Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями коштів на її виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 937

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2008/№ 19
Друк
Постанова від 25.01.2008 р. № 3-2

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями коштів на її виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 937

 

Поcтанова від 25.01.2008 р. № 3-2

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2008 р. за № 129/14820

(витяг)

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 937 «Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці», пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 1261, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.

Затвердити Порядок подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями коштів на її виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 937, що додається.

<...>

Голова правління О. Зарудний

 

 

Затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 № 3-2

Порядок подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами та організаціями коштів на її виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 937

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2008 р. за № 129/14820

 

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 937 «Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці», визначає механізм подання та оформлення документів для призначення пенсій окремим категоріям працівників, які за результатами атестації робочих місць працюють (працювали) в умовах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за рахунок коштів підприємств та організацій (далі — пільгова пенсія) та перерахування коштів на її виплату підприємствами та організаціями.

2.

Фінансуванню підлягають 100 відсотків витрат на виплату і доставку пільгової пенсії, призначеної відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

3.

Подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії здійснюється згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846 (із змінами) (далі — Порядок подання та оформлення документів).

При цьому

заява про призначення пільгової пенсії з необхідними документами подається до органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій через уповноважену посадову особу підприємств та організацій.

Рішення

про призначення пільгової пенсії приймають органи Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій на підставі документів, передбачених пунктом 7 Порядку подання та оформлення документів, а також:

довідки

про підтвердження стажу роботи для призначення пільгової пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій за результатами атестації робочих місць за умовами праці за формою згідно з додатком 1;

копії наказу

про атестацію відповідного робочого місця (робочих місць);

гарантійного листа

підприємств та організацій про перерахування коштів на рахунок органів Пенсійного фонду України за формою згідно з додатком 2.

4. Органи Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій не пізніше наступного робочого дня після прийняття

рішення про призначення пільгової пенсії надсилають пенсіонеру рекомендованим листом пам’ятку згідно з додатком 3 до цього Порядку та пам’ятку пенсіонеру згідно з додатком 6 до Порядку подання та оформлення документів. Поштові повідомлення або інші документи про відправлення пам’яток зберігаються у пенсійній справі.

У разі, якщо пенсіонер, якому призначено пільгову пенсію, проживає не за місцем розташування підприємств та організацій, зазначені органи Пенсійного фонду України не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про призначення пільгової пенсії передають пенсійну справу до органів Пенсійного фонду України

за місцем проживання пенсіонера.

5. Розмір коштів, необхідних на виплату пільгової пенсії та витрат, пов’язаних з її доставкою, зазначається відділами призначення пенсій органів Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера у

повідомленнях про перерахування коштів на виплату та доставку пільгової пенсії (далі — повідомлення) згідно з додатком 4*.

* Додаток 4 не публікується. —

Прим. ред.

Органи Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера протягом 5 днів з дня прийняття рішення про призначення пільгової пенсії надсилають повідомлення органам Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій, які не пізніше наступного робочого дня з дня його надходження направляють їх підприємствам та організаціям.

У разі зміни розміру пільгової пенсії або настання обставин, які впливають на суму, що підлягає перерахуванню

(смерть пенсіонера, зміна місця проживання, зміна способу виплати пільгової пенсії тощо), органи Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера в 10-денний термін з моменту виникнення цих обставин повідомляють про це підприємства та організації через органи Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій.

6.

Підприємства та організації до 20-го числа кожного місяця, що передує місяцю виплати пільгової пенсії, перераховують до органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій зазначену в повідомленні місячну суму коштів, необхідну для фінансування витрат на виплату та доставку пільгової пенсії.

Оформлення платіжних документів

для перерахування місячних сум коштів, необхідних для фінансування витрат на виплату та доставку пільгової пенсії, здійснюється підприємствами та організаціями окремо на кожного пенсіонера із зазначенням у них призначення платежу.

7.

Облік сум коштів, що надходять від підприємств та організацій для виплати та доставки пільгової пенсії, ведеться відділами надходження доходів органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій в окремому реєстрі обліку коштів, що надійшли від підприємств та організацій для виплати та доставки пільгової пенсії, за формою згідно з додатком 5*.

* Додаток 5 не публікується. —

Прим. ред.

Відділи надходження доходів органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій в день надходження даних щодо коштів, що надійшли від підприємств та організацій для виплати та доставки пільгової пенсії, передають ці відомості до відділів призначення пенсій органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій.

8. Відділи призначення пенсій органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій зобов’язані

щомісяця до 25 числа місяця, що передує виплаті пільгової пенсії, інформувати відділи призначення пенсій органів Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера про обсяги фінансування пільгової пенсії, витрати на її доставку підприємствами та організаціями шляхом передачі зазначеної інформації в електронній формі.

9.

Виплата пільгової пенсії здійснюється органами Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера шляхом оформлення окремих виплатних документів після надходження у повному обсязі коштів від підприємств та організацій для її виплати.

10.

У разі настання обставин, які впливають на виплату та доставку пільгової пенсії (смерть пенсіонера, зміна способу виплати пільгової пенсії тощо), здійснюється повернення підприємствам та організаціям надлишково сплачених ними коштів, необхідних для виплати та доставки пільгової пенсії (далі — надлишково сплачені кошти).

Відділи призначення пенсії органів Пенсійного фонду України за місцем проживання пенсіонера повідомляють відділи бухгалтерського обліку органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій про обставини, які впливають на виплату та доставку пільгової пенсії, не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення.

Повернення надлишково сплачених

коштів здійснюється у місячний строк з моменту виявлення зазначених обставин, але не пізніше трьох років з дня їх настання, відділами бухгалтерського обліку органів Пенсійного фонду України за місцем розташування підприємств та організацій.

Витрати на розрахунково-касове обслуговування у разі повернення надлишково сплачених коштів здійснюються за рахунок коштів підприємств та організацій.

Начальник юридичного управління Т. Рябцевакоментар редакції

Пільгова пенсія за рахунок коштів підприємства: як оформити

Із набуттям чинності цим Порядком фактично вводиться в дію Порядок призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 18.07.2007 р. № 937 (для вашої зручності публікується на с. 12 сьогоднішнього номера газети).

Слід зауважити: деякі проблеми у відповідних підприємств виникали не стільки з призначенням пільгових пенсій та сплатою коштів Пенсійному фонду для виплати та доставки таких пенсій певним категоріям осіб, скільки з каверзами податківців на місцях у зв’язку

з віднесенням таких сум до складу валових витрат (підприємствами — платниками податку на прибуток).

Можна нагадати, що на захист таких підприємств ми виступили у статті «Неосновний інстинкт, або Як покривати витрати на виплату і доставку» // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 51, а також зауважити, що не в останню чергу наведені в ній аргументи вплинули на подальше рішення ДПАУ

відкликати свої колишні фіскальні роз’яснення і дати справедливе роз’яснення (тобто визнати правомірність віднесення до складу валових витрат підприємства відповідних сум — причому як щодо Списку № 2, так і щодо Списку № 1), наведене в листі ДПАУ від 28.04.2007 р. № 8820/7/15-0317 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 38, с. 3).

До речі, деякі податківці як підставу для відмови у праві на валові витрати щодо витрат підприємства, понесених у розмірі сум, перерахованих на адресу ПФУ для виплати та доставки пільгової пенсії особам за Списком № 1, використовували формальну суперечність, що містилася в зазначеному листі. У відповідному абзаці листа ДПАУ від 28.04.2007 р. № 8820/7/15-0317 буквально фігурували: «фактичні

виплати платника податку, здійснені у зв’язку з таким відшкодуванням», проте фактичні виплати здійснюють органи ПФУ (а їм кошти перераховує підприємство — платник податку). Зрозуміло, що малися на увазі не «виплати», а «витрати».

Потрібно було багато зусиль, щоб виправити ситуацію. І ось, коли сьогоднішній номер газети вже готувався до друку, у нашому розпорядженні з’явився свіжий лист ДПАУ від 27.02.2008 р. № 3773/7/15-0317 (див. нижче ), який по-іншому викладає суперечливий абзац колишнього листа. Щоб не примушувати читача підраховувати абзаци (тим більше, що в новому листі з цим не все гладко), для вашої зручності лист ДПАУ від 28.04.2007 р. № 8820/7/15-0317 з урахуванням унесених змін публікується на с. 13 сьогоднішнього номера газети.

Добре, що тепер у виправленому абзаці листа зазначено (відповідно до принципів податкового обліку з податку на прибуток): «суми такого відшкодування,

нараховані (сплачені)»... Хотілося б вірити, що ті самі надпринципові податківці не стануть прискіпуватися до абзацу двадцятого листа ДПАУ від 28.04.2007 р. № 8820/7/15-0317, в якому, як і раніше, зазначено: «витрати... включаються», а розуміти це слід теж так — «нараховані (сплачені)» суми...

Сподіваємося, що рано чи пізно ДПАУ визнає правомірність валових витрат і щодо відповідних витрат за передбаченими законом доплатами до наукових пенсій (які теж згадуються в заключній частині зміненого листа).

Олександр Голенко

 

 

img 1


img 2
img 3


img 4

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі