Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Упоряджуємо прилеглу територію

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2008/№ 23
Друк
Стаття

Упоряджуємо прилеглу територію

 

Сьогодні зовнішній вигляд підприємства з прилеглою територією часто служить його візитною карткою. Тому не дивно, що облаштуванню та благоустрою відводиться далеко не остання роль. Адже це не тільки допомагає привернути відвідувачів та клієнтів, але й дозволяє зарекомендувати себе як солідного, порядного та платоспроможного партнера. До того ж утримання прилеглих «володінь» у належному стані є одним з обов’язків суб’єктів господарювання. Про облік витрат на благоустрій прилеглої території зараз і поговоримо.

 

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

  

Об’єкти благоустрою можуть створюватися як у процесі забудови території (тобто одночасно з будівництвом будівель, приміщень), так і після того, як забудову території завершено і підприємство вирішує облагородити або поліпшити свої «володіння». До того ж часом про необхідність облагородження території (і не тільки своєї) можуть нагадати і «зверху». Наприклад, упорядити земельні ділянки (ділянки тротуару), прилеглі до входів до магазинів, офісів, інших приміщень, або провести інші подібні «облагороджувальні» заходи суб’єктів господарювання може зобов’язати і місцева влада. Проте перш ніж розглядати можливі випадки благоустрою, зупинимося на характерних для них облікових особливостях.

 

Особливості обліку об’єктів благоустрою: загальні моменти

Бухгалтерський облік.

Бухгалтерський облік витрат на створення об’єктів благоустрою залежить від їх вартості та очікуваного строку служби. Виходячи з цих критеріїв витрати на створення об’єктів благоустрою можуть або безпосередньо включатися до витрат періоду (Дт 92, 93, 94 — Кт 20, 66, 65, 63, 685), або зараховуватися до складу МНМА чи основних засобів (з подальшим нарахуванням щодо них бухгалтерської амортизації).

Податковий облік.

Як відомо, для відображення витрат у податковому обліку важливим є їх зв’язок з господарською діяльністю. А отже, щоб урахувати витрати на благоустрій у податковому обліку, платнику податків важливо такий зв’язок підтвердити.

Так, підприємство може обґрунтувати витрати на благоустрій тим, що вони здійснюються з метою привернення відвідувачів, підвищення конкурентоспроможності, створення ділової репутації, формування представницького вигляду та іміджу підприємства тощо. Іноді необхідність благоустрою може бути передбачено місцевими правилами забудови територій або нормативною документацією. До того ж слід мати на увазі, що благоустрій території часто входить до

обов’язків підприємств, адже згідно з п. 2 ст. 18 Закону про благоустрій підприємства зобов’язані:

— утримувати території, надані їм на законних підставах, у належному стані;

— у процесі експлуатації об’єктів благоустрою дотримуватися відповідних технологій їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх в чистоті й належному стані.

Отже, якщо

зв’язок витрат на благоустрій з госпдіяльністю очевидний і підприємство може такий зв’язок обґрунтувати, то витрати на благоустрій може бути відображено в податковому обліку. При цьому варто видати наказ по підприємству про благоустрій території, що підтверджує зв’язок витрат на благоустрій з господарською діяльністю платника податків. У ньому, наприклад, може бути застережено, що підприємство планує упорядити прилеглу територію для привернення більшого числа відвідувачів, підвищення конкурентоспроможності, створення образного впізнання підприємства, зважаючи на проведення планових заходів щодо благоустрою тощо.

У такому разі відображення витрат на благоустрій у податковому обліку залежатиме від строку служби та вартості об’єктів благоустрою, що створюються. Так, з урахуванням цих критеріїв витрати на благоустрій або відноситимуться до

валових витрат відповідно до п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток, або формуватимуть балансову вартість основних фондів згідно зі ст. 8 Закону про податок на прибуток (якщо створено об’єкти вартістю понад 1000 грн. і строком служби більше 1 року). При цьому суми ПДВ, що входять до складу таких витрат, підприємство має право включити до податкового кредиту.

А от у ситуації, коли витрати на благоустрій

не пов’язані з господарською діяльністю платника податків, вони в податковому обліку не відображаються (тобто такі витрати буде відображено тільки в бухгалтерському обліку і зіграти у зменшення оподатковуваного прибутку підприємства в податковому обліку вони не зможуть). Далі виходитимемо з того, що витрати на створення об’єктів благоустрою пов’язані з госпдіяльністю платника податків, а отже, відображаються в податковому обліку.

Отже, ознайомившись з характерними обліковими особливостями, поговоримо про можливі випадки благоустрою. І почнемо з ситуації, що найчастіше зустрічається, — коли підприємство упорядковує прилеглу територію

в процесі ведення своєї діяльності, створюючи на ній нові об’єкти благоустрою. При цьому розглянемо такі поширені заходи щодо благоустрою прилеглої території, як:

— асфальтування і укладання плитки;

— зовнішнє освітлення;

— озеленення.

 

Якщо об’єкти благоустрою створюються в ході ведення діяльності

Часто трапляється так, що займаючись тією чи іншою діяльністю, підприємство вже в процесі її здійснення вирішує облагородити прилеглу територію, упорядкувавши на ній підхідні шляхи, провівши освітлення, а також прикрасивши і декорувавши ділянки зеленими насадженнями. Як правило, сьогодні такі «облагороджувальні» роботи досить успішно проводяться із залученням послуг сторонніх організацій (будівельних організацій, спеціалізованих дизайнерських компаній, компаній з ландшафтного проектування тощо). Разом з тим підприємство, звичайно, може здійснювати їх і своїми силами. Розглянемо особливості обліку заходів щодо благоустрою, що проводяться.

Асфальтування та укладання плитки

Для зручності відвідувачів та створення гідного зовнішнього вигляду суб’єкта господарювання може бути прийнято рішення заасфальтувати прилеглу земельну ділянку або, наприклад, викласти її тротуарною плиткою.

Про бухгалтерський облік асфальтового покриття прилеглої території йшлося в

листах Мінфіну України від 06.10.2006 р. № 31-34000-30-25/20896 та від 15.12.2006 р. № 31-34000-20-23/27008. У них Мінфін зазначав, що асфальтове покриття (як результат заходів, що спричиняють зміну якісних характеристик земельної ділянки) у бухгалтерському обліку відноситься до основних засобів і обліковується на субрахунку 103 «Будинки та споруди». Отже, витрати на асфальтування ділянки (укладання тротуарної плитки), зібрані на рахунку 15 «Капітальні інвестиції», після закінчення робіт зараховуватимуться на субрахунок 103.

У податковому обліку

за умови відповідності до критеріїв п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток асфальтове (плиткове) покриття (як споруда) включається до складу ОФ групи 1 і амортизується за правилами податкового обліку. Щоправда, у деяких консультаціях податківці висловлюються за віднесення його до групи 3 ОФ (аргументуючи це тим, що воно нібито не зазначене в групах ОФ 1, 2 і 4). Проте ми не можемо з цим погодитися і вважаємо, що за своєю сутністю асфальтове покриття все ж таки має включатися до групи 1 ОФ.

Зовнішнє освітлення

Наступним досить поширеним на сьогодні елементом благоустрою є зовнішнє освітлення (освітлення прилеглої території за допомогою систем зовнішнього освітлення та декоративних ліхтарів, ландшафтне освітлення тощо).

Облік витрат на проведення зовнішнього освітлення, по суті, схожий з обліком витрат на асфальтування. Так,

у бухгалтерському обліку витрати на облаштування освітлення збираються на рахунку 15 «Капітальні інвестиції», після чого створена система освітлення (будучи передавальним пристроєм) зараховується до складу основних засобів на субрахунок 103 «Будинки та споруди».

У податковому обліку

витрати на освітлення прилеглої території за умови відповідності критеріям п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток (як витрати на спорудження передавальних пристроїв) відносяться до ОФ групи 1 і підлягають податковій амортизації. До речі, що такі витрати амортизуються в податковому обліку відповідно до ст. 8 Закону про податок на прибуток, зазначалося в консультації в журналі «Вісник податкової служби України», 2006, № 11, с. 41.

Озеленення прилеглої території

Досить популярним останнім часом залишається і «зелене» оформлення прилеглих ділянок, зокрема — висаджування газонів та кущів, створення клумб, облаштування квітників.

Облік озеленення залежить від вартості та строку служби зелених насаджень, що висаджуються, та зелених об’єктів, що створюються. Залежно від цих критеріїв витрати на озеленення прилеглої території в бухгалтерському обліку можуть відноситися до витрат періоду або ураховуватися у складі МНМА чи основних засобів. При цьому в податковому обліку витрати на озеленення можуть включатися до валових витрат або відноситися на збільшення балансової вартості

ОФ групи 3. Докладніше особливості обліку озеленення прилеглої території розглянуто в статті «Облік багаторічних зелених насаджень та витрат на їх утримання» на с. 10.

 

Якщо об’єкти благоустрою створюються при забудові території

Іноді об’єкти благоустрою можуть створюватися при забудові території, тобто одночасно з будівництвом нерухомих об’єктів. Зауважимо: згідно з

Правилами № 174 (розділ 7 додатка Б до Правил) витрати на благоустрій території (зокрема, що включають: облаштування доріжок, огородження території, зовнішнє освітлення, озеленення території, висаджування кущів, облаштування клумб і газонів тощо), які здійснюються при забудові території та будівництві нових об’єктів, уключаються до кошторисної вартості будівництва. Відповідно у процесі такого будівництва в бухгалтерському обліку вони обліковуються на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». При цьому, закриваючи після закінчення будівництва рахунок 15 і формуючи об’єкти основних засобів, підприємство має вирішити, як йому визнавати споруджені об’єкти благоустрою: окремими самостійними об’єктами ОЗ (із зарахуванням на окремі відповідні субрахунки рахунка 10 «Основні засоби» у порядку, розглянутому вище) або ж складовою частиною побудованого об’єкта (з включенням витрат на створення об’єктів благоустрою до вартості побудованого об’єкта за субрахунком 103 «Будинки та споруди»). У податковому обліку такі об’єкти (за умови дотримання критеріїв, обумовлених п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток) буде зараховано до складу відповідних груп основних фондів у порядку, розглянутому вище (або ж будуть складовою частиною вартості об’єкта ОФ групи 1, якщо окремо вони не виділялися) і щодо них нараховуватиметься податкова амортизація.

 

Витрати на утримання, ремонти та поліпшення об’єктів благоустрою

У процесі експлуатації об’єктів благоустрою в підприємства можуть виникати витрати на їх:

— утримання;

— підтримання в робочому стані (проведення ремонтів);

— поліпшення.

Зауважимо: перелік робіт, що відносяться до

утримання об’єктів благоустрою, наведено в додатку 5 до п. 1.8 Порядку № 154, а перелік робіт, які відносяться до капітального ремонту та поточного ремонту об’єктів благоустрою, наведено відповідно в додатку 1 до п. 1.4 Порядку № 154 та в додатку 3 до п. 1.6 Порядку № 154.

Утримання об’єктів благоустрою.

У бухгалтерському обліку витрати на утримання об’єктів благоустрою (наприклад, прибирання прилеглої території, нанесення дорожньої розмітки, фарбування бортів тротуарів, заміну електроламп, миття світильників та ліхтарів, удобрювання клумб і газонів, побілку, обрізання віття, підстригання кущів тощо) списуються на витрати діяльності (Дт 91, 92, 93, 94 — Кт 20, 66, 65, 63, 685). У податковому обліку такі витрати включаються до валових витрат на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток (як витрати, пов’язані з господарською діяльністю). Суми ПДВ, що входять до їх складу, підприємство має право віднести до податкового кредиту.

Ремонти об’єктів благоустрою.

Витрати на підтримку об’єктів благоустрою в робочому стані, тобто витрати на проведення їх ремонтів (наприклад, ремонтів пошкоджень покриття тротуарів, що виникли, планової заміни покриття, заміни пошкоджених ліхтарів, видалення дерев та кущів, що засохли, тощо) у бухгалтерському обліку відносяться до витрат діяльності (Дт 91, 92, 93, 94 — Кт 20, 66, 65, 63, 685). У податковому обліку ремонтні витрати враховуються в порядку, установленому п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток, тобто в межах 10 % ремонтного ліміту включаються до валових витрат, а в сумі перевищення (пропорційно понесеним витратам на ремонт) відносяться на збільшення балансової вартості відповідної групи ОФ, що ремонтуються.

Поліпшення об’єктів благоустрою.

Витрати на поліпшення (модернізацію) об’єктів благоустрою (наприклад, розширення ділянки, що асфальтується (викладається плиткою), заміну зношеного асфальтового покриття на сучасну фігурну кольорову плитку, переобладнання системи вуличного освітлення на сучасніше, розширення газонів і клумб, висаджування нових дерев і кущів тощо) відносяться на збільшення первісної вартості об’єктів, що поліпшуються (п. 14 П(С)БУ 7). Відповідно в ситуації, коли об’єкти благоустрою створювалися в процесі забудови території і включалися до кошторисної вартості будівництва (до вартості побудованої нерухомості), витрати на поліпшення таких об’єктів благоустрою розглядатимуться як поліпшення об’єкта нерухомості та відноситимуться на збільшення первісної вартості нерухомого об’єкта.

У податковому обліку витрати на поліпшення об’єктів благоустрою, як і ремонтні витрати, відображаються в порядку, обумовленому

п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток.

 

Благоустрій з примусу

Часом вимоги щодо благоустрою до суб’єктів господарювання може висувати й місцева влада. Причому іноді в результаті таких «прохань» доводиться облагороджувати не тільки свою територію, але й прилеглі до неї сусідні ділянки чужої (як правило, комунальної) землі. Наприклад, суб’єкту господарювання може надійти пропозиція одночасно з приведенням у порядок своєї території упорядкувати (припустимо, заасфальтувати) і сусідню ділянку протяжністю в n метрів.

І якщо в першому випадку примусовий благоустрій

власних володінь, по суті, нічим не відрізняється від їх добровільного благоустрою і відображається в обліку суб’єкта господарювання в порядку, розглянутому вище, то друга ситуація — з благоустрою чужих територій — може викликати запитання.

Вважаємо, що в такому разі витрати на упорядкування чужих ділянок з економічної точки зору є для підприємства звичайними витратами. Тому в бухгалтерському обліку вони відображаються у складі інших витрат звичайної діяльності (Дт 977 — Кт 20, 63, 685). Проте для податкового обліку такі витрати навряд чи можна вважати пов’язаними з господарською діяльністю суб’єкта господарювання. А отже, віднести їх до валових витрат (або збільшення балансової вартості ОФ) підприємство не зможе.

А зараз розглянемо приклад.

Приклад.

підприємством у ході діяльності проведено такі роботи з благоустрою прилеглої території:

(1) із залученням сторонньої організації тротуарною плиткою викладено ділянку перед фасадом будівлі; вартість виконаних робіт — 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.);

(2) із залученням сторонньої організації виконано роботи зі створення системи зовнішнього освітлення на суму 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.).

В обліку операції відобразяться так:

 

Благоустрій прилеглої території

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

Укладання тротуарної плитки

1. Відображено вартість робіт з укладання тротуарної плитки

152

685

5000

2. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

685

1000

3. Оплачено роботи сторонньої організації

685

311

6000

4. Сформовано об’єкт основних засобів

103

152

5000

—*

* У податковому обліку на суму витрат на покриття ділянки тротуарною плиткою формується об’єкт ОФ групи 1.

Освітлення території

5. Відображено вартість робіт зі створення системи зовнішнього освітлення прилеглої території

152

685

10000

6. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

685

2000

7. Перераховано оплату сторонній організації за виконані роботи

685

311

12000

8. Сформовано об’єкт основних засобів

103

152

10000

— *

* У податковому обліку на суму витрат на освітлення прилеглої ділянки формується об’єкт ОФ групи 1.

 

Як бачимо, облік витрат на благоустрій прилеглої території не такий уже і складний. Ну а в тому, що кошти, вкладені у створення гідного представницького зовнішнього вигляду суб’єкта господарювання, ще неодноразово зіграють на користь його іміджу та ділової репутації, привертаючи і примножуючи нових клієнтів та зберігаючи вже існуючих, та окупляться сторицею, ми не сумніваємося.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі