Теми статей
Обрати теми

Виправляємо помилку в поточній декларації з ПДВ

Редакція ПБО
Стаття

Виправляємо помилку в поточній декларації з ПДВ

 

Якщо ви припустилися помилки в декларації з ПДВ, засмучуватися не варто. Нічого страшного в цьому немає, головне — своєчасно її виправити. Для цього можна скористатися спеціальними рядками поточної декларації. Подивимося, як саме «працює» такий спосіб коригування.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Які основні правила коригування через поточну декларацію

Виправлення самостійно виявлених помилок, допущених у раніше поданих деклараціях з ПДВ, здійснюється за правилами, установленими

п. 5.1 Закону № 2181 та п. 4.4 Порядку № 166.

Так, одним з двох можливих способів такого виправлення є відображення відповідних показників у

поточній податковій декларації* у спеціально передбачених для цього рядках колонки Б:

* Другим способом виправлення помилок є подання уточнюючого   будь-якому з наступних податкових періодів (з дотриманням строків давності).

— 8.1 — для коригування суми податкових зобов’язань;

— 16.1 — для коригування суми податкового кредиту.

У колонці А рядків 8.1 та/або 16.1 поточної декларації проставляється позначка «Х».

При цьому загальна сума помилки, тобто різниця рядків 8.1 та 16.1 декларації з ПДВ відображається в рядках:

— 28.2 — якщо різниця має

позитивне значення;

— 28.3 — якщо різниця має

від’ємне значення.

Якщо в результаті виправлення помилки виявляється факт недоплати податкового зобов’язання, то платник ПДВ самостійно має нарахувати штраф у розмірі 5 % суми такої недоплати. Сума штрафу зазначається в рядку 28 декларації.

Уточнимо: термін «податкове зобов’язання» в цьому випадку має широке значення і розшифровується відповідно до

п. 1.2 ст. 1 Закону № 2181 як зобов’язання платника податків сплатити до бюджету відповідну суму коштів у порядку та в строки, установлені Законом № 2181 та іншими законами України, а не як загальна сума ПДВ, що отримана (нарахована) у звітному періоді та відображається в рядку 9 декларації з ПДВ.

Виправити помилку, що спричинила

завищення податкового зобов’язання, можна в податковій декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого цю помилку було самостійно виявлено, тобто коли завгодно, але з урахуванням строків давності (про них зазначимо далі). А от помилку, що спричинила заниження податкового зобов’язання, може бути виправлено через поточну декларацію тільки в одному випадку — якщо її допущено безпосередньо в декларації за попередній податковий період. На такій позиції наполягає ДПАУ в Методрекомендаціях № 19470 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 8).

Слід мати на увазі, що

п. 4.4 Порядку № 166 передбачає можливість виправлення в поточній декларації помилок тільки однієї раніше поданої декларації. Щодо цього податківців зрозуміти можна: вони заперечують проти згортання занижень і завищень, допущених платниками в деклараціях за різні попередні податкові періоди з тієї причини, що відображення всіх занижень і завищень у рядках 8.1 та/або 16.1 однієї поточної декларації може спричинити зменшення суми нарахованого 5 % штрафу.

У принципі певна логіка в діях ДПАУ є, адже при перевірці визначаються завищення та/або заниження за

кожною окремою декларацією і штрафи щодо занижень податкового зобов’язання застосовуються також за кожною декларацією окремо.

До того ж з

п. 5.1 Закону № 2181 (на відміну від п. 17.2 цього Закону) випливає, що виправлятися може тільки помилка в показниках «раніше поданої податкової декларації», тобто в одній декларації. Тому обережний платник, виявивши помилки, наприклад, у двох попередніх деклараціях, може одну з них виправити в поточній декларації, а другу — в уточнюючому розрахунку, або обидві декларації виправити шляхом направлення двох уточнюючих розрахунків (по одному розрахунку на кожну помилкову декларацію).

Зверніть увагу на загальні правила, що стосуються всіх випадків виправлення помилок через поточну декларацію:

1) одночасно з поточною декларацією з ПДВ, в якій виправляються помилки раніше поданої декларації, подається додаток 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість». Незалежно від того, пов’язана допущена помилка з якоюсь конкретною податковою накладною чи ні, у цьому додатку заповнюються графи 8 — 10, а в решті граф (2 — 7), як правило, проставляються прокреслення. Такий висновок виходить з того, що графи 2 — 7 призначено, загалом, для відображення даних за Розрахунком коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), який у цьому випадку не виписується. Отже, при заповненні додатка 1 необхідно керуватися правилом, описаним у

п. 5.2 Порядку № 166, суть якого в тому, що в рядках, для заповнення яких платник податків не має даних, проставляється знак « — ». При цьому у графі 8 слід зазначити суть помилки та період, в якому її допущено. Якщо має місце арифметична помилка, потрібно так і написати: «Арифметична помилка». У графі 9 показується сума донарахованих податкових зобов’язань (або податкового кредиту) у результаті виправлення помилки (якщо їх було занижено), а у графі 10 — сума їх зменшення (якщо їх було завищено);

2) якщо в результаті такого виправлення коригуються показники не тільки раніше поданої декларації з ПДВ, але й поданих разом з нею додатків, інформацію про номери рядків «помилкової» декларації необхідно відобразити у спеціально передбачених для цієї мети полях поточної декларації.

 

В які строки може бути виправлено помилки

Помилки, допущені в попередніх податкових періодах, може бути виправлено в поточній декларації

з урахуванням строку давності. Цей строк згідно зі ст. 15 Закону № 2181 обмежено 1095 днями, які починають свій відлік з дня, наступного за останнім днем граничного строку подання декларації, а якщо декларацію було подано пізніше — за днем її фактичного подання.

Наприклад, останній день граничного строку подання декларації з ПДВ за лютий 2008 року — 20 березня 2008 року. Це означає, що строк, протягом якого підприємство має право самостійно виправити допущені в цій декларації помилки,

почав свій відлік 21 березня 2008 року, а закінчиться він 20 березня 2011 року включно.

Декларація, в якій відображено виправлення самостійно виявлених помилок, подається до податкового органу у строки, установлені для подання податкової звітності з ПДВ за звітний період, в якому виявлено таку помилку, а саме:

— протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця — місячними платниками ПДВ;

— протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця — квартальними платниками ПДВ.

Якщо в результаті допущеної помилки утворилася недоплата, то сума такої недоплати та 5 % штраф сплачуються до бюджету

разом з поточними податковими зобов’язаннями.

 

Які особливості сплати 5 % «самоштрафу» при ПДВ-коригуваннях

Необхідність сплати 5 % штрафу за заниження податкового зобов’язання відпадає сама собою, якщо підприємство після подання «помилкової» декларації за звітний період устигне

до закінчення граничного строку подання такої декларації подати нову декларацію з виправленими показниками за цей самий звітний період. Якщо ж платник податків виявив заниження податкового зобов’язання в поточній декларації після закінчення граничного строку її подання, але до настання строку сплати за нею (тобто фактично протягом 10 днів після закінчення граничного строку подання декларації) і це спричинило недоплату податку, то уникнути сплати 5 % штрафу не вдасться. Адже граничний строк подання декларації вже пройшов, декларацію здано і податкове зобов’язання, самостійно визначене підприємством у ній, вважається узгодженим. При цьому представники ДПАУ в листі від 15.01.2004 р. № 560/7/11-1117 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 48) пропонують сплатити самостійно задекларовану суму недоплати та 5 % штраф не пізніше дня граничного строку погашення податкового зобов’язання, зафіксованого в поточній декларації.

Отже, виправити положення із заниженням податкового зобов’язання новою декларацією без 5 % штрафу, на жаль, не вдасться — доведеться діяти тільки в загальновстановленому порядку.

А от суб’єкти, які використовують спеціальні режими оподаткування (сільгосппідприємства), щодо яких ПДВ до бюджету не перераховується, а залишається у власному розпорядженні, 5 % штраф узагалі

не сплачують. Пов’язане це з тим, що такі спецплатники подають декларацію з ПДВ за скороченою формою, а ця форма не передбачає відображення в ній ні суми штрафу, ні результату виявленої помилки (різниці рядків 8.1 та 16.1). Виявлена сума завищення чи заниження податкових зобов’язань з відповідних рядків 8 або 16 автоматично потрапляє до підсумкових рядків 20 або 21 такої декларації, а далі — за цільовим призначенням.

До речі, у ситуації, коли в результаті допущеної раніше помилки було занижено податковий кредит суб’єкту спецрежиму доцільніше здійснити коригування не через поточну декларацію, а через

уточнюючий розрахунок. Річ у тім, що знайдені суми податкового кредиту зрештою зменшують суму ПДВ, яку спецплатник має право згідно з декларацією використовувати за цільовим призначенням. А оскільки для такого платника завжди вигідніше почекати з тим, щоб ці знайдені суми спрацювали на зменшення, уточнюючий розрахунок саме й може відіграти свою позитивну роль. Докладніше ці нюанси розглянуто у статті «Куди йде кредит — великий секрет, або Кому який варіант виправлення кращий?» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 65).

А зараз розглянемо декілька прикладів виправлення помилок у поточній декларації з ПДВ.

 

Приклади виправлення помилок у поточній декларації

Почнемо з простого прикладу, в якому покажемо принцип виправлення помилки, пов’язаної із заниженням податкових зобов’язань,

виникненням недоплати і відповідно — необхідністю нарахування 5 % штрафу виходячи із загальної суми помилки.

Приклад 1.

Підприємство «Марс» у березні 2008 року самостійно виявило помилки, допущені в декларації з ПДВ за лютий 2008 року: податкові зобов’язання занижено на 1200 грн., а податковий кредит завищено на 600 грн. При цьому згідно з лютневою декларацією сплаті до бюджету підлягала сума ПДВ 1400 грн. (заповнено рядок 20).

Інформація про обсяги поставок та придбання товарів (послуг) за березень 2008 року підлягає відображенню:

— у рядку 1 декларації — у сумі 16500 грн. (колонка А); сума ПДВ — 3300 грн. (колонка Б);

— у рядку 10.1 декларації — у сумі 9500 грн. (колонка А); сума ПДВ — 1900 грн. (колонка Б).

Виявлені в березні лютневі помилки спричинили заниження податкового зобов’язання лютого на 1800 грн. (1200 грн. + 600 грн.): якби підприємство все зробило правильно, то в рядку 20 лютневої декларації фігурувала б сума 3200 грн. (1400 грн. + 1800 грн.)

Через те, що лютий відносно березня є

попереднім податковим періодом, виправлення таких помилок здійснюється платником податків через поточну (наступну, тобто березневу) декларацію шляхом відображення в ній відповідних коригувань:

— у рядках 8 і 8.1 (колонка Б) декларації зі знаком «+» зазначається сума 1200 грн.;

— у рядках 16 і 16.1 (колонка Б) декларації зі знаком «-» зазначається сума 600 грн.;

— у рядку 28.2 декларації зазначається загальна сума помилки 1800 грн. (1200 грн. + 600 грн.);

— у рядку 28 декларації зазначається сума штрафу 90 грн. (1800 грн. х 5 % : 100 %).

Наведемо зразок заповнення декларації з ПДВ за березень 2008 року.

 

грн.

Код рядка

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Колонка А

Колонка Б

Обсяги продажу без урахув. ПДВ

Сума ПДВ

1

Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів

16500

3300

...

8

Коригування на основі попередніх звітних періодів (+ чи -) (у разі заповнення цього рядка обов’язковим є подання додатка 1 до декларації):

х

(+ чи -)

1200

8.1

самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації

х

1200

8.2

нецільове використання товарів, ввезених у пільговому режимі

8.3

згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону

8.4

інші випадки

х

9

Усього податкових зобов’язань

(сума значень рядків (1 + 6 + 7 + 8 (- чи +) колонки Б)

х

4500

...

 

№ з/п

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

Колонка А

Колонка Б

Обсяги придбання без урахування ПДВ

Дозволений податковий кредит

10

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження)

з податком на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

х

х

10.1

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою

9500

1900

...

16

Коригування податкового кредиту за попередні звітні періоди (у разі заповнення цього рядка обов’язковим є подання додатка 1 до декларації):

х

(- чи +)

-600

16.1

самостійне виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації

х

-600

16.2

згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону

16.3

інші випадки

х

17

Усього податкового кредиту

(сума значень рядків
(10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16 (- чи +) колонки Б)

х

1300

III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума ПДВ

18

Різниця між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту з ПДВ поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17):

х

18.1

позитивне значення (+)

3200

18.2

від’ємне значення (-)

...

20

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (

позитивне значення суми рядків 18 і 19)

3200

...

27

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками поточного звітного періоду, з урахуванням залишку від’ємного значення попереднього звітного періоду (рядок 20 - рядок 23, позитивне значення)

3200

28

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки

90

28.1

загальна сума помилки (рядок 8.1 - рядок 16.1):

х

28.2

позитивне значення (+)

1800

28.3

від’ємне значення (-)

 

Тепер покажемо, як у такому разі заповнюється додаток 1 до декларації з ПДВ за березень 2008 року (фрагмент).

 

грн.

№ з/п

Отримувач (покупець)

Податкова накладна, по якій проводиться коригування

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

Підстава для коригування податкових зобов’язань з податку на додану вартість рядок 8

Сума ПДВ (+)

Сума ПДВ (-)

Найменування (П. І. Б. для фізичних осіб)

Індивідуальний податковий номер

Дата

Номер

Номер

Дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Арифметична помилка в декларації з ПДВ за лютий 2008 року

1200

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

Усього до збільшення

1200

Х

 

Усього до зменшення

Х

 

Усього: рядок 8 (графа 9 + графа 10) (+ або -)

1200

 

грн.

№ з/п

Постачальник (продавець)

Податкова накладна, по якій проводиться коригування

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість рядок 16

Сума ПДВ (+)

Сума ПДВ (-)

Найменування (П. І. Б. для фізичних осіб)

Індивідуальний податковий номер

Дата

Номер

Номер

Дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Арифметична помилка в декларації з ПДВ за лютий 2008 року

600

...

...

...

...

...

...

..

...

...

...

 

Усього до збільшення

Х

 

Усього до зменшення

Х

600

 

Усього: рядок 16 (графа 9 + графа 10) (+ або -)

600

 

Розглянемо ще один приклад. При цьому припустимо, що допущені в попередньому податковому періоді помилки пов’язано зі зменшенням відображеного в декларації від’ємного значення. Це

не призвело до недоплати податку до бюджету і відповідно до нарахування 5 % штрафу.

Приклад 2.

Підприємство «Весна» у березні 2008 року самостійно виявило помилки, допущені в декларації з ПДВ за лютий 2008 року: податкові зобов’язання занижено на 900 грн., а податковий кредит завищено на 2500 грн.

У поданій за лютий декларації в рядку 21 було зазначено від’ємне значення в сумі 3800 грн. і заповнено рядок 22.2 (від’ємне значення підлягає зарахуванню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду).

Інформація про обсяги поставок та придбання товарів (послуг) за березень 2008 року підлягає відображенню:

— у рядку 1 декларації — у сумі 22500 грн. (колонка А); сума ПДВ — 4500 грн. (колонка Б);

— у рядку 10.1 декларації — у сумі 18000 грн. (колонка А); сума ПДВ — 3600 грн. (колонка Б).

Зверніть увагу: виявлені в березні лютневі помилки пов’язано зі зменшенням від’ємного значення, показаного в рядку 22.2 декларації. Вони

не призвели до недоплати податку до бюджету, адже якби підприємство все зробило правильно, то в лютневій декларації в рядку 22.2 так само фігурувало б від’ємне значення, щоправда в меншій сумі — у розмірі 400 грн. (3800 грн. - 900 грн. - 2500 грн.).

Виправлення виявлених у попередньому податковому періоді помилок здійснюється платником податків через березневу декларацію шляхом відображення в ній відповідних коригувань:

— у рядках 8 і 8.1 (колонка Б) декларації зі знаком «+» зазначається сума 900 грн.;

— у рядках 16 і 16.1 (колонка Б) декларації зі знаком «-» зазначається сума 2500 грн.;

— у рядку 28.2 декларації зазначається загальна сума помилки 3400 грн. (900 грн. + 2500 грн.);

— у рядку 28 декларації

проставляється прокреслення, оскільки недоплата податку до бюджету за підсумками лютого не виникла.

Унаслідок заповнення в березневій декларації рядка 8 зі знаком «+», а рядка 16 зі знаком «-» різниця між сумами податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного періоду має позитивне значення в розмірі 4300 грн. ((4500 грн. +
+ 900 грн.) - (3600 грн. - 2500 грн.)). Ця сума зазначається в рядку 18.1 декларації.

Наведемо зразок заповнення декларації з ПДВ за березень 2008 року. При цьому не повторюватимемо правила заповнення розділів І і II декларації (їх наведено у

прикладі 1), а відразу покажемо, як заповнюється в цьому випадку розділ III.

 

грн.

 

III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума ПДВ

1

2

3

18

Різниця між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту з ПДВ поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17):

х

18.1

позитивне значення (+)

4300

18.2

від’ємне значення (-)

...

20

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (

позитивне значення суми рядків 18 і 19)

4300

...

23

Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 23.1 + рядок 23.2 + рядок 23.3 + рядок 23.4 + рядок 23.5):

3800

23.1

значення рядка 22.2 податкової декларації попереднього звітного періоду

3800

...

27

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками поточного звітного періоду, з урахуванням залишку від’ємного значення попереднього звітного періоду (рядок 20 - рядок 23, позитивне значення)

500

28

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки

28.1

загальна сума помилки (рядок 8.1 - рядок 16.1):

х

28.2

позитивне значення (+)

3400

28.3

від’ємне значення (-)

 

І ще один приклад, який є ілюстрацією до ситуації з виправленням помилки, пов’язаної із заниженням податкових зобов’язань, яка

спричинила недоплату та необхідність нарахування 5 % штрафу (виходячи із суми недоплати, а не всієї суми помилки).

Приклад 3.

Підприємство «Омега» у березні 2008 року самостійно виявило помилку, допущену в декларації з ПДВ за лютий 2008 року: податкові зобов’язання занижено на 2200 грн. У лютневій декларації в рядку 21 було зазначено від’ємне значення в сумі 1900 грн. і заповнено рядок 22.2 (від’ємне значення зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду).

Інформація про обсяги поставок та придбання товарів (послуг) за березень 2008 року підлягає відображенню:

— у рядку 1 декларації — у сумі 6000 грн. (колонка А); сума ПДВ — 1200 грн. (колонка Б);

— у рядку 10.1 декларації — у сумі 27000 грн. (колонка А); сума ПДВ — 5400 грн. (колонка Б).

Виявлена в березні 2008 року лютнева помилка спричинила заниження податкового зобов’язання лютого. Якби в лютневій декларації підприємство все показало правильно, то до бюджету не пізніше 31 березня слід було б сплатити 300 грн. (2200 грн. -
- 1900 грн.). Саме ця сума, а не вся сума помилки є базою для нарахування 5 % штрафу.

Через те, що лютий відносно березня є

попереднім податковим періодом, така помилка виправляється платником податків через поточну (наступну, тобто березневу) декларацію шляхом відображення в ній відповідного коригування:

— у рядках 8 і 8.1 (колонка Б) декларації зі знаком «+» зазначається сума 2200 грн.;

— у рядку 28.2 декларації зазначається загальна сума помилки 2200 грн.;

— у рядку 28 проставляється сума штрафу у розмірі 15 грн. (300 грн. х 5 % : 100 %).

Унаслідок заповнення в березневій декларації рядка 8 зі знаком «+» різниця між сумами податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного періоду має від’ємне значення в розмірі 2000 грн. (1200 грн. + 2200 грн. - 5400 грн.). Ця сума зазначається в рядку 18.2 декларації.

Наведемо зразок заповнення декларації з ПДВ за березень 2008 року. Але, щоб не захаращувати приклад таблицями, не фіксуватимемо увагу на розділах І і II декларації (як вони заповнюються, видно з

прикладу 1), а покажемо тільки, як заповнюється розділ III.

 

грн.

 

III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума ПДВ

1

2

3

18

Різниця між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту з ПДВ поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17):

х

18.1

позитивне значення (+)

18.2

від’ємне значення (-)

2000

...

21

Від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (

від’ємне значення суми рядків 18 і 19)

2000

22

Зарахування від’ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду:

х

22.1

у зменшення суми податкового боргу з ПДВ

22.2

до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21 - рядок 22.1) (значення цього рядка переноситься до рядка 23.1 податкової декларації наступного звітного періоду)

2000

23

Залишок від’ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 23.1 + рядок 23.2 + рядок 23.3 + рядок 23.4 + рядок 23.5):

1900

23.1

значення рядка 22.2 податкової декларації попереднього звітного періоду

1900

...

24

Залишок від’ємного значення попереднього податкового періоду за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду (рядок 23 - рядок 20, позитивне значення)

1900

25

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 розрахунку суми бюджетного відшкодування) (рядок 25.1

або рядок 25.2)

...

26

Залишок від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 - рядок 25) (значення цього рядка переноситься до рядка 23.2 податкової декларації наступного звітного періоду)

1900

...

28

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки

15

28.1

загальна сума помилки (рядок 8.1 - рядок 16.1):

х

28.2

позитивне значення (+)

2200

28.3

від’ємне значення (-)

 

Зверніть увагу: у цьому випадку суму помилки вже включено в рядок 21 декларації, тому недоплату в розмірі 300 грн., що виникла,

окремо перераховувати не потрібно, її буде враховано в розрахунках з бюджетом у складі підсумкових даних березневої декларації. А от 5 % штраф виходячи із суми недоплати, що дорівнює 15 грн., має бути сплачено за строком сплати поточних податкових зобов’язань, установленим п.п. 5.3.1 Закону № 2181, тобто в цьому випадку не пізніше 30 квітня 2008 року.

От ми і розібралися з порядком виправлення помилок у поточній декларації. Хоча він і не складний, бажаємо, щоб ви якомога менше помилялися у своїй роботі. А вже якщо без коригувань обійтися неможливо, то хай вони будуть мінімальними.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі