Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо направлення зразків і основних вимог до оформлення скарги (заяви) та рішень (відповідей) за розглядом скарги (заяви) платника податку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2008/№ 21
Друк
Лист від 14.12.2004 р. № 24348/7/25-0017

Щодо направлення зразків і основних вимог до оформлення скарги (заяви) та рішень (відповідей) за розглядом скарги (заяви) платника податку

Лист Державної податкової адміністрації України від 14.12.2004 р. № 24348/7/25-0017

 

З метою поліпшення роботи з апеляційного узгодження податкових зобов’язань ДПАУ надсилає зразки і основні вимоги до оформлення скарги (заяви) та рішення (відповіді) за розглядом скарги (заяви) платника податку.

Організуйте вивчення з працівниками і використання в практичній роботі зазначених матеріалів та забезпечте суворе дотримання вимог законодавчих і відомчих нормативних актів з питань розгляду скарг платників податків при оскарженні ними в адміністративному порядку рішень органів ДПС.

Заступник голови В. Молодик

 

 

Додаток

У разі коли платник податків вважає, що орган державної податкової служби неправильно визначив суму податкового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, такий платник податків має право звернутися до органу податкової служби, податкове повідомлення або рішення якого оскаржується, зі скаргою про перегляд цього рішення, яка подається у письмовій формі та може супроводжуватися документами, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати (підпункт 4.1 пункту 4 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби).

Скарга (заява) повинна бути викладена в письмовій формі та надіслана до органу державної податкової служби поштою або передана фізичною чи юридичною особою через представника (абзац п’ятий пункту 3 Положення).

Дата подання скарги (заяви)

— день фактичного подання скарги (заяви) до відповідного органу державної податкової служби, а в разі надсилання скарги (заяви) поштою — дата відправлення скарги (заяви), зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення та на конверті (абзац десятий пункту 3 Положення).

У разі відсутності повідомлення про вручення і опису вкладення поштового відправлення та відбитка календарного штемпеля відділення поштового зв’язку на поштовому відправленні (конверті, бандеролі), що унеможливлює з’ясування фактичної дати отримання відділенням поштового зв’язку скарги (заяви), — датою подання скарги (заяви) вважається дата фактичного надходження скарги (заяви) до органу державної податкової служби (абзац одинадцятий пункту 3 Положення).

Вимоги до оформлення скарги (заяви) визначено абзацом четвертим пункту 3 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби.

 

img 1
img 2

 

Примітка:

У разі надсилання скарги (заяви) поштою додається опис укладеного та повідомлення про вручення. Якщо скарга (заява) в інтересах фізичної або юридичної особи— платника податку подається її представником (підпис представника юридичної особи— платника податку скріплюється печаткою юридичної особи— платника податку), то до скарги (заяви) додається копія довіреності (доручення), оформленої відповідно до вимог чинного законодавства.

Скарга (заява), оформлена без дотримання цих вимог, що не дає можливості розглянути скаргу (заяву) по суті, повертається особі, яка її подала, з відповідними роз’ясненнями не пізніше п’яти днів від дня отримання такої скарги (заяви).

Якщо питання, порушені у скарзі (заяві), одержаній органом державної податкової служби, не входять до його повноважень, то така скарга (заява) в термін не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється особі, яка подала скаргу (заяву).

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом державної податкової служби від однієї і тієї ж особи з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

 

У разі подання повторної скарги (заяви) необхідно також зазначити про повідомлення (дату і номер листа-повідомлення) або неповідомлення відповідного органу державної податкової служби про оскарження його податкового повідомлення-рішення (рішення) до органу ДПС вищого рівня.

Далі викладається зміст і обґрунтування незгоди платника податків із сумою податкового зобов’язання або з іншим рішенням, яке оскаржується, з посиланням на норми актів законодавства із зазначенням їх змісту та документів податкового обліку.

Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» і Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби

не містять вичерпного переліку підстав, за яких керівник ОДПС або його заступник може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги (заяви) платника податків.

Абзацом другим пункту 8 зазначеного Положення передбачено, що

підставою для прийняття такого рішення може бути: відсутність доданих до скарги (заяви) документів (акта перевірки, розрахунків до акта перевірки, податкового повідомлення-рішення (рішення), прийнятого за розглядом акта перевірки, рішення, прийнятого за розглядом скарги (заяви), інших документів, необхідних для розгляду скарги (заяви); необхідність додаткової перевірки наданих бухгалтерських документів податкового обліку; необхідність документів інших організацій, що входять до їх компетенції, для з’ясування обставин справи тощо).

Звичайно, неподання платником податку разом із первинною скаргою ксерокопії акта перевірки і розрахунків до акта перевірки та інших додатків до нього і податкового повідомлення-рішення не може бути підставою для прийняття ОДПС, який безпосередньо здійснював перевірку платника і надіслав податкове повідомлення-рішення або у випадках, передбачених законодавством, надіслав податкове повідомлення-рішення (рішення) за розглядом акта перевірки, одержаного від інших контролюючих органів, у тому числі від іншого органу державної податкової служби, рішення про продовження терміну розгляду первинної скарги.

У разі коли керівник юридичної особи — платника податків або фізична особа — платник податків у скарзі (заяві) висловлює бажання бути присутнім при розгляді скарги (заяви), то у рішенні про продовження строку розгляду скарги (заяви) необхідно також вчинити запис такого змісту: «Одночасно повідомляємо, що скарга (заява) буде розглядатися (зазначити дату) в приміщенні будинку за адресою (зазначити повну адресу, № службового кабінету або кімнати)» або у рішенні можна зазначити: «Для з’ясування дати і місця розгляду скарги (заяви) та з питань участі у розгляді скарги (заяви) необхідно зателефонувати за номером (зазначити номер телефону і номер телефонного коду)».

Бути присутньою при розгляді скарги (заяви) має право особа, яка подала скаргу (заяву) на податкове повідомлення-рішення або на рішення ОДПС, та користуватися послугами адвоката або уповноваженого представника, оформивши це уповноваження в установленому Законом порядку (підпункти 4 і 5 пункту 15 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби).

 

img 3

 


 

img 4

 


 

img 5

 

Пунктом 3 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 2 березня 2001 року № 82 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2001 року за № 238/5429, із змінами та доповненнями) передбачено, що у скарзі (заяві) має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання фізичної особи — платника податку, а для юридичної особи — платника податку — її найменування, місцезнаходження, а також адресу, на яку необхідно надіслати рішення (відповідь) за скаргою (заявою), підпис фізичної особи — платника податку або уповноваженої на те особи, а для юридичної особи — платника податку — підпис керівника або представника юридичної особи — платника податку, скріплений печаткою юридичної особи — платника податку. Якщо скарга (заява) в інтересах фізичної особи або юридичної особи — платника податку подається її представником, то до скарги (заяви) додається копія довіреності (доручення), оформленої відповідно до вимог чинного законодавства.

Скарга (заява), оформлена без дотримання цих вимог, а також відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян», із змінами і доповненнями, скарга, не підписана автором, розгляду не підлягає.

Абзацом першим підпункту 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та пунктом 4 і підпунктом 5.1 пункту 5 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 2 березня 2001 року № 82 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2001 року № 238/5429, із змінами та доповненнями) передбачено, що у разі коли платник податків вважає, що орган державної податкової служби неправильно визначив суму податкового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, такий платник податків має право звернутися до органу державної податкової служби, податкове повідомлення або рішення якого оскаржується, зі скаргою про перегляд цього рішення, яка подається у письмовій формі та може супроводжуватися документами, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати.

Скарга повинна бути подана органу державної податкової служби протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання платником податків податкового повідомлення або іншого рішення органу державної податкової служби, що оскаржується.

Відповідно до абзаців другого і шостого підпункту 5.2.4 пункту 5.2 статті 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» і абзацу другого пункту 12 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби процедура адміністративного оскарження податкового повідомлення-рішення (рішення) закінчується останнім днем строку, передбаченого підпунктом 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 зазначеного Закону та пунктом 4 і підпунктом 5.1 пункту 5 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби для подання заяви (скарги) про перегляд рішення контролюючого органу, у разі коли така заява (скарга) не була подана у зазначений строк. Скарга (заява), подана з порушенням строків, визначених зазначеними Законом і Положенням, не підлягає розгляду органами державної податкової служби (пункт 7 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби).

 

img 6
img 7

 

Підпунктом 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та пунктом 4 і підпунктом 5.1 пункту 5 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 2 березня 2001 року № 82 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2001 року № 238/5429, із змінами та доповненнями) передбачено, що у разі коли платник податків вважає, що орган державної податкової служби неправильно визначив суму податкового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, такий платник податків має право звернутися до органу державної податкової служби, податкове повідомлення або рішення якого оскаржується, зі скаргою про перегляд цього рішення, яка подається у письмовій формі та може супроводжуватися документами, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати. Скарга повинна бути подана органу державної податкової служби протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання платником податків податкового повідомлення або іншого рішення органу державної податкової служби, що оскаржується. У разі коли орган державної податкової служби надсилає платнику податків рішення про повне або часткове незадоволення його скарги, такий платник податків має право звернутися протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання відповіді, з повторною скаргою до органу державної податкової служби вищого рівня із дотриманням зазначеного десятиденного строку для кожного випадку оскарження.

Скарга (заява), подана з порушенням порядку та термінів, визначених підпунктом 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та пунктом 4 і підпунктом 5.1 пункту 5 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, не підлягає розгляду органами державної податкової служби (пункт 7 зазначеного Положення).

Одночасно повідомляємо, що підпунктом 5.2.4 пункту 5.2 статті 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» і абзацом другим пункту 12 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби визначено, що процедура адміністративного оскарження податкового повідомлення-рішення (рішення) закінчується, зокрема, останнім днем строку, передбаченого підпунктом 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 зазначеного Закону та пунктом 4 і підпунктом 5.1 пункту 5 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби для подання заяви (скарги) про перегляд рішення органу державної податкової служби, у разі коли така заява (скарга) не була подана у зазначений строк. День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження податкового зобов’язання платника податків.

 

img 8
img 9

 

Абзацом першим підпункту 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та пунктом 4 і підпунктом 5.1 пункту 5 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 2 березня 2001 року № 82 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2001 року № 238/5429, із змінами та доповненнями) передбачено, що у разі коли орган державної податкової служби надсилає платнику податків рішення про повне або часткове незадоволення його скарги, такий платник податків має право звернутися протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання рішення (відповіді), з повторною скаргою (заявою) до органу державної податкової служби вищого рівня.

Відповідно до абзаців другого і шостого підпункту 5.2.4 пункту 5.2 статті 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» і абзацу другого пункту 12 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби процедура адміністративного оскарження податкового повідомлення-рішення (рішення) закінчується останнім днем строку, передбаченого підпунктом 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 зазначеного Закону та пунктом 4 і підпунктом 5.1 пункту 5 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, для подання заяви (скарги) про перегляд рішення контролюючого органу, у разі коли така заява (скарга) не була подана у зазначений строк. Скарга (заява), подана з порушенням строків, визначених зазначеними Законом і Положенням, не підлягає розгляду органами державної податкової служби (пункт 7 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби).

 

img 10
img 11

 

З урахуванням строків давності платник податків має право оскаржити до суду рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов’язання у будь-який момент після отримання відповідного податкового повідомлення. У цьому випадку зазначене рішення контролюючого органу не підлягає адміністративному оскарженню (підпункт 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»).

Зразок рішення (відповіді) платнику податків, у разі коли під час розгляду його скарги (заяви) з’ясовано, що на оскаржене ним в адміністративному порядку податкове повідомлення-рішення також подана платником податків позовна заява до господарського суду (суду) про визнання недійсним цього ж самого податкового повідомлення-рішення (тієї ж самої суми податкового зобов’язання).

Відповідно до підпункту 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» платник податків з урахуванням строків давності має право оскаржити до суду рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов’язання у будь-який момент після отримання відповідного податкового повідомлення. У цьому випадку зазначене рішення контролюючого органу не підлягає адміністративному оскарженню і платник податків зобов’язаний письмово повідомляти контролюючий орган про кожний випадок судового оскарження його рішень.

Пунктом 3 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (затверджено наказом ДПА України від 2 березня 2001 року № 82 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2001 року № 238/5429, із змінами та доповненнями) передбачено, що дія Положення не поширюється на розгляд скарг (заяв) підприємств, установ, організацій і громадян на рішення, щодо яких подано позови до господарського суду чи суду.

 

img 12
img 13

 

За розглядом скарги (заяви) платника податків або посадової особи платника податків чи громадянина приймається рішення, яке оформляється відповідно до вимог законодавства про мови. Зміст рішення складається зі вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частини.

Рішення оформляється на бланку органу державної податкової служби, який розглядав скаргу (заяву).

В описовій частині рішення стисло викладаються вимоги і клопотання посадової особи (платника податків), яка подала скаргу, та обґрунтування незгоди з податковим повідомленням-рішенням (визначеною сумою податку, збору, іншого обов’язкового платежу або штрафної (фінансової) санкції). Далі зазначаються документи, які були взяті до уваги при розгляді скарги (дата акта перевірки, розрахунки штрафних (фінансових) санкцій, дата і номер податкового повідомлення-рішення (рішення) із зазначенням назви ОДПС, який видав (склав) зазначені документи).

 

img 14

 

У мотивувальній частині рішення мають бути наведені результати досліджень матеріалів скарги та докази, на яких ґрунтуються висновки ОДПС, який розглядає скаргу, з посиланням на конкретні статті і пункти законів України та інших нормативно-правових актів, податкових роз’яснень, якими обґрунтовується рішення (відповідь) на скаргу.

Резолютивна частина рішення повинна містити висновок про задоволення чи часткове задоволення скарги або про відмову в задоволенні вимог чи клопотання особи (платника податків), викладених у скарзі.

Наприклад, у разі задоволення скарги резолютивна частина рішення буде такого змісту:

 

img 15
img 16
img 17

 

Необхідно пам’ятати, що у разі коли рішення приймається за розглядом повторної скарги (заяви) платника податків, то в рішенні також зазначається рішення, прийняте за розглядом первинної скарги, результати її розгляду і в резолютивній частині рішення вчиняється додатково посилання на статтю 12 Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

Підпунктом 9 пункту 15 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 2 березня № 82 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2001 року № 238/5429, із змінами та доповненнями) передбачено, що особа, яка подала скаргу (заяву), має право в будь-який час до прийняття рішення за розглядом скарги (заяви) відкликати або анулювати подану скаргу (заяву). Відкликання або анулювання скарги (заяви) проводиться за письмовою заявою особи, яка подала скаргу (заяву).

 

img 18

 

У разі, коли заява про відкликання або анулювання скарги (заяви) надійшла після прийняття ОДПС рішення за розглядом скарги (заяви) платника податку, то платнику податків надсилається відповідь такого змісту.

 

img 19

 


 

img 20
img 21

 

Отримане органом державної податкової служби вищого рівня повідомлення відділення зв’язку про вручення рішення, прийнятого за розглядом повторної скарги (заяви) платника податків, необхідно з супровідним листом надіслати органу ДПС, податкове повідомлення-рішення (рішення) якого оскаржувалося. У справі з розгляду скарги (заяви) залишаються ксерокопії повідомлення відділення зв’язку (лицевої і зворотної сторони повідомлення) та супровідного листа.

 

img 22

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі