Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Нові правила повернення коштів з бюджету

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2008/№ 58
Друк
Стаття

Нові правила повернення коштів з бюджету

 

Ситуації, коли бухгалтер з тієї чи іншої причини надміру або помилково перерахував до доходу відповідного бюджету певну суму того чи іншого податку (обов’язкового платежу), знайомі багатьом. Чинне законодавство надає право платникам податків повернути такі суми з бюджету.

З 23 червня 2008 року набула чинності нова редакція Порядку повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затверджена наказом Держказначейства в редакції від 29.05.2008 р. № 181. У цій статті проаналізуємо, які зміни відбулися з цієї дати.

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Порядок № 226

— Порядок повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Держказначейства України від 10.12.2005 р. № 226 у редакції наказу Держказначейства від 29.05.2008 р. № 181.

Порядок № 58/78/22

— Порядок взаємодії органів державної податкової служби України, фінансових органів і органів Державного казначейства України в процесі повернення помилково та/або надмірно сплачених податків, зборів, (обов’язкових платежів) платникам податків, затверджений наказом ДПАУ, Мінфіну України, Держказначейства України від 03.02.2005 р. № 58/78/22.

Інструкція № 276

— Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затверджена наказом ДПАУ від 18.07.2005 р. № 276.

 

Відповідно до

наказу Держказначейства від 29.05.2008 р. № 181 у новій редакції викладено Порядок повернення платникам помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), затверджений наказом Держказначейства від 10.12.2005 р. № 226. Нова редакція Порядку № 226 набула чинності з 23.06.2008 р., крім розділу 15 «Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету власних надходжень бюджетних установ», яка набуде чинності з 1 січня 2009 року.

 

Сферу дії Порядку № 226 розширено

Перше, на що звертаємо увагу, те що оновлений

Порядок № 226 регламентує процедуру повернення не тільки податків і зборів (обов’язкових платежів), надмірно або помилково перерахованих до бюджету, але й стосується таких надходжень, як:

інші доходи бюджету;

кошти від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

На жаль,

Порядок № 226 не конкретизує, які саме інші доходи бюджету маються на увазі. Можливо, ідеться про платежі, не віднесені до податків і зборів (обов’язкових платежів), так звані неподаткові надходження, контроль за справлянням яких здійснюють податкові органи. Принаймні, дуже вже хочеться, щоб і щодо таких надходжень також було встановлено механізм повернення.

Крім того, у

Порядку № 226 з’явилося застереження, що його дія не поширюється на операції з відшкодування ПДВ та повернення з бюджету коштів за рішенням суду. Нагадаємо: повернення зазначених коштів з бюджету і раніше не підпадало під дію цього Порядку, оскільки діяли обмеження, установлені Порядком № 58/78/22. Однак, крім згаданих сум, зараз у Порядку № 58/78/22 зазначено ще й суми акцизного збору, сплачені на підставі п. 20 ст. 7 Закону України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» від 15.09.95 р. № 329/95- ВР, крім сум акцизного збору, сплачених за придбання акцизних марок, що повертаються згодом продавцям як пошкоджені або невикористані, про які в Порядку № 226 не згадується.

Порядок № 226

також передбачає: якщо до доходу державного бюджету надходили платежі в іноземній валюті, то повернення таких коштів здійснюється у валюті платежу і вони перераховуються з валютних рахунків Держказначейства, відкритих на його ім’я в банках.

 

Механізм повернення коштів

У

Порядку № 226 досить детально визначено алгоритм повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного або місцевих бюджетів. Так, для того щоб повернути такі кошти, платнику необхідно виконати такі дії.

По-перше, процес повернення починається з подання

заяви до органів, які здійснюють контроль за справлянням податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету, або органів, що здійснюють облік заборгованості позичальників. Відповідно до п. 7.1 Інструкції № 276 заяви на повернення сум помилково та/або надмірно сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) у випадках, передбачених податковими законами, може бути подано не пізніше 1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати.

Як визначено в

Порядку № 58/78/22, до обов’язкових реквізитів такої заяви належить визначення платником податків напрямів зарахування коштів, що повертаються як помилково та/або надмірно сплачені:

— на поточний (вкладний) рахунок платника податків в установі банку;

— на погашення податкового зобов’язання (податкового боргу) щодо інших податків, зборів (обов’язкових платежів), надходження яких контролюється органами податкової служби, незалежно від виду бюджету, за яким ураховується такий борг;

— шляхом оформлення чека на отримання готівки за відсутності у платника податків рахунка в банку.

І хоча про ці дії платника в

Порядку № 226 не згадується, слід мати на увазі: у будь-якому разі ініціатива повинна виходити саме від платника податків, що виражається в поданні заяви.

По-друге, складають

подання, оформлене відповідним державним органом за встановленою формою або в довільній формі (із зазначенням обов’язкової інформації, переліченої в Порядку № 226). При поверненні надмірно сплачених коштів, що належать місцевим бюджетам, такі подання необхідно погоджувати з місцевим фінансовим органом.

Слід звернути увагу на те, що зараз платники податків

самостійно подають до органу Держказначейства подання разом із заявою про повернення коштів з бюджету. Крім того, до цих документів необхідно додати оригінал або копію розрахункового документа (квитанції, платіжного доручення тощо), що підтверджує перерахування коштів до бюджету.

 

Види коштів, що повертаються з державного та місцевих бюджетів

Документи, що подаються платниками

Контролюючі органи

Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету

Повернення коштів здійснюється на підставі таких документів: —

заяви. Складається в довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: — причини повернення коштів з бюджету; — найменування платника; — ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ або ідентифікаційного номера за ДРФО; — сум платежу, що підлягають поверненню; — способу перерахування коштів з бюджету (у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунка платника або готівкою шляхом оформлення чека або поштовим переказом за адресою, зазначеною в цій заяві); — подання. Складається за встановленою формою або в довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: — обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету; — найменування платника; — ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ або ідентифікаційного номера за ДРФО; — сум платежу, що підлягають поверненню; — дати та номера документа, що підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету. Якщо платежі належать до доходів місцевого бюджету, то подання має бути погоджено з відповідними місцевими фінансовими органами. До таких документів додається оригінал або копія розрахункового документа (квитанції, платіжного доручення тощо), що підтверджує перерахування коштів до бюджету

Органи, що забезпечують надходження платежів до бюджету і на які покладено контроль за стягуванням платежів до бюджету

Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії

Органи, що здійснюють облік заборгованості в розрізі позичальників: — щодо кредитів, залучених державою або під державні гарантії — Міністерство фінансів України; — щодо бюджетних позичок, кредитів та фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, облік заборгованості за якими ведуть органи Держказначейства — відповідні органи Держказначейства; — щодо бюджетних позичок, кредитів та фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, облік заборгованості за якими не ведуть органи Держказначейства — розпорядники коштів державного або місцевих бюджетів чи інші органи, що здійснюють облік заборгованості в розрізі позичальників

 

Повернення платежів з бюджету органи Держказначейства здійснюють за рахунок поточних надходжень. Якщо повернення таких коштів неможливо здійснити одноразово на загальну суму, то повернення таких сум провадиться частинами. Якщо поточних надходжень недостатньо, то Держказначейство здійснює повернення таких коштів за рахунок інших джерел. До речі, тепер у

Порядку № 226 не передбачено строки повернення таких коштів.

Повернення платнику податків помилково та/або надмірно сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) здійснюється з бюджету, до якого зараховується в поточному бюджетному році платіж, що підлягає поверненню.

Якщо за таким платником податків значиться заборгованість перед держбюджетом за іншими бюджетними позичками, кредитами або фінансовою допомогою, то орган Держказначейства, який здійснює облік такої заборгованості, повинен повідомити про це платника та орган, що подав подання, про можливість направлення коштів (або їх частини) насамперед на погашення такої заборгованості перед держбюджетом.

 

Повернення платежів готівкою

Порядком № 226

визначеноо механізм повернення платежів у готівковій формі. Такий спосіб повернення платежів, помилково або надмірно перерахованих до державного та місцевих бюджетів, передбачено щодо фізичних осіб, які не мають рахунка в установах банків.

У цьому випадку платник повинен у заяві про повернення коштів з бюджету зазначити довірену особу для отримання коштів та додати до заяви копію довіреності на отримання коштів, завірену нотаріально, і копію паспорта довіреної особи.

Повернення таких платежів здійснюється:

— на підставі

чеків, виписаних органами Держказначейства. Чеки на отримання готівки платники пред’являють до оплати до установи банку протягом 10 календарних днів після їх виписування (день виписування не враховується);

— на підставі

реєстрів одержувачів коштів, виписаних органами Держказначейства. У цьому випадку виплата готівкових коштів провадиться через банки або підприємства поштового зв’язку на підставі документа, що посвідчує особу.

 

Повернення коштів бюджетних установ

Окрему главу

Порядку № 226, яка набуде чинності з 1 січня 2009 року, присвячено поверненню коштів, помилково або надмірно зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ. Повернення таких коштів органи Держказначейства здійснюватимуть на підставі:

— подання, складеного бюджетною установою в довільній формі із зазначенням обов’язкової інформації, наведеної в

Порядку № 226;

— копії заяви платника про повернення коштів та платіжного доручення.

При цьому повернення таких коштів органи Держказначейства повинні будуть здійснювати протягом одного операційного дня.

Як бачимо, оновлений

Порядок № 226 містить деякі суперечності з Порядком № 58/78/22, і, мабуть, найближчим часом до цього документа буде внесено відповідні зміни.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі