Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо декларування доходів, одержаних фізичними особами у 2007 році

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2008/№ 24
Друк
Лист від 18.02.2008 р. № 3057/7/17-0217

Щодо декларування доходів, одержаних фізичними особами у 2007 році

 

Лист Державної податкової адміністрації України від 18.02.2008 р. № 3057/7/17-0217

 

Державна податкова адміністрація України з метою організації роботи по проведенню кампанії декларування у 2008 році фізичними особами доходів, одержаних ними протягом 2007 року, повідомляє.

З метою забезпечення виконання громадянами конституційного обов’язку щодо декларування доходів, отриманих у 2007 році, та у відповідності до норм Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV (далі — Закон) у 2008 році платники податку з доходів фізичних осіб подають декларації про доходи згідно з додатком № 1 до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року № 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за № 64.

За такою формою у 2008 році подають декларації фізичні особи — платники

вказаного податку, які згідно із Законом зобов’язані подавати декларацію (у разі отримання доходів від осіб, які не є податковими агентами, а також окремих видів доходів (прибутків), які згідно з нормами Закону не підлягають оподаткуванню при їх виплаті), а також фізичні особи, які відповідно до норм статті 5 Закону мають право на податковий кредит. У випадках подання декларації з метою нарахування податкового кредиту платники податку надають податковому органу перелік фактично понесених витрат, дозволених до включення до складу податкового кредиту відповідно до вимог пункту 5.3 статті 5 Закону.

Звертаємо увагу на зміни

, які були внесені до Розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту (додаток № 2 до декларації).

Зміни, внесені до цього розрахунку, були здійснені з метою забезпечення проведення перерахунків по деклараціях громадян, які отримали у 2007 році

подарунки, об’єкти спадщини, кошти, майнові чи немайнові права або доходи від продажу нерухомого, рухомого майна та надання його в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм), у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту. У зазначеному Розрахунку податок з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, окремо відображається в обліку за кодами бюджетної класифікації, введеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.04.2007 р. № 491 «Про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації».

 

Додаток:

порядок заповнення Розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту;

Додаток № 2 до декларації «Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту»*.

* Додаток № 2 не публікується. —

Прим. ред.

Заступник голови С. Лекарь

 

 

Додаток до листа ДПАУ

Порядок заповнення Розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту

(додаток № 2 до декларації)

 

Розрахунок складається із IV Розділів:

 

Розділ I (сума ПДФО до повернення з бюджету у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту)

Платник податку, який бажає скористатися правом на податковий кредит, заповнює

рядок 1 Розділу I, де зазначає загальну суму заробітної плати, нарахованої у 2007 році (від загальної суми третьої колонки п. 1.1 розділу 1 Декларації віднімається загальна сума рядка 06 переліку сум витрат додатка 1 до декларації).

У

рядку 2 зазначається сума ПДФО з оподатковуваного доходу, визначеного у п. 1 цього розділу за ставкою, встановленою п. 7.1 ст. 7 Закону (15 %).

У

рядку 3 зазначається сума ПДФО, яка підлягає поверненню громадянину (від загальної суми ПДФО, утриманої протягом 2007 р. та зазначеної у четвертій колонці п. 1.1 розділу I Декларації віднімається сума ПДФО, визначена у рядку 2 цього розділу).

 

Розділ II (сума ПДФО до повернення з бюджету з інших підстав)

В

цей рядок заноситься сума ПДФО, що підлягає поверненню платнику податку податковим агентом — працедавцем з бюджету в результаті проведення ним остаточного розрахунку.

У платника податку повинна бути довідка, видана податковим агентом — працедавцем.

Примітка

Згідно з п.п. 6.5.2 п. 6.5 ст. 6 Закону № 889-IV працедавець платника податку за місцем застосування податкової соціальної пільги здійснює перерахунок сум доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді

заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг:

— за наслідками кожного звітного податкового року;

— під час проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової соціальної пільги при зміні місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, визначених у п.п. 6.3.3 п. 6.3 цієї статті;

— під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким працедавцем.

Перерахунок

сум доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, та сум наданих податкових соціальних пільг провадиться податковим агентом лише за умови, що платник податку у 2007 р. користувався правом на застосування податкової соціальної пільги.

 

Розділ III (суми податку з доходів фізичних осіб, які підлягають сплаті до бюджету)

В розділ III громадянин вносить доходи, отримані не від податкового агента, та доходи,

відмінні від заробітної плати, самостійно сплачені податки в залежності від кодів бюджетної класифікації, до яких вони відносяться:

— сума доходу з графи «Суму нарахованого доходу» п. 1.2 Розділу 1 Декларації, що підлягає оподаткуванню: за ставкою 0 %, 5 % 15 %, 30 % —

інші, ніж заробітна плата, доходи, отримані платником ПДФО (код бюджетної класифікації 11010100);

— за ставкою 0 %, 1 %, 5 % 15 %, 30 % — доходи від продажу

нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм), п. 9.1 ст. 9, ст. 11 (код бюджетної класифікації 11011200);

— за ставкою 1 %, 15 %, 30 % — доходи від продажу

рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду), ст. 12 з урахуванням положень п. 7.1 ст. 7, п. 22.3 ст. 22 (код бюджетної класифікації 11011300);

— за ставкою 0 %, 5 %, 15 %, 30 % — доходи, отримані внаслідок прийняття у

спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав, ст. 13 (код бюджетної класифікації 11011400).

Порядок заповнення рядків Розділу III Розрахунку:

Доходи від продажу

нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (код бюджетної класифікації 11011200)

а)

рядок 1: заноситься сума доходу — з графи «Суму нарахованого доходу» п. 1.2 Розділу 1 Декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 0 %;

б)

рядок 1.1: рядок 1 перемножується на 0 %;

в)

рядок 2: заноситься сума доходу — з графи «Суму нарахованого доходу» п. 1.2 Розділу 1 Декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 1 %;

г)

рядок 2.2: рядок 2 перемножується на 1 %;

д)

рядок 3: заноситься сума доходу — з графи «Суму нарахованого доходу» п. 1.2 Розділу 1 Декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 5 %;

е)

рядок 3.3: рядок 3 перемножується на 5 %;

є)

рядок 4: заноситься сума доходу — з графи «Суму нарахованого доходу» п. 1.2 Розділу 1 Декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 15 %;

ж)

рядок 4.4: рядок 4 перемножується на  15 %;

з)

рядок 5: заноситься сума доходу — з графи «Суму нарахованого доходу» п. 1.2 Розділу 1 Декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 %;

і)

рядок 5.5: рядок 5 перемножується на 30 %;

к)

рядок 6: заноситься сума податку, самостійно сплачена платником податку, з рядка «Сума утриманого податку» з п. 1.2 Розділу 1 Декларації (за кодом бюджетної класифікації 11011200);

л)

рядок 7: сума рядків 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5 цього розділу;

м)

рядок 8: від рядка 7 віднімається рядок 6.

Доходи від продажу

рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) (код бюджетної класифікації 11011300)

в)

рядок 9: заноситься сума доходу — з графи «Суму нарахованого доходу» п. 1.2 Розділу 1 Декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 1 %;

г)

рядок 9.9: рядок 9 перемножується на 1 %;

к)

рядок 10: заноситься сума доходу — з графи «Суму нарахованого доходу» п. 1.2 Розділу 1 Декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 15 %;

л)

рядок 10.10: рядок 10 перемножується на 15 %;

м)

рядок 11: заноситься сума доходу — з графи «Суму нарахованого доходу» п. 1.2 Розділу 1 Декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 %;

н)

рядок 11.11: рядок 11 перемножується на 30 %;

о)

рядок 12: заноситься сума податку, самостійно сплачена платником податку, з рядка «Сума утриманого податку» з п. 1.2 Розділу 1 Декларації (за кодом бюджетної класифікації 11011300);

л)

рядок 13: сума рядків 9.9, 10.10, 11.11 цього розділу;

м)

рядок 14: від рядка 13 віднімається рядок 12.

Доходи, отримані внаслідок прийняття у

спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав (код бюджетної класифікації 11011400)

а)

рядок 15: заноситься сума доходу — з графи «Суму нарахованого доходу» п. 1.2 Розділу 1 Декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 0 %;

б)

рядок 15.15: рядок 15 перемножується на 0 %;

д)

рядок 16: заноситься сума доходу — з графи «Суму нарахованого доходу» п. 1.2 Розділу 1 Декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 5 %;

е)

рядок 16.16: рядок 16 перемножується на 5 %;

є)

рядок 17: заноситься сума доходу — з графи «Суму нарахованого доходу» п. 1.2 Розділу 1 Декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 15 %;

ж)

рядок 17.17: рядок 17 перемножується на 15 %;

з)

рядок 18: заноситься сума доходу — з графи «Суму нарахованого доходу» п. 1.2 Розділу 1 Декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 %;

і)

рядок 18.18: рядок 18 перемножується на 30 %;

к)

рядок 19: заноситься сума податку, самостійно сплачена платником податку, з рядка «Сума утриманого податку» з п. 1.2 Розділу 1 Декларації;

л)

рядок 20: сума рядків 15.15, 16.16, 17.17, 18.18 цього розділу;

м)

рядок 21: від рядка 20 віднімається рядок 19.

Інші, ніж заробітна

плата, доходи, отримані платником ПДФО (код бюджетної класифікації 11010100)

а)

рядок 22: заноситься сума доходу — з графи «Суму нарахованого доходу» п. 1.2 Розділу 1 Декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 0 %;

б)

рядок 22.22: рядок 22 перемножується на 0 %;

д)

рядок 23: заноситься сума доходу — з графи «Суму нарахованого доходу» п. 1.2 Розділу 1 Декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 5 %;

е)

рядок 23.23: рядок 23 перемножується на 5 %;

є)

рядок 24: заноситься сума доходу — з графи «Суму нарахованого доходу» п. 1.2 Розділу 1 Декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 15 %;

ж)

рядок 24.24: рядок 24 перемножується на 15 %;

з)

рядок 25: заноситься сума доходу — з графи «Суму нарахованого доходу» п. 1.2 Розділу 1 Декларації, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 %;

і)

рядок 25.25: рядок 25 перемножується на 30 %;

к)

рядок 26: заноситься сума податку, самостійно сплачена платником податку, з рядка «Сума утриманого податку» з п. 1.2 Розділу 1 Декларації (за кодом бюджетної класифікації 11010100);

л)

рядок 27: сума рядків 22.22, 23.23, 24.24, 25.25 цього розділу — інші, ніж заробітна плата, доходи за кодом бюджетної класифікації 11010100;

м)

рядок 28: заноситься сума одержаного доходу (в укр. грн.) з п. 1.4 Розділу 1 Декларації;

л)

рядок 29: перемножується на 15 % і від Результату віднімається Сума податку, яка сплачена (утримана за кордоном) (в укр. грн.) з п. 1.4 Розділу 1 Декларації та підтверджена у відповідності до вимог чинного законодавства. Позитивне значення розрахунку — сума податку, що підлягає до сплати. Відмінне значення розрахунку суми ПДФО не використовується і в рядку відображається «0».

м)

рядок 30: від суми рядків 27 та 29 віднімається рядок 26.

 

Розділ IV Порядок заповнення Розділу IV Розрахунку:

а)

у рядок 1 платником заноситься:

— податкове зобов’язання по коду 11010100 (р. 30 Розділу III — р. 1 Розділу II — р. 3 Розділу I);

— позитивне значення цього підрахунку відповідає податковому зобов’язанню платника податку із сплати до бюджету сум ПДФО. Від’ємне значення підрахунку відповідає сумі ПДФО, що належить до повернення платнику податку з бюджету, в т. ч. у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту;

б) у

рядок 2 платником заноситься:

— податкове зобов’язання (або від’ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб за кодом бюджетної класифікації 11011200 (рядок 8 Розділу III Розрахунку);

в) у

рядок 3 платником заноситься:

— податкове зобов’язання (або від’ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб за кодом бюджетної класифікації 11011300 (п. 14 Розділу III Розрахунку);

г) у

рядок 4 платником заноситься:

— податкове зобов’язання (або від’ємне значення) платника податку із сплати до бюджету (або повернення з бюджету) сум податку з доходів фізичних осіб за кодом бюджетної класифікації 11011400 (п. 21 Розділу III Розрахунку).

 

Пам’ятка по заповненню Декларації та додатків до Декларації:

I.

Платники, які мають право на податковий кредит, заповнюють (картка особового рахунка для повернення або доплати податку відкривається за кодом бюджетної класифікації 11010100):

1. Декларація:

— Розділ 1.1 — обов’язково;

— Розділ 1.2 — за наявності доходів;

— Розділ 1.3 — за наявності доходів;

— Розділ 1.4 — за наявності доходів.

2. Додаток 1 — обов’язково.

3. Додаток 2 — обов’язково.

II.

Платники, які зобов’язані подати Декларацію (отримували інші, ніж заробітна плата, доходи, крім доходів, визначених у II (I); II (II); II (III), та не від податкових агентів), заповнюють (картка особового рахунка для повернення або доплати податку відкривається за кодом бюджетної класифікації 11010100):

1. Декларація:

— Розділ 1.1 — за наявності доходів;

— Розділ 1.2 — обов’язково;

— Розділ 1.3 — за наявності доходів;

— Розділ 1.4 — за наявності доходів.

2. Додаток 1 — за наявності права.

3. Додаток 2 — обов’язково.

II (I). Платники, які

зобов’язані подати Декларацію (отримували доходи від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) не від податкових агентів), заповнюють (картка особового рахунка для повернення або доплати податку відкривається за кодом бюджетної класифікації 11011200):

1. Декларація:

— Розділ 1.1 — за наявності доходів;

— Розділ 1.2 — обов’язково;

— Розділ 1.3 — за наявності доходів;

— Розділ 1.4 — за наявності доходів.

2. Додаток 1 — за наявності права.

3. Додаток 2 — обов’язково.

II (II). Платники, які

зобов’язані подати Декларацію (отримували доходи від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) не від податкових агентів), заповнюють (картка особового рахунка для повернення або доплати податку відкривається за кодом бюджетної класифікації 11011300):

1. Декларація:

— Розділ 1.1 — за наявності доходів;

— Розділ 1.2 — обов’язково;

— Розділ 1.3 — за наявності доходів;

— Розділ 1.4 — за наявності доходів.

2. Додаток 1 — за наявності права.

3. Додаток 2 — обов’язково.

II (III).

Платники, які зобов’язані подати Декларацію (отримували доходи внаслідок прийняття ними у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав), заповнюють (картка особового рахунка для повернення або доплати податку відкривається за кодом бюджетної класифікації 11011400):

1. Декларація:

— Розділ 1.1 — за наявності доходів;

— Розділ 1.2 — обов’язково;

— Розділ 1.3 — за наявності доходів;

— Розділ 1.4 — за наявності доходів.

2. Додаток 1 — за наявності права.

3. Додаток 2 — обов’язково.

III. Платники, які

зобов’язані подати Декларацію (отримували іноземні доходи)*, заповнюють (картка особового рахунка для повернення або доплати податку відкривається за кодом бюджетної класифікації 11010100):

* Дані заносяться у разі наявності Висновку про сплату податку за кордоном, легалізованого консульською установою України в цій країні, та за умови, що з країною укладено міжнародний договір про усунення подвійного оподаткування. —

Прим. офіц.

1. Декларація:

— Розділ 1.1 — за наявності доходів;

— Розділ 1.2 — за наявності доходів;

— Розділ 1.3 — за наявності доходів;

— Розділ 1.4 — обов’язково.

2. Додаток 1 — за наявності права.

3. Додаток 2 — обов’язково.

IV. Платники, які

зобов’язані подати Декларацію (отримували доходи від незалежної професійної діяльності), заповнюють (картка особового рахунка для повернення або доплати податку відкривається за кодом бюджетної класифікації 11010200):

1. Декларація:

— Розділ 1.1 — за наявності доходів;

— Розділ 1.2 — обов’язково;

— Розділ 1.3 — заповнюється;

— Розділ 1.4 — за наявності доходів.

2. Додаток 1 — за наявності права.

3.

Додаток 2 — обов’язково.

V. Платники, які

зобов’язані подати Декларацію (отримували доходи від господарської діяльності)**, заповнюють (картка особового рахунка для повернення або доплати податку відкривається за кодом бюджетної класифікації 11010200):

** У випадку подачі Декларації платником податку, що отримував доходи від господарської діяльності або незалежної професійної діяльності та інші доходи, в тому числі у вигляді заробітної плати, Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або доплати до бюджету, у тому числі у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту, проводиться без участі доходів від господарської діяльності або незалежної професійної діяльності. Обчислення податку з фактичного річного доходу від господарської діяльності проводиться податковими органами відповідно до вимог Розділу IV Декрету КМУ від 26.12.92 р. № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян».—

Прим. офіц.

1. Декларація:

— Розділ 1.1 — за наявності доходів;

— Розділ 1.2 — за наявності доходів;

— Розділ 1.3 — обов’язково;

— Розділ 1.4 — за наявності доходів.

2.

Додаток 1 — за наявності права.

3. Додаток 2 — обов’язково.

Заступник директора Департаменту оподаткування фізичних осіб І. Бродецькакоментар редакції

ДПАУ роз’яснює порядок заповнення декларації про доходи громадян за 2007 рік

Декларуванню доходів громадян за 2007 рік було присвячено тематичний номер нашої газети (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 17). У ньому докладно розглядався порядок заповнення декларації, у тому числі додатка 2 до декларації про доходи за 2007 рік, форму якого цього року змінено.

Дійсно, згідно з цією новою формою додатка 2 до декларації про доходи, загальний результат декларування доходів (сума податку, що підлягає поверненню фізичній особі, або сума, що підлягає сплаті до бюджету) у додатку 2 не визначається. Сума податку, що підлягає поверненню, або сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, визначається за кожним кодом бюджетної класифікації окремо. На це також указала ДПАУ в листі, що коментується.

Варте уваги, що в листі, який коментується, ДПАУ зазначає, що в рядку 1 розділу І додатка 2 наводиться загальна сума зарплати, нарахована у 2007 році. Інакше кажучи, ДПАУ продовжує наполягати, що при проведенні остаточного розрахунку сума нарахованої зарплати не повинна зменшуватися на суму наданих податкових соціальних пільг та утриманих із зарплати соціальних внесків. Наша редакція неодноразово вказувала на невідповідність чинному законодавству цієї вимоги ДПАУ. Проте відстоювати свою точку зору в цьому випадку платникам податків доведеться в судовому порядку.

Тетяна Онищенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі