Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Виправлення помилок у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2008/№ 57
Друк
Стаття

Виправлення помилок у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

 

Іноді бухгалтери припускаються помилок при заповненні Податкового розрахунку за формою № 1ДФ. У цьому випадку важливо чітко знати, як можна виправитися. Про це і йтиметься в цій статті.

Тетяна РУДАЯ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Порядок проведення коригувань поданого та прийнятого Податкового розрахунку за формою № 1ДФ визначено в

п. 4 Порядку № 451.

Коригування Податкового розрахунку за формою № 1ДФ проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок або повідомлення про помилки, виявлені органами державної податкової служби.

Якщо коригування раніше поданого Податкового розрахунку за формою № 1ДФ здійснюється до закінчення граничного строку, установленого для подання розрахунку, то до податкового органу подається

новий податковий розрахунок.

Якщо коригування раніше поданого Податкового розрахунку за формою № 1ДФ здійснюється після закінчення граничного строку його подання, то подається

уточнюючий податковий розрахунок. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися за будь-який з попередніх звітних періодів.

Порядок заповнення нового звітного та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим і відрізняється тільки заповненням відповідних клітинок «Новий звітний» або «Уточнюючий».

Новий звітний та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з копії попереднього поданого податкового розрахунку. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, направлені органами державної податкової служби податковому агенту.

Для заміни помилкового рядка слід вилучити помилкову інформацію і ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає заздалегідь внесену інформацію, а другий — уносить правильну інформацію.

Для вилучення одного помилкового рядка із заздалегідь введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 зазначити «1» — рядок на вилучення.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 зазначити «0» — рядок на введення.

 

Неправильно внесено до Податкового розрахунку наявну інформацію

Цей вид помилок пов’язано з тим, що в бухгалтерському обліку всі нарахування та утримання відображено правильно, а до Податкового розрахунку за формою № 1ДФ унесено неправильну інформацію або її не відображено зовсім.

Приклад 1.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2008 року помилково не зазначено дохід фізичної особи — підприємця від наданих ним у межах підприємницької діяльності послуг у розмірі 2000 грн. У бухгалтерському обліку дохід нараховано в січні 2008 року та виплачено в лютому 2008 року. Податок з доходів утримано не було, оскільки цей підприємець є платником єдиного податку і надав усі необхідні документи, що підтверджують цей факт. Цю помилку виявлено у червні 2008 року.

У ситуації, що склалася, бухгалтер підприємства повинен подати уточнюючий податковий розрахунок за 1 квартал 2008 року. Цей розрахунок має бути заповнено так.

 

Уточнюючий податковий розрахунок за формою № 1ДФ за 1 квартал 2008 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака

(0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1212121212

2000

00

2000

00

0

00

0

00

42

0

х

х

2000

00

2000

00

0

00

0

00

х

х

х

х

х

 

Приклад 2.

До податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2008 року було внесено інформацію щодо працівника Ткаченка В. В. такого змісту.

 

Фрагмент податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2008 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака

(0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

15

1812181212

2400

00

2400

00

173

58

173

58

01

01

...

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ було зазначено інформацію про те, що цей працівник користувався в 1 кварталі 2008 року ПСП у розмірі 257,50 грн. (ознака ПСП — «01»). Насправді до зарплати цього працівника було застосовано ПСП у розмірі 386,25 грн. (ознака ПСП — «02»). Помилку виявлено в червні 2008 року.

У ситуації, що склалася, необхідно подати уточнюючий податковий розрахунок.

 

Уточнюючий податковий розрахунок за формою № 1ДФ за 1 квартал 2008 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака

(0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1812181212

2400

00

2400

00

173

58

173

58

01

01

1

2

1812181212

2400

00

2400

00

173

58

173

58

01

02

0

х

х

4800

00

4800

00

347

16

347

16

х

х

х

х

х

 

Неправильно обчислено податок та неправильно відображено його суму в Податковому розрахунку

Перш ніж розглянути числовий приклад виправлення неправильного обчислення податку з доходів та відображення правильних сум у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ, зазначимо таке.

На жаль, у

Порядку № 451 чіткої відповіді щодо порядку відображення виправлення неправильно обчисленої суми податку з доходів у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ немає.

Згідно з

Порядком № 451 рядок, в якому допущено помилку, повністю повторюється в уточнюючому розрахунку з проставлянням у графі 9 цифри «1» — рядок на виключення, а потім вводиться рядок з правильними даними, у графі 9 якого ставиться цифра «0» — рядок на введення. На цій підставі можна говорити: якщо, наприклад, було занижено податок з доходів, то в рядку на введення у графі 4а уточнюючого податкового розрахунку необхідно зазначити правильну суму податку з доходів. А яку ж суму необхідно відобразити в рядку на введення у графі 4 уточнюючого податкового розрахунку: податок з доходів, який мало бути сплачено в разі виправлення помилки, або фактично сплачений податок з доходів?

Як зазначалося у попередніх публікаціях, у рядку на введення у графі 4 уточнюючого податкового розрахунку необхідно відобразити податок з доходів,

який мало бути сплачено у зв’язку з виправленням помилки. Інакше кажучи, дані граф 4а і 4 уточнюючого податкового розрахунку в рядку на введення повинні збігатися.

Зауважимо, що ДПАУ вже порушувала у своїх листах це питання, зокрема, у

листі від 02.02.2005 р. № 639/X/17-3115 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 23). У ньому було розглянуто ситуацію, пов’язану з поверненням зайво утриманого податку із суми допомоги по вагітності та пологах, яка, як у подальшому погодилася ДПАУ, не підлягає обкладенню податком з доходів.

Разом з тим наразі думка ДПАУ змінилася. Згідно з

листом ДПАУ від 07.02.2008 р. № 2155/7/17-0217 (с. 34) графа 4 (сума перерахованого податку) у рядку, що вводиться, не повинна змінюватися. Графу 4, на думку ДПАУ, буде заповнено в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за звітний квартал, в якому фактично буде сплачено доутриманий податок з доходів. При розгляді числового прикладу виходитимемо саме з такого порядку виправлення.

Приклад 3.

У січні 2008 року фізичній особі Конотопенку С. С. нараховано дохід з оренди нерухомого майна в сумі 2500 грн. При виплаті зазначеного доходу помилково не було утримано податок з доходів. Цю помилку виявлено у червні 2008 року.

У цій ситуації, на нашу думку, підприємству необхідно за рахунок своїх коштів донарахувати та сплатити податок з доходів. Річ у тім, що згідно з

п.п. 20.3.2 Закону № 889, якщо податковий агент до або при виплаті доходу на користь платника податку не здійснює нарахування, утримання або сплату (перерахування) цього податку, відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання або податкового боргу, що виникає в результаті таких дій, покладається на такого податкового агента. При цьому платник податку — одержувач таких доходів звільняється від обов’язків погашення такої суми податкових зобов’язань та податкового боргу.

Для визначення суми податку з доходів необхідно використовувати «натуральний» коефіцієнт. Це пов’язане з тим, що суму, яку працівнику виплачено без обкладення податком з доходів, слід вважати чистим доходом.

Об’єкт оподаткування становитиме: 2500 х х 1,176471 = 2941,18 (грн.).

Сума донарахованого податку складе: 2941,18 х 0,15 = 441,18 (грн.).

Сума донарахованого податку з доходів відображається за Дт 949 — Кт 641. У червні 2008 року сума донарахованого податку з доходів (441,18 грн.) сплачено.

Розглянемо порядок виправлення помилки в обчисленні податку з доходів у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ.

 

Фрагмент податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2008 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака

(0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

18

1815181515

2500

00

2500

00

0

00

0

00

08

...

 

Уточнюючий податковий розрахунок за формою № 1ДФ за 1 квартал 2008 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака

(0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1815181515

2500

00

2500

00

0

00

0

00

08

1

2

1815181515

2941

18

2941

18

441

18

0

00

08

0

х

х

5441

18

5441

18

441

18

0

00

х

х

х

х

х

 

Фрагмент податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2008 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака

(0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

27

1815181515

0

00

0

00

0

00

441

18

08

...

 

Неправильне обчислення оподатковуваного доходу та його відображення в Податковому розрахунку

Бувають випадки, коли бухгалтер в поточному місяці знаходить помилку, пов’язану з неправильним численням в попередніх місяцях суми нарахованого оподатковуваного доходу, наприклад: донарахування раніше не врахованої суми премії, матеріальної допомоги на оздоровлення тощо.

В даному випадку немає необхідності подавати уточнюючий податковий розрахунок.

Згідно

п.п. 1.6.2 Інструкції № 5 у випадку якщо нарахування фонду оплати праці здійснюється за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявлених помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, в якому були зроблені нарахування.

Тому, донарахований дохід обкладається разом з нарахованим доходом поточного місяця в загальному порядку.

Приклад 4.

У червні 2008 року працівнику донараховано премію, що помилково не була нарахована в березні 2008 року. Сума донарахованої премії склала 400 грн. Зарплата за квітень, травень, червень 2008 року склала по 1000 грн. за кожний місяць. У червні до 1000 грн. зарплати було донараховано премію в розмірі 400 грн. Загальна сума зарплата за червень склала 1400 грн.

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ за 2 квартал 2008 року щодо цього працівника слід скласти так.

 

Фрагмент податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2008 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака

(0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

38

1713171313

3400

00

3400

00

492

15

492

15

01

...

 

Сподіваємося, що наведений у статті матеріал допоможе бухгалтеру виправити помилки в обчисленні податку з доходів та заповненні Податкового розрахунку за формою № 1ДФ і тим самим уникнути накладення фінансових санкцій.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі