Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Внесок будівельників у благоустрій міста

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2008/№ 24
Друк
Стаття

Внесок будівельників у благоустрій міста

 

Ніхто не заперечуватиме, що будівництво змінює вигляд міста. Крім створення нових об’єктів містобудування, провадження цього виду діяльності передбачає ще й участь у розвитку інфраструктури населеного пункту шляхом сплати пайових внесків. Про правову природу таких витрат та відображення їх в обліку йтиметься в запропонованій статті.

Марина КОВЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 1699

 — Закон України «Про планування та забудову територій» від 20.04.2000 р. № 1699.

Закон про податок на прибуток

 — Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

 — Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Постанова № 40

 — Постанова КМУ «Про встановлення граничного розміру замовників, які залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів» від 24.01.2007 р. № 40.

 

Правові та організаційні засади забудови територій закріплено в 

Законі № 1699. Відповідно до п’ятого абзацу ст. 27 зазначеного документа пайова участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів може бути однією з умов надання «вихідних даних», без яких неможливе будівництво об’єкта.

Граничний розмір коштів замовників

, які залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, установлено постановою № 40.

Так, згідно з 

п. 1 зазначеного документа цей розмір (з урахуванням вартості робіт, передбачених вихідними даними на проектування), не може перевищувати:

20 % вартості будівництва інженерних споруд та нежилих будинків (крім будівель закладів культури і закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення);

10 % вартості споруди житлових будинків, будівель закладів культури і закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення.

Пайовий внесок на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту (далі — пайовий внесок на розвиток міста)

не сплачується в разі спорудження:

— об’єктів будь-якого призначення за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

— будівель житлового фонду соціального призначення;

— житлових будинків на земельних ділянках, придбаних на аукціоні, за умови включення до ціни таких земельних ділянок вартості облаштування їх інженерними мережами;

— об’єктів, які будуються замість пошкоджених чи зруйнованих у результаті стихійного лиха.

Як правило, пайовий внесок сплачується на будь-якому етапі будівництва, але до введення об’єкта в експлуатацію. Платником пайового внеску є замовник. Проте на практиці досить часто ця функція перекладається на генпідрядника. Щоб уникнути непорозумінь з боку контролюючих органів, обов’язок генпідрядника зі сплати пайового внеску необхідно закріпити в 

документальній формі.

Залучають пайові кошти

органи місцевого самоврядування. Це випливає з п. 5 п.п. «а» ст. 28 та ч. 2 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР, відповідно до яких до відання виконавчих органів місцевих рад належать:

— залучення на договірних основах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на певній території, і коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури;

— видача забудовникам архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будівель та споруд, благоустрій територій.

Місцеві органи самоврядування визначають

порядок сплати внеску на розвиток міста, а також його розміри. При цьому вони не повинні перевищувати розмірів, установлених постановою № 40.

Так, у Харкові розмір пайового внеску на розвиток міста та порядок його сплати затверджено

Рішенням по м. Харкову, відповідно до якого при здійсненні нового будівництва об’єктів на території міста замовники перераховують грошові кошти на пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста в розмірі 5 % від вартості будівництва об’єктів без урахування витрат на придбання обладнання.

У Києві питання, пов’язані зі сплатою пайового внеску на розвиток міста, урегульовано

Рішенням Київської міської ради «Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва» від 27.02.2003 р. № 271/431. До цього документа все ще не внесено зміни, пов’язані з тим, що постанова КМУ від 30.12.2000 р. № 1930, яка встановлювала розмір пайових внесків до 24.01.2007 р., втратила чинність*.

* Нагадаємо, що до 24.01.2007 р. граничний розмір залучення коштів замовників на розвиток міста не перевищував

25 % вартості будівництва об’єкта незалежно від його функціонального призначення.

Заради справедливості слід зауважити, що в деяких населених пунктах України місцеві органи влади відповідних нормативних документів узагалі не затверджували, а питання залучення коштів на розвиток міської інфраструктури вирішуються в кожному конкретному випадку на договірній основі (

лист Державного комітету з будівництва та архітектури від 13.06.2003 р. № 1/33-481).

Отже, підсумуємо. Пайова участь замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів є

необхідною умовою для отримання дозвільних документів на будівництво**. Розмір та порядок сплати таких внесків затверджуються місцевими органами самоврядування.

** Разом з тим необхідність надання довідки, що підтверджує сплату пайового внеску, для отримання дозволу на виконання будівельних робіт та обов’язковість укладення суб’єктами господарювання договору про сплату залучених коштів інвесторів одночасно з отриманням вихідних даних чинним законодавством не передбачено. На це, зокрема, звертав увагу Держпідприємництва в листі від 26.01.2007 р. № 574, а також уповноважений Держпідприємництва з питань захисту прав підприємців в Дніпропетровській області в листі від 26.09.2006 р. № 22/06.

 

Податковий облік

Насамперед необхідно зауважити, що сплата пайових внесків на розвиток міста не дає жодних прав на частку в інфраструктурі населеного пункту. По суті, їх перерахування є

витратами , необхідними для отримання дозвільних документів на будівництво.

З точки зору

Закону про податок на прибуток сплата пайових внесків на розвиток міста є платою за державну послугу . Так, відповідно до п.п. 7.11.13 зазначеного документа під терміном «державні послуги» слід розуміти будь-які платні послуги, обов’язковість отримання яких установлюється законодавством і які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами і організаціями, які утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. До терміна «державні послуги» не включаються податки, збори, обов’язкові платежі, визначені Законом України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-XII.

Відображення в податковому обліку витрат, пов’язаних з оплатою таких «послуг», залежатиме від напрямку подальшого використання побудованого об’єкта нерухомості:

— якщо будівництво об’єкта здійснюється з метою подальшого

продажу, то витрати, пов’язані зі сплатою пайових внесків, збільшать валові витрати підприємства на підставі загальногосподарського п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток. До речі, ДПАУ теж підтримує ідею валововитратності пайових внесків, про що свідчать листи від 19.12.2005 р. № 25163/7/15-0317, від 26.12.2005 р. № 9498/Х/15-0314 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 18, від 12.03.2008 р. № 4627/7/15-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 23, консультація в журналі «Вісник податкової служби України», 2006, № 12;

якщо побудовані об’єкти призначено для використання платником податків у власній господарській діяльності, то внесок на розвиток інфраструктури міста збільшить балансову вартість об’єкта. У подальшому він амортизуватиметься у складі цієї вартості. Аргументом тут є норми п.п. 8.4.2 Закону про податок на прибуток, згідно з якими в разі здійснення витрат на самостійне виготовлення основних фондів платником податків для власних виробничих потреб балансова вартість відповідної групи основних фондів збільшується на суму всіх виробничих витрат, пов’язаних з виготовленням та введенням в експлуатацію, а також витрат на виготовлення таких основних фондів, які мають інші джерела фінансування, без урахування сплаченого ПДВ, у разі, коли платника податку на прибуток зареєстровано платником ПДВ (див. лист ДПАУ від 12.03.2008 р. № 4627/7/15-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 23). Аналогічну думку висловили представники головного податкового відомства в консультації, опублікованій у журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 8, с. 7.

Щодо ПДВ, то тут слід керуватися нормами

п.п. 3.2.6 Закону про ПДВ, відповідно до яких не є об’єктом оподаткування операції з оплати вартості державних платних послуг, що надаються юридичним чи фізичним особам органами виконавчої влади та місцевого самоврядування і обов’язковість отримання (поставки) яких установлюється законодавством, уключаючи плату за реєстрацію, отримання ліцензії (дозволу) тощо.

Отже, сума пайового внеску на розвиток міста

не обкладається ПДВ, оскільки така операція не є об’єктом оподаткування.

 

Бухгалтерський облік

Витрати на сплату пайових внесків на розвиток міста безпосередньо пов’язані з будівництвом, вони збільшують собівартість об’єкта містобудування. Так, зокрема, у 

листі Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 27.12.2005 р. № 10/2-6 зазначено, що кошти замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів з урахуванням вартості робіт, передбачених вихідними даними на проектування, обліковуються за підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва*.

* Про це йдеться і в Рішенні по м. Харкову.

У бухгалтерському обліку витрати, пов’язані з будівництвом накопичуються за дебетом субрахунка 

151 «Капітальні інвестиції». За кредитом цього субрахунка відображається їх списання (на дату введення об’єкта в експлуатацію).

Разом з тим згідно з 

п. 18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318, податки, збори та інші, передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім тих, які включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг), входять до складу адміністративних витрат. Тому варіант з відображення пайових внесків на рахунку 92 «Адміністративні витрати» є теж цілком можливим. Який з них вибрати — вирішувати вам, шановні читачі.

На цьому завершуємо розгляд таких неминучих витрат, як пайові внески на розвиток міста. А якщо у вас виникнуть запитання, пов’язані з ними, пишіть, і ми обов’язково на них відповімо.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі