Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ви нам писали. Компенсація моральної шкоди за рішенням суду

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2008/№ 24
Друк
Стаття

Компенсація моральної шкоди за рішенням суду

 

Приводом для написання цієї статті став лист нашого читача, в якому запитувалося про оподаткування суми компенсації моральної шкоди, що виплачується працівнику за рішенням суду. Найчастіше така виплата пов’язана з поновленням працівника на роботі за рішенням суду, коли, крім зарплати за час вимушеного прогулу, йому виплачується і компенсація моральної шкоди. Про те, як обкладається сума моральної шкоди, призначена судом, ви дізнаєтеся з цієї статті.

 

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Закон № 889

 — Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Інструкція № 5

 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

 

Нагадаємо, що порядок оподаткування заробітної плати за час вимушеного прогулу розглянуто докладно у статті «Поновлення по суду: порядок оподаткування середньої зарплати» // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 103.

Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику передбачено

 ст. 2371 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. Таке відшкодування провадиться, якщо порушення законних прав працівника у сфері трудового законодавства (наприклад, виконання робіт у небезпечних для життя та здоров’я умовах, незаконне звільнення або переведення на іншу роботу, невиплата належних йому сум заробітної плати) призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

У зазначеному випадку працівник має право звернутися з позовом до суду для відшкодування моральної шкоди. Якщо справа вирішується на користь працівника, у рішенні суду зазначається розмір компенсації моральної шкоди. Зауважимо, що компенсація моральної шкоди є одноразовою виплатою.

Рішення суду про відшкодування працівнику моральної шкоди може виконуватися роботодавцем добровільно або через виконавчу службу.

Якщо роботодавець виконуватиме рішення суду добровільно, рекомендуємо йому потурбуватися, щоб у

 резолютивній частині рішення було зазначено, що суму компенсації, яка належить до виплати, визначено без відповідних утримань. Якщо такої вказівки не буде, можна звернутися до суду за роз’ясненням рішення суду, і вже в роз’ясненні суд зазначить, що суму компенсації моральної шкоди, яка належить до виплати, визначено без відповідних утримань. Така вказівка важлива для того, щоб провести утримання податку, передбачене чинним законодавством.

Тепер безпосередньо про оподаткування цієї виплати.

На підставі

п.п. 4.2.10 Закону № 889 дохід у вигляді фактично отриманої компенсації немайнової (моральної) шкоди, яка призначена за рішенням суду і належить до виплати роботодавцем, уключається до оподатковуваного доходу платника податків. Отже, сума компенсації моральної шкоди підлягає оподаткуванню за ставкою 15 %.

У цьому випадку податковим агентом, тобто особою, відповідальною за нарахування, утримання (перерахування) до бюджету податку з доходів фізичних осіб є роботодавець, який виплачує компенсацію моральної шкоди за рішенням суду. Це підтверджує і ДПАУ (див.

лист ДПАУ від 17.04.2007 р. № 1894/Ш/17-0715, консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2005, № 45, с. 49).

У разі добровільного виконання рішення суду, у резолютивній частині якого (або в роз’ясненні до рішення суду) зазначено, що суму компенсації, яка належить до виплати, визначено без відповідних утримань, роботодавець утримує податок з доходів фізичних осіб

за рахунок суми компенсації, зазначеної в рішенні суду.

Якщо ж такої

вказівки в рішенні суду немає і не отримано роз’яснення такого рішення, роботодавцю доведеться сплатити податок з доходів за рахунок власних коштів. Сума компенсації моральної шкоди, зазначена в рішенні суду, у цьому випадку є «чистим» доходом працівника. Для приведення його до нарахування і визначення об’єкта оподаткування таку суму необхідно помножити на «натуральний» коефіцієнт (1,176471).

Так само визначатиметься об’єкт оподаткування, якщо суму компенсації моральної шкоди буде стягнуто з роботодавця в примусовому порядку через виконавчу службу.

Зауважимо, що для цілей оподаткування компенсація моральної шкоди не є доходом у вигляді заробітної плати. Пояснимо чому.

Згідно з роз’ясненнями ДПАУ, щоб визначити, відноситься та чи інша виплата до доходу у вигляді заробітної плати для цілей

Закону № 889, необхідно керуватися Інструкцією № 5. Відповідно до п. 3.13 Інструкції № 5 компенсація моральної шкоди працівника за рахунок коштів підприємства, що виплачується за рішенням суду, не включається до фонду оплати праці. На думку ДПАУ, деякі виплати, які не включаються до фонду оплати праці, для цілей оподаткування підпадають під поняття «заробітна плата», проте компенсацію моральної шкоди, що виплачується за рішенням суду, серед таких виплат не названо.

Отже, сума компенсації моральної шкоди не бере участі при порівнянні з граничним розміром доходу, який дає право на застосування податкової соціальної пільги, і відповідно податкова соціальна пільга до неї не застосовується.

Згідно з

п.п. 8.1.2 ст. 8 Закону № 889 сума податку з доходів, утримана із суми компенсації моральної шкоди, підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету під час її виплати єдиним платіжним документом. Якщо роботодавець нарахував, але не виплатив працівнику дохід у вигляді компенсації моральної шкоди, податок з доходів має бути сплачено (перераховано) до бюджету протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, в якому було нараховано дохід.

Якщо роботодавець до або під час виплати працівнику компенсації моральної шкоди не здійснює нарахування, утримання або сплату (перерахування) податку з доходів, відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання або податкового боргу покладається на такого роботодавця. При цьому платник податків, тобто працівник, звільняється від обов’язку погашення такої суми податкових зобов’язань або податкового боргу (

п.п. 20.3.2 Закону № 889).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ сума моральної шкоди, виплачена роботодавцем за рішенням суду, відображається

з ознакою доходу «10».

Внески до фонду соціального страхування

на суму компенсації моральної шкоди не нараховуються і з неї не утримуються, оскільки, як зазначалося вище, ця виплата не входить до фонду оплати праці.

Порядок оподаткування та відображення в обліку компенсації моральної шкоди розглянемо на конкретних прикладах.

Приклад.

За рішенням суду підприємство зобов’язане виплатити поновленому на роботі працівнику компенсацію моральної шкоди в розмірі 1000 грн. У резолютивній частині рішення суду зазначено, що суму компенсації, що належить до виплати, визначено без відповідних утримань.

У цьому випадку сума компенсації моральної шкоди є нарахованим доходом працівника, тобто роботодавець утримує податок з доходів фізичних особі за рахунок такого доходу.

Розрахуємо суму податку з доходів, що підлягає сплаті:

1000 грн. х 15 % = 150 грн.

Бухгалтерський облік операцій з нарахування та виплати компенсації моральної шкоди наведемо в таблиці.

 


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Нараховано за рішенням суду компенсацію моральної шкоди працівнику

948

685

1000,00

2

Утримано податок з доходів фізичних осіб

685

641/ПДФО

150,00

3

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

150,00

4

Виплачено компенсацію моральної шкоди працівнику

685

301

850

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ компенсація моральної шкоди відображається так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2008 року


з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу
(грн., коп.)

Сума виплаченого доходу
(грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака податков. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу дд/мм/рррр

звільнення з роботи дд/мм/рррр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

15

2477777777

1000

00

1000

00

150

00

150

00

10

...

 

Приклад.

Використовуючи дані прикладу 1, розглянемо ситуацію, коли всю суму компенсації моральної шкоди (1000 грн.) стягнуто держвиконавцем.

У цьому випадку сума компенсації, зазначена в рішенні суду, є «чистим» доходом працівника, тому об’єкт оподаткування розраховується так:

1000 грн. х 1,176471 = 1176,47 грн.

Визначимо суму податку з доходів:

1176,47 грн. х 15 % = 176,47 грн.

 


з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі
рахунки

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Виплачено компенсацію моральної шкоди

685

311

1000,00

2

Нараховано за рахунок коштів підприємства податок з доходів фізичних осіб

949

641/ПДФО

176,47

3

Нараховано за рішенням суду компенсацію моральної шкоди працівнику

948

685

1000,00

4

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

176,47

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2008 року


з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу
(грн., коп.)

Сума виплаченого доходу
(грн., коп.)

Сума утриманого податку
(грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака податков. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу дд/мм/рррр

звільнення з роботи дд/мм/рррр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

15

2477777777

1176

47

1176

47

176

47

176

47

10

...

 

Так оподатковується компенсація моральної шкоди, яка підлягає виплаті працівнику за рішенням суду. Якщо нашим читачам доведеться зіткнутися з необхідністю відшкодувати працівнику моральну шкоду, сподіваємося, вони легко справляться з такою ситуацією.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі