Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Пошта редакції. Якщо помилилися в розрахунку оціночного коефіцієнта за довгостроковими договорами

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2008/№ 19
Друк
Відповідь на запитання

Якщо помилилися в розрахунку оціночного коефіцієнта за довгостроковими договорами

 

Після завершення довгострокового договору (що триває з лютого по грудень 2007 року) платником податку самостійно виявлено помилку — у серпні 2007 року до фактичних валових витрат помилково не включено вартість послуг сторонньої організації (50000 грн.), унаслідок чого відповідно неправильно було визначено оціночні коефіцієнти за підсумками 9 місяців, 11 місяців та в цілому за підсумками 2007 року. Як виправити таку помилку?

(м. Житомир)

 

Нагадаємо: порядок обліку довгострокових договорів, застережений

п. 7.10 Закону про податок на прибуток, установлює свої особливості оподаткування. Він дозволяє платнику податків відображати валові витрати звітного періоду на рівні фактично понесених, а валові доходи — на рівні розрахункових, визначених з урахуванням оціночного коефіцієнта (зауважимо: величина такого коефіцієнта, у свою чергу, також залежить від суми фактичних валових витрат). При цьому після закінчення довгострокового договору платнику податку належить здійснити відповідний перерахунок раніше відображених податкових зобов’язань (уже виходячи з фактичного коефіцієнта виконання договору) у порядку, застереженому п.п. 7.10.9 Закону про податок на прибуток (з нарахуванням відповідної пені).

Отже, допущена помилка, про яку йдеться в запитанні, призводить до того, що, крім власне заниження суми валових витрат, платником податків також:

1) неправильно визначено оціночні коефіцієнти за підсумками 9 місяців, 11 місяців та в цілому за підсумками 2007 року, а отже, і суму валових доходів;

2) неправильно здійснено перерахунок податкових зобов’язань після завершення довгострокового договору.

Для виправлення помилки платнику податку потрібно врахувати помилково невраховану суму валових витрат, перерахувати величину оціночних коефіцієнтів і суму валових доходів у «помилкових» періодах, а також правильно провести перерахунок податкових зобов’язань за підсумками довгострокового договору. Отже, розрахувати всі показники так, нібито не було допущено помилки. Якщо після цього виявиться, що в «помилкових» періодах (9 місяців 2007 року та за підсумками 2007 року) мала місце недоплата податку до бюджету, то від суми недоплати потрібно розрахувати суму 5 % штрафу.

Розглянемо приклад.

Приклад.

У лютому 2008 року за завершеним довгостроковим договором (який тривав з лютого по грудень 2007 року) платником податку виявлено помилку — у серпні 2007 року до фактичних валових витрат помилково не включено вартість послуг сторонньої організації (50000 грн. без ПДВ).

Припустимо,

«помилковий» варіант обліку платником податку довгострокового договору був такий:

 

Звітний період

ВВ факт.

Витрати план.

Коц
(гр. 2 :
: гр. 3)

ЗЦ
(загальнодоговірна ціна)

ВД
(гр. 4 х
х гр. 5)

ПЕРЕРАХУНОК після закінчення довгострокового договору

Коц. факт (гр. 2 :
: гр. 2) (разом за договором)

ВД
перерах.
(гр. 5 х
х гр. 7)

Різниця (ВД перерах. -
- ВД)
(гр. 8 -
- гр. 6)

Кількість днів

120 % облікової ставки НБУ, %

Сума пені від заниження ВД

Разом результат перерахунку (сума, що збільшує ВД)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

І квартал 2007 року

100000

1000000

0,1

3000000

300000

0,111

333000

+33000

274 дні

9,6 %

+2378

Півріччя 2007 року

200000

0,2

600000

0,222

666000

+ 66000

183 дні

+1588

9 місяців 2007 року

300000

0,3

900000

0,333

999000

+99000

92 дні

+799

11 місяців 2007 року

400000

 

0,4

 

1200000

0,444

1332000

+132000

46 днів

 

+399

2007 рік

900000

0,9

2700000

1,0

3000000

+300000

Разом за договором

900000

1000000

0,9

3000000

2700000

1,0

3000000

+300000

+5164

+305164

Пояснення до граф 10 — 12 таблиці

:

графа 11:

за умови, що облікова ставка НБУ на момент здійснення перерахунку після закінчення довгострокового договору, тобто на 31.12.2007 р., становила 8 %, 120 % від неї відповідно складають 9,6 %;

— І квартал 2007 року

: 274 дні недоплати визначено за період з 22.05.2007 р. по 19.02.2008 г.; сума пені від заниження ВД складає 2378 грн. (33000 грн.
х 274 дні : 365 днів х 9,6 %);

— півріччя 2007 року

: 183 дні недоплати визначено за період з 21.08.2007 р. по 19.02.2008 г.; сума пені від заниження ВД складає 1588 грн. [(66000 грн. - 33000 грн.)
х 183 дні : 365 днів х 9,6 %];

— 9 місяців 2007 року

: 92 дні недоплати визначено за період з 20.11.2007 р. по 19.02.2008 г.; сума пені від заниження ВД складає 799 грн. [(99000 грн. - 66000 грн.)
х 92 дні : 365 днів х 9,6 %];

— 11 місяців 2007 року:

46 днів недоплати визначено за період з 05.01.2008 р. по 19.02.2008 г.; сума пені від заниження ВД складає 399 грн. [(132000 грн. - 99000 грн.)
х 46 днів : 365 днів х 9,6 %].

 

Проте якби платником податку не було допущено помилки, то

правильний податковий облік довгострокового договору був би таким:

 

Звітний період

ВВ факт.

Витрати план.

Коц
(гр. 2 :
: гр. 3)

ЗЦ
(загальнодоговірна ціна)

ВД
(гр. 4 х
х гр. 5)

ПЕРЕРАХУНОК після закінчення довгострокового договору

Коц. факт
(гр. 2 :
: гр. 2) (разом за договором)

ВД перерах. (гр. 5 х
х гр. 7)

Різниця (ВД перерах. -
- ВД) (гр. 8 -
- гр. 6)

Кількість днів

120 % облікової ставки НБУ, %

Сума пені від заниження ВД

Разом результат перерахунку (сума, що збільшує ВД)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

І квартал 2007 року

100000

1000000

0,1

3000000

300000

0,105

315000

+15000

274 дні

9,6 %

+1081

Півріччя 2007 року

200000

0,2

600000

0,211

633000

+33000

183 дні

+866

9 місяців 2007 року

350000

0,350

1050000

0,368

1104000

+54000

92 дні

+508

11 місяців 2007 року

450000

0,450

1350000

0,474

1422000

+72000

46 днів

+218

2007 рік

950000

0,950

2850000

1,0

3000000

+150000

Разом за договором

950000

1000000

0,950

3000000

2850000

1,0

3000000

+150000

+2673

+152673

Пояснення до граф 10 — 12 таблиці

:

графа 11:

за умови, що облікова ставка НБУ на момент здійснення перерахунку після закінчення довгострокового договору, тобто на 31.12.2007 р., становила 8 %, 120 % від неї відповідно складають 9,6 %;

— І квартал 2007 року:

274 дні недоплати визначено за період з 22.05.2007 р. по 19.02.2008 г.; сума пені від заниження ВД складає 1081 грн. (15000 грн.
х 274 дні: 365 днів х 9,6 %);

— півріччя 2007 року:

183 дні недоплати визначено за період з 21.08.2007 р. по 19.02.2008 г.; сума пені від заниження ВД складає 866 грн. [(33000 грн. - 15000 грн.)
х 183 дні : 365 днів х 9,6 %];

— 9 місяців 2007 року:

92 дні недоплати визначено за період з 20.11.2007 р. по 19.02.2008 г.; сума пені від заниження ВД складає 508 грн. [(54000 грн. - 33000 грн.)
х 92 дні : 365 днів х 9,6 %];

— 11 місяців 2007 року:

46 днів недоплати визначено за період з 05.01.2008 р. по 19.02.2008 г.; сума пені від заниження ВД складає 218 грн. [(72000 грн. - 54000 грн.)
х 46 днів : 365 днів х 9,6 %].

 

У свою чергу, це означає, що, припустившись помилки в обліку довгострокового договору, платник податків

помилково заповнив рядки декларації з податку на прибуток так:

грн.

Рядки декларації з податку на прибуток

Звітні періоди

І квартал 2007 року

Півріччя 2007 року

9 місяців 2007 року (помилка)

11 місяців 2007 року

2007 рік
(помилка)

Рядок 01.3

300000

600000

900000

1200000

3005164
(2700000 +
+ 305164)

Рядок 04.7

100000

200000

300000

400000

900000

 

Тоді як

мав їх заповнити так:

грн.

Рядки декларації з податку на прибуток

Звітні періоди

І квартал 2007 року

Півріччя 2007 року

9 місяців 2007 року

11 місяців 2007 року

2007 рік

Рядок 01.3

300000

600000

1050000

1350000

3002673
(2850000 +
+ 152673)

Рядок 04.7

100000

200000

350000

450000

950000

 

Як бачимо, у результаті допущеної помилки у платника податку:

1) за результатами 9 місяців 2007 року було занижено валові витрати на суму 50000 грн. і валові доходи на суму 150000 грн. (1050000 грн. - 900000 грн.) (оскільки декларація заповнюється наростаючим підсумком, то така помилка «тривала» і в подальших звітних періодах 2007 року). У результаті це призвело до заниження оподатковуваного прибутку за підсумками 9 місяців 2007 року на 100000 грн. та недоплати податку до бюджету за підсумками 9 місяців у розмірі 25000 грн.;

2) неправильно здійснено перерахунок після закінчення довгострокового договору, у результаті цього валові доходи виявилися помилково завищеними на 2491 грн. (3005164 грн. - 3002673 грн.).

Отже, виправляючи помилку

в поточній декларації за І квартал 2008 року, платник податку заповнить у ній такі рядки:

— рядок 02.2 — «+147509 грн.» (150000 грн. - 2491 грн.);

— рядок 05.2 — «+50000 грн.»;

— рядок 22 — «+1250 грн.» (сума 5 % штрафу від суми недоплати за 9 місяців 2007 року (25000 грн. х 5 %)).

Якби платник податків мав намір виправити помилку через

уточнюючий розрахунок, то йому слід було б подати два уточнюючі розрахунки:

— 1-й уточнюючий розрахунок — до декларації за 9 місяців 2007 року, в якому відобразити суму помилково неврахованих валових витрат (+50000 грн.), помилково неврахованих валових доходів «+150000 грн.», а також суму недоплати «25000 грн.» [(150000 грн. - 50000 грн.) х 25 %] та суму 5 % штрафу «1250 грн.»;

— 2-й уточнюючий розрахунок — до декларації за 2007 рік, в якому б уточнювалися результати перерахунку, здійсненого після закінчення довгострокового договору, і зменшувалися помилково завищені валові доходи на «-2491 грн.».

Людмила Солошенко, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі