Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо постанови КМУ від 27.02.2008 р. № 122 про підвищення відповідальності переробних підприємств за перерахування дотацій сільгосптоваровиробникам

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2008/№ 38
Друк
Лист від 27.03.2008 р. № 6041/7/16-1117

Щодо постанови КМУ від 27.02.2008 р. № 122 про підвищення відповідальності переробних підприємств за перерахування дотацій сільгосптоваровиробникам

 

Лист Державної податкової адміністрації України від 27.03.2008 р. № 6041/7/16-1117

(витяг)

 

Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» продовжено дію спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, передбачених підпунктом 6.2.6 пункту 6.2 статті 6, пунктами 11.21 та 11.29 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість»,

до 1 січня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі.

З метою реалізації вказаних норм зазначеного Закону постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. № 122 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271 та від 12 травня 1999 р. № 805» (далі — постанова № 122)

продовжено на вказаний період Порядок акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками — платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271, та Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1999 р. № 805 (далі — Порядок № 805).

Порядок № 805 доповнено нормами, що передбачають

підвищення відповідальності переробних підприємств за перерахування коштів податку на додану вартість, призначених для виплат дотацій сільськогосподарським товаровиробникам, у повному обсязі на небюджетні рахунки та використання їх за цільовим призначенням.

Так, відповідно до доповнень пункту 5

не враховуються як дотації перераховані безпосередньо з поточних рахунків переробних підприємств без зарахування на небюджетні рахунки суми коштів за рахунок сум податку на додану вартість, що розраховуються переробними підприємствами за окремою податковою декларацією.

Не перераховані на небюджетні

рахунки суми податку на додану вартість та виплати сум коштів, здійснені з небюджетних рахунків за призначенням з порушенням цього Порядку, вважаються такими, що використовуються не за цільовим призначенням і підлягають стягненню до державного бюджету.

Крім того, відповідно до внесених доповнень вважаються такими, що використовуються переробним підприємством

не за цільовим призначенням, і підлягають стягненню до державного бюджету:

суми податку на додану вартість, визначені переробним підприємством за окремою податковою декларацією, щодо яких переробне підприємство

не подало органу державної податкової служби підтвердження їх перерахування на небюджетний рахунок (доповнено абзац другий пункту 6);

не перераховані

переробними підприємствами на окремі рахунки сільськогосподарських товаровиробників суми дотацій у строки, встановлені законодавством для сплати податку на додану вартість до бюджету (доповнено абзац третій пункту 7).

Пунктом 5 Порядку № 805 передбачено, що оплата

особистим селянським господарствам вартості, поставлених ними переробному підприємству молока та м’яса в живій вазі і виплата дотацій, здійснюються готівкою безпосередньо з каси переробного підприємства або згідно з договорами доручення.

Для виплати дотацій готівкою переробне підприємство подає територіальному органу Державного казначейства за місцем відкриття небюджетного рахунку платіжні доручення на перерахування необхідних сум коштів

з небюджетного рахунку на свій поточний рахунок для подальшого отримання таких коштів готівкою та внесення у касу зазначеного переробного підприємства.

Заступник голови С. Чекашкінкоментар редакції

Дотації за молоко та м’ясо в живій вазі треба платити правильно і своєчасно

Рівно через місяць ДПАУ відреагувала на видання Кабміном постанови «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271 та від 12 травня 1999 р. № 805» від 27.02.2008 р. № 122 (далі — постанова № 122, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 24). Відразу зауважимо: лист, що коментується, не несе нічого нового, про що раніше ми не згадали у своєму коментарі до постанови № 122. Отже, по можливості не повторюючись, укажемо таке.

Зазначивши про продовження Законом про держбюджет-2008 дії п.п. 6.2.6, пп. 11.21 і 11.29 Закону про ПДВ до 1 січня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі (СОТ), ДПАУ далі зазначає про продовження

на зазначений період Порядку № 271 і Порядку № 805. Великою мірою це так, але звернемо увагу на один нюанс.

У формулюванні продовження Порядку № 805, крім кінцевої межі періоду — «

до» (року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до СОТ) дії спецрежиму ПДВ, зазначена і початкова — «з» (1 січня 2008 року). На це звертаємо увагу у зв’язку з тим, що постанову № 122 видано тільки 27 лютого 2008 року, унаслідок чого продовження Порядку № 805 з початку поточного року відбулося «заднім числом». За такої ситуації Держказначейство, як відомо, припинило у січні — лютому 2008 року проведення розрахунків переробних підприємств щодо виплати дотацій сільгосптоваровиробникам за поставлені ними у 2008 році молоко та м’ясо в живій вазі (див. роз’яснення Держказначейства від 27.03.2008 р. на с. 19 цього номера газети).

Оновлений постановою № 122 Порядок № 805 заряснів попереджувально-загрозливими фразами «

використовуються не за цільовим призначенням та підлягають стягненню до державного бюджету». Конспективно зазначимо випадки визнання такими засобів переробних підприємств. Це:

неперерахування на небюджетні рахунки суми ПДВ;

неподання підтверджень про перерахування суми ПДВ на небюджетний рахунок;

неперерахування сільгосптоваровиробникам дотацій у строки;

виплати з небюджетних рахунків за призначенням з порушенням цього Порядку.

Оскільки формулювання випадків доволі загальне, то, вважаємо, що не виключені негативні наслідки для переробних підприємств і в інших ситуаціях, наприклад:

— перерахування

коштів безпосередньо з поточного рахунка без зарахування на небюджетний рахунок, що не визнаються дотаційними виплатами;

— виплати дотацій сільгосптоваровиробникам (крім особистих селянських господарств)

готівковими коштами замість безготівкових перерахувань.

От тільки запитання: чи в усіх випадках наслідки визнання нецільовим використанням коштів, які підлягають стягненню до держбюджету, ляжуть на переробні підприємства? Як ми розуміємо,

це так, якщо кошти і було виплачено сільгосптоваровиробникам, і, крім того, виникає вимога про сплату їх до бюджету, що, по суті, є штрафною санкцією. Якщо розрахунки щодо дотацій не було проведено, то в разі стягнення їх у переробних підприємств до бюджету виходить, що фактично постраждають сільгосптоваровиробники.

На жаль, у листі, що коментується, ДПАУ не уточнила нюанс, який випливає з доповнення абзацу другого п. 6 Порядку № 805 про визнання такою, що використовується не за цільовим призначенням та підлягає стягненню до держбюджету,

визначеної за спецдекларацією суми ПДВ, щодо якої не подано підтвердження про перерахування її на небюджетний рахунок.

У своєму коментарі до постанови № 122 ми зазначали, що тлумачення цієї норми окремо від попередніх норм цього ж пункту (де йдеться, зокрема, про перерахування суми ПДВ на небюджетний рахунок у строки, установлені для сплати ПДВ), може навести на

помилкову думку про подання такого підтвердження на всю суму ПДВ за спецдекларацією вже на момент її подання до податкових органів.

На нашу думку, на день подання декларації

підтвердження перерахування на небюджетний рахунок коштів реально може бути подано не на всю суму ПДВ за спецдекларацією, а на фактично зараховані, як того і вимагають норми третього речення абзацу другого п. 6 Порядку № 805. Загальновідомо, що граничні строки подання декларації та сплати податкових зобов’язань відрізняються десятьма календарними днями.

До речі, акцентуємо увагу, що встановлені Порядком № 805

строки остаточного перерахування переробними підприємствами визначеної за спецдекларацією суми ПДВ з поточного рахунка на небюджетний рахунок (абзац другий п. 6) та строки остаточного перерахування переробними підприємствами суми дотацій з небюджетного рахунка на спецрахунки сільгосптоваровиробників (абзац третій п. 7) збігаються, оскільки обидва «прив’язані» до строку сплати ПДВ до бюджету. Звідси цілком зрозуміло, що в переробних підприємств на небюджетному рахунку не повинно бути «перехідних» залишків коштів для виплати дотацій сільгосптоваровиробникам. Інакше кажучи, Порядком № 805 передбачається щомісячне, так би мовити, «обнулення» небюджетного рахунка переробних підприємств.

Анатолій Бобро

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі