Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ви нам писали. Втрата свідоцтва платника ПДВ: що робити коли нічого не робили?

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2008/№ 56
Друк
Стаття

Втрата свідоцтва платника ПДВ: що робити коли нічого не робили?

 

Для будь-якого платника ПДВ особливу значущість має документ, що засвідчує цей самий статус платника. Ви, напевно, уже здогадалися, що йдеться про Свідоцтво платника ПДВ, яке СПД мають берегти з особливим трепетом. Тим часом життя є життя, і втрати, у тому числі й важливих документів, трапляються. Приводом для цієї публікації стали листи читачів, які опинилися в подібній ситуації, і вихід з якої не можна назвати очевидним.

Віталій ДНІПРОВСЬКИЙ, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»

 

Документи статті

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Указ № 727

— Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98.

Положення № 79

— Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджений наказом ДПАУ від 01.03.2000 р. № 79.

Розглянемо ситуацію із втратою свідоцтва платника ПДВ (далі — Свідоцтво). Коли є ксерокопія (ще краще засвідчена у податковій інспекції копія), контрагенти давні знайомі, то потреби в оригіналі Свідоцтва немає, тому ви прийняли рішення зайвий раз не турбувати податкову службу, або ж просто не підозрювали про втрату Свідоцтва і були впевнені, що воно в безпечному місці. Отже, Свідоцтво загубили, за новим Свідоцтвом свого часу не зверталися. Але раптом у вас прокинулася совість, і ви як законослухняні платники податків вирішили його поновити, або виникла потреба покинути лави платників ПДВ. Чим загрожує така бездіяльність та як правильно вийти із ситуації?

Що зазначено в законодавстві про такий випадок? Головним тут є

Закон про ПДВ, щоправда, в ньому не обговорюються нюанси пов’язані з отриманням Свідоцтва та його втратою, лише в п. 9.8 зазначається вимога повернути його при анулюванні реєстрації платника ПДВ. Ця важлива роль відведена Положенню № 79, у п. 22 якого зазначається, що при втраті Свідоцтва та для отримання нового Свідоцтва платник ПДВ подає до податкового органу, в якому він перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою «перереєстрація у зв’язку зі втратою Свідоцтва», усі засвідчені копії Свідоцтва, оригінал платіжного документа про сплату встановленої суми за Свідоцтво, пояснювальну записку за підписом платника податку (для фізичних осіб) або керівника платника податку (для юридичних осіб) щодо втрати Свідоцтва.

Як бачимо, немає обов’язку платника ПДВ чинити якісь дії при втраті Свідоцтва — є його право написати заяву з метою отримання нового Свідоцтва. Отже, якщо платник ПДВ втратив своє Свідоцтво і не звертається до податкової із заявою, значить, він нічого не порушив. Але, з іншого боку, якщо цього не зробити,

у подальшому можуть виникнути деякі труднощі, про які поговоримо далі.

На внесення долі ясності міг би претендувати

п. 14.4 Положення № 79, в якому зазначається, що всі засвідчені копії Свідоцтва підлягають поверненню до податкових органів у разі анулювання реєстрації, заміни Свідоцтва чи втрати Свідоцтва одночасно з поверненням Свідоцтва або поданням відповідної заяви платником податку на додану вартість. Але, схоже, що дублюється вимога додавати всі засвідченні копії до заяви про отримання нового Свідоцтва (у зв’язку зі втратою).

Отже, згідно з

Положенням № 79 при втраті Свідоцтва, у разі якщо нове Свідоцтво тимчасово не потрібне, ви можете не хвилюватися.

Цікаво що при

втраті засвідчених копій Свідоцтва платник ПДВ зобов’язаний повідомити про це податкову. Цього прямо вимагає п. 14.4 Положення № 79 про реєстрацію: у разі втрати засвідчених копій Свідоцтва платник ПДВ письмово повідомляє податковий орган про втрату таких копій та надає пояснювальну записку за підписом платника податку (для фізичних осіб) або керівника платника податку (для юридичних осіб).

Парадокс, виходить, що засвідчені

копії важливіші за саме Свідоцтво, оскільки про їх втрату потрібно повідомляти податкову, тоді як втрату самого Свідоцтва можна не афішувати? Вирішення цього риторичного запитання залишимо для законодавців, а самі повернемося до труднощів, які можуть виникнути, якщо Свідоцтво втрачено, а за новим ніхто не звертався.

А такі можуть виникнути в юридичних осіб при переході на єдиний податок за ставкою 10 %. Реєстрація платника ПДВ діє до дати її анулювання, що відбувається у випадку, якщо особа, зареєстрована як платник ПДВ, реєструється як платник єдиного податку або стає суб’єктом інших спрощених систем оподаткування, які визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартість, відмінний від тих, що встановлені цим Законом, чи звільняють таку особу від сплати цього податку за рішенням суду або з будь-яких інших причин. У такому разі відбувається анулювання реєстрації платника ПДВ двома способами: або з ініціативи податкового органу, або з ініціативи самого платника ПДВ. Причому податковий орган зобов’язаний прийняти самостійне рішення про анулювання реєстрації на такій підставі та не може відмовити за наявності достатніх підстав при поданні заяви платником ПДВ (

п. 9.8 Закону про ПДВ).

Оскільки

Положення № 79 дублює норми Закону про ПДВ та дещо деталізує процедуру скасування реєстрації платника ПДВ, далі будемо звертатися до нього.

Розглянемо процес та підстави для анулювання, які стосуються переходу на єдиний податок за ставкою 10 %.

Почнемо

з першого варіанта. Нагадаємо пункт 25.1 Положення № 79. Якщо органом державної податкової служби на підставі заяви суб’єкта малого підприємництва, що зареєстрований платником податку на додану вартість, прийнято рішення, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і при цьому не буде платником податку на додану вартість відповідно до абзацу другого ст. 6 Указу № 727, але цей звітний період ще не настав, то на Свідоцтві, корінці Свідоцтва та всіх засвідчених копіях Свідоцтва у лівій верхній частині робиться спеціальний запис: «Свідоцтво дійсне до «дата останнього дня звітного періоду, що передує переходу платника на сплату єдиного податку», запис зроблено «дата».

Запис на Свідоцтві та всіх засвідчених копіях Свідоцтва засвідчується підписом керівника органу державної податкової служби та печаткою. Свідоцтво та копії з такою відміткою повертаються платнику при видачі документів, що підтверджують право платника на застосування спрощеної системи оподаткування, починаючи з певного звітного періоду. По закінченні терміну дії Свідоцтва з такою відміткою воно та його копії здаються суб’єктом малого підприємництва до органу державної податкової служби разом із заявою про скасування реєстрації платника податку на додану вартість. Після цього орган державної податкової служби виключає особу з Реєстру останнім днем звітного періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Оскільки у вас немає Свідоцтва, а

Закон про ПДВ не вимагає при переході на єдиний податок писати заяви щодо скасування реєстрації платника ПДВ, то переходимо до другого варіанта, за яким податковий орган зобов’язаний зняти платника з ПДВшної реєстрації при переході останнього на єдиний податок за ставкою 10 % (п. 9.8 Закону про ПДВ).

Згідно з

п.п. 25.2.1 Положення № 79 органи державної податкової служби здійснюють постійний моніторинг платників ПДВ та приймають рішення про анулювання реєстрації відповідних платників ПДВ у разі переходу їх на єдиний податок за ставкою 10 %. Такі рішення можуть бути прийняті за наявності Свідоцтва або корінця Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою за ставкою єдиного податку 10 відсотків.

Отже, навіть коли ви, зі свого боку, ніяких дій щодо скасування реєстрації платника ПДВ не робили,

податковий орган зобов’язаний з власної ініціативи анулювати Свідоцтво платника ПДВ (яке ви «успішно» загубили). А роблять вони це так.

Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ з ініціативи податкового органу оформляється актом про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 6-ПДВ (додаток 5

до Положення № 79). Такий акт складається у двох примірниках відповідною комісією. Не пізніше наступного робочого дня після затвердження один примірник акта про анулювання реєстрації платника ПДВ надсилається податковим органом особі, реєстрацію якої анульовано листом із повідомленням про вручення або особисто під розписку. Якщо анулювання реєстрації здійснюється з ініціативи податкового органу, платник податку зобов’язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва разом із супровідним листом протягом двадцяти календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання. У цьому разі затримка в поверненні такого Свідоцтва прирівнюється до затримки в наданні податкової звітності з цього податку (п.п. 25.2.2 Положення № 79). Цю вимогу продубльовано в п. 9.8 Закону про ПДВ.

Але бачимо, що і тут без Свідоцтва не обійтися — як уникнути штрафу? Якщо ви вже приховували втрату Свідоцтва до останнього і отримали акт з вимогою повернути Свідоцтво, у такому разі, на нашу думку, єдиним варіантом для уникнення штрафу за неподання Свідоцтва буде подання заяви про анулювання реєстрації. Якщо про втрату Свідоцтва платник податку повідомляє податковий орган одночасно з поданням заяви про анулювання реєстрації, то згідно з пунктом 25 цього Положення в разі задоволення заяви про анулювання реєстрації не видається нове Свідоцтво, у разі відмови в анулюванні реєстрації видається нове Свідоцтво замість утраченого (

п. 22 Положення № 79). Форму заяви про анулювання наведено в Положенні № 79.

Краще не чекати, коли вдарить грім, а своєчасно звернутися за новим Свідоцтвом до податкової.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі