Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Внутрішній туризм: особливості оподаткування та обліку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2008/№ 44
Друк
Стаття

Внутрішній туризм: особливості оподаткування та обліку

 

Незважаючи на зростаючий обсяг туристичної реклами зарубіжних країн, більшість українців віддають перевагу внутрішньому туризму, із задоволенням вибираючи взимку карпатські гірськолижні курорти, а влітку — неповторну красу Криму. У багатьох випадках наші співвітчизники вдаються до послуг туристичних фірм. Про правила обліку таких послуг і йтиметься в цій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ЦКУ

— Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

ГКУ

— Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон про туризм

— Закон України «Про туризм» від 15.09.95 р. № 324/95-ВР.

Закон № 2505

— Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України» від 25.03.2005 р. № 2505-IV.

Ліцензійні умови № 111

— Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності, затверджені наказом Держпідприємництва, Міністерства культури і туризму від 11.09.2007 р. № 111/95.

 

Насамперед нагадаємо:

внутрішній туризм — це подорожі в межах України громадян нашої країни та осіб, які постійно проживають на її території (ст. 4 Закону про туризм). Отже, у цьому випадку мається на увазі, що туристичний продукт (заздалегідь розроблений комплекс туристичних послуг) реалізується на території України, а його постачальниками та споживачами є вітчизняні учасники відносин, що виникають у сфері туристичної діяльності.

 

Порядок оподаткування в туроператора

Податок на додану вартість

Правила обкладення ПДВ операцій, що здійснюються у сфері внутрішнього туризму, регулюються

п. 8.3 Закону про ПДВ . Згідно з цим пунктом на операції з поставки туристичним оператором туристичного продукту, туристичних послуг з місцем їх надання на митній території України поширюється загальний порядок оподаткування.

Це означає, що в туроператора:

— податкові зобов’язання виникають виходячи з договірної (контрактної) вартості турпродукту, але не нижче звичайної ціни (див.

п. 4.1 Закону про ПДВ). При цьому збільшуються вони на дату першої з подій, зазначених у п.п. 7.3.1 Закону про ПДВ, тобто або на дату отримання грошових коштів від туристів, або на дату надання туристам турпослуг, що має бути підтверджено документально;

— податковий кредит за «вхідним» ПДВ щодо витрат на формування турпродукту відображається на підставі

п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ також за правилом першої події за наявності податкової накладної.

Податок на прибуток

Оскільки

Закон про податок на прибуток не містить будь-яких спеціальних норм щодо турдіяльності, оподаткування операцій у цій сфері здійснюється туроператором у загальному порядку, тобто валовий дохід у зв’язку з продажем турпродукту збільшується за правилом першої події, прописаним у п.п. 11.3.1 зазначеного Закону, та з дотриманням звичайноцінових норм при роботі з пов’язаними особами, неплатниками податку на прибуток, а також при здійсненні бартерних операцій.

Тим же правилом першої події туроператору слід керуватися і при відображенні валових витрат (див.

п.п. 11.2.1 Закону про податок на прибуток). І лише при придбанні товарів (робіт, послуг) у неплатників податку на прибуток або нестандартних його платників валові витрати згідно з п.п. 11.2.3 Закону про податок на прибуток збільшуються виключно на дату отримання таких товарів (робіт, послуг).

Приклад 1.

Туристична фірма «Вояж», що має ліцензію на туроператорську діяльність, реалізує турпродукт, договірна вартість якого 4200 грн. (без ПДВ — 3500 грн.; ПДВ 20 % — 700 грн.).

До складу цього турпродукту входять:

— проживання та харчування в пансіонаті «Гірський» — 3000 грн. (без ПДВ — 2500 грн.; ПДВ 20 % — 500 грн.);

— екскурсійне обслуговування — 480 грн. (без ПДВ — 400 грн.; ПДВ 20 % — 80 грн.);

— транспортне обслуговування (доставка туриста до місця відпочинку і назад) — 120 грн. (без ПДВ — 100 грн.; ПДВ 20 % — 20 грн.).

У травні 2008 року турфірма реалізувала турпродукт трьом туристам на суму 12600 грн. (без ПДВ — 10500 грн.; ПДВ 20 % — 2100 грн.).

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються так:

 


з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

дебет рахунка

кредит рахунка

валовий дохід

валові витрати

1

2

3

4

5

6

7

1

Надійшли грошові кошти від туристів як передоплата турпродукту

12600

311

681

10500

2

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у складі вартості турпродукту

2100

643

641/ПДВ

3

Перераховано постачальникам грошові кошти у зв’язку з формуванням турпродукту (проживання, харчування, екскурсійне та транспортне обслуговування)

10980

371

311

9150

4

Відображено податковий кредит з ПДВ у складі вартості сплачених турпослуг

1830

641/ПДВ

644

5

Сформовано собівартість турпродукту (відображено послуги, пов’язані з проживанням, харчуванням, екскурсійним та транспортним обслуговуванням туристів)

9150

23

631

6

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ при оплаті турпослуг

1830

644

631

7

Проведено залік заборгованостей з постачальниками турпослуг

10980

631

371

8

Відображено дохід від поставки турпродукту

12600

361

703

9

Списано раніше відображену суму податкових зобов’язань з ПДВ

2100

703

643

10

Списано собівартість турпродукту

9150

903

23

11

Віднесено на фінансовий результат:

— собівартість поставленого турпродукту

9150

791

903

— дохід від поставки турпродукту

10500

703

791

12

Проведено залік заборгованостей з покупцем турпродукту

12600

681

361

 

Порядок оподаткування у турагента

Податок на додану вартість

Нагадаємо, що до числа турагентів

ст. 5 Закону про туризм відносить юридичних осіб, а також фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб’єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність з реалізації характерних та супутніх послуг, та отримали в установленому порядку ліцензію на турагентську діяльність.

Операції у сфері туризму, пов’язані з продажем турпродукту, турагенти можуть здійснювати тільки

на підставі агентської угоди . Такий висновок можна зробити зі ст. 20 Закону про туризм. А п. 6.2 Ліцензійних умов № 111 навіть прямо зазначає, що при реалізації турпродукту через турагента туроператор повинен укласти з турагентом відповідний агентський договір у письмовій формі. Взаємовідносини за цим договором регулюються главою 31 ГКУ.

З туристами ж з метою придбання путівок турагент може укладати

договори доручення або комісії, керуючись при цьому главою 68 ЦКУ.

Для турагента, коли, він реалізує турпродукт туроператора за агентською угодою, базою обкладення ПДВ є

комісійна винагорода, що нараховується (виплачується) на його користь туроператором чи іншими постачальниками турпослуг, у тому числі й за рахунок коштів, отриманих таким турагентом від споживача турпродукту (п. 8.4 Закону про ПДВ).

Податкове зобов’язання з цього податку виходячи із суми комісійної винагороди турагент відображає

на дату першої з подій (отримання винагороди від туроператора або підписання акта наданих послуг) на підставі податкової накладної згідно з п.п. 7.3.1 Закону про ПДВ.

Майте на увазі: на відміну від загальних вимог

Закону про ПДВ, у його п. 8.4 нічого не зазначено про необхідність застосування турагентами звичайної ціни при розрахунку бази оподаткування. Цей факт цілком можна використати з вигодою для себе. Хоча, з іншого боку, розмір комісійної винагороди практично завжди встановлюється в договорі з туроператором, іншим постачальником турпослуг, тому ця сума саме і буде звичайною ціною згідно з умовами п. 1.20 Закону про податок на прибуток.

Щодо податкового кредиту, то його турагент має право відображати тільки відносно своїх витрат (наприклад, при придбанні рекламних послуг, при оплаті оренди офісу). А от отримана податкова накладна від туроператора на всю вартість турпродукту не дає турагенту права на податковий кредит.

Тепер про пільгові путівки. Як відомо,

п.п. 5.1.9 Закону про ПДВ передбачено звільнення від оподаткування операцій з поставки путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років.

Ця пільга може застосовуватися відносно операцій з поставки путівок

усіма суб’єктами туристичної діяльності, незалежно від того, за якими цивільно-правовими договорами (купівлі-продажу, комісії, доручення тощо) здійснюється така поставка, адже в п.п. 5.1.9 Закону про ПДВ установлено перелік звільнених від оподаткування операцій, а не окремих підприємств (установ, організацій). Це означає, що турагент може не турбуватися про обкладення 20 % ПДВ усієї вартості путівки — оподатковується тільки комісійна винагорода. Такі роз’яснення наведено в листі ДПАУ від 21.10.2005 р. № 10155/6/15-0316. І хоча в цьому листі трактується стара редакція п.п. 5.1.9 (до набуття чинності змінами, унесеними Законом № 2505), вважаємо, що ним можна керуватися і сьогодні.

І ще один момент. Турагенту слід дотримуватись вимог, установлених

п. 2.3 Закону про ПДВ, тобто досягши обсягу операцій, що обкладаються ПДВ, 300 тис. грн. (ця сума розраховується без ПДВ) за останні 12 календарних місяців такому суб’єкту турдіяльності необхідно реєструватися платником податку на додану вартість (п. 4.11 Закону про ПДВ). Поки таку межу не досягнуто, турагент, на наш погляд, може здійснювати свою діяльність, не реєструючись платником ПДВ. Хоча за бажанням цього статусу можна набути і до досягнення обсягу 300 тис. грн., пройшовши добровільну реєстрацію.

Важливо, що при визначенні межі 300 тис. грн. ураховується вартість турпродуктів, поставлених

як туроператором, так і турагентом. Отже, турагент, співпрацюючи з туроператором за агентським договором, до розрахунку 300-тисячної межі повинен включати всю вартість поставленого туристам турпродукту, а не тільки суму своєї комісійної винагороди.

Податок на прибуток

При провадженні операцій з продажу турпродукту на підставі цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу прав власності на нього, до складу валового доходу турагента потрапить

тільки сума комісійної винагороди (без ПДВ). Вартість же самого турпродукту ні до валового доходу, ні до валових витрат не включається на підставі пп. 7.9.1 і 7.9.2 Закону про податок на прибуток.

Приклад 2.

Туристичне агентство «Кругозір» на підставі агентської угоди з пансіонатом «Лазурний берег» поставляє туристам путівки на відпочинок у Криму за встановленою ціною — 3600 грн. (без ПДВ — 3000 грн.; ПДВ 20 % — 600 грн.) кожна.

Згідно з угодою сума комісійної винагороди турагента становить 600 грн. (без ПДВ — 500 грн.; ПДВ 20 % — 100 грн.) і утримується ним із суми коштів, отриманих від туристів за путівки.

Турагентство реалізувало 4 путівки.

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються так:

 


з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет

кредит

валовий дохід

валові витрати

1

Отримано путівки від пансіонату

14400

024

2

Отримано від туристів передоплату за путівки

14400

301

681

2000

3

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у сумі комісійної винагороди турагента

400

643

641/ПДВ

4

Передано путівки покупцям

14400

024

5

Перераховано пансіонату грошові кошти за реалізовані путівки за вирахуванням комісійної винагороди (14400 - 2400)

12000

377

311

6

Відображено дохід від продажу путівок

14400

681

703

7

Відображено заборгованість перед пансіонатом

14400

704

631

8

Відображено заборгованість пансіонату в сумі комісійної винагороди турагента

2400

631

377

9

Підписано акт виконаних робіт у зв’язку з наданням посередницьких послуг та відображено дохід

2400

377

703

10

Списано суму раніше відображених податкових зобов’язань з ПДВ у сумі комісійної винагороди

400

703

643

11

Проведено залік заборгованостей з пансіонатом

12000

631

377

 

 

12

Віднесено на фінансовий результат:

— дохід від реалізації путівок

14400

703

791

— дохід від надання посередницьких послуг

2000

703

791

— вирахування з доходу

14400

791

704

 

Зрозуміло, агентський договір — не єдина схема роботи турагента з туроператорами та іншими особами. Турагенти можуть використовувати й інші способи: наприклад, поставляти покупцю турпродукт та турпослуги, придбані на підставі бартерного договору або договору купівлі-продажу. У такому разі турагент з метою оподаткування своєї діяльності повинен керуватися тими самими правилами, що і туроператор. Крім того, йому доведеться потурбуватися про отримання вже туроператорської ліцензії.

На цьому наш екскурс до сфери оподаткування туроперацій не завершується — в одному з наступних номерів поговоримо про податкові правила для суб’єктів, які провадять діяльність у сфері міжнародного туризму.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі