Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Як здійснюється сертифікація імпортних товарів

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2008/№ 61
Друк
Стаття

Як здійснюється сертифікація імпортних товарів

 

В умовах міжнародної інтеграції, що розвивається, імпорт товарів відіграє досить значну роль в економіці будь-якої країни світу. Однак з метою захисту інтересів національного споживача, охорони навколишнього природного середовища уряди встановлюють певні критерії та стандарти, яким має відповідати товар, що ввозиться. Не є виключенням і наша держава — товар, що імпортується в Україну, також повинен відповідати вимогам національних стандартів. На підтвердження такої відповідності імпортер одержує необхідний сертифікат чи свідоцтво про визнання відповідності. Про те, як це відбувається практично, і розповімо в цій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Яка продукція (товар) підлягає сертифікації?

Необхідність обов’язкового проведення сертифікації продукції (товару), що ввозиться і реалізується на митній території України, установлено

ст. 18 Декрету № 46-93.

Якість товару, що ввозиться, підтверджується сертифікатом відповідності чи свідоцтвом про визнання відповідності, виданим або визнаним центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання чи акредитованим у встановленому порядку органом із сертифікації, який уповноважено на провадження такої діяльності у сфері, що законодавчо регулюється.

Зазначені державні органи включають сертифіковану продукцію до

Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції на підставі одного з таких документів:

1)

декларації про відповідність, виданої виробником продукції на кожну партію харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів;

2)

сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності.

Назву продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, нормативні документи, на відповідність яким ця продукція повинна сертифікуватися, а також її коди за

УКТ ЗЕД наведено в Переліку № 28. А основним документом, який регламентує питання митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації, є Порядок № 446.

Відповідно до

п. 5 цього Порядку дія сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) поширюється на:

— усі партії імпортного товару, який надходить (надсилається) на адресу одного власника чи одержувача протягом строку дії сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності), якщо в ньому зазначено, що цей товар випускається серійно, і його назва, тип, вид, марка та виробник, вписані до сертифіката (свідоцтва про визнання відповідності), відповідають назві, типу, виду, марці та виробнику, зазначеному в товарно-транспортних документах на перевезення, та документах, що використовуються для визначення вартості товару;

— повну партію імпортного товару, якщо в сертифікаті відповідності (свідоцтві про визнання відповідності), виданому на ім’я одного власника чи одержувача, наведено інформацію про цю партію товару із зазначенням виробника, назви, типу, виду, марки, розміру та товарно-транспортних документів і документів, що використовуються для визначення вартості товару;

— імпортний товар, що поставляється трубопровідним транспортом за одним актом приймання-передачі протягом строку, необхідного для переміщення цього товару в обсязі, зазначеному в акті.

Наявність сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності потрібна і при реалізації харчових продуктів, виготовлених із застосуванням імпортної продовольчої сировини та супутніх матеріалів, увезених в Україну на підставі декларації про відповідність, виданої виробником продукції на кожну партію харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів (

ст. 18 Декрету № 46-93).

Підтвердження відповідності харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів, що ввозяться на митну територію України, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так,

ст. 40 Закону № 771 заборонено імпорт небезпечних, не придатних до вживання, неправильно маркованих або таких, що не відповідають технічним регламентам чи санітарним нормам, продуктів.

Згідно зі

ст. 42 цього Закону продукти, що імпортуються (у тому числі продукти для спеціального та дієтичного харчування, функціональні продукти), харчові добавки, ароматизатори, дієтичні добавки та допоміжні матеріали для переробки чи виробництва повинні супроводжуватися:

— для харчових продуктів — оригіналом міжнародного ветеринарного (санітарного) сертифіката, що засвідчує придатність для споживання людиною;

— для інших об’єктів санітарних заходів — документацією та/або маркуванням, що визначає потужності (об’єкти), на яких їх виготовлено.

Водночас деякі товари, що ввозяться на митну територію України, відповідно до

Порядку № 446 не підлягають обов’язковій сертифікації в Україні (див. їх перелік у таблиці).

 

Таблиця

Пункт Порядку № 446

Перелік товарів, що не підлягають обов’язковій сертифікації

1

2

П.п. 1 п. 2

Товари, що ввозяться на митну територію України в митному режимі: — тимчасового ввезення; — реімпорту; — магазину безмитної торгівлі; — знищення або руйнування; — переробки на митній території України; — спеціальної митної зони; якщо інше не передбачено законом; — відмови на користь держави (крім транспортних засобів нових і таких, що були у вжитку, — тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів, легкових автомобілів, вантажних автомобілів і автомобілів спеціального призначення за кодами товарних позицій 8701 20, 8702 — 8705 згідно з

УКТ ЗЕД); — митного складу

П.п. 2 п. 2

Товари, що ввозяться на митну територію України з подальшим розміщенням на тимчасове зберігання під митним контролем на складах тимчасового зберігання

П.п. 3 п. 2

Товари, що ввозяться на митну територію України як зразки, що буде розповсюджено безоплатно одним учасником виставки, ярмарку: — посуду столового та кухонного фарфорового, фаянсового, керамічного, скляного кількістю не більше 50 штук (елементів набору) за кодами товарних позицій 6911, 6912 00 і 7013 згідно з

УКТ ЗЕД; — харчової продукції та продовольчої сировини (не більше 7 кілограмів або 2 літрів для кожного найменування товару)

П.п. 4 п. 2

Товари, що ввозяться на митну територію України як гуманітарна або технічна допомога (крім транспортних засобів нових і таких, що були у вжитку, — тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів, легкових автомобілів, вантажних автомобілів та автомобілів спеціального призначення за кодами товарних позицій 8701 20, 8702 — 8705 згідно з

УКТ ЗЕД)

П.п. 5 п. 2

Товари, що ввозяться на митну територію України як дослідні зразки сортів рослин для проведення експертизи на придатність на їх розповсюдження на підставі документального підтвердження Держсортслужби

П.п. 6 п. 2

Товари, що ввозяться на митну територію України як еталонні (моніторингові) чи тестові зразки спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, не призначених для продажу вроздріб і що ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб’єктами господарювання, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції та володіють акредитованими випробувальними лабораторіями, для проведення досліджень і випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну тощо)

П.п. 6 п. 2

Товари, що не підлягають сертифікації відповідно до рішення уповноваженого Держспоживстандартом органу з сертифікації, яке приймається щодо товарів, які класифікуються за кодами згідно з

УКТ ЗЕД, наведеними в переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні

 

Товари, що підлягають сертифікації, проходять процедуру митного оформлення на підставі наданого сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) та за наявності в Єдиній інформаційній системі Держмитслужби відомостей про те, що ці товари включено до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції.

Інформація про наявність сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності зазначається у графі 44 ВМД (див.

Інструкцію № 307). При цьому на кожну партію товару митному органу разом з ВМД надається ксерокопія сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності. Це зазначає Держмитслужба в листі від 14.04.98 р. № 11/6-3651.

 

Як відбувається відбір проб чи зразків товару, що перебуває під митним контролем, для проведення сертифікації?

Для проведення сертифікації товару, що ввозиться в Україну, який перебуває під митним контролем, може знадобитись відбір проб чи зразків такого товару. З метою проведення сертифікаційних досліджень власник або одержувач товару направляє до митного органу

письмову заяву довільної форми про надання дозволу на видачу проб чи зразків на підставі довідки органу з сертифікації про укладення договору на проведення робіт із сертифікації товару, що ввозиться, між власником або одержувачем цього товару та органом (п. 7 Порядку № 446). Форму цієї довідки наведено в додатку 2 до Порядку № 446.

Правила відбору проб та зразків товару встановлено в

Порядку № 1862. Так, згідно з п. 4 цього Порядку проби та зразки товарів, крім великогабаритних та технічно складних товарів (машини, технологічні лінії, промислові конструкції тощо), беруться (надаються) у мінімальній кількості (масі), яка забезпечує можливість проведення їх дослідження (аналізу, експертизи), з урахуванням можливості проведення в разі потреби повторного дослідження (аналізу, експертизи). Нормативи взяття проб та зразків для проведення дослідження затверджено наказом № 719 .

Якщо дослідженню підлягають великогабаритні та технічно складні товари (машини, технологічні лінії, промислові конструкції тощо), митним органам достатньо надати тільки техніко-технологічну документацію (офіційно видані книги, державні стандарти, технічні умови, каталоги і паспортні дані на вироби фірм-виробників, креслення виробів з підписами виконавців та посадових осіб).

Майте на увазі: у ситуації, коли в результаті сертифікаційних досліджень відбувається знищення або руйнування проб (зразків), власник або одержувач товару

письмово повідомляє про це митний орган та надає акт про знищення (руйнування), складений органом із сертифікації. При цьому кількість товару, що ввозиться, зазначається у ВМД з урахуванням виданих проб чи зразків.

 

В яких випадках митне оформлення імпортного товару може здійснюватися без сертифіката відповідності?

Без сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) на підставі рішення органу з сертифікації (форму якого наведено в

додатку 1 до Порядку № 446) може здійснюватися митне оформлення товарів для вільного обігу на митній території України у випадку:

— увезення товарів у кількості, недостатній для проведення сертифікації;

— коли під час випробувань руйнівними методами товари буде повністю знищено або зруйновано до рівня неможливості застосування за призначенням;

— увезення як дослідних зразків для проведення досліджень чи випробувань з метою визнання відповідності продукції обов’язковим умовам нормативних документів та нормативно-правових актів з питань підтвердження відповідності (за винятком дослідних зразків сортів рослин для проведення експертизи на придатність їх розповсюдження на підставі документального підтвердження Держсортслужби);

— коли за результатами досліджень проб, зразків та/або розгляду техніко-технологічних або товаросупровідних документів проведення сертифікації товарів (за винятком транспортних засобів) потребує виконання інженерно-технічних робіт (установлення, монтаж, налагодження тощо) на місці експлуатації після завершення митного оформлення;

— увезення вузлів, агрегатів та частин, призначених для промислового складання підприємствами з виробництва транспортних засобів, — тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів, легкових автомобілів, вантажних автомобілів та автомобілів спеціального призначення за кодами товарних позицій 8701 20, 8702 — 8705 згідно з

УКТ ЗЕД, сертифікація яких проводиться після завершення митного оформлення.

— увезення кузовів та шасі траспортних засобів (нових і таких, що були у користуванні) за кодами товарних позицій 8706 00, 8707 згідно з УКТ ЗЕД, які підлягають обов’язковій сертифікації як зібрані транспортні засоби та сертифікація яких проводиться після завершення митного оформлення.

 

В яких випадках процедуру митного оформлення імпортного товару, що підлягає сертифікації, не може бути завершено?

За загальним правилом, установленим

ст. 27 МКУ, щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть проводитися й інші види контролю, зокрема, санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний. При цьому митне оформлення таких товарів завершується тільки після здійснення необхідних для цих товарів видів контролю.

Однак буває, що процедуру митного оформлення імпортного товару, що підлягає сертифікації, з певних причин не може бути завершено. Серед таких причин

п. 6 Порядку № 446 називає:

— відсутність в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби інформації про включення зазначеного товару до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції або наявність у ній інформації про скасування, анулювання або припинення дії сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) на зазначений товар;

— закінчення строку дії сертифіката або свідоцтва про визнання відповідності на момент митного оформлення товару;

— відмова органу з сертифікації у виданні сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності у зв’язку з невідповідністю товару, що ввозиться, обов’язковим вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів України з питань підтвердження відповідності. У цьому випадку власник або одержувач товару повинен

протягом 60 днів з моменту прийняття зазначеного рішення вивезти цей товар за межі митної території України або заявити його в митний режим знищення чи руйнування в законодавчо встановленому порядку.

 

В якому порядку відбувається визнання іноземних сертифікатів?

Правила та порядок взаємного визнання сертифікатів, виданих органами сертифікації інших країн, здійснюються на підставі підтвердження відповідності продукції вимогам, установленим законодавством, міжнародними, національними стандартами країни-експортера, що діють в Україні на підставі міжнародних угод про визнання результатів сертифікації.

Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується, проводиться на підставі

ДСТУ 3417-96 «Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується» з урахуванням положень Закону № 3164.

Так, згідно зі

ст. 30 цього Закону підтвердження еквівалентності оцінки відповідності, проведеної в іноземних державах, установлюється, а іноземні сертифікати відповідності приймаються за умови виконання одного або більше з таких критеріїв:

— іноземний орган з оцінки відповідності, який видає сертифікати та інші необхідні документи, повинен відповідати вимогам

ст. 28 Закону № 3164, які зводяться, зокрема, до наявності кваліфікованого та незалежного персоналу і засобів, необхідних для проведення процедур оцінки відповідності, відсутності комерційної та іншої зацікавленості органу щодо продукції, яка оцінюється;

— між Україною та іноземною державою укладено договір про взаємне визнання результатів робіт з оцінки відповідності, а оцінку відповідності проведено іноземним органом з оцінки відповідності, призначеним на підставі такого договору;

— сертифікат відповідності видано органом з оцінки відповідності в іноземній державі, що уклав договір про взаємне визнання з призначеним в Україні органом з оцінки відповідності та який внесено до реєстру призначених органів з оцінки відповідності, і у зв’язку з цим призначений в Україні орган із сертифікації видає сертифікат про визнання відповідності.

Слід зауважити, що

ДСТУ 3417-96 «Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується» до перелічених критеріїв додає ще і такі:

— продукцію, що ввозиться в Україну, може бути ідентифіковано за супровідною документацією (маркуванням, етикеткою) як виготовлену згідно з міждержавними чи іншими нормативними документами, чинними в Україні;

— номенклатура та норми всіх обов’язкових вимог до продукції, зазначених у сертифікаті, цілком відповідають номенклатурі та нормам обов’язкових вимог, що діють в Україні.

Згідно зі

ст. 30 Закону № 3164 результати оцінки відповідності може бути визнано і без висновку відповідних міжнародних договорів про взаємне визнання, якщо:

— Україна та сторона, яка звернулася із запитом про визнання, є членами міжнародних або регіональних організацій з оцінки відповідності, що встановили процедуру взаємного визнання органів з оцінки відповідності членів;

— оцінку відповідності проводить акредитований іноземний орган з оцінки відповідності, а органи, які акредитують органи з оцінки відповідності як в Україні, так і в іноземній державі, є членами міжнародної або регіональної системи акредитації, що встановила процедуру для взаємного визнання стандартів і процедуру акредитації органів з оцінки відповідності.

Відповідно до

ДСТУ 3417-96 «Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується» об’єктами визнання є протоколи випробувань, сертифікати (знаки) відповідності та інші свідоцтва відповідності на продукцію, що підлягає обов’язковій сертифікації.

От, мабуть, і вся основна інформація, що стосується сертифікації імпортних товарів. Сподіваємося, що вона допоможе вам пройти всі митні процедури без будь-яких труднощів, а якість товарів, які поставляються в нашу країну, буде завжди на висоті.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі