Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Пошта редакції. Витрати, що відображаються в рядку 04.13 декларації з податку на прибуток підприємства

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2008/№ 20
Друк
Відповідь на запитання

Витрати, що відображаються в рядку 04.13 декларації з податку на прибуток підприємства

 

Які витрати відображаються в рядку 04.13 декларації з податку на прибуток підприємства?

(м. Маріуполь)

 

Правила заповнення декларації з податку на прибуток підприємства регламентовано

Порядком складання декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженим наказом ДПАУ від 29.03.2003 р. № 143. Відповідно до цього Порядку в рядку 04.13 декларації з податку на прибуток відображаються всі інші витрати, які не було вписано в жоден з її «витратних» рядків 04.1 — 04.11, за винятком коригувань валових витрат, зазначених у рядку 05 декларації.

Заповнюючи рядок 04.13, слід керуватися

ст. 5, ст. 7, пп. 8.1.4, 8.3.7, 8.4.3, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.10, 8.9.4, п. 9.5, 9.6, 22.25 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР (далі — Закон про податок на прибуток).

Для зручності докладну інформацію про такі інші витрати наведемо в таблиці.

 

Вид витрат

Норма

Закону про податок на прибуток, якою слід керуватися

1

2

Суми поворотної фінансової допомоги, що повернено неплатникам податку на прибуток, нестандартним його платникам, нерезидентам

П.п. 4.1.6

Витрати, не віднесені до складу валових витрат минулих періодів у зв’язку з втратою, знищенням або зіпсуттям документів, установлених правилами податкового обліку, та підтверджені такими документами у звітному податковому періоді

П.п. 5.2.6

Суми безнадійної заборгованості в частині, не віднесеній до валових витрат, у разі коли відповідні заходи зі стягнення таких боргів не привели до позитивного результату

П.п. 5.2.8

Витрати, пов’язані з підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим вимогам відповідно до

Закону України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 р. № 2406-III

П.п. 5.2.15

Витрати, пов’язані з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, а також інших витрат, пов’язаних з придбанням (виготовленням) основних фондів, які підлягають амортизації на умовах

ст. 8 Закону про податок на прибуток)

П.п. 5.2.16

Витрати на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням, що необхідні для виконання професійних обов’язків, а також продуктами спеціального харчування відповідно до

Переліку заходів і засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат, затвердженого постановою КМУ від 27.06.2003 р. № 994

П.п. 5.4.1

Витрати, крім тих, що підлягають амортизації, пов’язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків

Абзац перший

п.п. 5.4.2

Витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення і передплату спеціалізованих періодичних видань, проведення аудиту, у тому числі добровільного

Абзац другий п.п. 5.4.2

Витрати на професійну підготовку або перепідготовку працівників за профілем підприємства, на навчання та (або) професійну підготовку потенційних працівників у вітчизняних навчальних закладах, а також на організацію навчально-виробничої практики за профілем основної діяльності платника податку осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах, у межах 3 % фонду оплати праці звітного періоду

Абзац третій

п.п. 5.4.2

Витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів, але не більше 10 % сукупної вартості проданих товарів, щодо яких не закінчився строк гарантійного обслуговування

П.п. 5.4.3

Витрати на проведення передпродажних та рекламних заходів щодо товарів (робіт, послуг), які продаються (надаються) таким платником податку

Абзац перший п.п. 5.4.4

Витрати на організацію прийомів і презентацій, свят, придбання і розповсюдження подарунків, уключаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламною метою, але не більше 2 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного (податкового) року

Абзац другий п.п. 5.4.4

Витрати із самостійного зберігання, переробки, захоронення або оплати послуг зі зберігання, переробки, захоронення та ліквідації відходів від виробничої діяльності платника податку сторонніми організаціями, з очищення стічних вод, інші витрати на збереження екологічних систем, які перебувають під негативним впливом господарської діяльності платника податку

П.п. 5.4.5

Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для ведення господарської діяльності, включаючи плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації

П.п. 5.4.7

Витрати на відрядження, що включаються до валових витрат з урахуванням установлених обмежень

П.п. 5.4.8

Витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об’єктів соціальної інфраструктури, крім капітальних витрат, які підлягають амортизації, що перебували на балансі платника податку на 01.07.97 р. При цьому витрати, пов’язані із забезпеченням основної діяльності об’єктів соціальної інфраструктури включаються до складу валових у розмірі 50 % суми понесених витрат до моменту передачі таких об’єктів на баланс відповідного бюджету або приватизації згідно із законом

П.п. 5.4.9

, п. 5
розділу II Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 01.07.2004 р. № 1957-IV

Витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності пунктів медичного огляду працівників, наявність яких зумовлена законодавством або колективним договором. При цьому витрати, пов’язані із забезпеченням основної діяльності пунктів медичного огляду включаються до складу валових у розмірі 50 % суми понесених витрат до моменту передачі таких об’єктів на баланс відповідного бюджету або приватизації згідно із законом

Абзац другий п.п. 5.4.10

, п. 5 розділу II Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 01.07.2004 р. № 1957-IV

Витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності (крім тих, які підлягають амортизації):
— приміщень житлового фонду, що належать юрособам, основною діяльністю яких є надання платних послуг з туробслуговування сторонніх громадян чи здавання таких приміщень в оренду стороннім громадянам або організаціям у порядку, визначеному

Законом про податок на прибуток;

Абзаци третій — четвертий п.п. 5.4.10

— легкових автомобілів, побутових літальних апаратів, моторних човнів, катерів і яхт, призначених для відпочинку, що належать платникам податку, основною діяльністю яких є надання платних послуг з транспортного чи туристичного обслуговування сторонніх громадян або організацій, а також якщо ці транспортні засоби належать спортивним організаціям і використовуються як спортивне знаряддя

 

Витрати на придбання ПММ для легкових автомобілів та оперативну оренду легкових автомобілів у розмірі 50 % понесених витрат

Абзац п’ятий п.п. 5.4.10

Витрати, пов’язані з виплатою або нарахуванням процентів за борговими зобов’язаннями (у тому числі за будь-якими кредитами, депозитами) з урахуванням обмежень, установлених

пп. 5.5.2 — 5.5.5 Закону про податок на прибуток

П.п. 5.5.1

Курсові різниці, які включаються до валових витрат у податковому обліку при перерахунку валютної заборгованості та/або валютних коштів, що значаться на поточному рахунку платника та/або в його касі на кінець звітного періоду

П.п. 7.3.3

Балансова вартість проданої іноземної валюти

П.п. 7.3.5

Витрати на конверсійні (обмінні) послуги банку

П.п. 7.3.7

Витрати за орендними операціями

П.п. 7.9.6

Сума витрат, пов’язаних з придбанням (виготовленням) проданих невиробничих фондів (без урахування зносу) та їх поліпшенням

П.п. 8.1.4

Залишкова вартість окремого об’єкта основних фондів групи 1, що досягла 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.)

П.п. 8.3.7

Збиток від продажу об’єктів основних фондів групи 1 — сума перевищення балансової вартості окремого об’єкта над виручкою від продажу

Абзац другий п.п. 8.4.3

Збиток від продажу нематеріального активу — сума перевищення балансової вартості активу над виручкою від продажу

Абзац другий п.п. 8.4.3

Балансова вартість груп 2, 3 і 4, якщо на початок звітного кварталу така група не містить матеріальних цінностей (це не стосується поліпшень об’єктів основних фондів, отриманих в оперативну оренду)

П.п. 8.4.7

Балансова вартість об’єкта основних фондів групи 1, що ліквідується

П.п. 8.4.8

, п.п. 8.4.10

Витрати, які може відобразити орендар у разі повернення об’єкта основних фондів групи 1 згідно з установленими правилами

П.п. 8.8.2

Балансова вартість окремого об’єкта основних фондів групи 1, в якому відображалася вартість капітальних поліпшень якості землі, у разі продажу землі як окремого об’єкта власності або відчуження іншим чином

П.п. 8.9.4

Витрати, пов’язані з проведенням ремонту, реконструкцією, модернізацією та іншим поліпшенням свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, у сумі, що не перевищує 10 % первісної вартості окремої свердловини

Абзац тринадцятий п. 9.5

Витрати, пов’язані з розвідкою (дорозвідкою) або розробкою запасів (родовищ) корисних копалин, коли проведена діяльність не привела до їх відкриття або її припинено у зв’язку з економічною недоцільністю

П. 9.6

Суми коштів, унесені платником податку на рахунки учасників фондів банківського управління або за договорами пенсійних вкладів, але не більше 10 % валового доходу звітного періоду

П. 22.25

Інші суми, що підлягають віднесенню до складу валових витрат (наприклад, нарахування до Пенсійного фонду на виплати за виконані роботи, надані послуги за цивільно-правовими договорами фізособам — непрацівникам підприємства)

 

Наталя Білова, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі