищує 365 календарних днів, у

податковому обліку:

— відображається в порядку, передбаченому для обліку

запасів, якщо його вартість не перевищує 1000 грн.;

— визнається об’єктом

основних фондів, якщо його вартість перевищує 1000 грн.

Отже, якщо вартість телефонного апарата не «дотягує» до 1000 грн. (а здебільшого так і буває), він класифікується як запаси. Зрозуміло, вартість такого матеріального активу має брати участь у перерахунку за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

Сплачений при придбанні апарата ПДВ можна сміливо відносити до податкового кредиту на підставі

п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ .

У

бухгалтерському обліку підприємство самостійно встановлює вартісний критерій, що розмежовує основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА). Цей критерій застерігається в наказі про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства.

Якщо підприємство зарахувало телефонний апарат до складу МНМА, витрати на його придбання відображаються на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів». Після введення цього об’єкта в експлуатацію витрати списуються на субрахунок 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Якщо ж телефон класифікується як об’єкт основних засобів, то відповідно буде задіяно субрахунки 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» та 109 «Інші основні засоби».

Приклад 4.

Підприємство «Веселка» у червні 2008 року придбало телефонний апарат вартістю 480 грн. (без ПДВ — 400 грн.; ПДВ 20 % — 80 грн.) у платника податку на прибуток на загальних підставах. У цьому ж місяці матеріальний актив введено в експлуатацію.

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 


з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет рахунка

кредит рахунка

валовий дохід

валові витрати

1

Перераховано передоплату за телефонний апарат

480

371

311

400

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати

80

641/ ПДВ

644

3

Отримано від постачальника телефонний апарат

400

153

631

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

80

644

631

5

Проведено залік заборгованості

480

631

371

6

Уведено в експлуатацію телефонний апарат

400

112

153

 

Отримання телефонного номера

На думку ДПАУ, витрати на отримання телефонного номера

(з набуттям права абонента розпоряджатися телефонним номером, у тому числі і з можливістю продажу такого права, і якщо це право має вартісний вираз) у податковому та бухгалтерському обліку визнаються об’єктом права власності абонента та розглядаються як нематеріальні активи (див. лист № 8049 у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 10).

У

податковому обліку нематеріальні активи підлягають амортизації за лінійним методом протягом строку корисного використання, але не більше 10 років (див. п.п. 8.3.9 Закону про податок на прибуток).

У

бухгалтерському обліку витрати на отримання телефонного номера відображаються на субрахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів». Уведення цього об’єкта в експлуатацію відображається записом: Дт 127 «Інші нематеріальні активи» — Кт 154.

Проте думка податкової служби щодо класифікації витрат на отримання телефонного номера не безперечна. Нагадаємо, що відповідно до

п. 3 Правил № 720 під абонентським номером розуміється номер, який присвоюється абоненту оператором телекомунікацій на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг для ідентифікації в телекомунікаційній мережі кінцевого устаткування (тобто телефонного апарата), підключеного до цієї мережі.

Отже, телефонний номер насправді не має для абонента матеріального втілення. Підприємство користується ним, тільки споживаючи послуги зв’язку. Тому говорити при цьому, що абонент

має право на телефонний номер, не зовсім коректно. Адже згідно із Законом № 1280 абонент може користуватися телефонним номером тільки:

— у період дії договору з оператором. А такий договір цілком може бути розірвано (і номер передано іншому користувачу) з деяких причин (наприклад, за несплату або у зв’язку з порушенням правил користування телекомунікаційними послугами). До того ж оператор має повне право в певних випадках змінити абонентний номер без згоди абонента;

— у період дії ліцензії оператора. Адже номерний ресурс виділяє оператору Національна комісія з питань регулювання зв’язку України на час дії його ліцензії. Такий номерний ресурс може бути вилучено в оператора в разі анулювання ліцензії або визнання її недійсною.

У цій ситуації витрати на отримання телефонного номера доцільніше було б включати до складу валових витрат підприємства на підставі

п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток. Утім вибір тут за платником податків.

Приклад 5.

На підставі договору з підприємством зв’язку фірма «Маяк» одержує право розпорядження телефонним номером. За цю послугу підприємству зв’язку сплачено кошти в сумі 1500 грн. (без ПДВ — 1250 грн.; ПДВ 20 % — 250 грн.).

Припустимо, що фірма «Маяк» класифікує отримання телефонного номера як придбання нематеріального активу.

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 


з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет рахунка

кредит рахунка

валовий дохід

валові витрати

1

Перераховано передоплату за отримання права розпорядження телефонним номером

1500

371

311

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати за отримання права розпорядження телефонним номером

250

641/ ПДВ

644

3

Отримано право розпорядження телефонним номером

1250

154

631

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

250

644

631

5

Уведено в експлуатацію телефонний номер

1250

127

154

Телефонний номер обліковується як нематеріальний актив*

* Сума нарахованої амортизації зменшує скоригований прибуток платника податків.

6

Проведено залік заборгованості

1500

631

371

 

Ми розглянули основні питання, пов’язані з установленням телефону і відображенням такої операції в податковому та бухгалтерському обліку суб’єкта господарювання. Як бачите, труднощів у цьому немає. Бажаємо, щоб вкладені витрати обернулися для вас новими вигідними контрактами та сприяли виходу підприємства на новий фінансовий рівень!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі