Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Збір за користування радіочастотним ресурсом

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2008/№ 48
Друк
Стаття

Збір за користування радіочастотним ресурсом

 

В останній публікації з циклу, присвяченого ресурсним платежам, зосередимося на радіочастотному зборі. На відміну від інших ресурсних зборів та платежів, про які йшлося раніше, правила обчислення та звітування з цього збору залишаються незмінними вже декілька років поспіль. Тому спробуємо викласти матеріал так, щоб він не лише був зрозумілим та доступним новачкам, що тільки-но почали сплачувати радіочастотний збір, а й корисним та цікавим тим платникам, які мають значний досвід у цій справі.

Ігор ХМЕЛЕВСЬКИЙ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор», igor.khmelevskiy@id.factor.ua

 

Документи статті

Закон № 1770

— Закон України «Про радіочастотний ресурс України» від 01.06.2000 р. № 1770-III.

Закон № 1280

— Закон України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. № 1280-IV.

Закон № 3759

— Закон України «Про телебачення та радіомовлення» від 21.12.93 р. № 3759-XII.

Закон № 320

— Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98 р. № 320-XIV.

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Указ № 727

— Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98 (у редакції Указу від 28.06.99 р. № 746/99).

Порядок № 157

— Порядок складання форми податкової декларації про збір за користування радіочастотним ресурсом України, затверджений наказом ДПА України від 25.04.2005 р. № 157.

 

Що таке радіочастотний ресурс

Законом № 1770

радіочастотний ресурс визначено як частину радіочастотного спектра, придатну для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можливо використовувати на території України та за її межами відповідно до законів України та міжнародного права, а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях. Користуванням радіочастотним ресурсом є діяльність, що пов’язана із застосуванням радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, що випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір у межах радіочастотного ресурсу.

Якщо облишити наукову термінологію, якою оперує

Закон № 1770, і спробувати викласти те ж саме звичайною мовою, то найпростіше буде уявити радіочастотний ресурс як частину простору, крізь який спеціальними засобами передаються та/або приймаються радіомагнітні хвилі. До таких засобів можна віднести радіо-, телеприймачі та передавачі, рації, мобільні телефони тощо.

Зазначимо, що

умовами застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України є включення конкретного типу таких засобів (пристроїв) до спеціального реєстру та документальне підтвердження їх відповідності стандартам (див. ст. 25 Закону № 1770).

Крім того, суб’єкти господарювання повинні отримати

спеціальні дозволи на використання будь-якого конкретного радіоелектронного обладнання. Дозвіл — це документ, що посвідчує право власника конкретних радіоелектронних засобів або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом певного строку за певних умов. Порядок отримання дозволу наведено у ст. 42 Закону № 1770.

Разом з тим відповідно до

п. 8 ст. 30 цього Закону окремі радіоелектронні засоби і випромінювальні пристрої можна експлуатувати на бездозвільній та безоплатній основі. До них належать: безшнурові телефони, мобільні термінали, радіомікрофони, радіокеровані іграшки та деякі інші, типи яких повинні визначатися Національною комісією з питань регулювання зв’язку (НКРЗ) у відповідному переліку. Зауважимо, що на сьогодні вичерпного переліку таких засобів та пристроїв не існує, оскільки наказ Держкомзв’язку України від 21.09.2000 р. № 134, яким зазначений перелік затверджено, нещодавно втратив чинність.

 

Ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом

Згідно зі

ст. 12 Закону № 1770 користування радіочастотним ресурсом України підлягає державному регулюванню. Органом такого регулювання є НКРЗ, серед повноважень якої названо ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього Закону. Стисло розглянемо, кому і в яких випадках необхідно отримувати відповідну ліцензію, оскільки від цього залежать певні нюанси в обчисленні та сплаті збору за користування радіочастотним ресурсом.

Отже, крім дозволу, про який ішлося вище, суб’єкти господарської діяльності, що мають намір надавати телекомунікаційні послуги, повинні отримати у НКРЗ

ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України. Ліцензія — це документ, що посвідчує право суб’єкта господарювання на користування радіочастотним ресурсом протягом певного строку в конкретних регіонах і в межах певних смуг, номіналів радіочастот з виконанням ліцензійних умов. Зауважимо, що НКРЗ видає ліцензії на користування радіочастотним ресурсом одночасно з видачею ліцензії на вид діяльності у сфері телекомунікацій, якщо діяльність, якою має намір займатися підприємство, підлягає ліцензуванню відповідно до ст. 42 Закону № 1280. Тобто в такому разі суб’єкту господарювання необхідно отримати дві ліцензії.

Термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлюється НКРЗ. Однак він не може бути менше строку дії відповідної ліцензії на вид діяльності у сфері телекомунікацій з використанням радіочастотного ресурсу, а в інших випадках — не менше п’яти років.

Що стосується

телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги для телебачення та радіомовлення, то вони користуються радіочастотним ресурсом на підставі ліцензії на мовлення і не потребують ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України. Порядок отримання цієї ліцензії встановлено Законом № 3759.

 

Платники збору

Почнемо з того, що

Законом № 1770 (ст. 5) користувачів радіочастотного ресурсу залежно від напрямків його використання поділено на дві категорії: спеціальні та загальні. До першої відносяться підрозділи та організації Міноборони, СБУ, зовнішньої розвідки, МВС, МНС, прикордонслужби, держохорони, податкової міліції, Мінтранспорту тощо. Оскільки таких користувачів звільнено від сплати радіочастотного збору, то в контексті теми, що розглядається, вони інтересу не викликають.

Інша справа —

загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, що згідно зі статтями 5 і 30 Закону № 1770 поділяються на такі групи:

1) суб’єкти господарювання, що користуються радіочастотним ресурсом України

для надання телекомунікаційних послуг, за винятком розповсюдження телерадіопрограм (діють на підставі ліцензії на користування та дозволу на експлуатацію);

2) суб’єкти господарювання, які

здійснюють розповсюдження телерадіопрограм із застосуванням власних або орендованих радіоелектронних засобів (діють на підставі ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію);

3)

технологічні користувачі та радіоаматори — юридичні або фізичні особи, які користуються радіочастотним ресурсом України без надання телекомунікаційних послуг (діють на підставі дозволу на експлуатацію).

Відповідно до

ст. 57 Закону № 1770 користування радіочастотним ресурсом в Україні здійснюється на платній основі. Проте радіоаматори звільняються від сплати за користування зазначеним ресурсом. А от користувачі, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі відповідних ліцензій, сплачують щомісячний збір від дати видачі ліцензії. Інші користувачі сплачують щомісячний збір за користування радіочастотним ресурсом України від дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів. Радіочастотний збір слід сплачувати протягом 30 календарних днів , наступних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця, як і будь-який місячний податковий платіж.

Сума збору

за користування радіочастотним ресурсом України визначається платниками самостійно виходячи з розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної у ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або дозволі на експлуатацію, по кожному регіону окремо.

Кілька слів про представників спрощених систем оподаткування, які користуються радіочастотним ресурсом. Як випливає зі змісту

ст. 6 Указу № 727, єдиноподатники не звільнені від сплати радіочастотного збору, оскільки серед наведених у ній податків і зборів, замість яких сплачується єдиний податок, радіочастотний збір не зазначено. Таким чином, платники єдиного податку повинні сплачувати радіочастотний збір нарівні з іншими платниками. На цьому свого часу наголошувала і ДПАУ у своєму листі від 21.05.2002 р. № 8102/7/15-1217.

На жаль, не згадується про збір за користування радіочастотним ресурсом і в аналогічному переліку, уміщеному в

ст. 1 Закону № 320. Це означає, що платники фіксованого сільськогосподарського податку, діяльність яких урегульовано цим Законом, також мають сплачувати радіочастотний збір на загальних підставах.

Насамкінець цього розділу нагадаємо про певні нюанси, що характерні для

організацій кабельного телебачення, які радіочастотний ресурс не використовують, а також не отримують ліцензії на мовлення. Як відомо, спробу НКРЗ щодо ліцензування таких організацій було визнано недійсною (див. рішення господарського суду м. Києва від 28.04.2004 р., залишене чинним апеляційною та касаційною інстанціями). Висновок судів одностайний: обов’язок щодо отримання ліцензії або дозволу для надання послуг кабельного телебачення покладено на спеціальних суб’єктів господарювання, якими є телерадіоорганізації та (або) користувачі радіочастотного ресурсу. А організації кабельного телебачення не належать до телерадіоорганізацій і радіочастотний ресурс не використовують, отже, і збір за його використання сплачувати не повинні.

 

Заповнення та подання податкової звітності

Єдині правила складання податкової декларації про збір за користування радіочастотним ресурсом України та додатка до неї визначено

Порядком № 157. Форму декларації затверджено наказом ДПАУ від 24.01.2003 р. № 24. Пунктом 1.4 Порядку № 157 передбачено, що платник збору щомісячно самостійно визначає його суму в порядку, установленому ст. 57 Закону № 1770, виходячи з розмірів установлених ставок збору, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 77, та ширини смуги радіочастот, визначеної у ліцензії або дозволі, за кожним регіоном окремо.

Отже, якщо платник за одним дозвільним документом має однакову ширину смуги радіочастот у декількох регіонах України (областях тощо), то в одному рядку зазначається кількість таких регіонів і відповідно розраховується сума збору. Якщо ширина смуги радіочастот у регіонах відрізняється, то платник зазначає, скільки регіонів має певну ширину смуги. При цьому значення має кількість регіонів, а не їх назва.

Збільшення кількості регіонів користування радіочастотним ресурсом або збільшення ширини смуги радіочастот здійснюється шляхом отримання нової ліцензії. Якщо ж кількість регіонів або ширина смуги радіочастот зменшуються, то переоформляється вже існуюча ліцензія.

Якщо отримано нову ліцензію, то інформацію про неї потрібно включати до декларації окремим рядком, навіть якщо вже є така ширина смуги радіочастот у інших регіонах, зазначених в існуючій ліцензії.

Податкова декларація подається окремо за кожний звітний (податковий) місяць. Уточнююча податкова декларація подається за кожний минулий звітний (податковий) місяць, що уточнюється.

Рядки за колонками 5 і 8 податкової декларації та додатка(ів) заповнюються у гривнях з двома десятковими знаками.

До відповідних клітинок колонок 2.1, 2.2, 2.3 і 2.4 рядків 1.1 — 1.2 записується

повна назва ліцензії та/або дозволу, дата видачі, номер та термін дії. Відповідні клітинки колонки 3 рядків 1.1 — 1.2 призначені для інформації про види радіозв’язку, на які платник збору отримав ліцензію або дозвіл. До відповідних клітинок колонки 4 рядків 1.1 — 1.2 записуються дані про потужність (у кВт з трьома десятковими знаками) на підставі дозволу, за допомогою якого здійснюється розповсюдження (передавання) програм телерадіомовлення.

Розмір ставки збору за 1 МГц смуги радіочастот

, визначеної в ліцензії або дозволі, за кожним регіоном у гривнях наводиться у відповідних клітинках колонки 5 рядків 1.1 — 1.2 та інших у разі їх доповнення. Керуватися при цьому треба згаданою вище постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 77.

У відповідних клітинках колонки 6 рядків 1.1 — 1.2 позначається цифрою «1» регіон, в якому платник збору здійснює користування радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензії або дозволу. У разі якщо платник збору

у двох чи більше регіонах користується однією і тією ж шириною смуги радіочастот, визначеної у ліцензії або дозволі, він може вказати загальну кількість цих регіонів. Кількість регіонів проставляється арабськими цифрами без зазначення їх назв.

До відповідних клітинок колонки 7 рядків 1.1 — 1.2 записується один із таких показників:

— ширина смуги радіочастот (МГц), визначена в ліцензії;

— ширина смуги радіочастот (МГц), визначена у дозволі.

Тоді до відповідних клітинок колонки 8 рядків 1.1 — 1.2 записується результат добутку значень колонки 5, колонки 6 і колонки 7 за відповідними рядками

у гривнях з двома десятковими знаками. Зауважимо, що кількість рядків розділу 1 «Розрахунок сум збору в розрізі видів радіозв’язку» у разі потреби може бути збільшено.

Розділ 2 декларації

призначено для проведення розрахунку загальної суми збору. Так, за рядком 2.1 колонки 8 записується сума значень рядків розділу 1 за колонкою 8. У разі подання звітної або нової звітної податкової декларації без уточнення податкових зобов’язань за минулі періоди, рядки 2.2 — 2.5, 3 і 4 не заповнюються і в них проставляються прочерки. У такому разі додатки також не заповнюються і не подаються.

Наведемо

приклад заповнення декларації з радіочастотного збору. Підприємство має ліцензію № 3231 на використання радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів. Ставка щомісячного збору за 1 МГц становить 5 грн. Ширина смуг радіочастот дорівнює 62 МГц у всіх регіонах України. Крім того, підприємство має ліцензію № 3232 на радіорелейний зв’язок, за якою ширина смуги радіочастот у Харківській та Полтавській областях становить 56 МГц та 8 МГц у Дніпропетровській. Заповнимо фрагмент звітної декларації за травень 2008 року.

 

1. Розрахунок сум збору в розрізі видів радіозв’язку

1


з/п

Дозвільний документ

Вид радіозв’язку

Потужність3 (у кВт з трьома десятковими знаками)

Розмір ставки збору за 1 МГц смуги радіочастот, визначеної у ліцензії або дозволі, за кожним регіоном у гривнях

Кількість регіонів4

Ширина смуги радіочастот, визначеної в ліцензії або дозволі (МГц)

Нараховано збору за звітний місяць (к. 5 х х к. 6 х к. 7) (у гривнях з двома десятковими знаками)

вид документа (ліцензія або дозвіл)

дата дд.мм.рр.

номер

термін дії до мм.рр.

1

2.1

2.2

2.3

2.4

3

4

5

6

7

8

1.1

Ліцензія

25.09.06

3231

09.11

Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

5,0

27

62,0

8370,00

1.2

Ліцензія

25.09.06

3232

09.11

Радіорелейний зв’язок

0,21

2

56,0

23,52

1.3

Ліцензія

25.09.06

3232

09.11

Радіорелейний зв’язок

0,21

1

8,0

1,68

2. Розрахунок загальної суми збору

2.1

Нараховано збору усього за звітний місяць (сума значень рядків колонки 8 розділу 1)

8395,20

2.2

Нараховано збору за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 2.1 декларації, що уточнюється)5

2.3

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 2.1 - р. 2.2) або (р. 2.3 або сума р. 2.3 додатка(ів))6

2.4

Сума збору, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 2.2 - р. 2.1) або (р. 2.4 або сума р. 2.4 додатка(ів))6

2.5

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником самостійно відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (р. 2.3 х 5 %)6

3

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності6 на

аркуші(ах)

4

Додаток(и) щодо перерахунку податкового зобов’язання збору за минулий(і) період(и)7 на

аркуші(ах)

 

Уточнення податкових зобов’язань

Рядки 2.2 — 2.5 розділу 2 і рядок 3 заповнюються

у разі подання уточнюючої податкової декларації, що містить виправлені показники за будь-який наступний податковий період, протягом якого платником збору самостійно виявлено помилки згідно з п.п. «б» п. 17.2 Закону № 2181. У такому разі рядок 4 не заповнюється і додаток не складається.

Якщо платник збору подає

звітну або нову звітну податкову декларацію із зазначенням у ній уточнених показників за будь-який наступний податковий період, протягом якого платником збору самостійно виявлено помилки, то заповнюються рядки 2.3 — 2.5, 3 і 4 і обов’язково складається окремий додаток за кожний минулий період, що уточнюється. У такому разі рядок 2.2 прокреслюється.

При складанні уточнюючої податкової декларації

у розділі 2 показники відображаються платником збору таким чином:

— у рядку 2.1 записується сума значень рядків за колонкою 8 розділу 1, отже, у рядку 2.1 колонки 8 платником збору зазначається загальна нарахована сума збору за користування радіочастотним ресурсом України за звітний (податковий) місяць;

— у рядку 2.2 записується значення за рядком 2.1 податкової декларації, показники якої уточнюються;

— у рядку 2.3 записується різниця значень за рядком 2.1 і рядком 2.2; у разі від’ємного значення рядок 2.3 не заповнюється і прокреслюється;

— у рядку 2.4 записується різниця значень за рядком 2.2 і рядком 2.1. У разі від’ємного значення цієї різниці рядок 2.4 не заповнюється і прокреслюється;

— у рядку 2.5 записується значення, яке складає 5 % від показника за рядком 2.3. У разі відсутності значення за рядком 2.3 рядок 2.5 не заповнюється і прокреслюється.

При уточненні податкових зобов’язань у складі звітної

або нової звітної податкової декларації показники у розділі 2 відображаються платником збору таким чином:

— у рядку 2.1 записується сума значень рядків колонки 8 за розділом 1;

— рядок 2.2 колонки 8 не заповнюється і прокреслюється;

— у рядку 2.3 записується позитивне значення (сума позитивних значень) показників за рядками 2.3 додатків, які складаються платником збору за кожний минулий період, що уточнюється, та подаються платником збору разом із звітною або новою звітною податковою декларацію, що містить уточнені показники за такі минулі періоди;

— у рядку 2.4 записується позитивне значення за рядками 2.4 додатків, які складаються платником збору за кожний минулий період, що уточнюється, та подаються платником збору разом із звітною або новою звітною податковою декларацію, що містить уточнені показники за такі минулі періоди. У разі відсутності значень за рядками 2.3 або 2.4 додатків ці рядки не заповнюються і прокреслюються;

— у рядку 2.5 записується значення, яке складає 5 % від показника за рядком 2.3; у разі відсутності значення за рядком 2.3, рядок 2.5 не заповнюється і прокреслюється.

У рядку 3 записується кількість аркушів пояснення, що додається до податкової декларації: якщо платником збору подається уточнююча податкова декларація, що містить виправлені показники, звітна або нова звітна податкова декларація, у складі яких платником збору здійснюється уточнення податкових зобов’язань за минулий(і) період(и). Ці пояснення мають розкривати зміст допущеної помилки, викладати причини, що вплинули на суму податкового зобов’язання із збору за користування радіочастотним ресурсом України за вказаний минулий(лі) період(и).

У рядку 4 записується кількість аркушів додатків, що подаються платником збору разом із звітною або новою звітною податковою декларацією, у складі яких платник збору уточнює податкові зобов’язання минулого(их) періоду(ів).

Порядок заповнення власне додатка до податкової декларації з радіочастотного збору труднощів, на наш погляд, не викликає і тому окремо розглядатися не буде.

 

Відповідальність платників радіочастотного збору

Статтею 58 Закону № 1770

установлено відповідальність за порушення законодавства про радіочастотний ресурс України. Зокрема, частиною третьою цієї статті передбачено, що у разі несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, а також дозволи на експлуатацію анулюються без компенсації збитків користувачу радіочастотного ресурсу зі стягненням суми заборгованості в судовому порядку.

Крім цього, за несвоєчасну сплату щомісячного збору за користування радіочастотним ресурсом України

справляється пеня згідно із законами України. Очевидно, що мається на увазі Закон № 2181, згідно з яким розмір пені становить 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на день виникнення податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок буде більшою. Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) за кожний календарний день прострочення його сплати (п.п. 16.4.1 Закону № 2181).

Традиційною є й відповідальність за несплату узгодженої суми податкового зобов’язання з радіочастотного збору протягом граничних строків, визначених цим

Законом. Нагадаємо, що у цьому разі платник збору зобов’язаний сплатити штраф у таких розмірах (п.п. 17.1.7 Закону № 2181):

— 10 % податкового боргу щодо збору — при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати;

— 20 % — при затримці від 31 до 90 календарних днів включно;

— 50 % — при затримці сплати понад 90 календарних днів.

І, як завжди, за порушення порядку подання податкової декларації про збір за користування радіочастотним ресурсом України (за кожне неподання в установлені строки) передбачено стягнення штрафу в розмірі 170 грн. (

п.п. 17.1.1 Закону № 2181).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі