Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Доходи фізичних осіб: відображення в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2008/№ 57
Друк
Стаття

Доходи фізичних осіб: відображення в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

 

У цій статті розглянемо порядок відображення найпоширеніших видів доходів, які підприємство виплачує своїм працівникам та іншим фізичним особам.

Катерина Чернега, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Заробітна плата, відпускні, лікарняні

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ доходи у вигляді

заробітної плати, нарахованої як основним працівникам, так і сумісникам, відображаються з ознакою доходу «01».

Якщо роботодавці за заявою працівників перераховують частину заробітної плати на їх пенсійні внески, така частина заробітної плати відображається з окремою

ознакою доходу «54». Це зумовлено тим, що доходи, нараховані платнику податків відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, і згодом перераховані на його пенсійний внесок, відкритий відповідно до закону, не підлягають оподаткуванню (п. 22.8 Закону № 889).

Суми відпускних

включаються до Податкового розрахунку за формою № 1ДФ також з ознакою доходу «01», оскільки оплата періоду щорічних і додаткових відпусток включається до фонду додаткової заробітної плати (п.п. 2.2.12 Інструкції № 5).

Зауважимо, що часто щорічна відпустка працівників припадає не на один місяць (починається в одному місяці, а закінчується в іншому), зокрема, початок і кінець відпустки можуть припадати на різні квартали. У цьому випадку слід ураховувати положення

п.п. 1.6.1 Інструкції № 5 , згідно з якими нарахування відпускних, на відміну від їх фактичної виплати, провадиться пропорційно часу, який припадає на дні відпустки у відповідному місяці. Для визначення максимальної суми доходу, який дає право на застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП), доходи у вигляді заробітної плати за час відпустки відносяться до відповідних періодів їх нарахування (п.п. 6.5.1 Закону № 889). Після розподілу відпускних за періодами, на які вони припадають, загальний дохід за кожний місяць окремо порівнюється з граничним розміром доходу, при якому працівник має право на ПСП (у 2008 році — 890 грн.).

Заробітну плату працівника за весь період щорічної відпустки при виході у відпустку має бути виплачено не пізніше, ніж за три дні до її початку

(ст. 115 КЗпП), і податок з доходів фізичних осіб із суми перехідних відпускних має бути перераховано до бюджету в повному обсязі при її виплаті.

Нагадаємо: у разі своєчасної виплати заробітної плати графи 3а і 3 Податкового розрахунку за формою № 1ДФ збігаються (

п. 3.3 Порядку № 451).

Для цілей

Закону № 889 до заробітної плати відносяться і виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Це підтверджує ДПАУ в листі від 03.05.2006 р. № 2635/Ч/17-0215, № 5107/5/17-0216.

Нарахування лікарняних здійснюється в періоді, в якому було надано листок непрацездатності. Нагадаємо: якщо тимчасова непрацездатність припадає на різні періоди, то для визначення права на ПСП сума оплати лікарняних розподіляється за місяцями пропорційно часу, на який припадає період тимчасової непрацездатності (

листи ДПАУ від 18.02.2005 р. № 3059/7/17-3117, від 14.03.2005 р. № 75/4/17-3114 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 17, № 25). Виплата лікарняних провадиться після закінчення тимчасової непрацездатності.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ допомога по тимчасовій непрацездатності та оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності відображаються як заробітна плата та інші виплати, нараховані відповідно до умов трудового договору, з

ознакою доходу «01».

Приклад

. Працівник підприємства Сиренко В. Г. (ідентифікаційний номер — 2988888888) з 24 березня 2008 року по 16 квітня 2008 року перебував у щорічній відпустці. Сума відпускних за період щорічної відпустки, що припадає на березень 2008 року, склала 213,36 грн.; за період щорічної відпустки, що припадає на квітень 2008 року, — 426,72 грн. З 17 по 27 червня 2008 року працівник хворів. Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності склала 332,64 грн. Працівник має право на податкову соціальну пільгу в розмірі 257,50 грн. Заробітна плата на підприємстві виплачується в установлені строки.

 

Інформацію про нараховані працівнику у 2 кварталі 2008 року доходи наведемо в таблиці.

Нараховано, грн.

2 квартал 2008 року

Разом

квітень

травень

червень

Заробітна плата

342,86

800,00

421,10

1563,96

Відпускні

426,72

426,72

Лікарняні

332,64

332,64

Разом

769,58

800,00

753,74

2323,32

Податок з доходів

72,77

77,18

71,54

221,49

 

Як видно з таблиці, загальна сума заробітної плати і відпускних, що припадають на квітень 2008 року (769,58 грн.), не перевищує граничного розміру доходу, коли зберігається право працівника на ПСП (890 грн.). У червні 2008 року загальна сума заробітної плати та лікарняних також не перевищила 890 грн. Отже, протягом усього 2 кварталу 2008 року працівник мав право на ПСП.

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ щодо працівника Сиренка В. Г. заповнюється так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2008 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

15

2988888888

2323

32

2323

32

221

49

221

49

01

01

...

 

Допомоги за рахунок коштів Фонду соціального страхування

Сьогодні підприємства виплачують працівникам за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності такі види допомог:

— допомогу по вагітності та пологах;

— допомогу на поховання.

Ці виплати не обкладаються внесками до фондів соціального страхування, оскільки вони не включаються до фонду оплати праці (

п.п. 3.2 Інструкції № 5), та податком з доходів фізичних осіб на підставі п.п. 4.3.1 Закону № 889.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ допомоги за рахунок коштів Фонду соціального страхування відображаються з

ознакою доходу «22».

 

Виплати за виконання робіт та послуг за цивільно-правовими договорами

Винагорода за договором цивільно-правового характеру для цілей

Закону № 889 не підпадає під поняття «заробітна плата». У зв’язку з цим:

— при визначенні об’єкта оподаткування сума винагороди за договором цивільно-правового характеру не зменшується на суму внеску до Пенсійного фонду;

— податкова соціальна пільга до таких доходів фізичних осіб не застосовується;

— у графі 3 Податкового розрахунку за формою № 1ДФ відображаються суми фактично виплачених доходів, у графі 4 — фактично перерахована до бюджету сума податку з доходів протягом звітного кварталу.

Відповідно до

Порядку № 451 виплати за виконання робіт (послуг) за договорами цивільно-правового характеру відображаються з ознакою доходу «01».

Приклад

. Громадянин Дмитренко І. В. (ідентифікаційний номер — 2811111111) надає послуги з переплетення бухгалтерської документації на підставі договору на надання послуг. Сума плати за послуги становить 800 грн. Послуги надано в червні 2008 року.

Винагороду за надані послуги нараховано в червні 2008 року, а виплачено за умовами договору 7 липня 2008 року. Податковий розрахунок за формою № 1ДФ за 2 квартал 2008 року щодо Дмитренка І. В. заповнюється так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2008 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

11

2811111111

800

00

0

00

120

00

0

00

01

...

 

Оренда

Доходи

у вигляді орендної плати від здавання в оренду нерухомого майна підлягають оподаткуванню згідно з порядком, установленим у п. 9.1 Закону № 889. У Порядку № 451 для таких доходів фізичних осіб передбачено ознаку «08».

Доходи, отримані фізичною особою від

здавання в оренду рухомого майна, обкладаються податком з доходів фізичних осіб за загальними правилами. У Порядку № 451 для таких виплат окрему ознаку доходу не передбачено. На наш погляд, логічно було б відображати доходи у вигляді орендної плати за договором оренди рухомого майна з ознакою доходу «14».

Однак, на думку ДПАУ, доходи у вигляді орендної плати за договором оренди рухомого майна відображаються з ознакою доходу «01» (див. консультацію у «Віснику податкової служби України», 2008, № 5, с. 4). Тому податковим агентам, які не мають наміру сперечатися з податківцями, рекомендуємо відображати такі доходи з ознакою «01».

Приклад

. Підприємство уклало:

1) договір оренди легкового автомобіля з фізичною особою, яка не є приватним підприємцем (ідентифікаційний номер — 2926151515). Автомобіль передано в користування підприємству з 1 лютого 2008 року. За умовами договору орендна плата становить 100 грн. на місяць і виплачується 7 числа місяця, наступного за місяцем нарахування;

2) договір оренди приміщення з фізичною особою, яка не є приватним підприємцем (ідентифікаційний номер — 2914141414). Приміщення передано в користування підприємству з 1 квітня 2008 року. За умовами договору орендна плата становить 900 грн. на місяць і виплачується 7 числа місяця, наступного за місяцем нарахування. Отже, нараховану за квітень 2008 року суму орендної плати виплачено 7 травня 2008 року.

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ матиме такий вигляд:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2008 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

26

2926151515

300

00

300

00

45

00

45

00

01

27

2914141414

2700

00

1800

00

405

00

270

00

08

...

 

Матеріальна допомога

Матеріальна допомога, яка має

систематичний характер і надається всім або більшості працівників підприємства, входить до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат згідно з п.п. 2.3.3 Інструкції № 5. Для цілей оподаткування така допомога є заробітною платою з відповідним відображенням її в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ (з ознакою доходу «01»).

Щодо матеріальної допомоги разового характеру, яка надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання (

п.п. 3.31 Інструкції № 5), а також матеріальної та благодійної допомоги, виплаченої особам, які не перебувають у трудових відносинах з підприємством (п.п. 3.32 Інструкції № 5), то порядок їх відображення в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ залежить від того, яким чином їх буде оформлено.

З позиції

Закону № 889 види матеріальної допомоги фізичним особам, передбачені пп. 3.31 і 3.32 Інструкції № 5, може бути оформлено як нецільову благодійну допомогу.

Нагадаємо: згідно з

п.п. 9.7.3 Закону № 889 нецільова благодійна допомога не включається до оподатковуваного доходу фізичної особи, за умови, що:

— сукупно протягом року її сума

не перевищує прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 і округленого до найближчих 10 гривень (у 2008 році — 890 грн.);

— набувач такої допомоги

має право на ПСП.

Сума нецільової благодійної допомоги, що перевищує граничний розмір доходу, установлений

п.п. 6.5.1 Закону № 889, підлягає оподаткуванню. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ сума нецільової благодійної допомоги, що обкладається податком з доходів, відображається з ознакою доходу «17».

Для відображення неоподатковуваної частини нецільової благодійної допомоги в

Порядку № 451 окрему ознаку доходів не передбачено. Тому ця виплата до Податкового розрахунку за формою № 1ДФ включається з ознакою «14» (див. консультацію у «Віснику податкової служби України», 2008, № 5, с. 4).

Якщо нецільова благодійна допомога надається працівнику, який не має права на ПСП, уся її сума обкладається податком з доходів фізичних осіб. У такому разі в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ нецільова благодійна допомога відображається як додаткове благо з

ознакою доходу «09». Такої думки дотримується ДПАУ (див. консультацію у «Віснику податкової служби України», 2008, № 5, с. 4).

Якщо

нецільова благодійна допомога виплачується фізичній особі, яка не є працівником підприємства , то неоподатковувана її частина відображається з ознакою доходу «14», а оподатковувана частина — з ознакою доходу «17». Такої думки дотримується ДПАУ (див. лист № 8001 (с. 36); консультацію у «Віснику податкової служби України», 2008, № 5, с. 4).

Сума неоподатковуваної нецільової благодійної допомоги, наданої профспілковою організацією своїм членам в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ, відображається з ознакою

доходу «25». Сума допомоги, що перевищує граничний розмір доходу (у 2008 році — 890 грн.), відображається з ознакою доходу «17».

Наведемо

приклад.

У квітні 2008 року працівнику підприємства Зінченку О. П. (ідентифікаційний номер — 2955555555) нараховано нецільову благодійну допомогу в розмірі 1000 грн. Працівник має право на застосування податкової соціальної пільги, тому частина нецільової благодійної допомоги в розмірі 890 грн. не підлягає оподаткуванню. З решти допомоги в розмірі 110 грн. (1000 грн. - 890 грн.) було утримано податок з доходів фізичних осіб — 16,50 грн. (110 грн.

х 15 %). Заробітна плата Зінченка О. П. за 2 квартал 2008 року склала 2550,00 грн., податок з доходів фізичних осіб, утриманий із заробітної плати, — 253,23 грн.

У травні 2008 року працівниці Павленко Є. В. (ідентифікаційний номер — 2988888888) нараховано матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі 800 грн. Така допомога у складі заробітної плати обкладається податком з доходів та внесками до фондів соціального страхування. Загальний дохід Павленко Є. В. у вигляді заробітної плати у 2 кварталі 2008 року склав 3800 грн., утриманий податок з доходів — 550,05 грн.

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ за 2 квартал 2008 року заповнюється так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2008 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

14

2955555555

2550

00

2550

00

253

23

253

23

01

01

15

2955555555

890

00

890

00

0

00

0

00

14

16

2955555555

110

00

110

00

16

50

16

50

17

17

2988888888

3800

00

3800

00

550

05

550

05

01

...

 

Допомога на лікування

Залежно від того, на яких підставах надається фізичній особі допомога на лікування, вона може бути як оподатковуваною, так і неоподатковуваною.

Допомога на лікування, надана відповідно до вимог

пп. 4.3.22 і 9.7.4 Закону № 889, не підлягає оподаткуванню.

Нагадаємо ці вимоги.

Допомогу на лікування згідно з

п.п. 4.3.22 Закону № 889 може бути надано як кошти або вартість майна (послуг):

1) виключно роботодавцем своєму

працівнику;

2)

за рахунок коштів, які залишаються в розпорядженні підприємства після обкладення податком на прибуток;

3) за наявності

документів, що підтверджують необхідність проведення конкретного лікування особи, яка претендує на отримання допомоги.

Неоподатковувана

цільова благодійна допомога на лікування надається при виконанні таких умов:

1) надати допомогу може

тільки резидент (юридична чи фізична особа);

2) набувачами допомоги можуть бути

працівники, члени їх сім’ї першого ступеня споріднення, а також інші фізичні особи, які не є працівниками підприємства;

3) кошти на компенсацію платних послуг з лікування та отримання ліків повинні надаватися

безпосередньо закладу охорони здоров’я ;

4) набувач допомоги повинен

документально підтвердити необхідність отримання платних медичних послуг.

І ще одна вимога, зазначена як у

п.п. 4.3.22 Закону № 889, так і в п.п. 9.7.4 Закону № 889: неоподатковувану допомогу на лікування не може бути надано на види лікування, які перелічені в п.п. 5.3.4 Закону № 889.

При виконанні всіх зазначених вище умов допомога на лікування, що надається на підставі

п.п. 4.3.22 Закону № 889 або п.п. 9.7.4 Закону № 889, не підлягає оподаткуванню незалежно від суми, а також наявності права фізичних осіб — набувачів на ПСП.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ допомога на лікування, що не обкладається податком з доходів фізичних осіб, відображається з

ознакою доходу «39».

Приклад.

Працівник підприємства Сидоренко Н. П. (ідентифікаційний номер — 2933333333) подав керівнику підприємства заяву з проханням про надання допомоги на лікування, виписку з історії хвороби та рахунки-фактури медичної установи. На підставі зазначених документів у червні 2008 року працівнику нараховано та виплачено допомогу на лікування в сумі 950 грн. Згідно з п.п. 4.3.22 Закону № 889 допомога на лікування не підлягає оподаткуванню. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2008 року дохід працівника у вигляді допомоги на лікування має бути відображено так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2008 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

23

2933333333

950

00

950

00

0

00

0

00

39

...

 

Допомога на поховання

Згідно з

п.п. «б» п.п. 4.3.21 Закону № 889 кошти або вартість майна (послуг), які надаються як допомога на поховання роботодавцем померлого працівника за його останнім місцем роботи в сумі, що не перевищує подвійного розміру, установленого в п.п. 6.5.1 Закону № 889 (у 2008 році — 1780 грн.), не обкладаються податком з доходів фізичних осіб. Якщо допомога на поховання перевищує зазначений розмір, сума перевищення підлягає оподаткуванню.

Згідно з

Порядком № 451 допомога на поховання, що надається на підставі п.п. «б» п.п. 4.3.21 Закону № 889, повинна відображатися з ознакою доходу «09» як додаткове благо.

На нашу думку, допомога на поховання не є додатковим благом, отриманим від роботодавця відповідно до

п.п. 4.2.9 Закону № 889, оскільки вона виплачується не працівнику, а родичу померлого працівника, і на підставі окремого п.п. 4.3.21 Закону № 889.

Тому, на наш погляд, сума допомоги на поховання, яка не обкладається податком з доходів (у межах 1780 грн.), повинна відображатися з

ознакою доходу «14».

Якщо

допомога на поховання надається працівнику підприємства у зв’язку зі смертю його родича, уся сума такої допомоги підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб. У цьому випадку допомога на поховання може розцінюватися як додаткове благо, отримане від роботодавця (за винятком випадків, коли таку допомогу оформлено як нецільову благодійну), з відповідним відображенням в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «09».

Грошові кошти, що надаються як

допомога на поховання благодійною організацією, Пенсійним фондом України або профспілкою, не підлягають оподаткуванню в будь-якій сумі згідно з п.п. «а» п.п. 4.3.21 Закону № 889 незалежно від того, кому виплачується така допомога (працівнику чи ні) і чи має право набувач на застосування ПСП. Для таких виплат передбачено окрему ознаку доходів «38».

 

Навчання

Відображення витрат на навчання в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ залежить від порядку оподаткування таких сум.

Нагадаємо:

не включається до оподатковуваного доходу працівника сума, перерахована його роботодавцем навчальному закладу* з урахуванням норм п.п. 4.3.20 Закону № 889, а саме:

* До них належать професійно-технічні навчальні заклади (ст. 3 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР), вищі навчальні заклади (ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-III) (див. консультацію у «Віснику податкової служби України», 2008, № 5, с. 4).

— навчання має бути

за профілем діяльності або загальними виробничими потребами підприємства;

— сума

не повинна перевищувати розміру, визначеного згідно з п.п. 6.5.1 Закону № 889, за кожний повний або неповний місяць підготовки (у 2008 році — 890 грн.);

— працівник повинен

відпрацювати на підприємстві до закінчення другого календарного року з року, в якому закінчується таке навчання.

Неоподатковувані суми витрат на навчання

в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображаються з ознакою доходу «37».

При невиконанні вимог, установлених

п.п. 4.3.20 Закону № 889, суми, сплачені за навчання працівника, є додатковим благом з відповідним оподаткуванням. У податковий розрахунок за формою № 1 ДФ такі суми включаються з ознакою доходу «09».

Щодо оплати підприємством навчання дітей працівників, зазначимо таке.

Якщо витрати на оплату навчання дитини відшкодовуються

працівнику на підставі підтверджуючих документів, сума відшкодування буде для такого працівника додатковим благом. У цьому випадку дохід працівника у вигляді оплати підприємством навчання його дитини відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою «09». При цьому у графі 2 зазначається ідентифікаційний номер працівника.

Якщо договір укладено між навчальним закладом та підприємством на користь третьої особи (дитини працівника підприємства) витрати підприємства на платне навчання студента (дитини працівника) є доходом

такої дитини у вигляді додаткового блага, отриманого від нероботодавця. Згідно з п.п. 4.2.9 Закону № 889 такий дохід з метою оподаткування прирівнюється до подарунків. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ не передбачено окрему ознаку для відображення такого виду доходу. На нашу думку, його слід відображати з ознакою «14». При цьому у графі 2 зазначається ідентифікаційний номер дитини працівника (безпосередньо студента).

 

Суми, видані на відрядження або під звіт

Згідно з роз’ясненнями, наданими податківцями в журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 5, с. 4, у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з

ознакою доходу «16» відображаються:

— своєчасно не повернена сума перевищення над сумою витрат платника податків на відрядження;

— своєчасно не повернена сума, що перевищує суму фактичних витрат платника податку на здійснення окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, яка її надала;

— суми штрафу в розмірі 15 % суми надмірно витрачених коштів.

Нагадаємо: надмірно витрачені кошти на відрядження або під звіт

має бути здано підзвітною особою до або під час подання Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, тобто не пізніше третього банківського дня, наступного за днем, в якому було завершено відрядження або завершено виконання цивільно-правової дії за дорученням підприємства.

Якщо підзвітна особа

поверне залишок готівки пізніше зазначеного вище граничного строку, але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день граничного строку, така особа повинна сплатити штраф у розмірі 15 % суми надмірно витрачених коштів (п.п. 9.10.3 Закону № 889).

При поверненні надмірно витрачених коштів у місяці, наступному за звітним місяцем, на який припадає граничний строк здачі залишку коштів,

крім 15-відсоткового штрафу, з платника податків стягується сума податку з доходів за ставкою 15 %, нарахованого на суму надмірно витрачених коштів.

 

Аліменти

На підставі виконавчих документів, що надійшли, або за заявою самого працівника

підприємство може утримувати із заробітної плати працівників аліменти.

Відповідно до

п.п. 4.3.9 Закону № 889 аліменти, що виплачуються за рішенням суду або за добровільним рішенням сторін, не включаються до оподатковуваного доходу отримувача.

Для відображення в Податковому розрахунку таких виплат

Порядком № 451 передбачено ознаку доходу «29». При цьому у графі 2 Податкового розрахунку за формою № 1ДФ зазначається ідентифікаційний номер отримувача аліментів.

 

Дивіденди

Відображення в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ доходів фізичних осіб у вигляді дивідендів залежить від порядку їх оподаткування.

Відповідно до

п.п. 9.3.4 Закону № 889 дивіденди, нараховані платнику податків емітентом корпоративних прав — резидентом, підлягають оподаткуванню.

Виняток становлять дивіденди, які нараховуються у вигляді акцій (часток, паїв), за умови, що таке нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, і внаслідок чого збільшується статутний фонд такого емітента. Згідно з

п.п. 4.3.17 Закону № 889 такі дивіденди не включаються до оподатковуваного доходу фізичної особи.

Дивіденди, що обкладаються податком з доходів фізичних осіб

, відображаються в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «12».

Для

дивідендів, які не включаються до оподатковуваного доходу, у Порядку № 451 передбачено окрему ознаку — «34».

Приклад

. Власники товариства з обмеженою відповідальністю прийняли рішення про виплату у 2 кварталі 2008 року дивідендів за підсумками роботи за 1 квартал 2008 року в загальній сумі 8000 грн. Із них 3000 грн. виплачується грошовими коштами, 5000 грн. — у вигляді часток у статутному фонді (з відповідним його збільшенням). При цьому пропорції учасників товариства у статутній фонду не змінюються.

Виплати розподілилися таким чином:

 

П. І. Б.

Ідентифікаційний номер

Частка в статутному фонді

Сума нарахованих дивідендів:

Податок з доходів

усього

частками

грошовими коштами

Демченко І. П.

2822222221

50 %

4000,00

2500,00

1500,00

225,00

Грищенко В. І.

2922222222

25 %

2000,00

1250,00

750,00

112,50

Д’яченко Р. М.

2952222223

25 %

2000,00

1250,00

750,00

112,50

Разом:

100 %

8000,00

5000,00

3000,00

450,00

 

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ за 2 квартал 2008 року слід заповнити так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2008 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

35

2822222221

1500

00

1500

00

225

00

225

00

12

36

2822222221

2500

00

2500

00

0

00

0

00

34

37

2922222222

750

00

750

00

112

50

112

50

12

38

2922222222

1250

00

1250

00

0

00

0

00

34

39

2952222223

750

00

750

00

112

50

112

50

12

40

2952222223

1250

00

1250

00

0

00

0

00

34

...

 

Виплати самозайнятим особам

Для відображення доходів, що виплачуються самозайнятим особам, у

Порядку № 451 передбачено окрему ознаку доходу «42».

Здебільшого на практиці підприємства виплачують доходи таким самозайнятим особам, як підприємці.

Відповідно до

п.п. 9.12.1 Закону № 889 доходи, виплачені приватному підприємцю в межах його підприємницької діяльності, обкладаються за правилами, установленими спеціальним законодавством з цих питань. Отже, якщо податковий агент виплачує фізичній особі — підприємцю доходи в межах його підприємницької діяльності*, він не утримує податок з доходів. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ такий дохід відображається з ознакою «42». При цьому у графах 4 і 4а форми № 1ДФ проставляються нулі.

* Доходом від підприємницької діяльності вважається будь-який дохід, отриманий підприємцем, який працює на загальній системі оподаткування; дохід, отриманий підприємцем-єдиноподатником від виду діяльності, зазначеного у Свідоцтві про сплату єдиного податку; дохід, отриманий підприємцем — платником фіксованого податку за товар, придбаний на ринку, крім лікеро-горілчаних та тютюнових виробів.

При виплаті фізичній особі — підприємцю доходу, не пов’язаного з його підприємницькою діяльністю, податковий аґент зобов’язаний утримати податок з доходів фізичних осіб і відобразити суму такого доходу в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з відповідною ознакою доходу.

Приклад

. Фізична особа — підприємець Михайличенко Ю. В. (ідентифікаційний номер — 2716161616), який є платником єдиного податку, у квітні 2008 року надав підприємству послуги з кур’єрської доставки на суму 400 грн. Цей вид діяльності зазначено у Свідоцтві про сплату єдиного податку. Оплату за послуги здійснено у травні 2008 року.

У цьому випадку форма № 1ДФ матиме такий вигляд:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2008 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

15

2716161616

400

00

400

00

0

00

0

00

42

...

 

Якщо фізична особа надає підприємству послуги не як підприємець (у Свідоцтві про сплату єдиного податку не зазначено послуги з кур’єрської доставки), з ним укладається договір на надання послуг. Отже, у такому разі доходи, отримані фізичною особою від надання послуг з кур’єрської доставки, у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображатимуться з ознакою «01» як винагорода за цивільно-правовим договором.

Ознака доходу «

42» застосовується також при виплаті доходів нотаріусам, адвокатам та іншим самозайнятим особам. У цьому випадку при виплаті доходу самозайнятій особі, податковий агент повинен утримати та перерахувати до бюджету податок з доходів. Отже, графи 4 і 4а Податкового розрахунку за формою № 1ДФ має бути заповнено.

Приклад

. У травні 2008 року нотаріус Тимченко Л. Д. (ідентифікаційний номер 2834567777) надала підприємству нотаріальні послуги. Плата за вчинення нотаріальних дій склала 120 грн. Оплату нотаріальних послуг здійснено у травні 2008 року. Сума податку з доходів — 18 грн. Податок було своєчасно утримано та перераховано до бюджету.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід нотаріуса відображається так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2008 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

17

2834567777

120

00

120

00

18

00

18

00

42

...

 

Доходи від операцій з рухомим майном

У

Порядку № 451 для відображення доходів від операцій з рухомим майном передбачено дві окремі ознаки доходу:

07 «Доходи від операцій з рухомим майном згідно з положеннями ст. 12 Закону № 889» (п.п. 4.2.6, крім п.п. «ж» п. 1.3 Закону № 889);

40 «Доходи від операцій з рухомим майном згідно з положеннями ст. 12 Закону № 889» (п.п. «ж» п. 1.3 Закону № 889).

З якою ознакою слід відображати дохід фізичної особи від операцій з рухомим майном, залежить від того, хто є податковим агентом.

Якщо факт зміни власника підлягає державній реєстрації та/або нотаріальному посвідченню згідно із законом України,

податковим агентом виступає нотаріус (див. роз’яснення ДПАУ та Мін’юсту від 18.01.2005 р. № 378/5/17-2116 № 31-50/77 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 11), який повинен відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід фізичної особи від операцій з рухомим майном з ознакою «40».

У решті випадків дохід фізичної особи від операцій з рухомим майном відображається

податковим агентом у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «07». Згідно з п. 12.3 Закону № 889 при продажу рухомого майна за посередництва юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента така особа вважається податковим агентом. На думку ДПАУ, і фізичні особи — підприємці, за посередництва яких відбувається продаж рухомого майна, є податковими агентами (лист від 05.10.2004 р. № 19139/7/17-3117). До числа податкових агентів податківці відносять також юридичних осіб (див. Інформаційні матеріали «Обчислення і сплата податків, зборів (обов’язкових платежів) у 2007 році» від 01.01.2007 р.) і фізичних осіб — підприємців (див. консультацію у «Віснику податкової служби України», 2008, № 5, с. 4), які купують рухоме майно у фізичних осіб.

 

Доходи від операцій з продажу нерухомого майна

Порядок оподаткування операцій з продажу нерухомого майна визначено у

ст. 11 Закону № 889. У Порядку № 451 для відображення доходів, отриманих від здійснення таких операцій, передбачено ознаку доходу «06». Щодо осіб, відповідальних за подання Податкового розрахунку за формою № 1ДФ, зазначимо таке.

Згідно з

п. 11.3 Закону № 889 податковим агентом при здійсненні операцій з відчуження об’єктів нерухомого майна є нотаріус, який посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна і документа про сплату. Нотаріуси виконують функції податкового агента в частині контролю повноти сплати податку з доходів до бюджету в повному обсязі та забезпечують надання відповідної інформації податковому органу (див. лист ДПАУ від 19.02.2007 р. № 3200/7/17-0116).

Однак, на думку ДПАУ, є винятки із загального правила (див.

лист ДПАУ від 22.03.2007 р. № 1370/Б/17-0715 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 40). Так, якщо покупцем нерухомого майна є юридична особа, то суму виплаченого доходу та сплаченого податку з доходів у Податковому розрахунку за формою № 1 повинен відобразити такий покупець. Нотаріус у цьому випадку Податковий розрахунок за формою № 1ДФ не подає.

На наш погляд, така точка зору суперечить нормам

Закону № 889. Адже в п. 11.3 цього Закону чітко зазначено, що податковим агентом є нотаріус і інші особи тут не фігурують. Проте, юридичним особам — покупцям нерухомого майна, які не мають наміру сперечатися з працівниками податкових органів, рекомендуємо дотримуватися вказівок ДПАУ.

Таким є порядок відображення в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ найпоширеніших видів доходів, що виплачуються податковими агентами.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі